Zanim weźmiesz pożyczkę w firmie pożyczkowej

2024-03-15 – ostatnia aktualizacja

Niezależnie od tego czy jest to pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej stacjonarnej czy pożyczka pozabankowa przez internet, konieczne jest, aby dokładanie zwrócić uwagę na zapisy w umowie i przeczytać ją, zanim zdecydujemy się złożyć podpis.
pożyczki pozabankowe firmy pożyczkowe poradnik
Zanim weźmiesz pożyczkę w firmie pożyczkowej. Źródło: kredytyporownywarka.pl

W szczególności zwracaj uwagę na poniższe zagadnienia związane z umową o pożyczkę:

Pożyczka pozabankowa przez internet

Sprawdź ile wynosi opłatę za rejestrację na stronie internetowej (złożenie wniosku o pożyczkę) lub przelew weryfikacyjny.

W firmach pożyczkowych internetowych, które można polecić, opłata rejestracyjna nie występuje, a opłata za przelew weryfikacyjny wynosi 0.01 zł.

Pożyczka pozabankowa – umowa podpisywana w domu klienta

Dowiedz się ile wynosi opłata za wizytę przedstawiciela i podpisanie umowy w domu.

Koszt pożyczki z obsługą domową znacznie podnosi koszt pożyczki, a oznacza to, że zdecydowanie lepiej jest skorzystać z pożyczki ze spłatą na konto.

Oprocentowanie stałe lub zmienne

Sprawdź czy oprocentowanie jest liczone w skali dziennej, tygodniowej, miesięcznej czy rocznej. Maksymalny poziom oprocentowania nominalnego kredytów i pożyczek obecnie wynosi 16,00% (od 7 kwietnia 2022 r.).

Firmy pożyczkowe, które udzielają krótkoterminowych pożyczek do 30 dni, tzw. chwilówek, bardzo często ustalają oprocentowanie nominalne na poziome 0%. Nie oznacza to wcale, że pożyczka jest darmowa, ponieważ występują dodatkowe koszty w postaci prowizji za jej udzielenie oraz różnych dodatkowych opłat. Chyba, że RRSO takiej pożyczki wskazuje 0%, to taka pożyczka jest faktycznie za 0 zł.

Całkowita kwota pożyczki

Jest to całkowita suma pieniędzy przekazana pożyczkobiorcy, bez wliczania kosztów pożyczki.

Niektóre z firm pożyczkowych pobierają również opłaty za przelew środków na konto, wypłatę gotówki do ręki lub za przekaz pocztowy. Opłaty takie najczęściej wyrażone są jako określony procent od wysokości udzielonej pożyczki.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

Opłata taka może być określona jako kwota procentowa (np. 15%) od wartości wnioskowanej kwoty lub stała (np. 500 zł). Przyjęcie wniosku do rozpatrzenia nie oznacza, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. W przypadku, gdyby nie doszło do podpisania umowy, firma pożyczkowa ma OBOWIĄZEK zwrotu pobranej opłaty.

Jeżeli firma żąda opłaty za rozpatrzenie wniosku, ze względów bezpieczeństwa nie korzystaj z jej usług.

Całkowity koszt pożyczki

Oznacza wszystkie koszty, które należy ponieść w związku z jej udzieleniem. Są to odsetki, prowizja, ubezpieczenie, opłaty dodatkowe.

Całkowita kwota do zapłaty

Kwota, którą należy zwrócić firmie pożyczkowej. Składa się z wysokości pożyczki oraz kosztów jej udzielenia.

Przeanalizuj całkowitą kwotę do zapłaty pod kątem możliwości jej uregulowania w wyznaczonym terminie, zwłaszcza wówczas, kiedy jest to jednorazowa płatność.

RRSO dla pożyczek niebankowych

RRS0, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim musi być podawana przez instytucje udzielające kredyty i pożyczki. RRSO przedstawia koszty pożyczki/kredytu wyrażoną w procentach, jako wartość całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym.

Porównanie RRSO pożyczek gotówkowych (jak również i pozostałych kredytów) pozwala wybrać tańszą pożyczkę. Muszą one mieć jednak takie same parametry. Porównujemy np. pożyczkę gotówkową 1000 zł na 30 dni w firmie A z taką samą pożyczką w firmie B. Im mniejsze jest RRSO pożyczki, to tym samym pożyczka jest tańsza.

W przypadku chwilówek, pożyczek krótkoterminowych, RRSO może sięgać nawet i kilku tysięcy procent!

Obowiązywanie umowy o pożyczkę pozabankową

W umowie znajduje się data wymagalności spłaty pożyczki. Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z naliczeniem karnych odsetek. Spłata pożyczki wraz ze wszystkimi innymi wymagalnymi należnościami, które wynikają z umowy, stanowi zwolnienie pożyczkobiorcy z zobowiązań wynikających z umowy pożyczkowej.

Pamiętajmy, że w przypadku kredytu odnawialnego (debet w koncie) termin może być nieoznaczony. Wówczas rozwiązanie umowy wymaga złożenie wypowiedzenia. Można to zrobić w dowolnym czasie i bez opłat. Oczywiście należy wówczas spłacić całość zadłużenia.


W przypadku pożyczek gotówkowych w bankach, należy skorzystać z kalkulatora kredytów/pożyczek gotówkowych bankowych, który znajdziesz we wpisie: Oblicz Ratę Kredytu.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok