Umowa leasingu – najważniejsze informacje

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-16 – ostatnia aktualizacja

Okres umowy leasingu (czas trwania umowy leasingowej), to czas na jaki została zawarta umowa leasingu.
umowa leasingu - najważniejsze informacje
Umowa leasingu – najważniejsze informacje. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Nie wlicza się do takiej umowy czasu, na który może być ewentualnie przedłużona lub skrócona.

Okres umowy leasingu jest liczony do czasu, aż wygasną prawa i obowiązki przysługujące stronom umowy. Czas umowy może być ustalany dowolnie, ale nie może przekroczyć maksymalnego i zależy to od rodzaju przedmiotu leasingu, stawki amortyzacyjnej oraz decyzji klienta.

Przy podpisywaniu umowy leasingu, spotkamy się z następującymi pojęciami:

Czynsz inicjalny – jest to wpłaty początkowa lub inaczej udział własny. Czynsz inicjalny stanowi początkową wpłatę, która musi wnieść leasingobiorca, płatny jest z góry w trakcie zawierania umowy leasingu.

Czynsz leasingowy – inaczej rata leasingowa (podobnie jak rata kredytowa), płatna każdego miesiąca. Płacona jest leasingodawcy, za możliwość korzystania z leasingowanego przedmiotu.

Dostawca środka trwałego – jest to podmiot gospodarczy, od którego firma leasingowa nabywa środek trwały (przedmiot leasingu). Może to być np. dealer samochodowy.

Finansujący – leasingodawca, czyli firma leasingowa, która daje do użytkowania przedmiot leasingu, a w zamian za to pobiera czynsz leasingowy.

Harmonogram spłat – otrzymuje go leasingobiorca, w którym są określone terminy rat oraz wysokość opłat, które ponosi leasingobiorca już po zawarciu umowy.

Hipotetyczna wartość netto – ma ono znaczenie podstawowe przy ustaleniu ceny wykupu środka trwałego. Jest to zatem wartość początkowa leasingowanego przedmiotu. Jest ona pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne są wyliczone zgodnie z amortyzacją degresywną (współczynnik 3).

Korzystający z leasingu (leasingobiorca) – klient firmy leasingowej. Może być nim zarówno podmiot gospodarczy, jak i osoba fizyczna (leasing konsumencki).

Limit leasingowy – zwana również linią leasingową, jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez firmę leasingową, a dotyczy potrzeb klienta. Pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty możliwej do zaangażowania w konkretną firmę. Limit jest ustalany na określony czas, w którym to firma (leasingobiorca) może nabyć określony wcześniej przedmiot.

Do należności leasingowych wliczane są opłaty, jakie ponosi firma korzystająca z leasingu. Można wymienić między innymi: wpłata początkowa, opłata leasingowa i manipulacyjna, odsetki, prowizja, depozyt zabezpieczający, składka ubezpieczeniowa, refundacja podatku od środków transportu, koszty windykacji i monitoringu.

Co zamiast lisingu? Sprawdź również: rachunki bankowe dla firm oraz kredyty i pożyczki dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok