Tania pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej przez internet?

Tania pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej przez internet? Nie powinniśmy być zbyt naiwni, ale taką pożyczkę z pewnością w firmie pożyczkowej nie znajdziesz. Jedynym wyjątkiem są krótkoterminowe pożyczki (tzw. chwilówki) oferowane w niektórych firmach pożyczkowych, jako promocja dla nowych klientów (RRSO 0%). W większości pozostałych przypadków zapłacisz znacznie więcej niż w banku.

Wybierając standardową pożyczkę pozabankową, należy liczyć się z kosztem takiego zobowiązania. Na pewno będzie on znacznie większy niż podobnej pożyczki bankowej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy porównujesz pożyczki ratalne.

Jakie czynniki wpływają na cenę pożyczki? Nie ma oczywiście jednego cennika, a firmy pożyczkowe dowolny sposób kształtują poszczególne elementy kosztowe. Jednak maksymalny koszt w konkretnym przypadku nie może przekraczać pewnego określonego pułapu.

Do podstawowych czynników kosztowych w przypadku pożyczek należą:

  • Koszty odsetkowe, które są pochodną oprocentowania nominalnego pożyczki, jej wysokości, czasu spłaty oraz rodzaju rat (malejące lub stałe). Oznacza to, że im większe będzie oprocentowanie, wysokość pożyczki i czas spłaty, tym większy będzie koszt odsetkowy, a tym samym i cena pożyczki. Maksymalne odsetki są uzależnione od stopy referencyjnej NBP. W kwietniu 2021 r. oprocentowanie nominalne nie mogło przekraczać 7,20% w skali roku (dwukrotność stopy referencyjnej NBP – 0,1 p.p. plus 3,5 p.p.). Oznacza to, że żaden podmiot (również bankowy) oferujący kredyty i pożyczki, nie może ustalić oprocentowania na więcej niż 7,20% w skali roku. W przypadku krótkiego okresu spłaty, a z takim mamy do czynienia w przypadku chwilówek, koszty odsetkowe są minimalne, dlatego firmy pożyczkowe w tym przypadku pobierają dość wysoką prowizję.
  • Prowizja od wysokości udzielonej pożyczki. Jest ona pobierana jednorazowo, najczęściej jako pewien procent wysokości udzielonej pożyczki. Jest ona o tyle istotna, że jej wysokość wpływa w znacznym stopniu na całkowity koszt pożyczki w krótkim okresie kredytowania. W przypadku pożyczek niebankowych można mieć do czynienia z różnymi rodzajami prowizji.
  • Opłata przygotowawcza. Dodatkowy koszt, który chętnie naliczają firmy pożyczkowe w związku z przygotowaniem odpowiednich dokumentów i wypłatą środków z pożyczki. Zarówno opłata przygotowawcza, jak i prowizja, mogą zostać pobrane jednorazowo w całości lub ich koszt może być rozłożony na poszczególne raty pożyczkowe.
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku. Pobierana jest rzadko, ale nie oznacza to wcale, że nie występuje. Należy zwracać szczególną uwagę w sytuacji, kiedy firma pożyczkowa wymaga jej wniesienia przed rozpatrzeniem wniosku. W przypadku decyzji odmownej powinna być w całości zwrócona. Jeżeli podmiot oferujący pożyczki, taką opłatę pobiera, to należy mocno zastanowić się nad skorzystaniem z oferty.
  • Opłaty administracyjne można potraktować jako „wszystko w jednym„: może być potraktowana jako opłata przygotowawcza, jak i związana z działaniami, które są podejmowane przez pożyczkodawcę w czasie spłaty zobowiązania.
  • Opłata za obsługę domową. Ustalana w przypadku pobierania należności z tytułu płatności rat w domu klienta.
  • Ubezpieczenia pożyczki. Jest to opłata dobrowolna – z jednej strony ma chronić pożyczkobiorcę przed wystąpieniem sytuacji określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ale z drugiej stanowi znaczny koszt zobowiązania.

Wszystkie koszty zsumowane razem informują o Koszcie Całkowitym Pożyczki, czyli o jej cenie.

Maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek gotówkowych

Koszty pozaodsetkowe są to wszystkie inne koszty niż koszty odsetek i w przypadku pożyczek niebankowych stanowią bardzo często zasadniczą część kosztów całkowitych.

Czy firmy pożyczkowe mogą ustalać dowolnie ich wysokość, a maksymalny limit kosztowy nie ma ograniczeń? Wysokość maksymalnych kosztów, które może ponieść konsument, na szczęście reguluje prawo i jest zdefiniowana przez tzw. ustawę antylichwiarską.

Zgodnie z nią, w przypadku pożyczek udzielanych na okres powyżej 30 dni pozaodsetkowe koszty nie mogą przekroczyć 15% całkowitej kwoty pożyczki oraz 6% w skali roku. Maksymalne pozaodsetkowe koszty w przypadku pożyczek na okres poniżej 30 dni (obejmuje to zatem chwilówki) wynoszą 5% kwoty pożyczki.

Co w przypadku braku spłaty zobowiązania przez konsumenta w wyznaczonym terminie? I ta sprawa została uregulowana przez wspomnianą ustawę i odsetki karne wynoszą dwukrotność stopy referencyjnej NBP (0,1 p.p.) powiększonej o 5,5 p.p.

Wszelkiego rodzaju koszty związane z nieregulowaniem pożyczki w terminie, w tym i windykacja należności, wiążą się zawsze z dodatkowymi kosztami. Jeżeli nie chcesz zatem przepłacać, to nie tylko warto dokonać wyboru tańszej pożyczki, ale zawsze trzymać się terminów spłaty rat zgodnie z podpisanym harmonogramem. I dotyczy to w jednakowym stopniu konsumentów korzystających z pierwszej bezpłatnej pożyczki, jak i tych, którzy korzystają już z kolejnej.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok