Umowa kredytowa

Umowa o kredyt konsumencki musi być zawarta na piśmie. Udzielający kredytu (bank/SKOK) powinien niezwłocznie wręczyć konsumentowi egzemplarz takiej umowy kredytowej. Jeżeli tego nie zrobi, zobowiązany jest do dostarczenia niepodpisany egzemplarz informacyjny, który musi odpowiadać treści umowy.

umowa kredytowa

Co powinna zawierać umowa o kredyt

Umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać:

 • imię, nazwisko;
 • adres osoby biorącej kredyt;
 • nazwę, siedzibę udzielającego kredytu, określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy, numer wpisu w rejestrze;
 • wysokość kredytu;
 • zasady i terminy jego spłaty;
 • roczną stopę oprocentowania, warunki jej zmiany;
 • opłaty, prowizje, inne koszty związane z udzieleniem kredytu;
 • informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (rrso);
 • w przypadku, gdy umowa przewiduje zabezpieczenie sposób zabezpieczenia oraz opłaty z tego tytułu;
 • wszystkie pozostałe koszty związane z zawarciem umowy;
 • łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty kredytobiorca jest zobowiązany;
 • informację:
 • 1) o uprawnieniu do przedterminowej spłaty kredytu i jej skutkach,
 • 2) terminie, sposobie i skutkach odstąpienia przez konsumenta od umowy,
 • 3) skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu.

Umowa kredytowa na nabycie określonej rzeczy lub usługi

Umowa o kredyt, poza tym co zostało wymienione powyżej, powinna zawierać dodatkowo:

 • opis rzeczy lub usługi, która jest celem kredytowania;
 • cenę nabycia rzeczy (usługi), jeżeli zapłacono by za nią gotówką oraz cenę nabycia przy wykorzystaniu kredytu;
 • część ceny rzeczy (usługi), którą należy zapłacić w gotówce;
 • warunki, od których spełnienia uzależnione jest przejście własności sprzedanej rzeczy na konsumenta (jeżeli taka umowa sprzedaży została zawarta z zastrzeżeniem własności);
 • informację w przypadku gdy dany kredyt jest dostępny tylko u kredytodawcy wskazanego przez sprzedającego.

Umowa o kredyt hipoteczny. Cel musi być opisany w umowie

W przypadku kredytów hipotecznych zawsze podany jest cel, na który są przeznaczone środki z kredytu. Z czego to wynika? A mianowicie z charakteru kredytu bankowego. Jest tu jednak pewna warta odnotowania uwaga, a mianowicie taka, że do kredytów hipotecznych mają zastosowanie jedynie niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim: nie ma tutaj znaczenia wartość kredytu, bo nie ma tutaj zastosowania limit kredytu 255 550 zł).

Umowa o pożyczkę gotówkową

Przy pożyczce gotówkowej nie jest wymagana informacja, na co środki zostaną przeznaczone. I dlatego firm pożyczkowych (i banków również) nie interesujemy na co wydamy 2000 zł, a jedynie, abyśmy terminowo spłacili zadłużenie. (Przeczytaj: Szybka pożyczka bez zbędnych formalności). Również bank udzielając nam pożyczkę gotówkową, podlega oczywiście przepisom o kredycie konsumenckim, nie może nakazać, abyśmy w umowie pożyczkowej, zadeklarowali cel jej przeznaczenia.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok