Maksymalne oprocentowanie kredytu od 7 października 2021 r. nie może przekraczać 8%. 6 października 2021 r. RPP zadecydowała o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc. do poziomu 0,50%. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach wzrosną raty kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym.

Maksymalne oprocentowanie kredytu 2021

Co to jest maksymalne oprocentowanie kredytu lub pożyczki? Jest to poziom oprocentowania, którego żaden bank lub instytucja pożyczkowa działając na polskim rynku, nie może przekroczyć ustalając ofertę kredytową.

Co prawda samodzielnie ustalają cenę, po której chcą pożyczyć pieniądze konsumentowi lub firmom, ale zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, muszą działać w ustalonych normach.

Co składa się na cenę kredytu?

Na cenę, po której bank (lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek) pożyczy pieniądze, składa się oprocentowanie i koszty dodatkowe, np. prowizja, opłata.

Oprocentowanie kredytu jest związane przede wszystkim z kredytami i od jego poziomu zależy wysokość odsetek od pożyczonego kapitału. Im większe oprocentowanie, to cena za pożyczony kapitał rośnie. Oprocentowanie jest wyrażone procentowo i może być stałe lub zmienne.

Oprocentowanie stałe najczęściej związane jest ze zobowiązaniami krótkoterminowymi, natomiast zmienne dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych. Oprocentowanie stałe daje ten komfort, że w przypadku podwyżki stóp procentowych (tak jak to miało miejsce 6 października 2021 r.), nie wzrośnie rata kredytowa (w przypadku obniżki stóp procentowych przez RPP, oprocentowanie kredytów spada i tym samym rata spada). Zatem rata kredytowa w przypadku oprocentowania stałego jest niezmienna przez cały okres kredytowania.

Natomiast w przypadku kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym raty mogą ulec zwiększeniu (podwyżka stóp) lub zmniejszeniu (obniżka stóp).

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu

Maksymalne oprocentowanie kredytu zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim* nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus stawki 3,5%:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Limit oprocentowania dotyczy zarówno kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych.

*Sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania kredytu oraz pożyczek zawarte są w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w kodeksem cywilnym.

Maksymalne oprocentowanie kredytu w 2021 r.

Podwyżka stóp procentowych przez RPP w październiku 2021 r., spowodowała, że maksymalne oprocentowanie kredytu nie może przekraczać 8% w skali roku (dotychczas było to 7,20%).

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)
2 x (0,5% + 3,5%) = 8%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.