Sprzedaż kredytów w lipcu 2019 roku

2023-08-01 – ostatnia aktualizacja

W najnowszym Newsletterze kredytowym BIK z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Biuro Informacji Kredytowej podaje najnowsze dane dotyczące sprzedaży kredytów w Polsce.

raport kredyty lipiec 2019

W lipcu 2019 roku., w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (ujęcie wartościowe), banki oraz SKOK-i udzieliły kredyty na zdecydowanie wyższą kwotę we wszystkich grupach produktowych.

 • karty kredytowe (+27,0%),
 • kredyty mieszkaniowe (+26,0%),
 • limity kredytowe (+16,8%),
 • kredyty konsumpcyjne ( +15,0%).

Natomiast w ujęciu liczbowym w badanym okresie wzrost nastąpił w trzech grupach produktów:

 • karty kredytowe (+34,3%),
 • kredyty mieszkaniowe (+15,8%),
 • kredyty konsumpcyjne (+6,1%).
 • limitów kredytowych (-5,5%).

W lipcu 2019 roku banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę ponad 8 mld zł, a mieszkaniowych przekraczających 6 mld zł. W porównaniu do czerwca 2019 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 15,2%, natomiast w przypadku kredytów konsumpcyjnych wzrost był nieco mniejszy i wyniósł 11,8%.

W okresie styczeń – lipiec 2019 r. banki sprzedały o 1,2% więcej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie 2018 roku. W ujęciu wartościowym sprzedaż również wzrosła, aż o 13,2%.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych nastąpił spadek liczby udzielonych kredytów w okresie styczeń – lipiec 2019 w stosunku do analogicznego okresu zeszłego o 0,9%. W ujęciu wartościowym zanotowano natomiast blisko 8-procentowy wzrost.

Wysoką dynamika wzrostu odnotowały natomiast karty kredytowe, i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym: odpowiednio (+22,9%) oraz (+24,1%).

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W lipcu 2019 roku banki oraz SKOK-i łącznie udzieliły ponad 670 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 8,22 mld zł. W porównaniu do lipca 2018 r. jest to wzrost o ponad 6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 15% w ujęciu wartościowym. Liczba udzielonych kredytów wzrosła o 12,8% a wartość o 11,8% w porównaniu do czerwca 2019 r.

W okresie styczeń – lipiec 2019 roku tylko kredyty konsumpcyjne średnio i wysokokwotowe odnotowały dodatnią dynamikę liczby udzielonych kredytów.

 • W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika była ujemna.
 • Najwyższa ujemna dynamika wystąpiła w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł (-15,3%).
 • Najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (9,9% w ujęciu liczbowym i 10,6% w wartościowym).

W okresie styczeń – lipiec 2019 r. 35% udzielanych kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe mieszczące się w przedziale 7 – 20 tys. zł oraz wysokokwotowe powyżej 20 tys. zł. W ujęciu wartościowym kredyty te stanowią 86,5% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych.

co nowego w kredytach konsolidacyjnych, gotówkowych, hipotecznych w sierpniu 2023Sierpień 2023 – kredyty bankowe. Kredyty gotówkowe, hipoteczne i konsolidacyjne.

Z pewnością wpływ na to ma:

 • wydłużony okres kredytowania,
 • niski i stabilny poziom stóp procentowych,
 • rosnące dochody gospodarstw domowych.

Natomiast dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych powyżej 30 tys. zł w okresie styczeń – lipiec 2019, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, w ujęciu liczbowym jak i wartościowym wynosi 11%.

 • Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w lipcu 2019 r. – 12 266 zł (wyższa o 8,5% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w lipcu 2018 roku).
 • Średnia wartość udzielonego kredytu gotówkowego – 18 220 zł (wzrost o 4%).
 • Średnia wartość kredytu ratalnego – 4317 zł (wyższa niż rok temu o ponad 12%).

Kredyty ratalne. które zostały udzielone w lipcu bieżącego roku stanowią ok. 43% udzielonych w tym okresie kredytów konsumpcyjnych (15% wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych).

Banki udzieliły o 16% więcej kredytów mieszkaniowych

W lipcu 2019 roku banki udzieliły ponad 22 tys. kredytów mieszkaniowych. Łączną wartość wyniosła 6,18 mld zł. W ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2018 roku nastąpił duży wzrost o 26%. W ujęciu liczbowym, w lipcu 2019 roku w porównaniu do lipca 2018 roku, banki udzieliły blisko 16% więcej kredytów mieszkaniowych.

Jak wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK, w lipcu br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowana została dodatnia dynamika wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, jak i ich liczby, porównując do lipca 2018 roku. Jak zaznacza, dodatnia dynamika wartościowa była wynikiem przede wszystkim struktury udzielanych kredytów. W okresie styczeń – lipiec 2019 ponad 68% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł.

Przeczytaj również Kredyt 100 tys. zł ile trzeba oddać – symulacja rat kredytowych, kosztów i odsetek.

Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych dotyczą jedynie kredytów powyżej 250 tys. zł. (ujęcie ilościowe, jak i wartościowe), w szczególności zaś kredytów mieszkaniowych powyżej 350 tys. zł. Kredytów powyżej 350 000 zł, w okresie styczeń – lipiec 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, w ujęciu liczbowym udzielono o 37,4% więcej a w wartościowym o 38,15%.

Osoby w wieku 25 – 34 lata zaciągnęły 51% tych kredytów za okres styczeń – lipiec 2019 roku, jak i prawie połowę wszystkich kredytów mieszkaniowych.

Bessa na rynku kredytów średniokwotowych poniżej 250 tys. zł

Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych poniżej 250 tys. zł.

 • Kredyty mieszkaniowe do 100 tys. zł – spadek o 25,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 • Kredyty mieszkaniowe 100 – 150 tys. zł – spadek o prawie 20% w stosunku do analogicznym okresu 2018 roku.

Sytuacja na rynku mieszkaniowych wciąż stabilna

Prof. Waldemar Rogowski z BIK zauważa, że na rynku mieszkaniowym, po stronie podażowej wciąż są generowane sygnały od deweloperów dotyczące ograniczania liczby oferowanych do sprzedaży mieszkań. Jest to spowodowane głównie ze względu na problemy z gruntami. Natomiast popyt na nieruchomości pozostaje stabilny, a nawet rosnący, ze względu na cele inwestycyjne (pod wynajem) i spekulacyjne. Konsekwencją czego jest wzrost cen nieruchomości.

Na możliwość finansowania coraz droższych nieruchomości przy wykorzystaniu kredytu mieszkaniowego, wpływ mają:

 • rosnące dochody gospodarstw domowych,
 • niskie stopy procentowe.

Ograniczeniem dostępności kredytów mieszkaniowych wg prof. Rogowskiego może być:

 • konieczności posiadania wkładu własnego,
 • polityka kredytowa banków.

Prof. Waldemar Rogowski z BIK prognozuje, że liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych w 2019 roku będzie charakteryzowała się niską, kilku procentową dodatnią dynamiką. Natomiast dynamika w odniesieniu do wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, może kształtować się nawet na poziomie dwucyfrowym, poniżej 20%.

Źródło: bik.pl

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok