Szybka pożyczka bez zbędnych formalności

2024-03-19 – ostatnia aktualizacja

Szybka pożyczka bez zbędnych formalności, najlepiej od ręki, przyda się zwłaszcza wówczas, kiedy nagle zabraknie pieniędzy. Jednym z rozwiązań może być skorzystanie z oferty szybkich pożyczek internetowych (w firmach pożyczkowych) lub też pożyczki gotówkowej w banku. Nic, tylko pożyczać…
szybka pożyczka bez zbędnych formalności
Szybka pożyczka bez zbędnych formalności. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Bardzo chętnie, i co więcej, coraz częściej korzystamy z różnych form finansowania naszych celów finansowych. Nie są to tylko pożyczki bankowe, ale również pożyczki niebankowe, głównie pożyczki w internetowych firmach pożyczkowych (Wyszukiwarka pożyczek pozabankowych krótkoterminowych i Na raty).

Jeszcze nie tak dawno, w firmach pożyczkowych konsumenci zaciągali przede wszystkim niewielkie krótkoterminowe pożyczki do 500-1000 zł, obecnie coraz częściej wybierane są pożyczki niebankowe na raty. Dużo droższe niż takie same pożyczki zaciągnięte w banku.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że w czasach, kiedy stopy procentowe są na wysokim poziomie, a tym samym i oprocentowanie nominalne takich pożyczek nie jest najmniejsze, korzystanie z tej formy pożyczania jest w szczególności kosztowne.

Pożyczamy chętnie, ale nie każdy pożyczkobiorca jest świadomy, jakie mogą być konsekwencje zaciągnięcia pożyczki. Istotne jest to, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad, i to jeszcze zanim zdecydujemy się na pożyczkę.

Szybka pożyczka bez zbędnych formalności. Nie tylko pozabankowa

Należy przestrzegać kilka zasad, zanim pieniądze pożyczymy, i każda z nich, wymienione poniżej, jest ważna i żadna z nich nie ma większego priorytetu nad inną.

Uwaga! Szybka pożyczka bez zbędnych formalności jest możliwa zarówno w firmach pożyczkowych i w bankach.

Chociaż w bankach, niezależnie czy będzie to 1000 zł na 3 miesiące, czy 5000 zł na 2 lata, to i tak procedura rozpatrywania wniosku jest jednakowa.

Jakie formalności należy spełnić, aby pożyczkę gotówkową otrzymać? Zależy to od tego gdzie pożyczamy, jaką kwotę zamierzamy pożyczyć i na jak długo. Szczególne znaczenie ma ocena końcowa, która musi uwzględnić zdolność kredytową i wiarygodność kredytową w BIK (przede wszystkim dotyczy to banków).

Zanim zdecydujesz się na pożyczę, odpowiedz sobie na podstawowe pytania:

  • czy taką pożyczkę teraz potrzebujesz?
  • czy kwota, o którą zamierzasz wnioskować nie może być niższa?
  • czy możesz sobie pozwolić przesunięcie w czasie realizacji finansowania i w ten sposób zaoszczędzi część potrzebnej kwoty?
  • czy to musi być konieczne firma pożyczkowa?
Jeżeli masz możliwość, to skorzystaj z oferty bankowej (Pożyczki i Kredyty Gotówkowe). Koszt całkowity będzie mniejszy.

Tylko wiarygodna i sprawdzone firma pożyczkowa

Ofert pożyczkowych, podobnie jak i samych firm pożyczkowych, jest bardzo dużo. Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i wiarygodnych podmiotów niebankowych.

Każdą firmę pożyczkową oraz świadczone przez nią usługi można sprawdzić. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego zapoznasz się z listą ostrzeżeń publicznych, która zawiera listę podmiotów, względem których zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Może to ciebie ochronić przed wyborem nierzetelnego pożyczkodawcy.

Pamiętaj o szczegółach: porównanie pożyczek i podpisanie umowy!

Koniecznie porównaj różne oferty pożyczkowe. Czy decydujesz się na pożyczkę w banku czy w firmie pożyczkowej, sprawdź całkowity koszt pożyczki i jej RRSO. Tylko porównanie kosztów pozwala na korzystniejszy wybór. Pożyczka gotówkowa to nie tylko oprocentowanie nominalne, chętnie eksponowane w reklamach (jeżeli jest małe). To także wszystkie inny opłaty i koszty, np. prowizja, ubezpieczenie, opłaty administracyjne, itp.

Odsetki w przypadku krótkoterminowych pożyczek (w szczególności tych do 30-60 dni) ma stosunkowo niewielki wpływ na całkowity koszt pożyczonych pieniędzy. Największy koszt stanowią opłaty i prowizje. Można to sprawdzić analizując Formularz Informacyjny.

Czytaj każdą umowę i regulaminy. Jeżeli nie rozumiesz określonych punktów w umowie, to zapytaj przedstawiciela instytucji, w której chcesz pożyczyć pieniądze. Możesz również poprosić o pomoc kogoś ze znajomych lub rodziny. Uzyskasz również bezpłatną pomoc prawną m. in. u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Jeżeli wyjaśnienia nie są satysfakcjonujące, to najprostszym wyjściem jest zrezygnowanie z usług danej firmy pożyczkowej. Podpisanie umowy, pomimo tego, że jej nie przeczytaliśmy, nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania przyjętych przez strony postanowień.

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki

Konsumenci są dodatkowo chronienie przez prawo i przysługuje im możliwość odstąpienia od umowy. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania, bez konieczności powodowania powodów odstąpienia. Nawet wówczas, kiedy pożyczka została przez nas pobrana. Zwracamy wówczas kwotę pożyczki plus ewentualne odsetki, które zostały naliczone od dnia jej wypłaty. Jeżeli chcemy odstąpić od umowy, powinniśmy skierować do pożyczkodawcy oświadczenie w formie pisemnej. W każdej umowie pożyczkowej powinien znajdować się zapis dotyczący takiej możliwości.

Przykład paragrafu umowy dot. odstąpienia od pożyczki:

§ 8 Odstąpienie od Umowy pożyczki

1. Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Skutkiem wykonania przez pożyczkobiorcę powyższego uprawnienia jest wygaśnięcie umowy pożyczki.
2. Pożyczkobiorca, który odstępuje od Umowy pożyczki może wysłać do NAZWA POŻYCZKODAWCY oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
3. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli pożyczkobiorca przed jego upływem: 1) w przypadku formy pisemnej – złoży na adres siedziby NAZWA POŻYCZKODAWCY oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2) w przypadku formy elektronicznej – złoży oświadczenie na adres poczty elektronicznej NAZWA POŻYCZKODAWCY. Dla zachowania terminu wystarczające jest wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby pożyczkodawca mógł zapoznać się z jego treścią. 3) w przypadku formy dokumentowej- złoży oświadczenie w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.
4. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki.
5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi. Nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Bardzo ważne jest również to, aby NIGDY nie pożyczać więcej niż potrzebujemy („na zapas, a może się przyda„) i nie sięgać po takie pieniądze, kiedy wiemy, że trudno będzie nam uregulować pożyczkę terminowo. Nawet wówczas, kiedy pożyczkodawca uzna, że nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca. To my sami wiemy najlepiej, jak wygląda nasza obecna sytuacja finansowa.

„Szybka pożyczka bez zbędnych formalności „- artykuł z cyklu „Zanim zdecydujesz się pożyczyć”. Aktualizacja 17 grudnia 2022 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok