Minimalny wkład własny 2021. Już od 10 procent

Minimalny wkład własny 2021 r. wynosi 20% (a jeżeli bank ma w swojej ofercie kredyt hipoteczny z wkładem własnym na poziomie 10%, to brakującą część do 20% należy ubezpieczyć), ale i tak banki mocno zaostrzyły swoją politykę udzielania kredytów hipotecznych i coraz trudniej jest wyszukać taki bank.

Minimalny wkład własny 2021. Już od 10 proc. wkładu własnego‎

Kredyty hipoteczne: minimalny wkład własny 2021 r., propozycje banków oraz przegląd pośredników finansowych.

Z uwagi na problemy w gospodarce, które wystąpiły w I i II kwartale 2020 r. oraz obawa o kondycję fizyczną ze strony potencjalnych klientów skłoniła banki nie tylko do podniesienia wkładu własnego, ale i zwiększenia marży kredytowej. Co więcej, dla niektórych zawodów uzyskanie takiego finansowania będzie w szczególności trudne, a nawet i obecnie niemożliwe.

Czy banki jeszcze bardziej zaostrzą politykę udzielenia kredytów, w związku z czym należałoby jak najszybciej składać wniosek kredytowy? Czas oczywiście pokaże, ale jak wynika z kwartalnej ankiety opublikowanej przez NBP, banki planują dalsze ograniczenia.

4 maja 2020 r. Narodowy Bank Polski opublikował informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych1. W materiale zostały omówione zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty dotyczące I kwartału br. oraz dalsze przewidywania na II kwartał 2020 r.

Wnioski jakie wypływają z ankiety są mało optymistyczne. Nie tylko, że w I kwartale 2020 r. banki zaostrzyły warunki udzielania kredytów we wszystkich segmentach rynku, ale i zaostrzanie polityki kredytowej ma być kontynuowane w II kwartale 2020 r. Dodatkowo w następnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku popytu na większość kategorii kredytów.

Ankietowane banki zaostrzyły kryteria oraz większość warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Z wyjątkiem pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jeżeli jeszcze w I kwartale 2020 r. nastąpił umiarkowany wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, to jak dowiadujemy z raportu, w kolejnym kwartale banki oczekują bardzo silnego spadku popytu na kredyty hipoteczne.

Co się zmieniło? Minimalny wkład własny 2021 r.

Już od ponad 3 lat minimalny wkład własny to 20% wartości nieruchomości, na której zakup klient chce wziąć kredyt hipoteczny. Jest to konsekwencją wprowadzenia Rekomendacji S wystawionej przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Rekomendacja 10: W przypadku ekspozycji kredytowej (kredytu hipotecznego) związanej z finansowaniem nieruchomości, bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i powinien żądać od kredytobiorcy wkładu własnego2.

minimalny wkład własny 2014-2021

Jest jednak możliwość uzyskania kredytu z 10% procentowym wkładem, ale brakująca część do 20% musi zostać ubezpieczona. A to oznacza oczywiście, że całkowity koszt kredytu hipotecznego będzie większy.

Ze względu na niepewność co do gospodarczych skutków epidemii, jak i polityki prowadzonej przez banki w kolejnych miesiącach, trudno jest przewidywać czy minimalny wkład własny na poziomie 10% znajdzie się za kilka miesięcy w ofertach kredytowych.

Przeczytaj również: Posiadasz kilka kredytów i pożyczek bankowych? W tym również już spłacasz kredyt mieszkaniowy? Być może warto połączyć te wszystkie zobowiązania w jeden kredyt i obniżyć ratę?

Co oznacza podniesienie progu wkładu własnego? Oczywiście możliwość uzyskania kredytu hipotecznego dla klientów, którzy nie mają odpowiednio wysokich oszczędności staje się wówczas niemożliwe.

W sytuacji, kiedy wartość mieszkania wynosi 350 tys. zł, to przy minimalnym 10% wkładzie własnym należy mieć przygotowane 35 tys. zł oszczędności, a przy 20% będzie to już dwukrotnie więcej – 70 tys. zł.

minimalny wkład własny 2021 10% 20% wyliczenia

Dlaczego jest wymagany minimalny wkład własny?

Z jednej strony, jak to już zostało wspomniane powyżej, posiadanie wkładu własnego jest rekomendowane przez KNF. W ten sposób Komisja Nadzoru Finansowego dba o stabilność rynku kredytowego i chroni kredytobiorców:

  • wartość nieruchomości będzie wyższa od kwoty udzielonego kredytu.

Az drugiej strony posiadany wkład własny (i jego wysokość) pozwala bankowi zweryfikować aktualną sytuację finansową kredytobiorcy. Fakt, że klient potrafi zaoszczędzić kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt tysięcy złotych, pozwala przypuszczać, że będzie rzetelnym klientem, a terminowa spłata kredytu hipotecznego, nie powinna być kłopotem.

Należy również wspomnieć, że im wyższy jest wkład własny, to:

  • mniejszy kredyt hipoteczny będzie potrzebny,
  • „w nagrodę” bank zaproponuje lepsze warunki kredytowania,
  • tańszy całkowity koszt kredytu.

Najnowsze informacje dotyczące wkładu własnego:


1 nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/kredytowy2020_2.html. Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych.
2 knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowelizacja_Rekomendacji_S_3_12_2019_67953.pdf. Nowelizacja Rekomendacji S KNF.

3 komentarzy “Minimalny wkład własny 2021. Już od 10 procent”

  1. Z kredytem hipotecznym z wkładem własnym na 10% nie ma problemu. Większy problem jest zgromadzić ten wkład…

  2. Stopy procentowe w górę, to po pierwsze. Po drugie – mniejsza zdolność kredytowa Polaków, a po trzecie, ograniczenie akcji kredytowej spowoduje, że z czasem banki zaczną podnosić wymagany wkład własny i coraz rzadziej będzie można znaleźć ofertę z min. 10%.

  3. Wkład własny w wysokości 10% jest oferowany m.in. w Millennium Bank, Santander Bank, PKO BP, Bank Pekao. W Citi Handlowy, ING 20%.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok