Szybka pożyczka bez zbędnych formalności

szybka pożyczka bez zbędnych formalnościSzybka pożyczka bez zbędnych formalności, najlepiej od ręki, przyda się zwłaszcza wówczas, kiedy nagle zabraknie pieniędzy. Jednym z rozwiązań może być skorzystanie z oferty szybkich pożyczek internetowych lub też pożyczki gotówkowej w banku. Nic, tylko pożyczać…

Bardzo chętnie, i co więcej, coraz częściej korzystamy z różnych form finansowania naszych celów finansowych. Nie tylko korzystamy z pożyczek bankowych, ale również z pożyczek niebankowych, zwłaszcza z pożyczek w internetowych firmach pożyczkowych (Wyszukiwarki Pożyczki Pozabankowe Krótkoterminowe i Na Raty).

Jeszcze nie tak dawno, w firmach pożyczkowych braliśmy krótkoterminowe pożyczki do 1000 zł, obecnie coraz chętniej sięgamy po pożyczki niebankowe na raty. Dużo droższe niż takie same pożyczki zaciągnięte w banku.

Pożyczamy chętnie, ale nie każdy pożyczkobiorca jest świadomy, jakie mogą być konsekwencje zaciągnięcia pożyczki. Istotne jest to, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad, i to jeszcze zanim zdecydujemy się na pożyczkę.

Szybka pożyczka bez zbędnych formalności . Nie tylko pozabankowa

Każda poniższa zasada jest ważna i żadna z nich nie ma większego priorytetu nad inną. Uwaga! Szybka pożyczka bez zbędnych formalności jest możliwa zarówno w firmach pożyczkowych i w bankach. Jakie formalności należy spełnić, aby taką pożyczkę otrzymać? Zależy to nie tylko od tego gdzie pożyczamy i na jak długo. To przede wszystkim zależy od końcowej oceną, jaką otrzymamy przy badaniu zdolności kredytowej.

Zanim zdecydujesz się na pożyczę, musisz zastanowić się, czy faktycznie taką pożyczkę teraz potrzebujesz i konieczne jest skorzystania z oferty bankowej (Pożyczki i Kredyty Gotówkowe) lub pozabankowej. Może uda się odłożyć pieniądze i za jakiś czas zrealizować dany cel z oszczędności?

Ofert pożyczkowych, podobnie jak firm pożyczkowych, jest bardzo dużo. Korzystaj ze sprawdzonych i wiarygodnych firm pożyczkowych. Możesz sprawdzić konkretną firmę pożyczkową oraz świadczone przez nią usługi. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego zapoznasz się z listą ostrzeżeń publicznych, która zawiera listę podmiotów, względem których zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Może to ciebie ochronić przed wyborem nierzetelnego pożyczkodawcy.

Pamiętaj o szczegółach: porównanie pożyczek i podpisanie umowy!

Koniecznie porównaj różne oferty pożyczkowe. Czy decydujesz się na pożyczkę w banku, czy w firmie pożyczkowej, sprawdź całkowity koszt pożyczki i jej RRSO. Tylko porównanie pozwala na korzystniejszy wybór. Pożyczka gotówkowa to nie tylko oprocentowanie nominalne, chętnie eksponowane w reklamach. To także wszystkie inny opłaty i koszty, np. prowizja, ubezpieczenie, opłaty administracyjne, itp.

Czytaj każdą umowę i regulaminy. Jeżeli nie rozumiesz określonych punktów w umowie, to zapytaj przedstawiciela instytucji, w której chcesz pożyczyć pieniądze. Możesz również poprosić o pomoc kogoś ze znajomych lub rodziny. Uzyskasz również bezpłatną pomoc prawną m. in. u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Podpisanie umowy, pomimo tego, że jej nie przeczytaliśmy, nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania przyjętych przez strony postanowień.

 

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki

Konsumenci są dodatkowo chronienie przez prawo i przysługuje im możliwość odstąpienia od umowy. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania, bez konieczności powodowania powodów odstąpienia. Nawet wówczas, kiedy pożyczka została przez nas pobrana. Zwracamy wówczas kwotę pożyczki plus ewentualne odsetki, które zostały naliczone od dnia jej wypłaty. Jeżeli chcemy odstąpić od umowy, powinniśmy skierować do pożyczkodawcy oświadczenie w formie pisemnej. W każdej umowie pożyczkowej powinien znajdować się zapis dotyczący takiej możliwości.

Przykład paragrafu umowy dot. odstąpienia od pożyczki:

§ 8 Odstąpienie od Umowy pożyczki

1. Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Skutkiem wykonania przez pożyczkobiorcę powyższego uprawnienia jest wygaśnięcie umowy pożyczki.

2. Pożyczkobiorca, który odstępuje od Umowy pożyczki może wysłać do NAZWA POŻYCZKODAWCY oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.

3.Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli pożyczkobiorca przed jego upływem: 1) w przypadku formy pisemnej – złoży na adres siedziby NAZWA POŻYCZKODAWCY oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2) w przypadku formy elektronicznej – złoży oświadczenie na adres poczty elektronicznej NAZWA POŻYCZKODAWCY. Dla zachowania terminu wystarczające jest wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby pożyczkodawca mógł zapoznać się z jego treścią. 3) w przypadku formy dokumentowej- złoży oświadczenie w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

4. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki.

5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi. Nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Bardzo ważne jest również to, aby NIGDY nie pożyczać więcej niż potrzebujemy („na zapas, a może się przyda”) i nie pożyczać, kiedy wiemy, że trudno będzie nam uregulować pożyczkę terminowo, nawet wówczas, kiedy pożyczkodawca uzna, że nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca. To my sami wiemy najlepiej, jak wygląda nasza obecna sytuacja finansowa. „Szybka pożyczka bez zbędnych formalności „- artykuł z cyklu „Zanim zdecydujesz się pożyczyć”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok