Tania pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej przez internet?

2023-09-10 – ostatnia aktualizacja

Tania pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej przez internet? Nie powinniśmy być zbyt naiwni, ale takiej pożyczki z pewnością w firmie pożyczkowej nie znajdziesz. Jedynym wyjątkiem są krótkoterminowe pożyczki (tzw. chwilówki) oferowane w niektórych firmach pożyczkowych, jako promocja dla nowych klientów (RRSO 0%). W większości pozostałych przypadków zapłacisz znacznie więcej niż w banku.

tania pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej przez internet

Wybierając standardową pożyczkę pozabankową, należy liczyć się z kosztem takiego zobowiązania. Na pewno będzie on znacznie większy niż podobnej pożyczki bankowej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy porównujesz pożyczki ratalne.

Jakie czynniki wpływają na cenę pożyczki? Nie ma oczywiście jednego cennika, a firmy pożyczkowe w dowolny sposób kształtują poszczególne elementy kosztowe. Jednak maksymalny koszt w konkretnym przypadku nie może przekraczać pewnego określonego pułapu.

Koszt odsetkowy pożyczki

Do podstawowych elementów kosztowych można zaliczyć koszty odsetkowe. Są one pochodną oprocentowania nominalnego pożyczki, jej wysokości, czasu spłaty oraz rodzaju rat (malejące lub stałe). Oznacza to, że im większe będzie oprocentowanie, jak i wysokość pożyczki i dłuższy czas jej spłaty, tym większy będzie koszt odsetkowy.

Maksymalne odsetki są uzależnione od stopy referencyjnej NBP. W 2023 r. oprocentowanie nominalne nie może przekraczać 19,00% w skali roku.

Dwukrotność stopy referencyjnej NBP – 0,1 p.p. plus 3,5 p.p.

Oznacza to, że żaden podmiot oferujący pożyczki, nie może ustalić oprocentowania na więcej niż 19,00% w skali roku.

Dla krótkiego okresu spłaty, a z takim mamy do czynienia w przypadku chwilówek, koszty odsetkowe są minimalne, dlatego firmy pożyczkowe pobierają inne wysokie opłaty.

Koszty pozaodsetkowe pożyczek

Prowizja od wysokości udzielonej pożyczki pobierana jednorazowo, najczęściej jako pewien procent wysokości udzielonej pożyczki. Jest ona o tyle istotna, że jej wysokość wpływa w znacznym stopniu na całkowity koszt pożyczki w krótkim okresie kredytowania. W przypadku pożyczek niebankowych można mieć do czynienia z różnymi rodzajami prowizji.

Opłata przygotowawcza. Dodatkowy koszt, który chętnie naliczają firmy pożyczkowe w związku z przygotowaniem odpowiednich dokumentów i wypłatą środków z pożyczki. Zarówno opłata przygotowawcza, jak i prowizja, mogą zostać pobrane jednorazowo w całości lub ich koszt może być rozłożony na poszczególne raty pożyczkowe.

Opłata za rozpatrzenie wniosku. Pobierana jest rzadko, ale nie oznacza to wcale, że nie występuje. Należy zwracać szczególną uwagę w sytuacji, kiedy firma pożyczkowa wymaga jej wniesienia przed rozpatrzeniem wniosku. W przypadku decyzji odmownej powinna być w całości zwrócona. Jeżeli podmiot oferujący pożyczki, taką opłatę pobiera, to należy mocno zastanowić się nad skorzystaniem z oferty.

Opłaty administracyjne można potraktować jako „wszystko w jednym„. Jej pobieranie tłumaczone jest działaniami, które są podejmowane przez pożyczkodawcę w czasie spłaty zobowiązania.

Opłata za obsługę domową. Ustalana w przypadku pobierania należności z tytułu płatności rat w domu klienta.

Ubezpieczenia pożyczki. Jest to opłata dobrowolna – z jednej strony ma chronić pożyczkobiorcę przed wystąpieniem sytuacji określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ale z drugiej stanowi znaczny koszt zobowiązania.

Wszystkie koszty zsumowane razem i które nalicza i pobiera pożyczkobiorca, informują o Koszcie Całkowitym Pożyczki, czyli o jej cenie.

Maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek gotówkowych

Koszty pozaodsetkowe są to wszystkie inne koszty niż koszty odsetek i w przypadku pożyczek niebankowych stanowią bardzo często zasadniczą część kosztów całkowitych.

Czy firmy pożyczkowe mogą ustalać dowolnie ich wysokość, a maksymalny limit kosztowy nie ma ograniczeń? Wysokość maksymalnych kosztów na szczęście reguluje prawo i jest zdefiniowana przez tzw. ustawę antylichwiarską.

Maksymalny limit dodatkowych opłat – takich, jak np. prowizje czy marże – został ustalony:

  • do 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku oraz
  • 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki w okresie trwania umowy.

Pożyczka pozabankowa 1000 zł na 12 miesięcy:

koszt chwilówki wziętej na 12 miesięcy

Koszt chwilówki wziętej na 12 miesięcy. Źródło: gov.pl

W przypadku przedterminowej spłaty konsumentowi przysługuje proporcjonalny zwrot wszelkich opłat i kosztów związanych z pożyczką. I to nie tylko odsetek, ale i prowizji czy ubezpieczenia.

Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy cywilno-prawnej został wprowadzony limit dodatkowych opłat:

  • w wysokości 20 proc. pożyczonej kwoty w skali roku,
  • nie więcej jednak niż 25 proc. w całym okresie kredytowania.

koszt pożyczki prywatnej na 12 miesięcy

Koszt pożyczki prywatnej na 12 miesięcy. Źródło: gov.pl

Co w przypadku braku spłaty zobowiązania przez konsumenta w wyznaczonym terminie? I ta sprawa została uregulowana przez wspomnianą ustawę i odsetki karne wynoszą dwukrotność stopy referencyjnej NBP (0,1 p.p.) powiększonej o 5,5 p.p.

Wszelkiego rodzaju koszty związane z nieregulowaniem pożyczki w terminie, w tym i windykacja należności, wiążą się zawsze z dodatkowymi kosztami. Jeżeli nie chcesz zatem przepłacać, to nie tylko warto dokonać wyboru tańszej pożyczki, ale zawsze trzymać się terminów spłaty rat zgodnie z podpisanym harmonogramem. I dotyczy to w jednakowym stopniu konsumentów korzystających z pierwszej bezpłatnej pożyczki, jak i tych, którzy korzystają już z kolejnej.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok