Po co bank bada zdolność kredytową kredytobiorców?

2022-11-10 – ostatnia aktualizacja

System oceny zdolności kredytowej to cały proces, składający się z wielu elementów, który ma za zadanie ograniczyć ryzyko udzielania przez bank tzw. „złego kredytu”, ale i jednocześnie uchronić konsumenta, a tym samym i potencjalnego kredytobiorcę, przed przekredytowaniem.

po co bank bada zdolność kredytową kredytobiorców

Głównym założeniem oceny zdolności kredytowej jest oszacowanie możliwości finansowych przyszłego kredytobiorcy do regulowania zaciągniętego zobowiązania zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Trzeba zaznaczyć, że nie ma jednego wspólnego wzoru do wyliczania zdolności kredytowej (tak jak np. do wyliczenia RRSO kredytu). Stosowana metodyka oceny zdolności kredytowej jest szeroka i różni się w zależności od podmiotu (konsument, przedsiębiorca) ubiegającego się finansowanie.

Nie istnieje również jednej najlepszej metody oceny zdolności, ale można wyszczególnić pewne elementy brane pod uwagę przy jej wyliczaniu, mające szczególną wagę i pozwalające na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyliczeń.

Systemy oceny zdolności kredytowej stosowane przez banki nie są w 100% skuteczne. Występują i występować będą sytuacje przyznania „złych kredytów”. Z pewnością jednak pozwala ona obniżyć ryzyko kredytowe danej instytucji.

Ocena zdolności kredytowej jest jednym z czynników oceny kredytowej wpływającej na wydanie decyzji kredytowej.

Pozytywna ocena zdolności kredytowej, to możliwość uzyskania kredytu w takiej wysokości i z ustalonym czasem spłaty, o jaki wnioskował kredytobiorca. Przeciętna zdolność lub nieco gorsza, to najczęściej kredyt kosztowniejszy i wymagający od kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń, które mają zabezpieczać interesy banku, w razie problemów z regulowaniem zobowiązania.

1. Istnieje wiele metod, które pozwalają ocenić wiarygodność klienta indywidualnego.
2. Banki mają własne wewnętrzne procedury umożliwiające przeprowadzenie odpowiednich analiz.
3. System oceny wiarygodności kredytowej jest absolutnie niezbędny w ocenie kredytowej, ale pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie eliminuje ryzyka udzielenia „złego kredytu”.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok