Pożyczka pozabankowa przez internet krok po kroku

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-18 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Pożyczka pozabankowa przez internet krok po kroku – skorzystaj z wyszukiwarek pożyczek pozabankowych i firm pożyczkowych. Nie jest konieczne przeglądanie kilkunastu stron firm pożyczkowych, aby wybrać pożyczkę gotówkową online.
pożyczka pozabankowa przez internet krok po kroku firmy pożyczkowe
Pożyczka pozabankowa przez internet krok po kroku. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Na stronie wybranej firmy pożyczkowej wybierz kwotę i okres spłaty pożyczki. Najczęściej na stronie głównej znajduje się kalkulator, który za pomocą suwaków ustalamy wysokość pożyczki oraz datę spłaty. Dowiesz się jakie są całkowite koszty uzyskania danej pożyczki.

Następnie należy wypełnić formularz aplikacyjny o pożyczkę. Kolejnym krokiem jest weryfikacja konta bankowego za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Weryfikacja rachunku odbywa się tylko za pierwszym razem.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, pieniądze zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy. Szybkość przelewu może zależeć od banku, w którym posiadamy rachunek oraz od czasu składania wniosku.

Pożyczkę należy spłacić przed upłynięciem terminu – należy przelać kwotę wraz ze wszystkimi kosztami na konto firmy pożyczkowej.

WYSZUKIWARKA POŻYCZKI POZABANKOWE NA RATY

POŻYCZKI POZABANKOWE KRÓTKOTERMINOWE

Pytania i odpowiedzi dotyczące pożyczek pozabankowych. Są to ogólne pytania i odpowiedzi. Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek znajdziemy na stronie wybranej firmy pożyczkowej:

Kto może otrzymać pożyczkę pozabankową przez internet?

Obywatele Polski, którzy ukończyli 18-21 lat, posiadający rachunek bankowy w jednym z polskich banków i aktywny telefon komórkowy, nie posiadający zaległości w spłacie zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Kto nie może otrzymać pożyczki? Pożyczki nie otrzymają najczęściej osoby:

 • wpisane na listę dłużników,
 • które nie spłaciły poprzedniej pożyczki,
 • które w trakcie rejestracji podały nieprawidłowe dane,
 • w wieku poniżej 18 lat,
 • nieposiadające stałego dochodu.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz jej weryfikacji firmy pożyczkowe sprawdzają klientów w bazach wewnętrznych, poprzez Platformę Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)* oraz w bazach zewnętrznych:

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK) ,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor),
 • Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD BIG),
 • Krajowe Biura Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG

Czy można otrzymać pożyczkę, jeżeli spłacamy kredyty w banku?

Tak, pożyczka może być udzielona, o nie figurujesz w rejestrze dłużników.

Czy równocześnie można zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę w tej samej firmie pożyczkowej?

Nie, jednorazowo można zaciągnąć tylko jedną pożyczkę.

Czy pożyczkę pozabankową można wziąć na dowolny cel?

Tak, jest to główna zaleta pożyczek pozabankowych. Firma pożyczkowa nie zadaje pytań, na jaki cel zamierzysz przeznaczyć pieniądze.

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji?

Wystarczy dokument tożsamości. Oczywiście należy mieć dostęp do Internetu, rachunek bankowy w polskim banku i telefon komórkowy.

We wniosku o pożyczkę należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • telefon,
 • e-mail.

Dodatkowo, wypełniając aplikację o pożyczkę, możemy zostać poproszeni o podanie dodatkowych danych:

 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 • kraj urodzenia,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • informacje o zatrudnieniu,
 • informacja o prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności),
 • przedział miesięcznych dochodów,
 • przedział miesięcznych wydatków,
 • pracodawca,
 • informacje o spłacie kredytu.

Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję o przyznaniu pożyczki?

Oczekiwanie na decyzję trwa przeważnie kilkanaście minut. W niektórych przypadkach ten czas może ulec oczywiście wydłużeniu.

Ile pieniędzy można pożyczyć i na jak długo?

Możliwa do uzyskania suma pożyczki gotówkowej zależy od wybranej firmy pożyczkowej i rodzaju pożyczki.

Czy można spłacić pożyczkę przed terminem?

Tak, można ją spłacić w dowolnym momencie przed terminem upłynięcia okresu pożyczki.

Co robić, jeśli nie jesteśmy w stanie terminowo spłacić pożyczki?

W przypadku pojawienia się problemów ze spłatą pożyczki, firmy pożyczkowe proponują klientom możliwość refinansowania pożyczek. W tym celu należy zapłacić opłatę za refinansowanie pożyczki.

Co to oznacza pożyczka pozabankowa bez zdolności kredytowej?

Zdolność kredytową wyliczają banki (podobnie jak i firmy pożyczkowe) na podstawie historii kredytowej, zatrudnienia i wysokości uzyskiwanych zarobków. Istotnym czynnikiem wpływającym na jej wyliczenia jest ilość osób na utrzymaniu czy ewentualne poręczenia.

Niska zdolność kredytowa oznacza, że bank nie przyzna pożyczki lub kredytu. Ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy jest zbyt wysokie i pożyczkodawca może mieć obawy, czy klient poradzi sobie z uregulowaniem zadłużenia terminowo.

Jeżeli bank nie udzieli nam pożyczki, to wówczas najczęściej korzystamy z pożyczek bez zdolności kredytowej. Wniosek można złożyć przez internet. Pożyczka taka jest oczywiście znacznie droższa niż w banku, ale firma pożyczkowa w mniej radykalny sposób patrzy na zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Jak uniknąć problemów ze spłatą pożyczki pozabankowej?

1. Pożyczaj tylko tyle gotówki ile naprawdę potrzebujesz. To nic, że firma pożyczkowa oferuje nawet 3000 zł za darmo na 30 dni. Potrzebujesz tylko 1000 zł? To tylko tyle pożyczaj.

2. Odkładaj pieniądze na uregulowanie pożyczki już od pierwszego dnia. Jest to lepsze wyjście, niż szukanie pieniędzy w dniu wymaganej płatności.

3. Niekiedy konieczne będzie podjęcie dodatkowej pracy, zwłaszcza jeżeli skorzystaliśmy z pożyczki ratalnej, a pojawiły się trudności z regulowaniem zadłużenia. Dodatkowa praca jest znacznie lepszym pomysłem niż szukanie innej firmy pożyczkowej, aby obecną pożyczkę lub ratę pożyczki. Jest to prosta droga do wpadnięcie w spiralę zadłużenia na wiele lat.

4. Nie unikaj rozmów z pożyczkodawcą, zwłaszcza w sytuacji problemów ze spłatą pożyczki. Pewnie wspólnie znajdziecie wyjście z sytuacji – im również zależy na tej spłacie.

Pożyczki pozabankowe zawsze są droższe od pożyczek bankowych

Nie jest to oczywiście reguła, ale z pewnością tak jest. Wyjątek stanowią promocje pożyczkowe, takie jak „pierwsza pożyczka za darmo”. Dotyczą one przede wszystkim krótkoterminowych pożyczek pozabankowych do 60 dni. W przypadku pożyczek ratalnych praktycznie żadna firma pożyczkowa internetowa nie oferują pożyczek promocyjnych. W porównaniu z pożyczkami gotówkowymi jest to już zdecydowanie droższe zobowiązanie.

Przykład dla pożyczki pozabankowej na raty w firmie pożyczkowej internetowej na 11000 zł na 48 raty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 9,9%. Zmienna stopa oprocentowania 5%.

Całkowity koszt pożyczki 2 249,44 zł (odsetki 1259,44 zł, prowizja 990 zł). Całkowita kwota do zapłaty 13 249,44 zł. 48 miesięcznych równych rat po 276,03 zł.

Przykład dla pożyczki gotówkowej w banku na 11000 zł na 48 raty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 7,44%. Zmienna stopa oprocentowania 7,2%.

Całkowity koszt pożyczki 1 692,64. Całkowita kwota do zapłaty 12 692,64 zł. 48 miesięcznych równych rat po 264,43 zł.

Pożyczka pozabankowa – podstawowe definicje

Z poniższymi pojęciami spotkamy się przeglądając umowy pożyczkowe:

Kwota pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez pożyczkodawcę na konto bankowe pożyczkobiorcy na podstawie umowy pożyczki.

Całkowity koszt pożyczki – wszelkie koszty (odsetki, opłaty, prowizje, itp.), które pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną pożyczką

Dzień spłaty – wynikający z umowy pożyczki dzień, w którym jesteśmy zobowiązani spłacić pożyczkę na rachunek pożyczkodawcy, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat, które wynikają z harmonogramu.

Harmonogram spłaty – oznacza harmonogram spłaty pożyczki (w raz z odsetkami i z prowizją), w ratach i terminach uzgodnionych przez pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą.

Indywidualne warunki umowy – warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą. Zawiera kwotę pożyczki oraz okres na jaki została udzielona, termin spłaty, liczbę ewentualnych rat oraz terminy ich płatności.

Kwota do zapłaty – oznacza sumę całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki. W przypadku nieterminowej płatności zobowiązania jest ona powiększona o odsetki naliczane za nieterminową płatność.

Pożyczka promocyjna – oznacza pożyczkę udzieloną na zasadach promocyjnych, zgodnie z regulaminem promocji.

Umowa pożyczki przez internet – umowa o kredyt konsumencki zawieraną z konsumentem na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron. Zawarta jest pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą (może wystąpić pośrednik lub operator) na podstawie zawartej Ramowej umowy pożyczki oraz uzgodnionych Indywidualnych warunków umowy.

Ramowa umowa pożyczki – jest to umowa, stanowiącą integralną część umowy pożyczki zawartej przez pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pożyczkobiorca złoży stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Należy przesłać na wskazany adres w umowie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu z czytelnym podpisem pożyczkobiorcy, zawierającym imię i nazwisko.

Wzór formularza odstąpienia zostaje dołączony do umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek, które należy zapłacić za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. Pożyczkę wraz z odsetkami należy oddać nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


* (poniższe informacje opracowane na podstawie źródła: CreditCheck – Branżowa Wymiana Danych www.credit-check.pl)

Co to jest Credit Check?

CRIF przy współpracy z przedstawicielami branży pożyczkowej oraz KBIG dostarcza rozwiązania do poufnej wymiany informacji o wnioskach i pożyczkach.

W Credit Check dostępna jest informacja o ponad 2,5 mln pożyczkobiorców z ich pełną historią kredytową sięgającą do 3 lat wstecz.

Fundamentem takiego rozwiązania są następujące moduły:

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, skupiające informację gospodarczą z branży w jednym BIG-u.
 • Moduł pożyczkowy – dane dotyczące ilość i wartość pożyczek, czy opóźnienia w spłacie krótsze niż 60 dni itp.
 • Moduł antyfraudowy – weryfikacja na bieżąco wszystkich wniosków o pożyczki od uczestników i dostarcza danych, które pomagają ocenić prawdopodobieństwo czy dany wniosek nie jest próbą wyłudzenia pożyczki.

Gdzie po pożyczkę pozabankową przez internet? Poniżej zestawienie firm pożyczkowych internetowych, udzielających zarówno pożyczek krótkoterminowych, jak i na raty.


Pamiętaj o tym, aby korzystać wyłącznie ze sprawdzonych firm pożyczkowych. Firmę pożyczkową możesz sprawdzić między innymi w KNF.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok