Spłata kredytu. Dłuższy czy krótszy okresu kredytowania?

Potencjalni kredytobiorcy muszą zadecydować o okresie spłaty zobowiązania, a jest to ważne, chociażby z punktu widzenia sytuacji w domowym budżecie. Jedną z opcji jest wydłużenie okresu spłaty, co oznacza zwiększenie liczby rat. Alternatywnie, można skrócić okres spłaty, co pozwoli szybciej pozbyć się zobowiązania.
spłata kredytu - dłuższy czy krótszy okresu kredytowania?
Spłata kredytu. Dłuższy czy krótszy okresu kredytowania? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Oba podejścia mają swoje plusy i minusy, zarówno co do wysokości raty, jak i kosztów całkowitych. Wszystkie parametry kredytu należy dokładnie rozważyć, biorąc pod uwagę własną sytuację finansową, co pozwoli wybrać najbardziej korzystną opcję dla umowy kredytowej.

Krótszy okres spłaty kredytu – wady i zalety

Im krótszy jest okresu spłaty kredytu, tym lepiej z punktu finansowego kredytobiorcy. Dlaczego? Ponieważ oznacza to:

  • szybsze pozbycie się długu,
  • oszczędności na spłacie odsetek i innych dodatkowych opłatach.

Ale jednocześnie następuje zwiększenie wysokości miesięcznych rat, ponieważ całkowita kwota do spłaty jest dzielony na mniej części. Z takiej opcji mogą również skorzystać osoby już spłacające kredyty i jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w momencie, kiedy sytuacja finansowa się na tyle poprawiła, że umożliwia im dokonywanie nadpłat, czyli płacenia wyższych rat. Oczywiście wiąże się to z większym obciążeniem w każdym miesiącu, ale za to łączna kwota do spłaty będzie niższa z uwagi na skrócenie czasu naliczania odsetek.

Im szybciej zostanie podjęta decyzja w trakcie spłaty zobowiązania, o skróceniu okresu kredytowania, np. poprzez nadpłatę rat kredytowych lub częściową lub całkowitą spłatę kredytu, tym więcej zaoszczędzisz na całkowitej kwocie zadłużenia. Krótko mówiąc: cena zaciągniętego finansowania będzie mniejsza.

Aby zobaczyć jak to działa w praktyce, można skorzystać z dostępnych online kalkulatorów rat kredytowych, porównując efekty różnych scenariuszy lub skontaktować się z bankiem.

Kontaktując się z bankiem w sprawie kredytu, również można poprosić o wyliczenia rat i kosztów całkowitych dla różnych okresów spłaty.

Warto jednak pamiętać, że skrócenie okresu kredytowania wymaga ponownej oceny zdolności kredytowej w banku. Bank musi upewnić się, czy proponowane zwiększenie wysokości rat nie przekracza możliwości finansowych kredytobiorcy.

Dłuższy okres spłaty kredytu – wady i zalety

Wydłużenie okresu spłaty kredytu niesie ze sobą dużo korzyści, ale należy mieć na uwadze również wady takiego rozwiązania. Z jednej strony, niższe miesięczne raty stanowią mniejsze wydatki w domowym budżecie i lepszą płynność finansową. Z drugiej jednak strony, wydłużenie okresu spłaty zwiększa łączną sumę kosztów odsetkowych kredytu.

W trakcie trwania umowy kredytowej z bankiem, można zapytać o możliwość wydłużenia spłaty zobowiązania i zmniejszenia raty kredytowej. Jest to rozwiązanie, które należy rozważyć, kiedy sytuacja finansowa stała się bardziej napięta, na przykład ze względu na pojawienie się nowych zobowiązań, które nie pozwalają na regularne płatności.

Spłacając kilka kredytów i pożyczek w tym samym czasie, warto jest również wziąć pod uwagę możliwość ich skonsolidowania wszystkich kredytów w jeden, obniżając w ten sposób nową ratę. Mowa jest wówczas o nowym kredycie – kredycie konsolidacyjnym.

Należy pamiętać, że maksymalny okres kredytowania jest różny dla poszczególnych rodzajów produktów kredytowych:

  • kredyty samochodowe: 6-8 lat,
  • kredyty i pożyczki gotówkowe: 10 lat,
  • kredyty hipoteczne, kredyty refinansowe: 35 lat,
  • pozostałe produkty z zabezpieczeniem hipotecznym: 20-30 lat.

Oznacza to, że można wydłużyć okres spłaty, ale nie może być on dłuższy od maksymalnego limitu. Jest to zgodne z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, która uznaje nadmierne wydłużenie okresu spłaty za ryzykowne i to zarówno dla kredytodawcy, jak i dla kredytobiorcy. Dodatkowo, istnieje ryzyko związane z podwyżkami stóp procentowych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorcy.

Należy zauważyć, że nie wszystkie banki pozwalają na wydłużenie okresu kredytowania produktów hipotecznych do 35 lat. Wiek kredytobiorcy w chwili spłaty ostatniej raty również może być czynnikiem ograniczającym.

Pomimo pewnych ograniczeń, większość banków zazwyczaj akceptuje takie zmiany, ponieważ przekłada się to na większe zyski z odsetek, a jednocześnie redukują ryzyko związane z niewypłacalnością klienta. Należy również sprawdzić, czy bank pobiera dodatkową opłatę za zmianę warunków kredytowania, ponieważ zmiana okresu kredytowania jest z tym związana.

Co jest lepsze: wydłużenie czy skrócenie okresu spłaty kredytu?

Decyzja o wybraniu krótszego lub dłuższego okresu kredytowania, skrócenie lub wydłużeniem okresu spłaty obecnego kredytu, zależy głównie od Twojej aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Chociaż skrócenie okresu kredytowania może ostatecznie przynieść niższe koszty całkowite, nie każdy może sobie pozwolić na wyższe miesięczne raty lub zmniejszenie zdolności kredytowej. Dlatego ważne jest dokładne rozważenie i przeanalizowanie, na jakie miesięczne obciążenia możesz sobie pozwolić, aby nie naruszyć bilansu domowego budżetu, przy jednoczesnym wnioskowaniu o taki kredyt, jaki potrzebujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące ofert kredytowych, zalecane jest skontaktowanie się z wybranym bankiem, który na pewno udzieli Tobie pełnej informacji.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok