Podstawowe opłaty związane z pożyczkami gotówkowymi

2021-08-05 – ostatnia aktualizacja

Pożyczki gotówkowe, zarówno bankowe, jak i pozabankowe, mogą zostać przeznaczone na dowolny cel i są to najczęściej wybierane produkty kredytowe. Nie oznacza to jednak, że należą one do najtańszych. Jakie podstawowe koszty związane są z tego rodzaju produktami finansowymi?

podstawowe opłaty związane z pożyczkami gotówkowymi

Czy banki pożyczą za darmo? Bardzo rzadko. A firma pożyczkowa? Tylko nieliczne, na niewielką kwotę i wyłącznie nowym klientom. Należy zatem liczyć się z tym, że poza pożyczonym kapitałem konieczne będzie również zapłacenie kosztów dodatkowych.

Wszystkie opłaty związane z zaciągnięciem zobowiązania, nie są ustalane dowolnie przez banki i firmy pożyczkowe. Całkowity koszt pożyczki nie może zatem sięgać astronomicznych kwot i ich maksymalna wysokość jest regulowana przepisami polskiego prawa i wyliczane według specjalnego wzoru. Nie mogą one przekraczać 25% wysokości pożyczki (jest to część stała) oraz 30% wartości pożyczki w skali roku (część zmienna, która wynika z okresu kredytowania). Dzięki temu opłaty dodatkowe nie są aż tak dotkliwe, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, a dodatkowo koszty pozaodsetkowe w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty udzielonej pożyczki.

Podstawowe koszty pożyczki gotówkowej

Każdy bank, jak i firma pożyczkowa udzielająca pożyczki gotówkowe mają prawo pobierać opłaty za pożyczony kapitał. Najczęściej jest to oprocentowanie nominalne, od którego naliczane są odsetki.

Dodatkowo naliczane są tzw. pozaodsetkowe koszty kredytu, za które uznawane są wszystkie te opłaty i prowizje, które ponosi pożyczkobiorca w związku z umową o kredyt konsumencki (z wyłączeniem oczywiście odsetek).

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt

To jedna z najczęściej występujących dodatkowych opłat, które stosowane są zarówno przez banki i firmy pożyczkowe. Naliczana jest najczęściej jako pewien procent od wysokości udzielonego finansowania. Należy zauważyć, że wpływ prowizji na całkowity koszt kredytu jest zdecydowanie większy przy krótkoterminowym kredytowaniu (od kilku dni do kilku miesięcy), niż przy zobowiązaniach długoterminowych. W szczególności jest to zauważalne przy tzw. szybkich pożyczkach niebankowych.

Jeżeli prowizja została ustalona na 10% od wartości udzielonej pożyczki, to przy pożyczce gotówkowej na 5 tys. zł prowizja wyniesie 500 zł, a od kwoty 30 tys. zł 3000 zł. Będzie on jednakowa zarówno przy okresie kredytowania wynoszącym kilka miesięcy, jak i kilka lat.

Opłaty za rozpatrzenie wniosku

Pobierana jest najczęściej jednorazowo lub doliczana do oprocentowania kredytu.

Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki

Opłata pobierana w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca ureguluje część lub całość zobowiązania przed terminem zawartym w umowie. Obecnie takie prowizje naliczane są przede wszystkim z tytułu przedterminowej spłaty kredytów hipotecznych (nie podlegają one przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim) oraz kredytów konsumenckich, które zostały zaciągnięte przed grudniem 2011 r. Zanim zdecydujesz się na szybszą spłatę pożyczki sprawdź warunki umowy lub skontaktuj się z pożyczkodawcą.

Obowiązujące regulacje prawne zapewniają pożyczkobiorcy nie tylko prawo do przedterminowej spłaty zobowiązania, ale i równoczesnego obniżenie całkowitego kosztu pożyczki za okres, o jaki została dana umowa skrócona.

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 roku jednoznacznie stwierdza, że bank MA PRAWO naliczyć prowizję z tytułu spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem, ale tylko w sytuacji, kiedy:

  • spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty zobowiązania.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/

art. 50 Ustawa o kredycie konsumenckim prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu

Opłata za obsługę domową

Opłata stosowana wyłącznie przez firmy pożyczkowe oferujące klientom odbiór kolejnych rat w ich domach.

Wszelkiego rodzaju opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki

Podlegają one niezwłocznemu zwrotowi w przypadku, kiedy umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub też kwota kredytu nie została wypłacona przez kredytodawcę/pożyczkodawcę w terminie wskazanym w umowie.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok