Restrukturyzacja kredytu gotówkowego

2023-04-08 – ostatnia aktualizacja

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego w niektórych sytuacjach jest koniecznością i pozwala zapobiec przyszłym kłopotom finansowym z powodu nieterminowej zapłaty raty. Czy takie rozwiązanie jest korzystne i kiedy należy z niego skorzystać?

restrukturyzacja kredytu gotówkowego

Restrukturyzacja kredytu, czyli pomoc oferowana przez banki swoim klientom, polegająca na zmianie warunków umowy, w przypadku wystąpienia trudności w regulowaniu zadłużenia.

Pożyczki i kredyty gotówkowe to najpopularniejsze produkty kredytowe wybierane przez klientów banków. Nie tylko, że można je przeznaczyć na dowolny cel, np. na remont i wyposażenie mieszkania, zakup samochodu czy wakacyjny wyjazd, ale i jest stosunkowo łatwy do uzyskania.

Co jednak zrobić, kiedy pogarszająca się sytuacja materialna (spadek uzyskiwanych dochodów lub zwiększenie się wydatków), spowodowała, że z coraz większą trudnością regulujesz raty kredytowe?

Spłacając tylko jeden kredyt lub pożyczkę gotówkową, można wziąć pod uwagę restrukturyzacja kredytu. Polega ona na zmianie warunków dotychczasowej umowy kredytowej na wniosek kredytobiorcy. Ostatecznie nowa umowa powinna być dostosowana do nowych okoliczności i Twoich aktualnych możliwości.

Rozwiązania w ramach restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Rozwiązania, które muszą zostać zaakceptowane przez obie strony umowy, mogą dotyczyć:

 • wydłużenia spłaty kredytu, co spowoduje zmniejszenie raty kredytowej,
 • czasowe zawieszenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej,
 • przystąpienie do długu przez osobę trzecią,
 • zmianę algorytmu spłaty z rat malejących na równe,
 • konsolidację zobowiązań (w przypadku kiedy restrukturyzacja dotyczy więcej niż jednego kredytu).

Tryb przyjętej restrukturyzacji musi uwzględniać aktualną i przyszłą sytuację finansową kredytobiorcy. Niewiele korzyści przyniesie np. miesięczna karencja w spłacie kredytu, kiedy nie nastąpi wzrost uzyskiwanych dochodów lub zwiększą się wydatki w domowym budżecie.

Każda restrukturyzacja kredytu pociąga za sobą dodatkowe koszty. Zarówno wydłużenie czasu spłaty kredytu, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oznacza wzrost kosztów odsetkowych. Warto o tym pamiętać i uwzględnić podczas prowadzonych rozmów z bankiem. Zapoznaj się z wyliczeniem kosztów, które poniesiesz w przypadku wybrania konkretnego rozwiązania.

Czy każdy kredytobiorca można wystąpić o restrukturyzację kredytu gotówkowego?

Z wnioskiem o restrukturyzację kredytu gotówkowego może się zwrócić do banku każdy kredytobiorca, o ile nie zalega z płatnościami rat. Niewielkie spóźnienie nie powinna wpłynąć na możliwość uzyskania takiej pomocy z banku, ale zaleganie z ratami czy wszczęte procedury windykacyjne z pewnością wpłyną na wydanie decyzji odmownej.

W momencie kiedy tylko pojawią się pierwsze kłopoty finansowe, a najlepiej znacznie wcześniej, skontaktuj się z bankiem. Im szybciej podejmiesz niezbędne działanie, tym większa szansa na pozytywne rozwiązanie problemów. Dodatkowo możesz liczyć na to, że bank przychylniej ustosunkuje się do Twojej prośby i uzyskasz korzystniejsze warunki.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego a zdolność kredytowa

Bank, zanim wyda swoją decyzję, przeprowadzi analizę finansową, czyli sprawdzi ponownie Twoją zdolność kredytową. Jest to konieczne i może okazać się, że zmiana warunków spłaty kredytu będzie wiązać się z ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia (więcej na temat zabezpieczeń spłaty kredytu gotówkowego).

Nie wiesz jaki wniosek o restrukturyzację kredytu wypełnić? Sprawdź na stronie swojego banku, zadzwoń na infolinię lub odwiedź placówkę bankową.

W ramach wniosku o restrukturyzację kredytu zazwyczaj należy zwykle podać:

 • dane teleadresowe (imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, aktualny adres zamieszkania, stan cywilny, status mieszkaniowy),
 • aktualną sytuację finansową (źródła uzyskiwanych dochodów),
 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji – dane dotyczące umowy kredytowej, która ma podlegać restrukturyzacji (numer i data jej zawarcia),
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (najczęściej opcjonalnie, np. poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości, inne),
 • powody powstania zaległości w spłacie zadłużenia lub powody, które uniemożliwiają spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach (np. utrata pracy i zmniejszenie uzyskiwanych dochodów, sytuacja rodzinna, zdarzenie losowe, itp.),
 • prognozy dotyczące poprawy sytuacji finansowej (np. uzyskanie dodatkowych dochodów dzięki znalezieniu nowej/dodatkowej pracy, powrót do pracy po urlopie wychowawczym),
 • wnioskowana forma restrukturyzacji.

Wniosek restrukturyzacyjny łącznie z wymaganymi dokumentami należy złożyć w banku i poczekać na kontakt ze strony banku. Jak długo czeka się na wydanie decyzji o restrukturyzację kredytu? W niektórych przypadkach może to być nawet i 30 dni od wpłynięcia wniosku do banku. Należy wziąć to pod uwagę i działać jak najszybciej.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego rodzaje

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego może przyjmować różne formy. Do najczęściej spotykanych należą:

 • wydłużenie okresu kredytowania – pozwala na zmniejszenie nowej raty kredytowej, dzięki czemu będzie lepiej dopasowana do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy.
 • zawieszenie spłaty zobowiązania – czasowe zawieszenie płatność raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej. Rozwiązanie jest stosowane w sytuacji, kiedy kłopoty finansowe mają charakter przejściowy.
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania, np. na hipotece nieruchomości. Pozwala to nie tylko zdecydowanie wydłużyć czas kredytowania i zmniejszyć ratę kredytową, ale i znacznie obniżyć całkowity koszt kredytu. Rozwiązanie zastosowane jest w przypadku dużych zobowiązań, przekraczających z reguły 50 tys. zł.
  Podstawowe wymagania do zabezpieczenia, to najczęściej założenie Księgi Wieczystej, przeprowadzenie inspekcji lub przedłożenia operatu szacunkowego.
 • zamiana kredytu odnawialnego (ROR, LOR, karta kredytowa) na pożyczkę ratalną.

Restrukturyzacja kilku kredytów gotówkowych

W sytuacji, kiedy spłacasz więcej niż dwa kredyty lub pożyczki lepszym rozwiązaniem restrukturyzacyjnym jest konsolidacja zadłużenia. Polega to na „połączeniu” wybranych zobowiązań w jeden kredyt, a poprzez odpowiednie wydłużenie czasu spłaty następuję zmniejszenie wysokości raty.

Poprzez „połączenie” kredytów rozumie się nowy kredyt, tzw. konsolidacyjny. Bank spłaca zobowiązania wyszczególnione we wniosku kredytowym, a następnie udziela kredyt konsolidacyjny.

Skonsolidować można różne zobowiązania kredytowe (bardzo często zaciągnięte w różnych bankach). Poza kredytami i pożyczkami gotówkowymi mogą to być kredyty:

 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • samochodowe oraz
 • zadłużenie na kartach kredytowych i na kontach bankowych.

Konsolidacja kredytów jest bardzo często stosowana w celu poprawy płynności finansowej, zwiększenia zdolności kredytowej oraz uzyskania dodatkowej gotówki w ramach kredytu konsolidacyjnego (np. z przeznaczeniem na spłatę pożyczek pozabankowych).

Korzyści z restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Restrukturyzacji kredytu gotówkowego nie można rozpatrywać w kategoriach opłacalności czy oszczędności. Niezależnie jaką formę restrukturyzacji przyjmiesz, to i tak zwiększy się całkowity koszt kredytu. Jednak takie rozwiązanie jest niezbędne w określonych sytuacjach i może uratować przed większymi kłopotami finansowymi.

Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla banku, ponieważ zwiększa szansę na odzyskania udzielonego finansowania, jak i dla kredytobiorcy – utrzymuje wciąż pozytywną historię kredytową w BIK, unika postępowania windykacyjnego i zwiększa możliwości sanacji domowych finansów. Analizując najlepsze formy restrukturyzacji zadłużenia, konieczne jest poprzedzenie rzetelnej analizy kosztów i wybranie najlepszego rozwiązania.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok