Tani kredyt gotówkowy – decydują dwa czynniki

2023-05-24 – ostatnia aktualizacja

O tym czy dany kredyt gotówkowy jest tani, najczęściej decydują dwa czynniki.: oprocentowanie nominalne kredytu, od którego naliczane są odsetki oraz wysokość prowizji od wartości udzielonego kredytu.

tani kredyt gotówkowy - decydują dwa czynniki

Każdy z banków dąży do maksymalizacji zysków z oferowanego kredytu gotówkowego. Ustalając cenę za udostępnienie środków finansowych konsumentowi, wykorzystuje najczęściej dwoma czynnikami, które są podstawowymi opłatami przy pożyczkach gotówkowych: oprocentowaniem nominalnym i prowizją.

Są to dwa najbardziej powszechnie stosowane elementy kosztowe, od których w dużej mierze zależy to, czy dany kredyt gotówkowy jest tani czy drogi (w porównaniu do innych ofert kredytowych). Naturalnie, że nie muszą to być elementy jedyne i mogą wystąpić inne opłaty, np. ubezpieczenie spłaty kredytu.

Kredyt gotówkowy tylko z jednym elementem kosztów

Zarówno wysokość oprocentowania, jak i koszt prowizji są ustalane indywidualnie przez bank i w pewnym zakresie może je dowolnie kształtować.

Kredytodawca musi jednak uwzględniać pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Są to: koszty pozaodsetkowe (wynikających z tzw. ustawy antylichwiarskiej) oraz maksymalne dopuszczalne oprocentowanie nominalne (w 2023 r. nie może przekraczać 20,50% w skali roku).

Dodatkowo każdy z banków w swoich propozycjach uwzględnia sytuację na rynku finansowym, dostosowując prowadzoną politykę kredytową do aktualnie panujących trendów. Zbyt mocne ograniczenie polityki kredytowej (lub zaostrzenie warunków udzielania kredytów) mogłoby znacznie ograniczyć stronę popytową, a zwiększenie akcji kredytowej lub obniżenie wymagań kredytowych groziłoby zwiększeniem ryzyka udzielenia „złych kredytów”.

Prowizja od wysokości kredytu

Prowizja kredytowa jest opłatą, jaką ponosi klient za usługi bankowe, i jest stosowana nie tylko w przypadku oferowanych kredytów i pożyczek, ale i występuje coraz częściej w przypadku korzystania z rachunków osobistych.

Banki najczęściej pobierają prowizję od wysokości kredytu przekazanego do dyspozycji konsumenta. Jest ona ustalana indywidualnie przez bank i może on zarówno zrezygnować z jej pobierania, jak i ustalić w zasadzie na dowolnym poziomie (mając jednak na uwadze ograniczenia wynikające z Ustawy konsumenckiej).

Co to oznacza w praktyce? Przy kredycie gotówkowym na kwotę 10000 zł prowizja ustalona na 10% wyniesie 1000 zł i to niezależenie od tego czy pożyczymy na 12 miesięcy czy na 7 lat. Stanowi ona najczęściej większą część kosztów całkowitych w kredytach krótkoterminowych.

Należy również zwrócić uwagę, że bank może wymagać zapłacenie prowizji z góry, ale może być również skredytowana. Oznacza, to że ubiegając się o kredyt należy:

1. zapłacić prowizję lub
2. nie otrzymamy całego kapitału „do ręki” – bank z góry potrąci jej wysokość (czyli zamiast przykładowych 10 tys. zł otrzymamy 9 tys. zł), albo też zostanie doliczona do kredytu i rozłożona na raty, co zwiększy koszt kredytowy.

Oprocentowanie nominalne od kredytu gotówkowego

W przypadku kredytów gotówkowych oprocentowanie zawsze wystąpi. Od jego wysokości oraz wysokości kredytu, czasu kredytowania oraz rodzaju rat, zależeć będzie całkowity koszt odsetkowy.

W przypadku pożyczek gotówkowych odsetki nie muszą być naliczana – w związku z czym oferowane są pożyczki gotówkowe z RRSO równym 0% (nie należy mylić RRSO – Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania z oprocentowanie nominalnym RSO!).
Jeżeli przyjmiemy, że jest to kredyt gotówkowy 30 tys. zł na 5 lat (60 miesięcy) z oprocentowaniem nominalnym rocznym 11,5% i nie występują żadne inne koszty, to początkowa rata równa wyniesie 659,78 zł. Po zapłaceniu 35 raty wysokość zadłużenia zostanie zmniejszone o 50%. Całkowity koszt zapłaconych odsetek to 9 586,69 zł.

Na koniec warto zwrócić uwagę, na różnicę pomiędzy RSO kredytu i RRSO:

RSO – Roczna Stopa Oprocentowania – jest to oprocentowanie nominalne kredytu wyrażona w skali roku.
RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – jest to wskaźnik wyrażający całkowity koszt kredytu wyrażony procentowo w skali roku w stosunku do wysokości kredytu. Zawiera koszty, w tym RSO, które należy zapłacić bankowi za udzielenie finansowania.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok