Spłata kredytu. Dłuższy czy krótszy okresu kredytowania?

Potencjalni kredytobiorcy muszą zadecydować o okresie spłaty zobowiązania, a jest to ważne, chociażby z punktu widzenia sytuacji w domowym budżecie. Jedną z opcji jest wydłużenie okresu spłaty, co oznacza zwiększenie liczby rat. Alternatywnie, można skrócić czas spłaty, co pozwoli szybciej pozbyć się zobowiązania.
spłata kredytu - dłuższy czy krótszy okresu kredytowania?
Spłata kredytu. Dłuższy czy krótszy okresu kredytowania? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Oba podejścia mają swoje plusy i minusy, zarówno co do wysokości raty, jak i kosztów całkowitych. Wszystkie parametry kredytu należy dokładnie rozważyć, biorąc pod uwagę własną sytuację finansową, co pozwoli wybrać najbardziej korzystną opcję dla umowy kredytowej.


Na czym polega spłata kredytu?

Spłata kredytu to proces, w którym kredytobiorca zwraca pożyczoną kwotę wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami instytucji finansowej, która udzieliła kredytu. Jest to kluczowy element każdej umowy kredytowej, wymagający od kredytobiorcy dyscypliny finansowej i planowania długoterminowego.

Spłata kredytu odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, który określa częstotliwość i wysokość rat. Najczęściej spotykane są raty miesięczne, choć w niektórych przypadkach mogą być one tygodniowe (w niektórych firmach pożyczkowych), kwartalne lub nawet roczne.

Występują również dwa podstawowe rodzaje rat kredytowych: stałe lub zmienne (raty malejące), wybierane w zależności od rodzaju kredytu i preferencji kredytobiorcy.

Każda rata kredytowa składa się z dwóch głównych elementów: części kapitałowej, która zmniejsza kwotę główną kredytu, oraz części odsetkowej, wyliczonej na podstawie oprocentowania nominalnego kredytu. W początkowym okresie spłaty kredytu większość raty stanowią odsetki, ale proporcja ta zmienia się z czasem na korzyść części kapitałowej.

Warto zauważyć, że spłata kredytu nie ogranicza się tylko do regularnego opłacania rat. Obejmuje ona również monitorowanie swojej sytuacji finansowej, aby zapewnić terminową spłatę, a także śledzenie zmian stóp procentowych w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Kredytobiorcy przysługuje również prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Może to prowadzić do zmniejszenia całkowitego kosztu finansowania, ale czasami wiąże się z dodatkowymi opłatami. Należy to dokładnie sprawdzić w umowie lub skonsultować się z doradcą bankowym.

W przypadku trudności z regulowaniem rat, istotne jest jak najszybsze skontaktowanie się z kredytodawcą. Banki często oferują rozwiązania takie jak restrukturyzacja kredytu, wydłużenie czasu spłaty, wakacje kredytowe, pożyczki kredyty konsolidacyjne, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tymczasowych problemów finansowych.

Spłata kredytu wymaga też świadomości potencjalnych konsekwencji opóźnień lub braku spłaty. Może to prowadzić do naliczenia dodatkowych odsetek, kar umownych, a w skrajnych przypadkach nawet do egzekucji komorniczej.


Krótszy okres spłaty kredytu – wady i zalety

Im krótszy jest okresu spłaty kredytu, tym lepiej z punktu finansowego kredytobiorcy. Dlaczego? Ponieważ oznacza to:

  • szybsze pozbycie się długu,
  • oszczędności na spłacie odsetek i innych dodatkowych opłatach.

Ale jednocześnie następuje zwiększenie wysokości miesięcznych rat, ponieważ całkowita kwota do spłaty jest dzielona na mniej części. Z takiej opcji mogą również skorzystać osoby już spłacające kredyty i jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w momencie, kiedy sytuacja finansowa się na tyle poprawiła, że umożliwia im dokonywanie nadpłat, czyli płacenia wyższych rat. Oczywiście wiąże się to z większym obciążeniem w każdym miesiącu, ale za to łączna kwota do spłaty będzie niższa z uwagi na skrócenie czasu naliczania odsetek.

Im szybciej zostanie podjęta decyzja w trakcie spłaty zobowiązania, o skróceniu okresu kredytowania, np. poprzez nadpłatę rat kredytowych lub częściową lub całkowitą spłatę kredytu, tym więcej zaoszczędzisz na spłacie zobowiązania. Krótko mówiąc: cena zaciągniętego finansowania będzie mniejsza.

Aby zobaczyć jak to działa w praktyce, można skorzystać z dostępnych online kalkulatorów rat kredytowych, porównując efekty różnych scenariuszy lub skontaktować się z bankiem.

Kontaktując się z bankiem w sprawie kredytu, również można poprosić o wyliczenia rat i kosztów całkowitych dla różnych okresów spłaty.

Warto jednak pamiętać, że skrócenie okresu kredytowania przy zmianie warunków umowy kredytowej, wymaga ponownej oceny zdolności kredytowej w banku. Bank musi upewnić się, czy proponowane zwiększenie wysokości rat nie przekracza możliwości finansowych kredytobiorcy. Dodatkowo w takiej sytuacji zostanie podpisany aneks do umowy.


Dłuższy okres spłaty kredytu – wady i zalety

Wydłużenie okresu spłaty kredytu niesie ze sobą dużo korzyści, ale należy mieć na uwadze również wady takiego rozwiązania. Z jednej strony, niższe miesięczne raty stanowią mniejsze wydatki w domowym budżecie i oznaczają lepszą płynność finansową. Z drugiej jednak strony, wydłużenie okresu spłaty zwiększa łączną sumę kosztów odsetkowych kredytu.

W trakcie trwania umowy kredytowej z bankiem, można zapytać o możliwość wydłużenia spłaty zobowiązania i zmniejszenia raty kredytowej. Jest to rozwiązanie, które należy rozważyć, kiedy sytuacja finansowa stała się bardziej napięta, na przykład ze względu na pojawienie się nowych zobowiązań, które nie pozwalają na regularne płatności.

Spłacając kilka kredytów i pożyczek w tym samym czasie, warto jest również wziąć pod uwagę możliwość ich konsolidacji. Przeczytaj: Na czym polega konsolidacja kredytu?

Należy pamiętać, że maksymalny okres kredytowania jest różny dla poszczególnych rodzajów produktów kredytowych:

  • kredyty samochodowe: 6-8 lat,
  • kredyty i pożyczki gotówkowe: 10 lat,
  • kredyty hipoteczne, kredyty refinansowe: 35 lat,
  • pozostałe produkty z zabezpieczeniem hipotecznym: 20-30 lat.

Oznacza to, że można wydłużyć okres spłaty, ale nie może być on dłuższy od maksymalnego limitu. Jest to zgodne z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, która uznaje nadmierne wydłużenie okresu spłaty za ryzykowne i to zarówno dla kredytodawcy, jak i dla kredytobiorcy. Dodatkowo, istnieje ryzyko związane z podwyżkami stóp procentowych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorcy.

Należy zauważyć, że nie wszystkie banki pozwalają na wydłużenie okresu kredytowania produktów hipotecznych do 35 lat. Wiek kredytobiorcy w chwili spłaty ostatniej raty również może być czynnikiem ograniczającym.

Pomimo pewnych ograniczeń, większość banków zazwyczaj akceptuje takie zmiany, ponieważ przekłada się to na większe zyski z odsetek, a jednocześnie redukują ryzyko związane z niewypłacalnością klienta. Należy również sprawdzić, czy bank pobiera dodatkową opłatę za zmianę warunków kredytowania, ponieważ zmiana okresu kredytowania jest z tym związana.


Co jest lepsze: wydłużenie czy skrócenie okresu spłaty kredytu?

Decyzja o wybraniu krótszego lub dłuższego okresu kredytowania, skrócenie lub wydłużeniem okresu spłaty obecnego kredytu, zależy głównie od Twojej aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Chociaż skrócenie okresu kredytowania może ostatecznie przynieść niższe koszty całkowite, nie każdy może sobie pozwolić na wyższe miesięczne raty lub zmniejszenie zdolności kredytowej. Dlatego ważne jest dokładne rozważenie i przeanalizowanie, na jakie miesięczne obciążenia możesz sobie pozwolić, aby nie naruszyć bilansu domowego budżetu, przy jednoczesnym wnioskowaniu o taki kredyt, jaki potrzebujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące ofert kredytowych, zalecane jest skontaktowanie się z wybranym bankiem, który na pewno udzieli Tobie pełnej informacji.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok