Restrukturyzacja kredytu gotówkowego w niektórych sytuacjach jest koniecznością i pozwala zapobiec przyszłym kłopotom finansowym z powodu nieterminowej zapłaty raty. Czy takie rozwiązanie jest korzystne i kiedy należy z niego skorzystać?

restrukturyzacja kredytu gotówkowego

Restrukturyzacja kredytu, czyli pomoc oferowana przez banki swoim klientom, polegająca na zmianie warunków umowy, w przypadku wystąpienia trudności w regulowaniu zadłużenia.

Pożyczki i kredyty gotówkowe to najpopularniejsze produkty kredytowe wybierane przez klientów banków. Nie tylko, że można je przeznaczyć na dowolny cel, np. na remont i wyposażenie mieszkania, zakup samochodu czy wakacyjny wyjazd, ale i jest stosunkowo łatwy do uzyskania.

Co jednak zrobić, kiedy pogarszająca się sytuacja materialna (spadek uzyskiwanych dochodów lub zwiększenie się wydatków), spowodowała, że z coraz większą trudnością regulujesz raty kredytowe?

Spłacając tylko jeden kredyt lub pożyczkę gotówkową, można wziąć pod uwagę restrukturyzacja kredytu. Polega ona na zmianie warunków dotychczasowej umowy kredytowej na wniosek kredytobiorcy. Ostatecznie nowa umowa powinna być dostosowana do nowych okoliczności i Twoich aktualnych możliwości.

Rozwiązania w ramach restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Rozwiązania, które muszą zostać zaakceptowane przez obie strony umowy, mogą dotyczyć:

Tryb przyjętej restrukturyzacji musi uwzględniać aktualną i przyszłą sytuację finansową kredytobiorcy. Niewiele korzyści przyniesie np. miesięczna karencja w spłacie kredytu, kiedy nie nastąpi wzrost uzyskiwanych dochodów lub zwiększą się wydatki w domowym budżecie.

Każda restrukturyzacja kredytu pociąga za sobą dodatkowe koszty. Zarówno wydłużenie czasu spłaty kredytu, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oznacza wzrost kosztów odsetkowych. Warto o tym pamiętać i uwzględnić podczas prowadzonych rozmów z bankiem. Zapoznaj się z wyliczeniem kosztów, które poniesiesz w przypadku wybrania konkretnego rozwiązania.

Czy każdy kredytobiorca można wystąpić o restrukturyzację kredytu gotówkowego?

Z wnioskiem o restrukturyzację kredytu gotówkowego może się zwrócić do banku każdy kredytobiorca, o ile nie zalega z płatnościami rat. Niewielkie spóźnienie nie powinna wpłynąć na możliwość uzyskania takiej pomocy z banku, ale zaleganie z ratami czy wszczęte procedury windykacyjne z pewnością wpłyną na wydanie decyzji odmownej.

W momencie kiedy tylko pojawią się pierwsze kłopoty finansowe, a najlepiej znacznie wcześniej, skontaktuj się z bankiem. Im szybciej podejmiesz niezbędne działanie, tym większa szansa na pozytywne rozwiązanie problemów. Dodatkowo możesz liczyć na to, że bank przychylniej ustosunkuje się do Twojej prośby i uzyskasz korzystniejsze warunki.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego a zdolność kredytowa

Bank, zanim wyda swoją decyzję, przeprowadzi analizę finansową, czyli sprawdzi ponownie Twoją zdolność kredytową. Jest to konieczne i może okazać się, że zmiana warunków spłaty kredytu będzie wiązać się z ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia (więcej na temat zabezpieczeń spłaty kredytu gotówkowego).

Nie wiesz jaki wniosek o restrukturyzację kredytu wypełnić? Sprawdź na stronie swojego banku, zadzwoń na infolinię lub odwiedź placówkę bankową.

W ramach wniosku o restrukturyzację kredytu zazwyczaj należy zwykle podać:

Wniosek restrukturyzacyjny łącznie z wymaganymi dokumentami należy złożyć w banku i poczekać na kontakt ze strony banku. Jak długo czeka się na wydanie decyzji o restrukturyzację kredytu? W niektórych przypadkach może to być nawet i 30 dni od wpłynięcia wniosku do banku. Należy wziąć to pod uwagę i działać jak najszybciej.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego rodzaje

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego może przyjmować różne formy. Do najczęściej spotykanych należą:

Restrukturyzacja kilku kredytów gotówkowych

W sytuacji, kiedy spłacasz więcej niż dwa kredyty lub pożyczki lepszym rozwiązaniem restrukturyzacyjnym jest konsolidacja zadłużenia. Polega to na „połączeniu” wybranych zobowiązań w jeden kredyt, a poprzez odpowiednie wydłużenie czasu spłaty następuję zmniejszenie wysokości raty.

Poprzez „połączenie” kredytów rozumie się nowy kredyt, tzw. konsolidacyjny. Bank spłaca zobowiązania wyszczególnione we wniosku kredytowym, a następnie udziela kredyt konsolidacyjny.

Skonsolidować można różne zobowiązania kredytowe (bardzo często zaciągnięte w różnych bankach). Poza kredytami i pożyczkami gotówkowymi mogą to być kredyty:

Konsolidacja kredytów jest bardzo często stosowana w celu poprawy płynności finansowej, zwiększenia zdolności kredytowej oraz uzyskania dodatkowej gotówki w ramach kredytu konsolidacyjnego (np. z przeznaczeniem na spłatę pożyczek pozabankowych).

Korzyści z restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Restrukturyzacji kredytu gotówkowego nie można rozpatrywać w kategoriach opłacalności czy oszczędności. Niezależnie jaką formę restrukturyzacji przyjmiesz, to i tak zwiększy się całkowity koszt kredytu. Jednak takie rozwiązanie jest niezbędne w określonych sytuacjach i może uratować przed większymi kłopotami finansowymi.

Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla banku, ponieważ zwiększa szansę na odzyskania udzielonego finansowania, jak i dla kredytobiorcy – utrzymuje wciąż pozytywną historię kredytową w BIK, unika postępowania windykacyjnego i zwiększa możliwości sanacji domowych finansów. Analizując najlepsze formy restrukturyzacji zadłużenia, konieczne jest poprzedzenie rzetelnej analizy kosztów i wybranie najlepszego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.