Tani kredyt gotówkowy – decydują dwa czynniki

O tym czy dany kredyt gotówkowy jest tani, najczęściej decydują dwa czynniki: oprocentowanie nominalne kredytu, od którego naliczane są odsetki oraz wysokość prowizji od wartości udzielonego kredytu.

tani kredyt gotówkowy - decydują dwa czynniki

Każdy z banków dąży do zmaksymalizowania zysków z oferowanych produktów kredytowych. Ustalając cenę za możliwość udostępnia środków finansowych konsumentowi, posługuje się najczęściej oprocentowanie nominalnym – opłata za korzystanie z kapitału przez określony czas oraz prowizją za udzielnie kredytu. Są to dwa najbardziej powszechnie stosowane elementy kosztowe, od których w dużej mierze zależy to, czy dany kredyt gotówkowy jest tani czy drogi (w porównaniu do innych ofert kredytowych).

Zarówno wysokość oprocentowania, jak i koszt prowizji są ustalane samodzielnie przez bank i w pewnym zakresie może je dowolnie kształtować. Kredytodawca bierze jednak pod uwagę pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Są to: koszty pozaodsetkowe (wynikających z tzw. ustawy antylichwiarskiej) oraz maksymalne dopuszczalne oprocentowanie nominalne (na dzień 4 grudnia 2021 r. nie mogło ono przekraczać 9,50% w skali roku).

Dodatkowo każdy z banków w swoich propozycjach uwzględnia sytuację na rynku finansowym, dostosowując prowadzoną politykę kredytową do aktualnie panujących trendów. Zbyt mocne ograniczenie polityki kredytowej (lub zaostrzenie warunków udzielania kredytów) mogłoby znacznie ograniczyć stronę popytową, a zwiększenie akcji kredytowej lub obniżenie wymagań kredytowych groziłoby zwiększeniem ryzyka udzielenia „złych kredytów”.

Zysk banku jest Twoim kosztem

Prowizja kredytowa jest opłatą, jaką ponosi klient za usługi bankowe, i jest stosowana nie tylko w przypadku oferowanych kredytów i pożyczek, ale i występuje coraz częściej w przypadku korzystania z rachunków osobistych (a prawie zawsze w przypadku korzystania z konta firmowego).

Banki najczęściej pobierają prowizję od wysokości kredytu przekazanego do dyspozycji konsumenta. Jest ona ustalana indywidualnie przez bank i może zarówno zrezygnować z jej pobierania, jak i ustalić na poziomie np. 10%.

Co to oznacza w praktyce? Przy kredycie gotówkowym na kwotę 10000 zł, prowizja ustalona na 10% wyniesie 1000 zł i to niezależenie od tego, czy pożyczymy na 12 miesięcy czy na 7 lat. Jest ona zatem dużym obciążeniem dla konsumentów korzystających z krótkoterminowych kredytów, niż dla konsumentów korzystających z długoterminowego kredytowania.

W szczególności jest to zauważalne w przypadku pożyczek pozabankowych do 30 dni, gdzie prowizja stanowi niekiedy 90-100% kosztów całkowitych otrzymanego finansowania.

Należy również zwrócić uwagę, że bank może wymagać zapłacenie prowizji z góry, ale może być również skredytowana. Oznacza, to że ubiegając się o kredyt należy zapłacić prowizję lub też nie otrzymamy całego kapitału „do ręki”, bowiem bank z góry potrąci jej wysokość (czyli zamiast przykładowych 10 tys. zł otrzymamy 9 tys. zł), albo też zostanie doliczona do kredytu i rozłożona na raty, co zwiększy koszt kredytowy.

Oprocentowanie od kredytu gotówkowego

W przypadku kredytów gotówkowych zawsze występuje oprocentowanie – nawet najmniejsze i od jego wysokości oraz wartości kredytu, czasu kredytowania oraz rodzaju rat, zależeć będzie wysokość zapłaconych odsetek. W przypadku pożyczek gotówkowych odsetki nie muszą być naliczana – w związku z czym oferowane są pożyczki gotówkowe z RRSO równym 0% (nie należy mylić RRSO – Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania z oprocentowanie nominalnym!).

Oprocentowanie jest naliczane od sumy niespłaconego kapitału: po wypłacie kredytu gotówkowego naliczane jest od całego kapitału, a z każdą kolejną zapłaconą ratą, zmniejsza się jego wysokość, od którego wyliczane są odsetki.

Jeżeli przyjmiemy, że kredyt gotówkowy został udzielony na rok w wysokości 10 tys. zł z oprocentowaniem 5% i nie występują żadne inne koszty, to początkowa rata wyniesie 875 zł ((10000 x 5%)/12 miesięcy). Po spłaceniu połowy kapitału, wysokość zobowiązania zostanie zmniejszone do 5000 zł. Rata kredytowa wyniesie wówczas 437,50 zł ((5000 x 5%)/12 miesięcy).

Każdy bank dąży do zminimalizowania ryzyka, które może wystąpić z udzielonym finansowaniem, dlatego chce, aby spłata odsetek nastąpiła jak najszybciej.

Przeczytaj również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok