Nadmierne zadłużenie? Jak sobie poradzić?

Konsekwencje, jakie mogą być skutkiem nadmiernego zadłużenia mogą być fatalne. Dlatego tak ważne jest, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, a jeżeli już tak się stanie, to jak najszybciej podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zaistniałych problemów.

nadmierne zadłużenie: sposoby rozwiązania problemów

Metody postępowania w sytuacji, kiedy wydatki związane ze spłatą obecnego zadłużenia przekraczają nasze możliwości finansowe.

1. Wydłużenie czasu spłaty kredytu.

Zaleta: wydłużenie czasu kredytowania pozwala zmniejszyć wysokość raty kredytowej i poprawia płynność finansową.
Wada: zwiększa całkowity koszt kredytu.

2. Karencja w spłacie kredytu.

Zaleta: zawieszenie spłaty rat kredytu w części kapitałowej na określony czas – najczęściej od miesiąca do 6 miesięcy.
Wada: kredytobiorca jest zobowiązany do zapłacenia części odsetkowej raty. Najczęściej następuje zwiększenie wysokości raty po zakończeniu okresu zawieszenia. Czasami pobierana jest opłata za udzielenie karencji w spłacie. Jest to rozwiązanie stosowane najczęściej w przypadku wystąpienia przejściowych kłopotów.

3. Wakacje kredytowe.

Zaleta: zawieszenie płatności całości rat na określony czas – najczęściej do 3 miesięcy.
Wada: zwiększenie wysokości raty po zakończeniu okresu zawieszenia. Czasami pobierana jest opłata za udzielenie wakacji kredytowych.

4. Refinansowanie kredytu.

Zaleta: stosowany w przypadku spłaty kredytu hipotecznego (mieszkaniowego). Polega na „zamianie” droższego kredytu hipotecznego na tańszy w innym banku. Kredyt refinansowy poprawia płynność finansową i umożliwia uzyskanie również dodatkowej gotówki na dowolny cel.
Wada: dodatkowe koszty (bankowe i pozabankowe) związane z uruchomienie kredytu.

5. Restrukturyzacja kredytu.

Zaleta: zmiana warunków kredytowania np. poprzez wydłużenie czasu spłaty. Najczęściej do czynienia mamy z restrukturyzacją kredytów i pożyczek gotówkowych. Umożliwia zmniejszenie rat kredytowych i poprawę płynności finansowej.
Wada: zwiększenie kosztów całkowitych kredytu (większy koszt odsetkowy).

6. Upadłość konsumencka.

Zaleta: polega na oddłużeniu kredytobiorcy przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli poprzez spłatę majątku ruchomego i nieruchomego. Część zadłużenia może być umorzona, a po przeprowadzonej upadłości przez sąd, zadłużenie nie powiększa się.
Wada: z ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą skorzystać konsumenci, których zadłużenie powstało w wyjątkowych okolicznościach i od nich niezależnych.

Konsolidacja zadłużenia z kredytem konsolidacyjnym

Kredyt konsolidacyjny to jedno z wielu rozwiązań, które może być brane pod uwagę w przypadku nadmiernego zadłużenia. Powinno ono być rozważane przez te osoby, które spłacają kilka różnych kredytów i pożyczek.

Czy opłaca się brać kredyt konsolidacyjny? Na początku należy odpowiedzieć sobie krótko na czym polega konsolidacja kredytowa i jakie są jej główne założenia.

Można wyróżnić trzy zasadnicze cele konsolidacji:

 • poprawa (w zdecydowany sposób) płynności finansowej, bez konieczności zwiększania dochodów lub ograniczania innych wydatków,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowej gotówki z przeznaczeniem na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego? To nawet 200 000 zł ze spłatą rozłożoną do 10 lat.

Jak konsolidacja kredytów wygląda w praktyce?

Kredyty konsolidacyjne można podzielić na:

 • zabezpieczone na hipotece nieruchomości – kredyty konsolidacyjne hipoteczne, oraz
 • bez zabezpieczeń hipotecznych – kredyty konsolidacyjne gotówkowe.

Drugi rodzaj kredytów jest zdecydowanie bardziej popularny, a oba kredyty przypominają w swojej konstrukcji, odpowiednio: kredyty hipoteczne i gotówkowe.

Po skontaktowaniu się z bankiem w sprawie kredytu, zostanie zbadana Twoja zdolność kredytowa (i wiarygodność kredytowa w BIK również), a we wniosku dodatkowo należy wpisać kredyty i pożyczki, które chcemy skonsolidować. W przypadku pozytywnej decyzji, pieniądze z kredytu nie są przelewane na konto kredytobiorcy, ale spłacani są wierzyciele i wierzytelności (kredyty i pożyczki w poszczególnych bankach).

Jakie kredyty podlegają konsolidacji? Najczęściej są to kredyty i pożyczki gotówkowe, ale mogą być również inne kredyty, np.:

 • ratalne,
 • samochodowe,
 • hipoteczne oraz
 • limity w kartach kredytowych i na rachunkach ROR.

Pamiętać jednak należy, źr to od banków zależy jakie kredyty można skonsolidować i na jakich warunkach zostanie konsolidacja przeprowadzona.

Kredyt konsolidacyjny czy warto?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej konsumenta. Można oczywiście pogubić się przy dużej liczbie rat spłacanych w różnych bankach i w różnych terminach. Nie jest to jednak największy problem. Gorzej, kiedy łączna wysokość rat zaczyna przekraczać możliwości domowego budżetu. To może już doprowadzić w ostateczności do utraty płynności finansowej.

Z jednym zobowiązaniem można sobie poradzić – możliwości zostały podane powyżej, ale mając kilka lub kilkanaście zobowiązań kredytowych, sprawa nie jest już tak łatwa. Podpisanie aneksów do poszczególnych umów może zająć nawet kilka tygodni, a być może sprawa wymaga natychmiastowego działania?

W praktyce konsolidacja kredytowa pozwala na „połączenie” kilku zobowiązań w jeden kredyt. Dodatkowo konsolidacja, to mniejsza do spłaty miesięczna rata.

Oczywiście w nowej sytuacji, łatwiej będzie nie tylko planować swoje wydatki, ale i uniknąć dziury w domowym budżecie. Pamiętać jednak należy, że konsolidacja kredytów i wydłużenie czasu kredytowania, to nie tylko same plusy.

Konsolidacja prowadzi do obniżenia raty, ale nie ze względu na rewelacyjne warunki kredytowania, ale ze względu na wydłużenie okresu kredytowania. Co prawda nowa rata może być niższa nawet o 1/3 od sumy rat kredytowanych zobowiązań, ale odbywa się to kosztem zwiększania kosztów kredytowych i wysokości zadłużenia. I taka zależność zachodzi w przypadku każdego kredytu, nie tylko kiedy decydujesz się na kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny jak dostać?

Przede wszystkim należy skontaktować się z bankiem i złożyć wniosek kredytowy. Zanim to jednak zrobisz, przygotuj:

 • listę wybranych kredytów i pożyczek, które chcesz skonsolidować. Podliczyć wszystkie raty, tak aby określić wysokość finansowania, o które będziesz się ubiegać. Jednocześnie podliczyć wysokość rat, które płacisz w każdym miesiącu (oczywiście dotyczyć będą wyłącznie konsolidowanych zobowiązań).
 • wylicz, na podstawie uzyskiwanych dochodów i wydatków, ile powinna wynosić nowa rata kredytowa. Na podstawie tego bank wyliczy nowy okres kredytowania.

Jeżeli spłacasz pożyczki pozabankowe, np. chwilówki i pożyczki ratalne, możesz wziąć pod uwagę również ich spłatę. Co prawda konsolidacja kredytowa ich nie obejmuje, ale jeżeli skorzystasz z dodatkowej gotówki w ramach konsolidacji, to możesz ją przeznaczyć na spłacenie firm pożyczkowych.

Jeżeli masz czas, to porównaj oferty kredytowe w kilku bankach. Pozwala to wybrać tańszą ofertę, a jednocześnie ułatwia negocjacje z bankiem lepszych warunków kredytowania („a w banku A oprocentowanie wynosi tylko 6,45%…„). W takiej sytuacji zawracaj uwagę na koszt całkowity kredytu oraz jego RRSO. Zawsze pamiętaj o tym, że jeżeli masz wątpliwości lub nie rozumiesz przyszłych zapisów umowy, to nie bój się prosić o ich wyjaśnienie pracownika banku.

1 komentarz do “Nadmierne zadłużenie? Jak sobie poradzić?”

 1. Konsolidacja kredytów to jeden ze sposobów na poradzenie sobie z nadmiernym zadłużeniem. Konsolidacja dotyczy połączenia dwóch lub większej liczby zobowiązań (np. kredytów lub pożyczek) w jeden kredyt lub pożyczkę konsolidacyjną.

  Warunek jest jeden: nie będziemy się dalej zadłużać i mimo wszytko ograniczymy wydatki, aby zbudować finansową poduszkę bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok