Podstawowe opłaty związane z pożyczkami gotówkowymi

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-30 – ostatnia aktualizacja

Pożyczki gotówkowe, zarówno bankowe, jak i pozabankowe, mogą zostać przeznaczone na dowolny cel i są to najczęściej wybierane produkty kredytowe. Nie oznacza to jednak, że należą one do najtańszych. Jakie podstawowe koszty związane są z tego rodzaju produktami finansowymi?
podstawowe opłaty związane z pożyczkami gotówkowymi
Podstawowe opłaty związane z pożyczkami gotówkowymi. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Czy banki pożyczą za darmo? Bardzo rzadko. A firma pożyczkowa? Tylko nieliczne, na niewielką kwotę i wyłącznie nowym klientom. Należy zatem liczyć się z tym, że poza pożyczonym kapitałem konieczne będzie również zapłacenie kosztów dodatkowych.

Instytucje finansowe są ograniczone prawem w ustalaniu kosztów

Wszystkie opłaty związane z zaciągnięciem zobowiązania, nie są ustalane dowolnie przez banki i firmy pożyczkowe.

Całkowity koszt pożyczki nie może zatem sięgać astronomicznych kwot i ich maksymalna wysokość jest regulowana przepisami polskiego prawa i wyliczane według specjalnego wzoru.

Nie mogą one przekraczać 25% wysokości pożyczki (jest to część stała) oraz 30% wartości pożyczki w skali roku (część zmienna, która wynika z okresu kredytowania). Dzięki temu opłaty dodatkowe nie są aż tak dotkliwe, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, a dodatkowo koszty pozaodsetkowe w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty udzielonej pożyczki.

Pożyczka gotówkowa najlepsza oferta? No właśnie, aby taką znaleźć, to należy porównać oferty patrząc na koszt całkowity takiej pożyczki.

Podstawowe koszty pożyczki gotówkowej

Każdy bank, jak i firma pożyczkowa udzielająca pożyczki gotówkowe mają prawo pobierać opłaty za pożyczony kapitał. Najczęściej jest to oprocentowanie nominalne, od którego naliczane są odsetki.

Dodatkowo naliczane są tzw. pozaodsetkowe koszty kredytu, za które uznawane są wszystkie te opłaty i prowizje, które ponosi pożyczkobiorca w związku z umową o kredyt konsumencki (z wyłączeniem oczywiście odsetek).

Prowizja za udzielenie kredytu

To jedna z najczęściej występujących dodatkowych opłat pozaodsetkowych, które stosowane są zarówno przez banki i firmy pożyczkowe. Naliczana jest najczęściej jako pewien procent od wysokości udzielonego finansowania. Należy zauważyć, że wpływ prowizji na całkowity koszt kredytu jest zdecydowanie większy przy krótkoterminowym kredytowaniu (od kilku dni do kilku miesięcy), niż przy zobowiązaniach długoterminowych. W szczególności jest to zauważalne przy tzw. szybkich pożyczkach niebankowych.

Jeżeli prowizja została ustalona na 10% od wartości udzielonej pożyczki, to przy pożyczce gotówkowej na 2500 zł prowizja wyniesie 250 zł, a od kwoty 35 tys. zł 3500 zł. Będzie ona jednakowa zarówno przy okresie kredytowania wynoszącym kilka miesięcy, jak i kilka lat.

Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki

Opłata pobierana w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca ureguluje część lub całość zobowiązania przed terminem zawartym w umowie. Obecnie takie prowizje naliczane są przede wszystkim z tytułu przedterminowej spłaty kredytów hipotecznych (nie podlegają one przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim) oraz kredytów konsumenckich, które zostały zaciągnięte przed grudniem 2011 r.

Zanim zdecydujesz się na szybszą spłatę pożyczki sprawdź warunki umowy lub skontaktuj się z pożyczkodawcą.

Obowiązujące regulacje prawne zapewniają pożyczkobiorcy nie tylko prawo do przedterminowej spłaty zobowiązania, ale i równoczesnego obniżenie całkowitego kosztu pożyczki za okres, o jaki została dana umowa skrócona.

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 roku jednoznacznie stwierdza, że bank MA PRAWO naliczyć prowizję z tytułu spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem, ale tylko w sytuacji, kiedy:

Spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, natomiast kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie jest ogłaszane przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty zobowiązania.

art. 50 Ustawa o kredycie konsumenckim prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu
Art. 50 Ustawa o kredycie konsumenckim prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu. Źródło: isap.sejm.gov.pl

Pozostałe opłaty

Opłata za rozpatrzenie wniosku – pobierana jest najczęściej jednorazowo lub doliczana do oprocentowania kredytu.

Opłata za obsługę domową – stosowana wyłącznie przez firmy pożyczkowe oferujące klientom odbiór kolejnych rat w ich domach.

Wszelkiego rodzaju opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki podlegają niezwłocznemu zwrotowi w przypadku:

  • kiedy umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub
  • kwota kredytu nie została wypłacona przez kredytodawcę/pożyczkodawcę w terminie wskazanym w umowie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok