Pożyczka hipoteczna a kredyt gotówkowy

2024-01-28 – ostatnia aktualizacja

Pożyczka hipoteczna i kredyt gotówkowy, to dwa różne produkty kredytowe. Należy pamiętać o tym, że kredyt może zostać udzielony wyłącznie przez bank (ewentualnie SKOK) na konkretny cel, który został zapisany w umowie kredytowej.

pożyczka hipoteczna a kredyt gotówkowy

Wszelkiego rodzaju kredyty reguluje prawo bankowe. A co z pożyczką? Pożyczki mogą zostać udzielone przez banki, firmy pożyczkowe, jak i osoby fizyczne. Co istotne, przedmiotem pożyczki nie muszą być wcale pieniądze. Pożyczka jest uregulowana w kodeksie cywilnym.

Zarówno pożyczka hipoteczna, jak i gotówkowa, może być udzielona na realizację dowolnego zakupu towarów (np. samochody) lub usług (np. remont mieszkania). Jeżeli jest ona udzielana konsumentowi, co oznacza, że nie może być przeznaczona na prowadzoną działalność gospodarczą.

Pożyczka hipoteczna a kredyt gotówkowy

Jest kilka podstawowych różnić pomiędzy kredytem/pożyczką gotówkową, a pożyczką hipoteczną. Pożyczka gotówkowa hipoteczna.

1. Spłata pożyczki hipotecznej jest zabezpieczona na hipotece nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy lub do osoby trzeciej.
2. Nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego, jak to ma miejsce w przypadku kredytu hipotecznego.
3. Maksymalna kwota na jaką może zostać udzielona pożyczka, to ok. 60-80% wartości zabezpieczenia hipotecznego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
4. Okres spłaty wynosi 20-25 lat. Dłuższy okres spłaty ma przełożenie na większą liczbę rat, a tym samym zmniejsza ich wielkość. Ma to znacznie przy wysokiej kwocie zobowiązania.
5. Ze względu na rodzaj zabezpieczenia, banki mogą zaproponować znacznie niższe oprocentowanie nominalne pożyczki.
6. Minusem pożyczek hipotecznych, niewątpliwie jest czas rozpatrywania wniosku, więcej wymaganych dokumentów i formalności, opłaty sądowe i notarialne.

Kredyt gotówkowy a pożyczka hipoteczna

1. Kredyt gotówkowy nie jest zabezpieczony na hipotece nieruchomości. Może być natomiast wymagane przy wysokich kwotach i długim czasie spłaty, wykupienia ubezpieczenia, przedstawienia innego zabezpieczenia lub poręczenia osób trzecich.
2. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego nie przekracza 200 tys. zł. Najczęściej jest to 120 – 150 tys. zł. Ale znajdą się propozycje banków, które pozwalają pożyczyć nawet i do 250 tys. zł!
3. Maksymalny okres spłaty nie przekracza 10 lat.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok