Szybki kredyt czy szybka pożyczka?

2022-04-07 – ostatnia aktualizacja

Na rynku można znaleźć bardzo dużo podmiotów, które zaoferują nam kredyt lub pożyczkę. Wniosek kredytowy możemy złożyć w banku lub w SKOK-u. Po pożyczkę możemy zwrócić się zarówno do banku, SKOK-ów, jak i do firmy pożyczkowej. Gdzie najlepiej pożyczyć?

szybki kredyt czy szybka pożyczka

Zanim jednak dokonamy jakiegokolwiek wyboru, należy wiedzieć nie tylko z jakiej instytucji skorzystać, ale i jaki konkretny produkt wybrać. Czym innym jest bowiem pożyczka gotówkowa, kredyt konsolidacyjny czy karta kredytowa. Jeżeli mamy odpowiednia zdolność i wiarygodność kredytową, to pieniądze na konto możemy otrzymać nawet w tym samym dniu, co złożony wniosek. Gorzej może być ze spłatą. Każde zobowiązanie, nie tylko pozabankowe, może doprowadzić do powstanie spirali zadłużenia.

Kredyt w banku lub w SKOK-u

Niewiele osób zastanawia się szukając kredytu lub pożyczki, czy pożyczymy pieniądze w banku czy w SKOK-u. I tu i tam można pożyczyć pieniądze. Jednak banki i SKOK-i to zupełnie różne instytucje finansowe. Podlegają innym regulacjom prawnym i… nie każdy może z nich skorzystać.

Wszystkie banki w Polsce działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w zgodzie z Prawem bankowym. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) działają według przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Pożyczki i kredyty gotówkowe

Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków. Udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe oraz pośredniczą przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Większość członków SKOK-ów korzysta z możliwości założenia konta osobistego, lokaty czy wzięcia kredytu lub pożyczki.

Aby zostać członkiem w SKOK należy przygotować dowód osobisty, wypełnić deklarację członkowską, dokonać wpłaty wpisowego, wykupienia jednego udziału i wniesienia wkładu członkowskiego.

Z oferty bankowej może skorzystać każda osoba, a np. o kredyt możemy wnioskować bez konieczności zakładania konta osobistego, podobnie jak i założyć lokatę terminową.

A co dostaniemy w firmach pożyczkowych?

Firmy pożyczkowe, zarówno internetowe, jak i stacjonarne, wyspecjalizowały się w dwóch rodzajach pożyczek: krótkoterminowych „chwilówkach” oraz ratalnych do 36-48 miesięcy.

Firmy pożyczkowe nie podlegają nadzorowi KNF, dlatego szczególnie ostrożnie należy podchodzić do takich propozycji. Na rynku działa wiele sprawdzonych i rzetelnych firm pożyczkowych, ale nie zwalania nas to wcale od czytania umów czy porównywania ofert.

Oferty firm pożyczkowych krótkoterminowych i długoterminowych na raty

Pożyczki niebankowe są oczywiście znacznie droższe niż pożyczki bankowe, ponieważ udzielają takich pożyczek, w przeważającej części, osobom o nie najlepszej zdolności kredytowej.

Ich niewątpliwym plusem jest to, że można je szybko otrzymać, bez zbędnych formalności, również przez internet. Cena jednak, którą zapłacimy za takie udogodnienia, może być znacznie wyższa niż korzyści z tego powodu.

Cena pieniądza, czyli koszt całkowity kredytu

Każdy kredyt jest oprocentowany, a z tego tytułu pobierane są odsetki – jest to cena za pożyczony kapitał. Nie jest to jedyny możliwy koszt kredytu, np. może być opłaty przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, prowizja, marża czy ubezpieczenie. A taki swoją drogą, to firmy pożyczkowe potrafią „mnożyć” różne opłaty, ale z drugiej strony, potrafią również pożyczyć pieniądze w ramach promocji, za darmo…

No właśnie! Kiedy jest faktycznie darmowa pożyczka za 0 zł? W sytuacji, kiedy oprocentowanie nominalne czy rzeczywiste jest równe 0%?

Oprocentowanie nominalne informuje nas o koszcie pożyczonego kapitału w skali roku – są to odsetki, wyrażone kwotowo.  Oprocentowanie rzeczywiste, czyli RRSO, jest to całkowity koszt pożyczki lub kredytu w ujęciu procentowym w skali roku. Darmowa pożyczka w firmie pożyczkowej, to pożyczka gotówkowa z RRSO = 0%.

Pożyczka 1500 zł na 30 dni, z oprocentowaniem nominalnym 7,2% w skali roku, z prowizją wynoszącą 241,28 zł, to RRSO na poziomie… 514%!

Informacje dotyczące kosztów pożyczki znajdują się w tabeli opłat i prowizji bądź w umowie. Im niższe będą dodatkowe opłaty, tym atrakcyjniejsza (tańsza) będzie oferta.

Porównując pożyczki z uwzględnieniem ceny, możemy brać pod uwagę zarówno RRSO, jak i całkowity koszt pożyczki, w ujęciu kwotowym. Oba wyliczenia obrazują w sposób syntetyczny całkowity koszt pożyczki.

Przeczytaj również: Czym jest prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki. Czy banki mogą ją pobierać i w jaki sposób wpływa na całkowity koszt kredytu.

Zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa decyduje o ofercie

Bank nie pożyczy nam pieniędzy, jeżeli nie mamy odpowiedniej zdolności i wiarygodności kredytowej. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego, bank ma obowiązek obliczyć zdolność kredytową kredytobiorcy, czyli możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytową wyliczają również firmy pożyczkowe, ale podchodzą do tej kwestii bardziej liberalnie. W końcu udzielają pożyczek z własnego kapitału, a nie ze zgromadzonych wkładów.

W związku z powyższym, wnioskując o kredyt lub pożyczkę jesteśmy zobowiązani przedłożyć dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej.

Zdecydowanie większą szansę na lepszą ofertę (a tym samym i na tańszy kredyt lub pożyczkę) mają te osoby, które obok odpowiednich dochodów netto, posiadają również pozytywną historię kredytową w BIK.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) tworzy raporty na podstawie zebranych informacji o terminowo i nieterminowo spłaconych zobowiązaniach finansowych zgromadzonych w bankach, SKOK-ach, a nawet w firmach pożyczkowych.

Zgromadzone dane dotyczą wszystkich kredytów, pożyczek, włączenie z zadłużaniem na kartach kredytowych i debetami w ROR. Takie dane spływają przynajmniej raz w miesiącu, aż od momentu wygaśnięcia umowy kredytowej.

Pamiętaj! W razie zaległości powyżej 60 dni w zapłacie raty kredytowych i 30 dni od uzyskania informacji o zaległości, nasze dane mogą trafić na listę osób, które nierzetelnie spłacają zobowiązania, co utrudni lub uniemożliwi otrzymanie kredytu w przyszłości!

Zanim pożyczysz pieniądze w firmie pożyczkowej

1. Dodatkowe koszty pozaodsetkowe prowadzą do tego, że RRSO pożyczki – przy oprocentowaniu nominalnym wynoszącym 7,2% – przekroczy owe 7,2%.

2. Maksymalne oprocentowanie nominalne wynosi obecnie 16,00% (od 7.4.2022 r.) i stanowi 4-krotną wysokość stopy lombardowej ustalanej przez NBP. Oznacza to, że oprocentowanie nominalne ŻADNEGO nowego kredytu lub pożyczki udzielonej po 7 kwietnia 2022 r. nie może przekroczyć 16,00% w skali roku. Taka sytuacja będzie trwać do czasu kolejnej obniżki lub podwyżki stóp procentowych przez RPP.

3. Firmy pożyczkowe stosuję przeróżne opłaty, co powoduje, że cena pożyczki, którą oferują klientowi jest bardzo wysoka (w porównaniu do propozycji bankowych).

Obecnie są przygotowywane kolejne zmiany prawne mające na celu ograniczenie możliwości pobierania opłat, prowizji i innych kosztów w umowach pożyczek i kredytów.

4. Jako konsument, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, masz prawo do informacji o warunkach kredytu (pożyczki), o którą się ubiegasz. I to jeszcze przed podpisaniem umowy!

5. W umowie o pożyczkę lub kredyt powinniśmy bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie postanowienia umowy, w tym: oprocentowanie nominalne, wszystkie inne opłaty, którymi zostaniemy obciążeni. To co podpiszemy, obowiązuje nas, aż do dnia wygaśnięcia umowy (ewentualnie do wprowadzenia aneksu do umowy).

6. Wybierając ofertę należy dopasować do naszych możliwości finansowych zarówno czas jej trwania, jak i harmonogram spłat rat (uwzględniając odpowiedni system rat: malejące lub stałe).

7. Sprawdź, ile wyniesie koszt niespłacenia pożyczki w terminie, jak również to, czy wcześniejsza spłata zobowiązania pociąga za sobą dodatkowe opłaty.

Jak widać możliwości pożyczenia pieniędzy są bardzo duże. Od wyboru instytucji, w której złożymy wniosek kredytowy, zależy bardzo często koszt takiego zobowiązania. Ale to nie wszystko. Ponieważ odpowiednio dobrany produkt finansowy, na konkretny cel, również wpływa na koszt całkowity zobowiązania.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok