Maksymalne oprocentowanie kredytu LISTOPAD 2022

Maksymalne oprocentowanie kredytu od 8 września 2022 r. nie może przekraczać 20,50%. 7 września 2022 r. odbyło się posiedzenie RPP, na którym po raz ostatni zostały podniesione stopy procentowe. To była ÓSMA podwyżka w 2022 r. Stopa referencyjna NBP od 8 września wynosi już 6,75 w skali roku.

Maksymalne oprocentowanie kredytu sierień 2022

PILNE ! 7 września Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 25 p.p. Następne posiedzenie Rady w grudniu.

Co to jest maksymalne oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki? Jest to poziom oprocentowania, którego żaden bank lub instytucja pożyczkowa działając na polskim rynku, nie może przekroczyć ustalając ofertę kredytową.

Co prawda samodzielnie ustalają cenę, po której chcą pożyczyć pieniądze konsumentowi lub firmom, ale zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, muszą działać w ustalonych normach.

Co zrobić, kiedy łączna suma rat kredytowych płaconych w miesiącu wzrosła do poziomu, który zagraża stabilności domowych finansów i stanowi zbyt duże obciążenia z tytułu spłaty kredytów? Należy wziąć pod uwagę restrukturyzację poszczególnych umów kredytowych lub skonsolidować zadłużenia i obniżyć nową ratę kredytową. Więcej informacji i propozycje kredytowe banków: Oferta banków kredyty konsolidacyjne.

Co składa się na cenę kredytu?

Na cenę, po której bank (lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek) pożyczy pieniądze, składa się oprocentowanie i koszty dodatkowe, np. prowizja, opłata.

Oprocentowanie kredytu jest związane przede wszystkim z kredytami i od jego poziomu zależy wysokość odsetek od pożyczonego kapitału. Im większe oprocentowanie, to cena za pożyczony kapitał rośnie. Oprocentowanie jest wyrażone procentowo i może być stałe lub zmienne.

Oprocentowanie stałe najczęściej związane jest ze zobowiązaniami krótkoterminowymi, natomiast zmienne dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych. Oprocentowanie stałe daje ten komfort, że w przypadku podwyżki stóp procentowych nie wzrośnie rata kredytowa – jest ona niezmienna przez cały okres kredytowania.

Natomiast w przypadku kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym raty mogą ulec zwiększeniu (podwyżka stóp) lub zmniejszeniu (obniżka stóp).

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu

Maksymalne oprocentowanie kredytu zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim* nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus stawki 3,5%:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Limit oprocentowania dotyczy zarówno kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych.

*Sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania kredytu oraz pożyczek zawarte są w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w kodeksem cywilnym.

Maksymalne oprocentowanie kredytu w 2022 r.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych (wrzesień 2022 r.), podniosła jednocześnie maksymalny próg oprocentowania kredytów i pożyczek do poziomu 20,50% w skali roku (miesiąc wcześniej było to 20,00%).

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)
2 x (6,75% + 3,5%) = 20,50%

Oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych

Jak wygląda obecnie oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych w bankach? Poniżej znajduje się lista banków i ich propozycje kredytowe i pożyczkowe. Oprocentowanie nominalne w ofertach promocyjnych wynosi niekiedy 11%, ale są i takie, gdzie osiąga już nawet 13%.

17 komentarzy “Maksymalne oprocentowanie kredytu LISTOPAD 2022”

 1. Dyskusja na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 8.6.2022 r.

  I nic nie widać, aby w najbliższej perspektywie można by było oczekiwać końca podwyżek stóp procentowych.

  Analizując perspektywy kształtowania się inflacji w Polsce członkowie Rady podkreślali, że w nadchodzących kwartałach inflacja pozostanie istotnie podwyższona ze względu na dalsze oddziaływanie czynników obecnie
  podbijających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Podkreślano przy tym, że wciąż utrzymuje się wysoka niepewność dotycząca przyszłego kształtowania się inflacji, co jest związane m.in. ze zmianami cen surowców, wpływem wojny w Ukrainie na koniunkturę globalną i krajową, a także z czynnikami regulacyjnymi oddziałującymi na ceny, w tym decyzji co do obowiązywania rozwiązań zawartych w Tarczy Antyinflacyjnej.

  Członkowie Rady zaznaczali jednocześnie, że podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie przyczyniać się do stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach.

  Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że przewidywana luźniejsza polityka fiskalna będzie działać proinflacyjnie.

  W kontekście dyskusji nad uwarunkowaniami makroekonomicznymi, członkowie Rady ocenili, że nadal występuje ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W związku z tym Rada uznała, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy kontynuować podwyższanie stóp procentowych NBP.

  Źródło: https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/minutes/mi_vi2022.pdf

 2. Anonim

  5 maja już kolejna podwyżka stóp procentowych i prawdopodobnie już ostatnia w tym roku.

 3. Filar 3 - zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem

  Rząd chce pomóc kredytobiorcom, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Pomoc ma zostać przeznaczona dla rodzin posiadających kredyty hipoteczne w PLN. Funkcjonować będą 4 filary wsparcia dla kredytobiorców.

  Filar 1: 4 miesiące „wakacji kredytowych”.
  – Obniżenie rocznego kosztu obsługi kredytu o 1/3 w 2022 r. i 2023 r.
  – Rozwiązanie dostępne dla wszystkich kredytobiorców mających kredyty w złotówkach.
  – Prosty wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  – Bez odsetek do wartości kredytu za okres wakacji kredytowych.

  Filar 2: pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami.
  – Dla rodzin, które nie mogą spłacać rat kredytów dopłaty w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie na okres do 3 lat. To łącznie zwrotne wsparcie do 72 tys. zł, z czego nawet 22 tys. zł może zostać umorzone.

  Aby skorzystać z dopłat do rat kredytów wystarczy spełnić jeden z warunków:
  – co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
  – miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie.
  – miesięczny dochód w 2022 r. po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza:
  1552 zł /os. w gospodarstwach jednoosobowych;
  1200 zł /os. w gospodarstwach wieloosobowych.

  Filar 3: wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u od 1 stycznia 2023 r. Dzięki likwidacji WIBOR-u i wprowadzeniu nowego, korzystniejszego oprocentowania kredytów w kieszeniach kredytobiorców pozostaną dodatkowe środki.
  – Nowa stawka referencyjna (dla transakcji finansowych O/N).

  Filar 4: Dodatkowy mechanizm odporności systemu – Fundusz Pomocy
  – Zwiększenie ochrony klientów banków i odporności sektora bankowego.
  – Banki, dzięki nowym ramom prawnym, będą miały możliwość stworzenia dodatkowego systemu bezpieczeństwa sektora bankowego – zbliżonego do systemu z powodzeniem funkcjonującego w sektorze banków spółdzielczych.

  źródło: gov.pl

 4. Karol W

  Pocieszenie może być takie, ze podwyzki stóp procentowych nie będą trwać wieczenie. Być może za miesiąc-dwa będzie ostatania podwyżka. potem stabilizacja, inflacja spadnie i stopy procentowe pójdą w dół.

 5. Anonim

  Aż się boje co bedzie w skrzynce za pare tygodni z banku… ja mam ten sam problem: 2 kredyty i pożyczki i do tego pozabankowa ratalna.

 6. Kaśka Tarnowo

  A ja na szczęście mogę sobie na to bimbać, bo w zeszłym roku skonsolidowałam wszystkie pożyczki. 🙂 Co więcej: spłacam kredyt konsolidacyjny ze STAŁYM oprocentowaniem, więc mnie to nie rusza (czyt. nie dotyczy). Ale Was rozumiem i współczuję.

 7. Aldona

  Ja tylko czekam na pisma z banku o zmianie oprocentowania kart i limitów oraz nowych harmonogramów spłat dwóch pożyczek… I kolejne złotówki do raty, ceny k… rosną i koszty utrzymania! Skąd brać na to wszystko pieniądze?!

 8. Skąd pieniądze na spłatę?!

  Ty masz „tylko” jedną pożyczkę na głowie, a ja kredyt mieszkaniowy, który będę spłacać przez 15 lat jeszcze! A rata mi już podskoczyła o ponad 250 zł!

 9. Anonim

  No i poszło… W przyszłym miesiącu kolejne 0,5% i maksymalne oprocentowanie 15% i tyle będzie w firmach pożyczkowych!!! A ja spłacam ratalną jeszcze przez 9 miesięcy!

 10. Anonim

  Oj dzisiaj to się będzie działo… Aż strach pomyśleć jak rata kredytowa będzie wyglądać za kilka miesięcy… Nic tylko szukać dodatkowej roboty.

 11. Ryszard

  Dzisiaj (8 marca 2022 r.) będzie rzeźnia! Jest to pewne, że Rada podniesie stopy procentowe i to bardzo mocno, i to nie o 50 pp, ale będzie to znacznie więcej! Ekonomiści prognozują, że będzie to nawet 100 pp – 150 pp! Osoby, które spłacają kredyty hipoteczne będą w bardzo trudnej sytuacji!

  Nie lepiej będzie wyglądać sytuacja dla osób spłacających kredyty gotówkowe, ratalne, samochodowe ze zmiennym oprocentowaniem. Raty kredytowe pójdą ostro w górę. Najszybciej odczują to osoby mające karty kredytowe i debety w rachunkach – tutaj najszybciej nastąpi aktualizacja oprocentowania.

  Co w takiej sytuacji? Można się spodziewać, że wiele osób zacznie szukać kredytów konsolidacyjnych i konsolidować kredyty, aby zamknąć wszystkie możliwe zobowiązania kredytowe, wydłużyć czas spłaty i w ten sposób zmniejszyć nową ratę.

  Nie wyobrażam sobie, że spłacający kredyty zaczną szukać dodatkowej pracy, aby poradzić sobie ze spłatą kredytów. Bezpieczny poziom zadłużenia to ok. 50-60% dochodów netto. Jeżeli zapłacisz wszystkie opłaty w gospodarstwie domowym, dodasz wydatki na żywność i inne konieczne wydatki, i okaże się, że po zapłaceniu rat zostanie poniżej 30% dochodów netto, to już należy zacząć kontaktować się z bankiem.

  W przyszłych miesiącach nie będzie lepiej, a inflacja będzie tylko rosła. Cena za paliwa przekracza już 6,50 zł, euro, dolar rosną – nie będzie lepiej!

 12. Anonim

  Strach pomyśleć jak to będzie za kilka miesięcy…

 13. To jeszcze nie koniec!

  Ja już dostałem informację o podwyżkach rat. Najszybciej to jednak było info o podwyżce oprocentowania na karcie kredytowej i debecie na rachunku.

 14. Dagmara

  Nie martwcie się! Jeszcze kilka miesięcy i inflacja zacznie spadać i NBP przestanie podwyższszać stopy. Oprocentowanie kredytów gotówkowych? W przyszłych miesiącach, po kolejnych podwyżkach stóp, „najlepsze” banki – nie będę wskazywać palcem – będą proponować kredyty z oprocentowanie 12-13%!

 15. Poczekajcie do stycznia, kiedy znowu Pan Glapiński i reszta Rady podniesie po raz kolejny stopy! I wszyscy co spłacają kredyty hipoteczne będą wymagać pomocy od rządu!

 16. Anonim

  I znowu raty w górę! Ja już dostałem podwyżkę mojego kredytu hipotecznego – rata o prawie 80 zł więcej niż poprzednio!

 17. Anonim

  Nie pierwsze i nie ostatnie podwyżki w perspektywie kilku miesięcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok