Oprocentowanie kredytów gotówkowych porównanie

2024-03-19 – ostatnia aktualizacja

Oprocentowanie kredytów gotówkowych porównanie, czyli jak wygląda oprocentowanie kredytów gotówkowych w najnowszych propozycjach kredytowych w bankach? Wysokość oprocentowania podawanego w przykładzie reprezentatywnym nie oznacza, że takie oprocentowanie będzie rzeczywiście w umowie kredytowej.

oprocentowanie kredytów gotówkowych porównanie
Oprocentowanie kredytów gotówkowych porównanie. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Czy można stworzyć ranking kredytów gotówkowych na podstawie oprocentowania nominalnego? Tak jest to możliwe, ale dość czasochłonne. Utrudnieniem mogą być zmieniające się propozycje kredytowe w bankach oraz wysokość tego czynnika kosztowego uzależniony od oceny kredytowej klienta.

Czym jest oprocentowanie nominalne?

Oprocentowania nominalnego kredytu to jeden z elementów kosztów kredytowych. Czym jest to oprocentowanie?

Oprocentowanie nominalne jest wartością procentową pokazująca wysokość stopy procentowej w skali roku po której bank lub inna instytucja pożyczka kapitał. Od wysokości ustalonej stopy są naliczane odsetki.

Obowiązują w tym przypadku zarówno limity zawarte w tzw. Ustawie antylichwiarskiej, jak i kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne), które są równe sumie stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5%. Obecnie maksymalne oprocentowanie nominalne roczne nie może przekraczać 18,50% w skali roku.

Należy zaznaczyć, że chociaż oprocentowanie nominalne jest podstawą do wyliczania odsetek, to ich wysokość zależy również od:

 • wysokości kredytu,
 • czasu spłaty,
 • rodzaju rat – stałe/malejące.

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej czy kredytu gotówkowego może być jedynym kosztem kredytowym, ale mogą wystąpić również inne koszty dodatkowe.

Oprocentowanie kredytów gotówkowych porównanie

Zanim wyjaśnimy dlaczego oprocentowanie kredytów – RSO jest istotne z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy, to warto rzucić okiem, jak przedstawia się ono w aktualnych propozycjach, w styczniu 2024 r. (przegląd kredytów i pożyczek gotówkowych poniżej).

W sytuacji, kiedy w propozycji RSO nie zostało podane, zostało wykorzystane to z przykładu reprezentatywnego (PR).

Nie jest to ranking kredytów gotówkowych, bo poza odsetkami mogą zostać naliczone również inne koszty, np. prowizja.

Oprocentowania kredytów gotówkowych:

1. Citi Handlowy – pożyczka przez internet z oprocentowaniem 9,99%.
2. Bank Pekao S.A. Oprocentowanie zmienne 10,98%.
3. BNP Paribas Kredyt na zielone zmiany. Oprocentowanie stałe 10,99% (PR).

4. Millennium Bank z oprocentowanie stałym 11,35% (PR) w promocja do 23 lutego 2024 r.
5. Alior Bank – pożyczka online z oprocentowanie stałym 11,90% (PR).
6. Santander Bank EKO kredyt gotówkowy. Oprocentowanie 11,99% w skali roku. Dla umów zawieranych na okres do 24 miesięcy oprocentowanie jest stałe i zmienne dla umów od 25 miesięcy.
7. Velo Bank. Oprocentowanie zmienne 12,49%.
8. PKO BP. Oprocentowanie zmienne 12,74% (PR). POŻYCZKA GOTÓWKOWA RRSO 20,14%.

Oprocentowanie nie musi być jedynym elementów kosztów całkowitych

Oprocentowanie nominalne jest jednym z elementów ceny kredytu i jest podstawą do wyliczania odsetek. Należy jednak wziąć pod uwagę, że:

 • suma odsetek zależy od wysokości kredytu, czasu kredytowania, rodzaju rat i nie zawsze małe oprocentowanie kredytu (lub pożyczki), to tanie zobowiązanie,
 • poza oprocentowaniem mogą występować również koszty pozaodsetkowe, np. prowizja od wysokości udzielonego kredytu, opłaty dodatkowe czy ubezpieczenie.

Wszelkiego rodzaju rankingi kredytów/pożyczek gotówkowych powinien być ustalane na podstawie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) lub kosztu całkowitego, uwzględniając jednakowe parametry kredytu. Z tym że oferta kredytowa jest przedstawiana przez banki indywidualnie dopiero po zbadaniu ryzyka kredytowego.

Czym się różni oprocentowanie nominalne od rzeczywistego?

Oprocentowanie rzeczywiste RRSO nie jest tym samym co oprocentowanie nominalne RSO. Bo co to jest RRSO kredytów i pożyczek? Jest to rzeczywiste oprocentowanie, przedstawiające całkowity koszt kredytu w ujęciu procentowym rocznym z uwzględnieniem kwoty zobowiązania.

Są wliczane do niego wszystkie koszty ponoszone w związku z udzieleniem kredytu:

 • oprocentowanie nominalne (RSO),
 • prowizja,
 • składki ubezpieczeniowe,
 • koszty dodatkowe.

RRSO zawiera zatem RSO kredytu. Nie uwzględnia natomiast np. kosztów wezwań do zapłaty w związku opóźnieniami w spłacie rat.

Oprocentowanie zmienne kredytu gotówkowego

Marża kredytowa dotyczy zmiennego oprocentowania. Oprocentowanie zmienne składa się z dwóch elementów:

 • ze stawki referencyjnej (stopa bazowa: WIBOR 3- lub 6-miesięczny) – składnik ulegający zmianom,
 • z marży banku – składnik nie podlegający zmianom, czyli jest to zarobek banku.

Jak się zmienia oprocentowanie zmienne kredytu gotówkowego? Kredyt gotówkowy ze zmienną stopą procentową może maleć, rosnąć lub pozostawać bez zmian.

Wysokość wskaźnika WIBOR determinowana jest głównie decyzjami Rady Polityki Pieniężnej NBP.

 • Podwyżka stóp procentowych: wzrost oprocentowania kredytów, wzrost rat kredytów kredytowych i kosztów odsetkowych.
 • Obniżka stóp procentowych: zmniejszenie oprocentowania kredytów, zmniejszenie rat kredytów kredytowych i kosztów odsetkowych.

Wysokość wskaźnika WIBOR jest aktualizowana najczęściej raz na kwartał w przypadku umów kredytowych z WIBOR 3M lub raz na pół roku w przypadku WIBOR 6M. Informacje takie znajdziesz w umowie kredytowej.

Przegląd banków i kredytów: oprocentowanie od 9,99%

Dokonując odpowiedniego wyboru, nie opieraj się wyłącznie na reklamie, bo może się okazać, że poza atrakcyjną formą przekazu, nic więcej bank nie ma nam do zaoferowania.

Oczywiście nie można sugerować, że wszystkie instytucje chcą nas „zrobić w konia”. Jest to oczywista nieprawda, bowiem rzeczywiście znajdziemy np. specjalne promocyjne oferty, w których kredytodawca rezygnuje z np. z prowizji lub innych opłat. A należy jeszcze raz podkreślić, że aby znaleźć tani kredyt gotówkowy (czy to jest swoją drogą możliwe?), to należy porównać oferty względem oprocentowania rzeczywistego.

Tylko w taki sposób zwiększamy szansę na tańsze rozwiązanie kredytowe. Najnowsze porównanie kredytów gotówkowych znajduje się poniżej. W formularzy prezentacji podane jest oprocentowanie pożyczek gotówkowych oraz kredytów.

Oprocentowanie i kredyt gotówkowy na 30 tys. zł

Spójrzmy jeszcze na jeden aspekt związany z oprocentowaniem nominalnym, a mianowicie na całkowity koszt kredytu przy uwzględnieniu różnych okresów kredytowania i wysokości oprocentowania.

Im mniejsze jest oprocentowanie nominalne, tym mniejszy jest koszt odsetkowy, a to oznacza, że kredyt gotówkowy może być tańszy.

Przykładowe wyliczenia dla kredytu gotówkowego na 30 tys. zł na 5 lat (60 miesięcy). Podane jest oprocentowanie nominalne roczne. Wyliczenia dla raty równej oraz całkowity koszt kredytu.

 • 6%: 579,98 zł – 4 799,04 zł,
 • 7%: 594,04 zł – 5 642,16 zł,
 • 8%: 608,29 zł – 6 497,51 zł,
 • 9%: 622,75 zł – 7 365,04 zł,
 • 12%: 667,33 zł – 10 040,01 zł.

Jak można zauważyć, wzrost oprocentowania przy takiej wysokości kredytu i czasie spłaty, powoduje wzrost raty i kosztu odsetkowego.

Obecnie, w 2023 r., oprocentowanie nominalne jest bliższe 12-13% w skali roku, niż 9%.

Oprocentowanie i kredyt gotówkowy na 3 tys. zł

Przy niewielkie kwocie kredytu i krótkim czasie kredytowania różnice nie będą, aż tak znaczące.

Obliczenia dla kredytu gotówkowego na 3 tys. zł na 20 miesięcy. Oprocentowanie nominalne w skali roku. Wysokość raty równej oraz całkowity koszt kredytu.

 • 6%: 158,00 zł – 159,99 zł,
 • 7%: 159,36 zł – 187,13 zł,
 • 8%: 160,72 zł – 214,42 zł,
 • 9%: 162,09 zł – 241,84 zł,
 • 12%: 166,25 zł – 324,92 zł.
Im krótszy jest czas spłaty kredytu, tym jest on tańszy, ale rata musi być większa.

Kredyt gotówkowy na 12 tys. zł z oprocentowaniem 11,95%

Przykładowe wyliczenia rat równych i całkowitego kosztu odsetkowego dla kredytu gotówkowego na 12 tys. zł z oprocentowanie nominalnym 11,95% w skali roku. Nie ma innych kosztów pozaodsetkowych.

Czas spłaty: wysokość raty – całkowity koszt (równy odsetkowemu).

 • 3 lata: 398,29 zł – 2 338,27 zł,
 • 4 lata: 315,71 zł – 3 154,15 zł,
 • 5 lat: 266,63 zł – 3 997,82 zł,
 • 6 lat: 234,29 zł – 4 868,91 zł.

Dodatkowe informacje znajdziesz w artykułach:

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok