Promocje na kredyty gotówkowe, czyli jaki bank ma najtańszy kredyt gotówkowy

2023-11-21 – ostatnia aktualizacja

Promocje na kredyty gotówkowe, pożyczki gotówkowe, przez internet i standardowo w banku. Kredyt gotówkowy należy do najpopularniejszych produktów kredytowych oferowanych przez banki i pozwala sfinansować dowolny cel. Należy jednocześnie pamiętać, że nie należą do najtańszych, a koszty związane z zaciągnięciem takiego zobowiązania mogą być wysokie.

promocje na kredyty gotówkowe

I w związku z tym co zostało napisane powyżej, należy szukać w miarę jak najtańszego kredytu. Czy są aktualnie promocje na kredyty gotówkowe? Zanim zapoznasz się z propozycjami dostępnymi w bankach, warto znać, jakie czynniki wpływają na całkowity koszt kredytu. Dopiero w kolejnym kroku, możliwe jest porównanie ofert kredytowych.

Cena kredytu gotówkowego

Decydując się na finansowania z banku, nie oddajesz wyłącznie kwoty, którą pożyczysz (kapitał). Do najczęstszych kosztów kredytowych należą koszty odsetkowe i prowizja za udzielony kredyt. Dodatkowo może to być także:

  • opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku,
  • koszty usług dodatkowych, np. w sytuacji kiedy skorzystanie z ubezpieczenia kredytu.

Suma kosztów, które musisz ponieść na rzecz banku, jest Całkowitym Kosztem Kredytu – wyliczanym w walucie w której zaciągasz kredyt (czyli najczęściej PLN) – i to jest właśnie cena kredytu.

Koszt całkowity w ujęciu procentowym

Koszt całkowity kredytu może być również przedstawiony w ujęciu procentowym. Wskaźnik RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w skali roku.

Podawanie wartości RRSO oraz całkowitego kosztu, wraz z poszczególnymi elementami kosztów, jest obowiązkiem banków i musi znaleźć się zarówno w przykładzie reprezentatywnym, formularzu informacyjnym, jak i w umowie kredytowej.

W skład RRSO i kosztu całkowitego wchodzą wszystkie możliwe opłaty do przewidzenia i określenia, które są ponoszone przez kredytobiorcę podpisującego umowę kredytową z bankiem.

RRSO nie uwzględnia natomiast opłat niemożliwych do oszacowania lub takich, których nie dostarcza bank. Odpowiednio może to być np.: koszt utrzymania rachunku bankowego czy koszt opłat notarialnych (dotyczy to przede wszystkim produktów hipotecznych).

Mniejsze RRSO i Koszt Całkowity, to tańszy kredyt

Zarówno RRSO, jak i koszt całkowity mają praktyczną zaletę: ułatwiają porównanie ze sobą kredytów gotówkowych oferowanych przez różne banki. Aby jednak skutecznie z tego skorzystać, należy mieć w ręku… wstępną ofertę kredytową przygotowaną przez bank.

Oferta kredytowa nie jest tym samym co propozycja kredytowa – te drugie znajdziesz poniżej. Oferta kredytu gotówkowego jest przygotowywana indywidualnie, po zbadaniu wiarygodności kredytowej klienta, z uwzględnieniem zdolność kredytowej i historii kredytowej w BIK.

Porównując zatem zaledwie dwie oferty kredytowe, z łatwością wskażesz ten bank, który proponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Pamiętaj jednak, aby porównywać taką samą kwotę kredytu, spłacaną przez jednakowy czas i w tym samym systemie ratalnym. (Tańszy kredyt: Raty stałe a raty malejące).

Promocje na kredyty gotówkowe w bankach

A jaki będzie najtańszy kredyt gotówkowy? Taka sytuacja mogłaby być wówczas, kiedy oddajesz tyle samo, co pożyczasz.

RRSO = 0%. Całkowity Koszt Kredytu = 0 zł.

Takie promocje na kredyty gotówkowe zdarzają się niezmiernie rzadko i najczęściej dotyczą pożyczek gotówkowych udzielanych na maksymalnie 12 miesięcy, a kwota kredytowania nie przekracza 2000 zł.

Nie oznacza to wcale, że nie można pożyczyć korzystniej – wszystko zależy od czynników, o których zostało wspomniane powyżej i od aktualnych promocji kredytowych w bankach.

Oprocentowanie nominalne (RSO), to oczywiście nie jest to samo co oprocentowanie rzeczywiste (RRSO).

Oba oprocentowania nie mogą być traktowane jako synonimy i nie są ze sobą tożsame. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyraża całkowity koszt kredytu, a oprocentowanie nominalne jest tylko jednym z kosztów (odsetki).

Oprocentowania kredytów gotówkowych

W zasadzie wyróżnić można dwa rodzaje oprocentowania kredytów gotówkowych (stałe lub zmienne), ale dodatkowo rozszerzymy je o oprocentowanie nominalne i bazujące na stopie WIBOR.

Ponieważ od wysokości oprocentowania zależy cena kredytu gotówkowego i ma ono przełożenie na wysokość płaconej raty, dlatego należy brać pod uwagę możliwość negocjowania jej wysokości. Banki są tym bardziej skłonne do obniżenia oprocentowania, im lepsza jest Twoja ocena kredytowa. Tzw. „research” na rynku kredytów gotówkowy pozwala zorientować się w propozycjach kredytowych, oprocentowaniu nominalnym, wysokości prowizji – znajomość aktualnego rynku, ułatwia prowadzenie negocjacji.

W przypadku, kiedy jest to promocyjny kredyt gotówkowy (bank zrezygnował z pobierania prowizji lub już znacznie obniżył oprocentowanie), to nie są one skłonne do dalszej obniżki jakiegokolwiek składnika kosztowego kredytu.

Rodzaje oprocentowania kredytów

  • Oprocentowanie stałe – bank zobowiązuje się, że w całym okresie kredytowania nie zmieni oprocentowania kredytu, nawet wówczas, kiedy zmienią się stopy procentowe ustalone przez RPP (Radę Polityki Pieniężnej).
  • Oprocentowanie zmienne – zmiany uzależnione od zmiany stóp procentowych, a szczegóły zawarte są w zapisach umowy kredytowej. Sytuacja kiedy następuje wzrost lub spadek stopy referencyjnej ustalanej przez NBP wpływa na wzrost lub spadek wysokości raty kredytowej.
  • Oprocentowanie nominalne (dominujące w umowach o kredyt gotówkowy) – stały wskaźnik, w którym zawarte są wszystkie elementy kosztowe i przychodowe banku. Czynniki, które mogłyby wpłynąć na jego zmianę w trakcie trwania umowy kredytowej zawarte są w podpisanej umowie.
  • Oprocentowanie bazujące na stopie referencyjnej np. WIBOR i marży (dominujące w umowach o kredyt lub pożyczkę hipoteczną) – wskaźnik WIBOR obrazuje koszt pieniądza i jest częścią zmienną, natomiast marża jest czynnikiem stałym i jest zyskiem banku.
Aktualnie (10.2023 r.) maksymalnie dopuszczalne oprocentowanie nominalne kredytów i pożyczek nie może być większe od 18,50% w skali roku.
Co zrobić w sytuacji, kiedy spłacasz już kilka kredytów i pożyczek gotówkowych, ale rata kredytowa jest zbyt duża? Zastanów się nad konsolidacją kredytów i przeczytaj Konsolidacja pożyczek gotówkowych w bankach.

Jaki bank ma najtańszy kredyt gotówkowy?

Oczywistym jest, że każdy konsument chciałby znaleźć jak najtańszy kredyt gotówkowy. Nie należy sugerować się reklamą, że jest to „kredyt gotówkowy w promocji” czy „z obniżonym oprocentowaniem„, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z ofertą i przeanalizowanie jej pod względem kosztów, porównując z innymi propozycjami.

Należy zawsze uwzględnić fakt, że im dłuższy jest czas kredytowania, to co prawda rata kredytowa będzie niższa, ale wzrośnie koszt odsetek i tym samym koszt całkowity oraz wysokość Twojego zadłużenia.

Kontaktując się z bankiem w sprawie „promocyjnego kredytu gotówkowego” lub jakiegokolwiek innego, nie zapomnij zapytać o szczegóły kredytu i wyjaśnić wszystkie wątpliwości, jakie mogą się pojawić w związku z zaciąganym zobowiązaniem.


Promocje na kredyty gotówkowe zaktualizowane 7 października 2023 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok