Sprawdź dlaczego warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego

2024-01-27 – ostatnia aktualizacja

Sprawdź dlaczego warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego i w jaki sposób zmniejszy się rata kredytowa. Konsolidacja kredytów to nic innego jak spłata zaciągniętych jakiś czas temu kredytów i pożyczek, nowym kredytem.

sprawdź dlaczego warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego

Nie słyszałeś jeszcze o konsolidacji kredytowej lub o kredycie konsolidacyjny? Podstawowe informacje znajdziesz poniżej. Łącznie z przeglądem propozycji kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny. Co to za kredyt

Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt celowy, przeznaczany na skonsolidowanie wybranych i bieżących bankowych zobowiązań.

Możesz zadać sobie pytanie, po co kolejny kredyt, kiedy masz już kilka i ledwo spłacasz raty kredytowe? Nie wspominając już, że po opłaceniu wszystkich rachunków z ledwością starcza Tobie do końca miesiąca. I w takiej sytuacji zaciągać kolejny kredyt?! Nonsens…

Niekoniecznie, bo biorąc kolejny kredyt, nie przeznaczasz go na konsumpcję, ale na wcześniejsze zamknięcie wybranych umów kredytowych. Spłacone mogą być wszystkie pożyczki gotówkowe, kredyt samochodowy czy limity w kartach kredytowych i w kontach.

Co daje konsolidacja poza zmniejszeniem kredytów do spłaty

No dobrze, ale co daje konsolidacja kredytów? Owszem, spłacisz stare kredyty nowym, ale i tak zadłużenie „nie znika”? Nie jest to bowiem kredyt oddłużeniowy.

Nie ma takiego kredytu w ofercie żadnego banku. Taką nomenklaturę stosuje się błędnie w odniesieniu do kredytów konsolidacyjnych.

Ale jeżeli wydłużysz odpowiednio czas kredytowania, to nowa rata kredytowa będzie znacznie niższa od sumy rat konsolidowanych kredytów.

I to jest zasadniczy plus konsolidacji! Nie tylko zwiększysz płynność finansową, ale i znacznie poprawisz zdolność kredytową.

Gdzie skorzystać z kredytu konsolidacyjnego

Najczęściej kredytu konsolidacyjnego szukamy w bankach komercyjnych, ale również takie propozycje znajdziesz w bankach spółdzielczych czy w SKOK-ach. Wybór jest całkiem duży, co nie oznacza wcale, że musisz sprawdzić wszystkie dostępne propozycje, aby wybrać najkorzystniejszy kredyt.

Przede wszystkim należy zapoznać się propozycjami. Następnie skontaktuj się np. z dwoma bankami, aby porównać przedstawione oferty. I można również podjąć próbę negocjacji warunków kredytowych. Kto wie, może się uda uzyskać lepsze warunki?

Pamiętaj o tym, że im mniejszy będzie koszt kredytu, to będzie on tańszy. Zawsze oddajesz pożyczony kapitał + odsetki + koszty dodatkowe.

Każda oferta kredytowa jest indywidualna i jest pochodną oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Im lepszą ocenę uzyskasz, tym większe jest pole do negocjacji, a tym samy bank może zaproponuje Tobie jeszcze lepsze warunki kredytowania.

Czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego w banku?

I dochodzimy do kluczowego tematu, jakim jest wyjaśnienie czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Oczywistym jest, że konsolidacja kredytów nie musi być rozwiązaniem, z którego musi skorzystać każdy kredytobiorca.

W sytuacji, kiedy spłacasz tylko dwa kredyty, to można renegocjować warunki kredytowania (pod warunkiem, że bank wyrazi zgodę) i podpisać aneksy do umów. Kiedy takich zobowiązań jest kilka (a czasami może być kilkanaście), to takie działania mogę być zbyt czasochłonne, a przy ryzyku utraty płynności finansowej, wiąże się z niebezpieczeństwem opóźnienia w regulowaniu rat.

Oczywiście nie ma obowiązku konsolidacji wszystkich posiadanych kredytów – to Ty decydujesz, które chcesz „połączyć”. Pamiętać jednak należy o tym, że banki prowadząc własną politykę udzielania kredytów, decydują o tym:

 • jakie produkty kredytowe konsolidują,
 • jaka jest minimalna i maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego,
 • jaki jest maksymalny czas na uregulowanie zobowiązania.

Zwróć uwagę, że nie ma „opłacalnego kredytu” – nawiązując do częstych pytań, czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? – ponieważ każde zobowiązanie kredytowe wiąże się z kosztami.

Nowa rata kredytowe może być niższa od sumy rat posiadanych (konsolidowanych) zobowiązań, ale ostatecznie ogólny koszt (odsetkowy) raczej będzie wyższy. I w tym sensie, odpowiedź dotyczące pytania, czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, jest przecząca.

Jest wyjątek od reguły: kiedy nowy kredyt jest znacznie tańszy od spłacanych zobowiązań. Jest wówczas możliwe uzyskanie oszczędności.

Porównanie ofert kredytów, aby znaleźć tańszy

Porównując dwa takie same kredyty pod względem ceny, należy patrzeć na koszt całkowity kredytu oraz RRSO.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – koszt całkowity kredyty w ujęciu procentowym w skali roku.

 • Kapitał jest to kwota udzielonego kredytu.
 • Wysokość odsetek zależy od oprocentowania nominalnego kredytu, wysokości kredytu oraz okresu kredytowania.
 • Koszty dodatkowe mogą obejmować prowizje, opłatę za rozpatrzenie wniosku czy wykupione ubezpieczenie.

Lżejsza i mniejsza rata czy wyższe koszty?

Plusów jest bardzo dużo, ale nie powinny one przysłonić nam minusów… Bo faktycznie zasadniczy minus kredytu konsolidacyjnego wypływa bezpośrednio z jego plusów… Zagmatwane? Już wyjaśniamy! Ale na początku wymieńmy oczywiste plusy połączenia kilku kredytów w jeden.

1. Konsolidacja kredytów to możliwość spłaty „starych” kredytów nowym kredytem.
2. Zamiast kilka różnych terminów płatności, rozrzuconych po całym miesiącu, masz tylko jeden termin.
3. Nowa rata kredytowa będzie mniejsza (nawet i 20-30%) od sumy rat konsolidowanych zobowiązań, dzięki wydłużeniu czasu spłaty. A to bezpośrednio prowadzi do:
4. Poprawy płynności finansowej. Dzięki czemu kwota po stronie wydatków kredytowych w budżecie domowym zmniejsza się.
5. Konsolidacja i zmniejszenie raty kredytowej zwiększa zdolność kredytową. Mogłeś mieć do czynienia z sytuacją, że chciałeś wziąć pożyczkę gotówkową, ale bank odmówił z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej. Po konsolidacji, kiedy Twoja zdolność wzrosła, bank może zaproponować Tobie dodatkową gotówkę konsolidacja plus dodatkowa gotówka).

Dlaczego konsolidacja kredytów pozwala na zmniejszenie raty?

Dlaczego konsolidacja umożliwia zmniejszenie raty? Oprocentowane nominalnie jest niższe od konsolidowanych kredytów? Przeważenie tak, ale to nie wystarczy.

Aby mocno zmniejszyć wysokość raty konieczne jest wydłużenie okresu kredytowania. I tutaj podobnie, jak w przypadku każdego innego kredytu, zachodzi zależność.

Im dłuższy jest czas spłaty kredytu, tym większe są koszty odsetkowe, a tym samym wzrasta całkowita wysokość zobowiązania i całkowity koszt kredytu.

Poniżej został zaprezentowany przykład kredytu konsolidacyjnego na 30 tys. zł. Jak zmienia się wysokość raty kredytowe w zależności od czasu kredytowania:

oszacowanie rat dla kredytu konsolidacyjnego na 30 tys. zł
Oszacowanie rat i całkowitego kosztu dla kredytu konsolidacyjny 30 tys. zł. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jeżeli zatem Twoje całkowite zobowiązanie, które aktualnie spłacasz wynoszą 30 tys. zł, i z tego tytułu płacisz raty kredytowe na łączną kwotę 694 zł, to wydłużając czas spłaty do lat 8, miesięcznie zyskujesz prawie 250 zł. Druga strona medalu jest taka, że całkowity koszt kredytu (głównie koszt odsetkowy) będzie duży.

Oczywiście powyższe wyliczenia dotyczą określonych założeń.

I jest jeszcze jedna sprawa, którą należy poruszyć w związku z ratą kredytową. Wiesz już, że każdy dodatkowy miesiąc spłaty kredytu, to mniejsza rata, ale i większy całkowity koszt. Warto wówczas postawić pytanie:

Na jaki czas rozłożyć spłatę kredytu konsolidacyjnego?

Jest to sprawa indywidualna i ważne jest, aby wziąć pod uwagę w szczególności:

 • możliwości finansowe,
 • obecną, jak i przyszłą sytuację materialną,
 • potrzeby wynikające z konsolidacji.

Zwróć uwagę na jeszcze jeden fakt: korzyści ze zmniejszenia rat kredytowych – poprzez wydłużenie czasu spłaty – będą coraz mniejsze, za to koszt kredytu będzie wzrastał. Obrazuje to poniższy obrazek:

procentowe zmiany w racie i koszcie 30 tys. zł

Procentowe zmiany w racie i koszcie kredyty 30 tys. zł. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Zaznaczmy ponownie, że wyliczenia są szacunkowe, ale dobrze obrazują, że np. wydłużenie czasu spłaty kredytu z 5 do 6 lat spowoduje zmniejszenie się raty o ponad 13%, ale jednocześnie całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego wzrośnie o 19% w stosunku do poprzedniego okresu.

Czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego w sytuacji rosnących kosztów odsetkowych i zwiększenia zadłużenia? Być może to będzie konieczne, jeżeli zależy nam na poprawieniu płynności finansowej.

Plusy konsolidacji nie mogą przysłonić minusów

Po wymienieniu plusów należy przejść do jednego minusa, który jest konsekwencją pkt. 3 (wydłużenie czasu kredytowania).

Zdecydowanie mniejsza rata kredytowa jest możliwa tylko dzięki wydłużeniu czasu spłaty.

Co jest największym kosztem kredytu konsolidacyjnego? Odsetki. Są one pochodną trzech elementów:

 • oprocentowania nominalnego kredytu,
 • wysokości kredytu oraz
 • czasu kredytowania.
zależność pomiędzy wysokością zapłaconych odsetek a czasem spłaty kredytu konsolidacyjnego
Zależność pomiędzy wysokością zapłaconych odsetek, a czasem spłaty kredytu konsolidacyjnego. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Pokazuje to w jasny sposób, że im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej odsetek zapłacisz. Drugą negatywną konsekwencją może być zwiększenie całkowitego zadłużenia.

Ale uwaga! Na kredycie konsolidacyjnym można zaoszczędzić. Jest to możliwe, kiedy spłacane są drogie kredyty i pożyczki z wysokim oprocentowaniem. Przykład konsolidacji limitów w artykule: Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca?

Zalety konsolidacji. Zalety kredytu konsolidacyjnego

Niższa rata w stosunku do sumy rat, które płaciłeś dotychczas, to jedna z kilku zalet, które charakteryzują się kredyty konsolidacyjne.

 • Jeden termin płatności w jednym banku – im więcej kredytów do spłaty, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że którąś z nich przeoczysz. Zwłaszcza, jeżeli nie masz ustawionych w koncie przelewów stałych. W niektórych bankach można umówić się na płatność, np. na 2-3 dzień po wpłynięciu wynagrodzenia.
 • Dodatkowej środki, które można przeznaczyć na dowolny cel. Kwota uzależniona od oferty banku i od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jest to zwykle ok. 10-25 proc. całości zaciąganego kredytu.
 • Możliwość uzyskania pewnych oszczędności na spłacie kredytów, jeżeli kredyt konsolidacyjny jest korzystniejszy od konsolidowanych kredytów i pożyczek.
 • Ograniczenie ryzyka powstania spirali zadłużenia – w momencie, kiedy nie ma możliwości zapłacenia w całości raty kredytowej, wiele osób sięga po pożyczkę pozabankową. Ale tę pożyczkę również przyjdzie spłacić już za miesiąc. A w kolejnym, poza ratami do spłaty, dojedzie jeszcze pożyczka…
Jeżeli przeznaczasz blisko 50% osiąganych dochodów netto na spłatę zobowiązań kredytowych musisz wziąć pod uwagę: ograniczenie wydatków, zwiększenie uzyskiwanych dochodów lub skonsolidowanie zobowiązań.

Wady kredytów konsolidacyjnych

Kredyty nie są za darmo, co jest oczywiście ich wadą. O kilku wadach już wspominaliśmy, ale na koniec warto jest podsumować:

 • Wydłużenie spłaty kredytu oznacza obniżenie miesięcznych rat, ale wiąże się to ze zwiększeniem kosztów odsetkowych, a tym samym całkowitego kosztu kredytu.
 • Prowizja za udzielenie kredytu (o ile jest pobierana). Najczęściej jest to pewien procent od wysokości udzielonego kredytu.
 • Zwiększenie wysokości posiadania zadłużenia. Nie jest to zatem tzw. „kredyt oddłużeniowy” (w rzeczywistości nie ma takiego kredytu).
 • Konieczność utrzymania relacji z bankiem przez kilka następnych lat. Ale na szczęście nie oznacza to, że jesteśmy skazani na ten bank, aż do końca trwania umowy. Istnieje możliwość np. wcześniejszej spłaty kredytu lub … przeniesienia kredytu do innego banku.

Podsumowanie: warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny to kredyt celowy, a konsolidacja kredytowa daje możliwość:

 • spłaty „starych” zobowiązań nowym kredytem,
 • dzięki odpowiedniemu wydłużeniu czasu spłaty, raty zostają obniżone w zauważalny sposób,
 • poprawienie bilansu domowego budżetu.

Jest to rozwiązanie dla tych osób, które chcą zwiększyć swoją płynność finansową, poprawić zdolność kredytową, a być może również potrzebują dodatkowej gotówki.

Zwykłe kredyty konsolidacyjne gotówkowe nie wymagają zabezpieczeń – wystarczy odpowiednio wysoka zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa.

W niektórych sytuacjach i w przedstawionych propozycjach może być wymagane wykupienia ubezpieczenia.

Kredyty konsolidacyjne hipoteczne wymagają już zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Są one udzielane na kwoty przekraczające z reguły 50 tys. zł, ale okres kredytowania może być znacznie dłuższy niż 10 lat.

Sprawdziłeś już czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, ale decyzję musisz podjąć indywidualnie i samodzielnie. Zależy ona od oceny aktualnych i przyszłych możliwości finansowych. Uwzględnij zawsze wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok