W najnowszym „Newsletterze kredytowym BIK” z kwietnia 2020 r. Biuro Informacji Kredytowej przedstawiło dane dotyczące sprzedaży kredytów dla klientów indywidualnych.

spadkowa dynamika w udzielanych kredytach

Wynika z niego, że w marcu 2020 r., w porównaniu do marca poprzedniego roku, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę jedynie w segmencie kredytów mieszkaniowych – wzrost o +17,6%. W przypadku kart kredytowych nastąpił spadek, aż o 47,6%, w kredytach konsumpcyjnych o 30,7%, a w limitach kredytowych o 25,8%.

W ujęciu liczbowym tendencja jest podobna i w analizowanym okresie nastąpił jedynie nieznaczny wzrost liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych (+4,1%). Przyznano natomiast zdecydowanie mniej kart kredytowych (-50,1%), limitów kredytowych (-39,2%) oraz kredytów konsumpcyjnych (-24,9%).

Wartość i dynamika roczna (miesiąc do miesiąca roku poprzedniego).

dynamika sprzedaży kredytów konsumpcyjnych BIK 04 2020

Zobacz: kredyty gotówkowe w bankach

dynamika sprzedaży kredytów mieszkaniowych BIK 04 2020

Zobacz: kredyty hipoteczne i mieszkaniowe

dynamika sprzedaży kart kredytowych BIK 04 2020

Zobacz: karty kredytowe

dynamika sprzedaży limitów kredytowych BIK 04 2020

Z pewnością odczyty za kwiecień 2020 roku, ze względu na zamknięcie gospodarki i zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, będą jeszcze słabsze niż te przedstawione za marzec br.
Źródło: https://media.bik.pl.

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.