Maksymalne oprocentowanie kredytu MARZEC 2023

Maksymalne oprocentowanie kredytu od 8 września 2022 r. nie może przekraczać 20,50%. 7 września 2022 r. odbyło się posiedzenie RPP, na którym po raz ostatni zostały podniesione stopy procentowe. Stopa referencyjna NBP od 8 września wynosi 6,75 w skali roku.

maksymalne oprocentowanie kredytu luty 2023

PILNE ! 7 września Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 25 p.p. Następne posiedzenie Rady w grudniu.

Co to jest maksymalne oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki? Jest to poziom oprocentowania, którego żaden bank lub instytucja pożyczkowa działając na polskim rynku, nie może przekroczyć ustalając ofertę kredytową.

Co prawda samodzielnie ustalają cenę, po której chcą pożyczyć pieniądze konsumentowi lub firmom, ale zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, muszą działać w ustalonych normach.

Co zrobić, kiedy łączna suma rat kredytowych płaconych w miesiącu wzrosła do poziomu, który zagraża stabilności domowych finansów i stanowi zbyt duże obciążenia z tytułu spłaty kredytów? Należy wziąć pod uwagę restrukturyzację poszczególnych umów kredytowych lub skonsolidować zadłużenia i obniżyć nową ratę kredytową. Więcej informacji i propozycje kredytowe banków: Oferta banków kredyty konsolidacyjne.

Co składa się na cenę kredytu?

Na cenę, po której bank (lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek) pożyczy pieniądze, składa się oprocentowanie i koszty dodatkowe, np. prowizja, opłata.

Oprocentowanie kredytu jest związane przede wszystkim z kredytami i od jego poziomu zależy wysokość odsetek od pożyczonego kapitału. Im większe oprocentowanie, to cena za pożyczony kapitał rośnie. Oprocentowanie jest wyrażone procentowo i może być stałe lub zmienne.

Oprocentowanie stałe najczęściej związane jest ze zobowiązaniami krótkoterminowymi, natomiast zmienne dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych. Oprocentowanie stałe daje ten komfort, że w przypadku podwyżki stóp procentowych nie wzrośnie rata kredytowa – jest ona niezmienna przez cały okres kredytowania.

Natomiast w przypadku kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym raty mogą ulec zwiększeniu (podwyżka stóp) lub zmniejszeniu (obniżka stóp).

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu

Maksymalne oprocentowanie kredytu zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim* nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus stawki 3,5%:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Limit oprocentowania dotyczy zarówno kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych.

*Sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania kredytu oraz pożyczek zawarte są w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w kodeksem cywilnym.

Maksymalne oprocentowanie kredytu w 2023 r.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych we wrześniu 2022 r., podniosła jednocześnie maksymalny próg oprocentowania kredytów i pożyczek do poziomu 20,50% w skali roku (wcześniej było to 20,00%).

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)
2 x (6,75% + 3,5%) = 20,50%

Oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych

Jak wygląda obecnie oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych w bankach? Poniżej znajduje się lista banków i ich propozycje kredytowe i pożyczkowe. Oprocentowanie nominalne w ofertach promocyjnych wynosi niekiedy 11%, ale są i takie, gdzie osiąga już nawet 13%.

17 komentarzy do “Maksymalne oprocentowanie kredytu MARZEC 2023”

 1. I nic nie widać, aby w najbliższej perspektywie można by było oczekiwać końca podwyżek stóp procentowych.

  Analizując perspektywy kształtowania się inflacji w Polsce członkowie Rady podkreślali, że w nadchodzących kwartałach inflacja pozostanie istotnie podwyższona ze względu na dalsze oddziaływanie czynników obecnie
  podbijających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Podkreślano przy tym, że wciąż utrzymuje się wysoka niepewność dotycząca przyszłego kształtowania się inflacji, co jest związane m.in. ze zmianami cen surowców, wpływem wojny w Ukrainie na koniunkturę globalną i krajową, a także z czynnikami regulacyjnymi oddziałującymi na ceny, w tym decyzji co do obowiązywania rozwiązań zawartych w Tarczy Antyinflacyjnej.

  Członkowie Rady zaznaczali jednocześnie, że podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie przyczyniać się do stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach.

  Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że przewidywana luźniejsza polityka fiskalna będzie działać proinflacyjnie.

  W kontekście dyskusji nad uwarunkowaniami makroekonomicznymi, członkowie Rady ocenili, że nadal występuje ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W związku z tym Rada uznała, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy kontynuować podwyższanie stóp procentowych NBP.

  Źródło: https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/minutes/mi_vi2022.pdf

 2. 5 maja już kolejna podwyżka stóp procentowych i prawdopodobnie już ostatnia w tym roku.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok