Ranking kredytów gotówkowych 2022

Ranking kredytów gotówkowych 2022 w bankach. Przede wszystkim to Twoja zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa wpływa na ostateczne warunki kredytowe, które zaproponuje bank. Ranking kredytowy może pomóc w podjęciu decyzji, ale nie oznacza to wcale, że bank nr 1 w rankingu, to najlepszy kredyt dla Ciebie.

Pytanie, które bardzo często pojawia w się w kręgu osób, które szukają kredytów i pożyczek, brzmi: jaki jest najlepszy ranking kredytów gotówkowych 2022 roku? I tak naprawdę nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przyczyn jest kilka, z których część poruszymy poniżej.

Szukasz kredytu gotówkowego? To z pewnością masz już oszacowaną kwotę, którą zamierzasz pożyczyć. Przypuśćmy, że poszukujesz kredytu na wyremontowanie mieszkania. Kwota? Po podliczeniach wychodzi ok. 17000 zł. Czy znajdziesz taki ranking? Nie. Dlaczego? Zdecydowana większość rankingów jest tworzona wyłącznie na określone kwoty, np. 20 tys. zł – czyli blisko uśrednionemu kredytowi, np. za ostatnie 6 miesięcy – lub są tworzone automatyczne.

W pierwszym przypadku rośnie prawdopodobieństwo, że osoba zainteresowana kliknie w dany link i zapozna się z materiałem. W przypadku drugim, porównywarka kredytów lub podobne narzędzie analityczne, wylicza na podstawie np. przykładu reprezentatywnego raty kredytowe. I jest ranking kredytów gotówkowych na kwiecień 2022 r., a później i na maj, czerwiec itd.

Zwróć uwagę na jeszcze inny aspekt: propozycja kredytowa dotyczące produktu kredytowego może się różnić w zależności np. od kwoty kredytu lub czasu kredytowania.

Przykładowo w banku A kredyty gotówkowe do kwoty 20 tys. zł są oferowane z oprocentowaniem 7% w skali roku, z prowizją 8%. Powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł oprocentowanie wynosi 9%, a prowizja 5%. Powyżej 50 tys. zł konieczne jest wykupienie ubezpieczenia, a spłata kredytu powyżej 60 miesięcy jest dostępna tylko do kredytów powyżej 25 tys. zł. I to w ramach tej samej propozycji kredytowej!

To może dać sobie spokój z rankingami i sprawdzić reklamy i na takiej podstawie wybrać bank? Pewnie, że można, tylko… po co?

Ranking kredytów gotówkowych 2022 r. Banki

To krytyczne spojrzenie na rankingi kredytowe nie ma na celu dezawuować potrzeby ich tworzenia, ponieważ dla niektórych potencjalnych kredytobiorców, mogą stanowić cenne źródło informacji i pomóc w dokonaniu wyboru. Należy jednak podchodzić do nich z dystansem i nie traktować ich bezkrytycznie, jako jedyne obiektywne źródło informacji.

To w takim razie nie ma możliwości wyboru tańszego kredytu? Oczywiście, że jest i możesz to zrobić samodzielnie, a jednocześnie nie musisz być doradcą finansowym, aby sobie z tym sobie poradzić.

Jeżeli podstawowym wyznacznikiem jest cena kredytu, to niezbędne jest zapoznanie się z propozycjami banków, a w następnie porównanie wybranych ofert kredytowych.

Pamiętaj, że propozycja kredytowa jest ogólna, w zasadzie przeznaczona dla każdego potencjalnego klienta, natomiast oferta kredytowa ma charakter indywidualny.

Koszt, jaki zapłacisz za pożyczony kapitał, jest ceną kredytu. Obecnie, po podwyżkach stóp procentowych, różnice w kosztach kredytów stają się coraz większe. O tym co wpływa na koszt kredytu przeczytasz poniżej, a jednocześnie powrócimy na krótko do rankingów kredytowych.

Jaki bank ma najtańszy kredyt gotówkowy?

Zanim podejmiesz próbę analizy ofert kredytowych i stworzenia swojego INDYWIDUALNEGO rankingu kredytów gotówkowych, należy wyszczególnić podstawowe koszty kredytowe.

Podstawowe koszty kredytu gotówkowego:

 • Odsetki kredytowe. Naliczane są na podstawie oprocentowanie nominalne kredytu.
Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe najczęściej występuje w przypadku kredytów krótkoterminowych, natomiast zmienne ustalane jest dla długoterminowych zobowiązań. Nie jest to jednak reguła!

Im wyższe jest oprocentowanie nominalne w skali roku, to tym większe będą odsetki od pożyczonego kapitału. Np.:

Dla kredytu gotówkowego w wysokości 15 tys. zł zaciągniętego na 4 lata (raty równe), dla ustalonego oprocentowania, koszt odsetkowy wyniesie:

 • 5% – 1 581,09 zł,
 • 6% – 1 909,22 zł,
 • 7% – 2 241,30 zł,
 • 8% – 2 577,30 zł,
 • 9% – 2 917,23 zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że całkowity koszt odsetek rośnie między innymi wraz z kwotą oraz czasem spłaty kredytu. Na wysokość zapłaconych odsetek ma również wpływ rodzaj rat kredytowych (stałe lub malejące), data wypłacenia środków oraz daty płatności rat.

 • Prowizja za udzielenie kredytu. Najczęściej naliczana jest jako pewien ustalony procent od wysokości kredytu. Np. prowizja w wysokości 10% od 10 tys. zł to 1000 zł, od 25 tys. zł 2500 zł.

Prowizja może być pobierana przed udzieleniem kredytu lub kredytowana.

Prowizja kredytowa jest stała, co oznacza, że jej wysokość nie zależy od okresu kredytowania. Niezależnie czy pożyczamy na 2 lata czy 5 lat, prowizja kredytowa 10% od 5 tys. zł wyniesie 500 zł.

Pamiętaj, że wysokość prowizji ma największy wpływ na całkowity koszt kredytu w przypadku zobowiązań krótkoterminowych. Takim skrajnym przypadkiem są pożyczki pozabankowe, tzw. chwilówki, gdzie opłaty pozaodsetkowe stanowią prawie 100% kosztów zobowiązania!

 • Ubezpieczenie kredytu. Najczęściej nieobowiązkowe. Jeżeli jest wymagane, albo bank uzależnia udzielenia kredytu od wykupienia polisy, to dzieje się tak najczęściej w przypadku wysokich kwot kredytowych, z długim okresem kredytowania lub w przypadku nie najlepszej oceny kredytowej.

Tanie kredyty gotówkowe, czyli koszt całkowity kredytu

Wszystkie koszty, które jesteś zobligowany ponieść na rzecz banku, w związku z udzieleniem kredytu, podliczone łącznie, decydują o całkowitym koszcie kredytu. Jest to zatem cena, jaką przyjdzie Tobie zapłacić za pożyczenie pieniędzy. Jasne jest zatem, że im niższy jest ten koszt, to kredyt gotówkowy będzie tańszy.

Już zatem wiesz, że:

 • Niskie oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki gotówkowej niekoniecznie oznacza najtańszy kredyt.
 • W przypadku kredytów z krótkim okresem spłaty, to koszty pozaodsetkowe (prowizja kredytowa, za rozpatrzenie wniosku, administracyjna, itp.) mogą w największym stopniu wpływać na cenę zobowiązania.
 • Mała rata kredytowa nie oznacza taniego kredytu. Im dłuższy jest czas kredytowania, tym więcej należy zapłacić odsetek.
Kalkulatory kredytów gotówkowych, podobnie jak i rankingi kredytowe, nie są najlepszymi narzędziami do porównywania kosztów. Należy to zrobić samodzielnie, mając do dyspozycji ofertę kredytową.

A jak porównać kredyty gotówkowe? Opierając się na koszcie całkowitym kredytu lub na oprocentowaniu rzeczywistym (RRSO – Rzeczywista Roczna Stopę Oprocentowania).

RRSO jest to całkowity kosz kredytu wyrażony procentowo w stosunku do całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym. Kredytodawcy są obowiązani informować o RRSO (jak i o całkowitym koszcie i poszczególnych elementach składowych) dla każdego kredytu konsumenckiego.

Ważne jest, aby porównywać TAKIE SAME kredyty: co do wysokości, czasu kredytowania i rodzaju rat, aby otrzymać miarodajne wyniki. Dzięki temu możesz stwierdzić, która oferta jest korzystniejsza pod względem ponoszonych kosztów. Przypomnijmy: mniejszy koszt całkowity (mniejsze RRSO) oznacza tańszy kredyt.

Czy warto zatem szukać i analizować dziesiątki propozycji? Nie, bo nawet mając do dyspozycji zaledwie trzy oferty, jesteśmy w stanie wybrać korzystny kredyt gotówkowy.

Przykład dla kredytu gotówkowego (bez kredytowanych kosztów) na 30 965,67 zł. 84 miesięczne raty równe. RRSO 20,30%. Oprocentowanie 9,41%.

Całkowita kwota do zapłaty: 55 628,74 zł.
Całkowity koszt kredytu: 24 663,07 zł, w tym:

 • odsetki 14 994,93 zł,
 • prowizja 4,81% – 1 489,45 zł,
 • ubezpieczenie 8 178,69 zł.

Wyliczenia na dzień 15 stycznia 2022 r.

Pozostałe koszty okołokredytowe

Już w trakcie spłaty kredytu gotówkowego możesz się zdecydować na zmianę warunków na jakich został udzielony kredyt. Pociąga to za sobą zawsze dodatkowe koszty. Warto zatem zapoznać się również, przed podpisaniem umowy, z tabelę pobieranych opłat i prowizji za różne czynności bankowe.

Najbardziej popularne dodatkowe opłaty:

 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Nie jest ona pobierana przez wszystkie banki, ale może być taka opłata naliczona (zgodnie z Ustawą o kredycie konsumencki).
 • Opłata za udzielenie karencji w spłacie kredytu lub za skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych. Karencję w spłacie polega na zawieszenie części kapitałowej raty, natomiast wakacje kredytowe, to zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej. Bank z reguły pobierają za to dodatkowe opłaty.
 • Zmiana warunków umowy. Podpisanie tzw. aneksu do umowy najczęściej wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 • Inne przykładowe opłaty: za zmianę parametrów kredytu na wniosek klienta, wydanie zaświadczenia o kredycie, korzystanie z pakietu usług bankowych (np. opłata za prowadzenie rachunku bankowego, jeżeli nie jest bezpłatne lub korzystanie darmowe jest obwarowane określonymi działaniami ze strony klienta banku).

No to co z tym obiektywnym rankingiem kredytów gotówkowych w 2022 r.?

Jeżeli dotarłeś do tego punktu, to z pewnością już zdajesz sobie sprawę, jak trudno jest stworzyć obiektywny i najlepszy ranking kredytów gotówkowych. Tak dużo czynników wpływa na ostateczny kształt oferty kredytowej, że w praktyce utworzenie takiego rankingu jest niemożliwe.

Ale co więcej, do wzmocnienia postawionej tezy, można również użyć dwóch innych argumentów:

 • Tworząc ranking kredytów gotówkowych należy posłużyć się tzw. modelowym klientem, czyli takich, który na pewno otrzyma kredyt w ustalonej wysokości. Ma zatem on dobrą ocenę kredytową: odpowiednio wysokie dochody, określone wydatki, sytuację rodzinną i materialną. I oczywiście pozytywną historię kredytową. Dopiero wówczas wysyłamy zapytania do banków i… tworzymy ranking.
 • Możliwe jest utworzenie rankingu kredytów, biorąc pod uwagę określone elementy w taki sposób, aby wybrany bank był na pierwszym miejscu ze swoją propozycją kredytu gotówkowego.

Ale rzeczą najważniejszą, która nie może być uwzględniona w jakimkolwiek rankingu jest ocena kredytowa potencjalnego kredytobiorcy, na którą składa się ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej.

To wszystko powoduje, że ostateczna oferta kredytowa jest INDYWIDUALNA i może się w znaczący sposób różnić od zaproponowanym innym klientom ubiegającym się o taki sam kredyt. Uwzględniać należałoby również taki fakt, że większość propozycji kredytowych można negocjować, a im lepiej jesteśmy postrzegani przez bank, to tym bardziej jest on skłonny uatrakcyjnić swoją ofertę.

Nie zapominajmy, że propozycje kredytów gotówkowych zmieniają się co jakiś czas, a obecnie, w okresie dynamicznych podwyżek stóp procentowych, zmiana ta jest bardzo dynamiczna. To co jest aktualne na początku kwietnia 2022 r. niekoniecznie musi być w ofercie na koniec miesiąca.

Co zrobić, kiedy spłacasz kilka kredytów gotówkowych i chcesz uzyskać dodatkowy kredyt lub zmniejszyć ratę kredytową? Przeczytaj: Kredyty konsolidacyjne 2022.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok