Jakie dokumenty potrzebne do kredytu konsolidacyjnego?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-15 – ostatnia aktualizacja

Decydując się na kredyt konsolidacyjny w banku, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Zrozumiałe jest, że wielu z nas nie wiem, jaką konkretnie dokumentację przygotować. Poniższy artykuł odpowiada przede wszystkim na pytanie: Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu konsolidacyjnego?
podstawowe dokumenty przy składaniu wniosku o kredyt konsolidacyjny
Podstawowe dokumenty przy składaniu wniosku o kredyt konsolidacyjny. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dokumenty do kredytu konsolidacyjnego obejmuje:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • dokumenty dochodowe,
 • dokumenty związane z konsolidowanymi kredytami i pożyczkami.

Jeżeli jesteś już pewien podjętej decyzji i zdecydowałeś się na kredyt konsolidacyjny, to teraz jest czas na staranne przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie składania wniosku kredytowego.

Kredyt konsolidacyjny i konsolidacja kredytowa

Czym jest kredyt konsolidacyjny? To rozwiązanie finansowe umożliwiające scalenie (połączenie, zamianę) wielu zobowiązań w jedno. Konsolidacja kredytów nie ogranicza się jedynie do kredytów gotówkowych, ale mogą to być również kredyty ratalne, samochodowe czy limity kredytowe.

Konsolidacja kredytów ze zmniejszeniem raty kredytowej może okazać się korzystna dla domowego budżetu. Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi.

Wyobraźmy sobie, spłacasz kredyt gotówkowy w Banku A oraz dwie inne pożyczki gotówkowe w Banku B. Łącznie masz zatem 3 zobowiązania kredytowa, z 3. różnymi ratami (pod względem wysokości i daty płatności). Załóżmy, że po kilku miesiącach zdecydowałeś się spłacić wcześniej te zobowiązania. W tym celu wybierasz się do Banku C, który udzielił Tobie:

 • nowy kredyt – jest to kredyt konsolidacyjny,
 • z środków z tego kredytu bank przeprowadza konsolidację, czyli spłaca zobowiązania z Banku A i Banku B,
 • dla Ciebie konsolidacja oznacza zamknięcie starych zobowiązań i spłatę jednego (nowego) kredytu.

Nowe warunki kredytowania z pewnością będą inne niż w przypadku pierwotnych zobowiązań. A co więcej, kredyt konsolidacyjny może mieć dłuższy okres spłaty co pozwali obniżyć ratę w stosunku do sumy poprzednich. Jest również szansa uzyskania wyższej kwoty kredytu niż suma zobowiązań konsolidowanych, a nadwyżkę wówczas można przeznaczyć dowolnie, np. na sfinansowanie remontu mieszkania.

Każdy bank, zanim wyda jakąkolwiek decyzję kredytową, sprawdzi obowiązkowo naszą zdolnością kredytową i wiarygodność kredytową w BIK.

Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? Tylko w określonych sytuacjach. Na przykład, jeśli mamy do spłacania dwa różne kredyty z wysokim oprocentowanie, znacznie wyższym niż kredyt konsolidacyjny.

Jednak dla zdecydowanej większości kredytobiorców przeprowadzających konsolidację, chodzi o zmniejszenie raty i uzyskanie ewentualnie dodatkowych środków.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli chcesz uporządkować swoje finanse i w konsekwencji spłacać jedno i być może niższe zobowiązanie, to można rozważyć kredyt konsolidacyjny. Ale czy wiesz, jakie warunki musisz spełnić, aby go otrzymać?

3 kluczowe warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny:

1. Spełnij wymagania banku. Dotyczą one zdolności i wiarygodności kredytowej. Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa pozwala spłacać nowy kredyt zgodnie z ustalonymi warunkami umowy. Brane są pod uwagę Twoje dochody, koszty utrzymania i inne zobowiązania finansowe.

Natomiast historia kredytowa jest sprawdzana w Biurze Informacji Kredytowej. Bank pobiera raport i jeżeli jest on pozytywny, to wszystko jest w porządku. Gorzej, jeżeli masz negatywne wpisy, takie jak opóźnienia w spłacie rat, co może skutkować problemami z uzyskaniem kredytu.

2. Posiadanie co najmniej dwóch kredytów do skonsolidowania. Kredyt konsolidacyjny ma na celu połączenie wielu mniejszych zobowiązań w jedno. Zazwyczaj banki wymagają skonsolidowania co najmniej dwóch kredytów, ale jednym z nich może być tzw. dodatkowa gotówka. Jest to nowa pożyczka na dowolny cel udzielana przez bank przeprowadzający konsolidację. Ta pożyczka jest konsolidowana z jednym kredytem/pożyczką.

3. Złóż wniosek kredytowy na formularzu w wybranym przez Ciebie banku. Wniosek możesz złożyć online lub w oddziale banku. Do wniosku musisz dołączyć wymagane dokumenty przez bank.

Podsumowując, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny, wymagane jest wykazanie się odpowiednią wiarygodnością oraz dopełnienie wszelkich formalności bankowych.

Przegląd banków i możliwości skonsolidowania zobowiązań: Kredyt Konsolidacyjny – Oferty w Bankach.

Kto nie uzyska kredytu konsolidacyjnego? Szanse na konsolidację będą ograniczone dla osób, które nie spełniają równocześnie dwóch warunków: nie uzyskują regularnych i udokumentowanych dochodów oraz mają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).


Kredyt konsolidacyjny – jakie dokumenty?

Zaciągnięcie każdego kredytu, w tym również i konsolidacyjnego, wymagać będzie przedłożenia odpowiedniej dokumentacji. Jednak to, jakie dokładnie dokumenty do kredyt są obowiązkowe, zależy już głównie od zasad i warunków stosowanych w konkretnym banku.

Oczywiście można wyróżnić pewną wspólną listą, które jest podobne w każdym banku. Generalnie dokumenty, które poza samym wnioskiem kredytowym będą potrzebne, można podzielić na cztery kategorie. Są to dokumenty:

 • potwierdzające tożsamość, np. dowód osobisty,
 • potwierdzające wysokość i źródła dochodu, np. zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach,
 • dotyczą zobowiązań, które zamierzamy skonsolidować, np. umowy kredytowe.

Kredyt konsolidacyjny – dokumenty potwierdzające tożsamość

1. Dokumenty, które potwierdzają tożsamość, to oczywiście:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • w przypadku obcokrajowców jest to prawo stałego pobytu na terenie Polski.
W przypadku emerytów i rencistów może to być również legitymacja emeryta/rencisty.

Kredyt konsolidacyjny – dokumenty potwierdzające dochód

Zakres dokumentów dochodowych jest dość szeroki, ponieważ uzależniony jest od formy uzyskiwania dochodu. Inne bowiem dokumenty muszą przedstawić emeryci i renciści pobierający świadczenia, inne osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę na czas określony lub umowę zlecenie, a jeszcze inne dokumenty przygotowują osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Tak na marginesie, przedsiębiorcy są najbardziej „poszkodowani”, ponieważ muszą przedłożyć znacznie więcej dokumenty niż „zwykły” kredytobiorca. Są to nie tylko zaświadczenia o dochodach i rozchodach firmy, ale i również zaświadczenie o obecności w rejestrze CEIDG, dokumenty zaświadczające o nie zaleganiu z płatnościami do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Znaczenie ma również tzw. ścieżka oceny zdolności kredytowej, która może uproszczona i wystarczy oświadczenie o dochodach lub ścieżka standardowa – wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny wymaga przedstawienie standardowych dokumentów, uzależnionych od formy uzyskiwanych dochodów.

Dokumenty dotyczące zatrudnienia są potrzebne również przy zawieraniu umowy ubezpieczenia kredytu, np. na wypadek utraty pracy.

Kredyt konsolidacyjny – dokumenty dotyczące konsolidowanych kredytów

Ostatnia grupa potrzebnych dokumentów, to te dotyczące konsolidowanych zobowiązań: poszczególnych kwot do spłaty, numerów rachunku, itp. Czy to mają być umowy kredytowe, harmonogramy spłat czy ostatni odcinek wpłaty raty, o tym wszystkim poinformuje bank.

Bank może wymagać dostarczenia na przykład jednego z dokumentów:

 • umów kredytowych konsolidowanych zadłużeń,
 • książeczki spłat,
 • wyciągu z rachunku osobistego,
 • historię rachunku osobistego,
 • dowodu wpłat,
 • potwierdzenia przelewu,
 • wyciągu z rachunku kredytowego,
 • historię rachunku kredytowego.

Dokumenty wymagane przy konsolidowaniu karty kredytowej

Konsolidując zadłużenie w kartach kredytowych potrzebne będzie przedstawienie:

 • wyciągu z rachunku karty kredytowej,

dodatkowo jeden z poniższych dokumentów (który potwierdza regularność spłaty ostatniego wymaganego do spłaty zadłużenia):

 • wyciąg z rachunku osobistego,
 • historia rachunku osobistego,
 • dowód wpłaty,
 • potwierdzenie przelewu.

Czy można skonsolidować limit w koncie? W przypadku limitu odnawialnego w ROR należy przedstawić wyciąg z rachunku osobistego.

Dodatkowe dokumenty, inne niż wskazana powyżej, mogą dotyczyć np.:

 • aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową,
 • wyroku sądu o separacji,
 • oświadczenie małżonków w przypadku posiadania wspólnoty majątkowej.

Dokumenty wymagane przy konsolidacji hipotecznej

Warto również omówić dokumenty, które wymagane są przy konsolidacji z zabezpieczeniem na hipotece. Lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od banku, ale zazwyczaj obejmuje ona:

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 1. Operat szacunkowy nieruchomości. Jest to dokument sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość nieruchomości. Będzie on stanowić podstawę do ustalenia kwoty kredytu.
 2. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Zawiera on informacje o stanie prawnym nieruchomości, takich jak jej właściciele, obciążenia hipoteczne i inne prawa.
 3. Akt własności lub akt darowizny nieruchomości. Potwierdza, kto jest właścicielem nieruchomości.
 4. Dodatkowe dokumenty w zależności od rodzaju nieruchomości. Dom jednorodzinny lub niezabudowana działka budowlana.
  • Ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu potwierdzone przez właściwy organ lub decyzja o wysokości podatku od nieruchomości.
  • Wyrys i wypis z rejestru gruntów lub kopia mapy inwestycyjnej.
  • Zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości.

Dodatkowe zabezpieczenia spłaty:

 1. Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Przekazuje bankowi prawo do odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości.
 2. Cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. W przypadku śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel wypłaci bankowi kwotę, która posłuży do spłaty kredytu.

Kiedy dostarczyć dokumenty wymagane przy kredycie konsolidacyjnym?

Większość dokumentów, które bank wymaga przy ubiegania się o kredyt konsolidacyjny należy dołączyć razem z wnioskiem kredytowym. Dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty zobowiązania mogą być uzupełniane niekiedy nieco później, już po wydaniu wstępnej decyzji kredytowej.

Dokumenty wymagane na początku, które muszą się znaleźć w pierwszym etapie, to te potwierdzające tożsamość wnioskodawcy oraz oświadczenie dotyczące wysokości uzyskiwanego dochodu i jego źródeł. Wypełniając wniosek kredytowy wnioskujący musi również wyszczególnić, jakie zobowiązania kredytowe i pożyczkowe zmierza skonsolidować.

Im szybciej skompletujesz wszystkie konieczne dokumenty, tym szybciej bank rozpatrzy wniosek i wyda decyzję.

Kredyt konsolidacyjny a dokumenty – podsumowanie

W powyższym artykule został poruszony temat dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt konsolidacyjny.

Przedstawia on kluczowe dokumenty potrzebne na różnych etapach procesu aplikacyjnego oraz omawia szczegóły związane z konsolidacją zadłużenia.

W artykule podkreślone zostało znaczenie odpowiedniej dokumentacji, w tym dokumentu tożsamości, dokumentów dochodowych oraz dotyczących konsolidowanych zobowiązań. Szybkie i kompletne zebranie niezbędnych dokumentów wymagane jest celem sprawnego przeprowadzenia procesu aplikacyjnego.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące potencjalnych komplikacji i problemów, które mogą wystąpić w trakcie konsolidacji kredytów oraz proponowane sposoby ich rozwiązania.


Huston, huston! Mamy problem z kredytem

Na koniec warto jest wspomnieć, że mogą się zdarzyć komplikacje przy konsolidacji. Trudno przewidzieć wszystkie, ale powszechne są:

1. Błędny numer rachunku. W zależności od banku i podpisanej umowy, może się zdarzyć sytuacja, że inny będzie numer konta do regulowania raty, a inny do spłaty całkowitej.

Oba rachunki są zapisane w umowie kredytowej.

2. Zagubiona umowa kredytowa. Z dużej liczby dokumentów, które mają potwierdzić konsolidację danego kredytu, to z reguły jakiś się znajdzie, w którym zawarte wszystkie niezbędne informacje.

Jeżeli został zagubiony komplet dokumentów w formie papierowej, to należy wydrukować je z bankowości internetowej, przedzwonić na infolinię banku z prośbą o przesłanie kopii lub zwrócić się o wystawienie opinii bankowej, która będzie dotyczyć danego zobowiązania.

3. Brak zdolności kredytowej, aby skonsolidować wszystkie zobowiązania. Wówczas należałoby zadecydować, na których kredytach w pierwszej kolejności zależy nam, aby zostały wcześniej spłacone.

Konsolidacja kredytów i wysłanie wniosku o kredyt konsolidacyjny nie jest skomplikowane. Ważne jest, aby podjąć odpowiednią i przemyślaną decyzję. Kredyt konsolidacyjny również kosztuje i ważne jest, aby przed złożeniem wniosku, sprawdzić propozycje i porównać oferty zwracając uwagę na całkowity koszt kredytu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok