W zależności na co chcemy przeznaczyć kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, możemy wyróżnić następujące kredyty:

kredyty hipoteczne rodzaje według finansowania

Uwaga: Pożyczka hipoteczna, jak nazwa sama wskazuje, nie jest kredytem, ale występuje jako produkt hipoteczny w opracowaniach dotyczących kredytów hipotecznych.

Kredyt hipoteczno-budowlany

Przeznaczeniem kredytu hipoteczno-budowlanego jest finansowanie pierwotnego rynku nieruchomości i dotyczy kredytowania budowy nieruchomości (najczęściej domu).

Finansowanie takiej inwestycji odbywa się w dwóch etapach:

1 etap: finansowana jest tzw. faza budowlana, która związana jest z pracami budowlanymi. Na tym etapie kredytobiorca reguluje jedynie zobowiązania odsetkowe.

2 etap: tzw. faza hipoteczna. Nieruchomość została już wybudowana i rozpoczyna się spłata kredytu.

W fazie budowlanej, z uwagi na fakt, że finansowany jest obiekt, który dopiero co powstaje, banki najczęściej ustanawiają wyższe oprocentowanie (ryzyko nieukończenia budowy, opóźnienia lub niższa niż zakładano pierwotnie, wartość ukończonej nieruchomości).

Kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczne są przeznaczane na sfinansowanie zakupu nieruchomości i niektórych ograniczonych praw rzeczowych, jak również na remonty lub modernizacje nieruchomości.

Kredyt hipoteczny umożliwia również refinansowanie nakładów, które zostały już poniesione wcześniej na cele wymienione powyżej.

Kredyt hipoteczny, tzw. mieszkaniowy jest przeznaczany na zakup mieszkania u dewelopera, budowę domu systemem gospodarczym lub zakupu mieszkania na rynku wtórnym.

Kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe (zakup mieszkania lub domu) są udzielane najdłuższy okres, nawet na kilkadziesiąt lat.

Z kredytami hipotecznymi jest związanych szereg pojęć, których wyjaśnienie znajdziemy między innymi w słowniku kredytów hipotecznych:

LTV (Loan to Value) – stosunek kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Minimalna wysokość wskaźnika LTV akceptowanego przez bank wynosi 80%.

LTV bardziej zrozumiałymi słowami oznacza, że musimy posiadać oszczędności w postaci wymaganego wkładu własnego. Jeżeli nasz wkład własny wynosi pomiędzy 10%, a 20% to musimy się liczyć z tym, że bank zażąda ubezpieczenia kredytu – ubezpieczenie ryzyka wysokiego LTV – do czasu, kiedy LTV będzie wynosiło więcej niż wartość minimalnego wskaźnika LTV.

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna może zostać przeznaczona na dowolny cel (przedmiot finansowania nie musi być nieruchomością) i jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.

Ponieważ charakteryzuje się wyższym ryzykiem od kredytu hipotecznego oraz krótszym okresem spłaty, to i jej oprocentowanie jest większe (ale niższe niż porównywalna co wysokości pożyczka gotówkowa).

Wysokość pożyczek hipotecznych nie przekraczają zwykle 60-80% wartości nieruchomości i udzielane są na 20-25 lat.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyty konsolidacyjne (jak również pożyczki konsolidacyjne hipoteczne) są oferowany klientom posiadającym zdolność kredytową oraz kilka kredytów i pożyczek, które chcą zamienić na jeden kredyt.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny oznacza, że jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt hipoteczny lub zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość (ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki).

Powodem, z którego chętnie korzystają kredytobiorcy z tego rodzaju finansowania jest możliwość obniżenia wysokości obciążeń finansowych z tytułu spłacanych rat (obniżka rat) poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Zamiast kilku kredytów konsumpcyjnych, kredytobiorca ma do spłacenia tylko jeden kredyt.

Kredyt konsolidacyjny nie jest tym samym co kredyt refinansowy. Ten drugi jest wykorzystywany dla zastąpienia kredytu hipotecznego o mało atrakcyjnych warunkach nowym kredytem, w innym banku.

Przeczytaj również: Gdzie i jak szybko założyć konto osobiste w banku? Trzy możliwości i ponad 10 wyborów.

Okres kredytowania produktów hipotecznych

Okres kredytowania zależy od oferty banku, jak i wybranego produktu. Poprzez okres kredytowania rozumiemy udostępnione przez bank kredytobiorcy środków do jego dyspozycji, aż do momentu ich zwrotu (całej sumy wraz z należnymi odsetkami) zgodnie z zawartą umową.

Długość okresu kredytowania uzależniona jest od następujących parametrów:

Aby zawrzeć umowę o kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi mieć zdolność do czynności prawnych, ukończone 20 lat (minimalny wiek zależy od banku) i oczywiście odpowiednio wysoką zdolność kredytową i wiarygodność kredytową (BIK).

W szacowanym dniu ostatecznej spłaty kredytu kredytobiorca nie może mieć ukończonych 75 lat.

Okres kredytowania zależy od rodzaju produktu hipotecznego: