Pożyczka gotówkowa jak to działa? Banki, firmy pożyczkowe

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-07-13 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Pożyczka gotówkowa to jedno z najpopularniejszych rozwiązań finansowych, po które sięgają osoby potrzebujące szybkiego dostępu do dodatkowych środków. Wydatki mogą pojawić się w każdej chwili, co sprawia, że pożyczki gotówkowe stały się niemal nieodłącznym elementem planowania budżetu dla wielu gospodarstw domowych. Jednak mimo powszechności tego produktu, wciąż istnieje wiele niejasności dotyczących jego funkcjonowania, warunków i potencjalnych pułapek.
ilustracja do wpisu: pożyczka gotówkowa jak to działa?
Pożyczka gotówkowa jak to działa? Banki, firmy pożyczkowe. Źródło: kredytyporownywarka.pl

W gąszczu ofert i terminologii finansowej łatwo się pogubić, zwłaszcza że instytucje finansowe często używają zamiennie pojęć „pożyczka” i „kredyt”, co może wprowadzać klientów w błąd. Zrozumienie różnic między tymi produktami, poznanie mechanizmów działania pożyczki gotówkowej oraz świadomość związanych z nią zobowiązań są kluczowe dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak działa pożyczka gotówkowa, jakie są jej zalety i wady, oraz na co szczególnie należy zwrócić uwagę, decydując się na skorzystanie z tego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy rozważasz wzięcie pożyczki na nieoczekiwany wydatek, czy planujesz większą inwestycję, wiedza ta pomoże Ci podjąć świadomą decyzję i uniknąć potencjalnych problemów finansowych w przyszłości.


Pożyczka gotówkowa – co to takiego?

Pożyczka gotówkowa to popularny produkt finansowy, który umożliwia osobom fizycznym lub prawnym szybki dostęp do dodatkowych środków pieniężnych. Jest to umowa, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia na określony czas pożyczkobiorcy określoną sumę środków pieniężnych, zaś pożyczkobiorca zobowiązuje się w umówionym terminie zwrócić pożyczoną sumę środków pieniężnych, oraz (zazwyczaj) wynagrodzenie (opłatę, odsetki) dla pożyczkodawcy z tytułu ich udostępnienia.1

Kluczową cechą pożyczki gotówkowej jest jej elastyczność. W przeciwieństwie do kredytów bankowych, które często są obwarowane szeregiem restrykcji i wymogów, pożyczki gotówkowe charakteryzują się większą swobodą zarówno w zakresie warunków umowy, jak i sposobu wykorzystania otrzymanych środków. Pożyczkobiorca może przeznaczyć je na dowolny cel, bez konieczności szczegółowego raportowania czy uzasadniania swoich wydatków.

Warto podkreślić, że pożyczki gotówkowe mogą być udzielane przez różne podmioty. Obok banków, na rynku funkcjonuje wiele firm pozabankowych, często nazywanych (niesłusznie) parabankami. Te instytucje, choć nie podlegają tak ścisłym regulacjom jak banki, oferują często bardziej dostępne, szybsze, ale i droższe rozwiązania, szczególnie dla osób, które z różnych powodów mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu lub pożyczki w banku.

Przegląd pożyczek/kredytów gotówkowych:

Ważnym aspektem pożyczek gotówkowych jest ich formalna strona. Choć teoretycznie umowa pożyczki może być zawarta ustnie, dla kwot przekraczających 1000 zł zaleca się formę pisemną. Taka dokumentacja chroni interesy obu stron i jasno określa warunki spłaty.

Koszty pożyczki gotówkowej mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak kwota pożyczki, okres spłaty, a także polityka danej instytucji finansowej. Oprócz odsetek, pożyczkobiorca może być zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat, takich jak prowizja czy opłata przygotowawcza.

Przed zaciągnięciem pożyczki gotówkowej kluczowe jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy i rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO), która uwzględnia wszystkie koszty pożyczki. Pozwoli to na realistyczną ocenę zobowiązania i uniknięcie potencjalnych problemów finansowych w przyszłości.


Kredyty gotówkowe – co o nich warto wiedzieć?

Kredyt gotówkowy to produkt finansowy oferowany wyłącznie przez banki i przez podmioty uprawnione i wskazane w przepisach prawnych: SKOK-i2. Wszystkie te podmioty podlegają ścisłym regulacjom Prawa bankowego3.

W przeciwieństwie do pożyczek, które mogą być udzielane przez różne instytucje, a nawet i osoby prywatne, kredyty gotówkowe wymagają spełnienia szeregu warunków.

Kluczowe elementy kredytu gotówkowego:

 • Forma pisemna umowy jest obowiązkowa.
 • Precyzyjnie określona kwota i waluta kredytu.
 • Jasno zdefiniowany CEL wykorzystania środków.
 • Szczegółowy harmonogram spłat i wysokość rat.
 • Podstawowym kosztem kredytu są odsetki wyliczane na podstawie ustalonego oprocentowania nominalnego.

Warto zwrócić uwagę na kredyty denominowane w walutach obcych, które wymagają dodatkowych zapisów dotyczących kursów wymiany. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, ale i oczywiście również pożyczkowej, należy dokładnie przeanalizować wszystkie jej zapisy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.


Różnice między kredytem a pożyczką gotówkową

Kredyty i pożyczki gotówkowe, choć pozornie podobne, różnią się w wielu istotnych aspektach. Przede wszystkim, kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki, podczas gdy pożyczki oferują nie tylko banki, ale także firmy pożyczkowe czy nawet osoby prywatne. Ta różnica wynika z odmiennych regulacji prawnych – kredyty podlegają ścisłym przepisom Prawa bankowego, a pożyczki są regulowane mniej restrykcyjnym Kodeksem cywilnym.

Proces uzyskania kredytu jest zazwyczaj bardziej skomplikowany i czasochłonny niż w przypadku pożyczki. Banki wymagają więcej dokumentów i przeprowadzają bardziej rygorystyczną weryfikację zdolności kredytowej, w tym sprawdzenie historii kredytowej w BIK. Natomiast pożyczki, zwłaszcza te oferowane online, często charakteryzują się uproszczonymi procedurami i szybką decyzją, niekiedy nawet w ciągu godziny.

Zarówno w bankach, jak i w firmach pożyczkowych sprawdzenie zdolności kredytowej jest obowiązkową procedurą. Bank dodatkowo pobiera raport BIK, sprawdza rejestry dłużników i bez pozytywnej historii kredytowej finansowania nie otrzymamy, co niekoniecznie obowiązuje w firmach pożyczkowych.

Istotną różnicą jest również cel finansowania. W przypadku kredytu musi on być ściśle określony w umowie i przestrzegany przez kredytobiorcę. Pożyczki natomiast zazwyczaj nie narzucają ograniczeń co do sposobu wykorzystania otrzymanych środków.

Kredyty gotówkowe mogą opiewać na znacznie wyższe kwoty, sięgające nawet 250 000 zł, podczas gdy pożyczki zwykle ograniczają się do niższych sum, od kilkuset (tzw. chwilówki) do kilkudziesięciu tysięcy złotych (ratalne pożyczki).

Okres spłaty to kolejny aspekt różnicujący te dwa produkty finansowe. Kredyty gotówkowe spłacać można przez znacznie dłuższy czas, nawet do 10 lat, co jest bardzo istotne przy większych kwotach. Pożyczki z kolei są przeważnie krótko- lub średnioterminowe.

Warto też wspomnieć o kwestii zabezpieczeń – są one częściej wymagane przy kredytach, szczególnie tych na wyższe kwoty, natomiast przy pożyczkach rzadziej się je stosuje, zwłaszcza gdy chodzi o mniejsze sumy.

Wybór między kredytem a pożyczką powinien być podyktowany indywidualną sytuacją finansową, konkretnymi potrzebami oraz możliwością spełnienia wymagań stawianych przez instytucję finansową. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, które należy dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego.

Przeczytaj również rozszerzenie tematu: Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

Koszt pożyczki gotówkowej a koszty kredytu

Porównywania ofert pożyczek i kredytów gotówkowych, to nie porównanie propozycji ogólnych, ponieważ w ten sposób dowiemy się tylko o ogólnych założeniach finansowych.

Warunki każdej oferty są zawsze indywidualne – po zbadaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Na cenę (koszt całkowity) kredytu i pożyczki gotówkowej składa się kilka podstawowych elementów:

 • oprocentowanie nominalne – odsetki,
 • prowizja i koszty dodatkowe,
 • ubezpieczenie,
 • wysokość finansowania,
 • czas spłaty,
 • rodzaj rat.

Tylko analiza poszczególnych elementarnych czynników kosztowych oraz całkowitych kosztów kredytowych pozwala podjąć w pełni świadomą decyzję.

Zapoznanie się z jedną ofertą nie wystarczy do stwierdzenia, czy jest ona tania czy droga. Należy mieć przynajmniej dwie oferty z różnych instytucji (w zależności czy jest to bank, czy firma pożyczkowa). To ułatwia wskazanie korzystniejszej opcji.

Porównanie musi obejmować oferty udzielane na ten sam czas spłaty – taka sama liczba miesięcznych rat, na taką samą kwotę i przy wyborze jednakowych rat – stałe lub malejące. Na przykład kredyt konsolidacyjny 30 tys. zł na 4 lata z ratami równymi.

Niska rata kredytowa nie świadczy o tym, że kredyt jest tani. Im mniejszą ratę chcemy uzyskać, tym dłuższy musi być czas kredytowania, a tym samym kredyt jest droższy. Wynika to z faktu, że wzrasta koszt odsetkowy.


Oprocentowanie nominalne – stałe lub zmienne

Oprocentowanie nominalne to podstawowa stopa procentowa podawana w umowach kredytowych i pożyczkowych. Decyduje o wysokości zapłaconych odsetek od pożyczonego kapitału. Może być ono stałe lub zmienne:

 • Oprocentowanie zmienne – wysokość oprocentowania może się zmieniać w trakcie trwania umowy, zazwyczaj w zależności od zmian wskaźników rynkowych.
 • Oprocentowanie stałe – wysokość oprocentowania kredytu pozostaje taka sama przez cały okres umowy lub przez określony czas, niezależnie od zmian na rynku wskaźnika referencyjnego (np. WIBOR).

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest znacznie mniejsze niż pożyczek pozabankowych. RSO kredytów i pożyczek gotówkowych w bankach kształtuje się obecnie w granicach 9,99%-14%, kiedy w firmach pożyczkowych może sięgać nawet, UWAGA!, 18% w skali roku.


Ubezpieczenie kredytu i pożyczki gotówkowej

Ubezpieczenie dla kredytów i pożyczek gotówkowych nie jest obowiązkowe, ale każda z instytucji może uzależniać wydanie decyzji od jego wykupienia. Zwłaszcza wówczas, jeżeli jest to wysokie finansowanie lub obarczone pewnym ryzykiem.

Na przykład dla internetowego kredytu gotówkowego w Alior Banku, ubezpieczenie jest wymagane powyżej 100 tys. zł.

Jak porównać oferty kredytów gotówkowych i pożyczek?

Pomoże w tym wspomniany całkowity koszt oraz wskaźnik procentowy – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO.

Wskaźnik RRSO obejmuje większość elementów, które wpływają na koszt kredytu:

 • oprocentowanie nominalne RSO (w koszcie całkowitym są to odsetki),
 • prowizję za udzielenie kredytu,
 • koszt ubezpieczenia, jeżeli to bank sprzedaje polisę.

Nie jest to wskaźnik idealny, ponieważ nie obejmuje kosztów dodatkowych, np. płatne konto osobiste oferowane do kredytu.


Źródła i przypisy:
1 K.C.: Art. 720. § 1. Źródło: wikipedia.org.pl.
2 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000855.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok