Maksymalne oprocentowanie kredytu STYCZEŃ 2022

Maksymalne oprocentowanie kredytu od 5 stycznia 2022 r. nie może przekraczać 11,50%. To pierwsza w 2022 r., ale jednocześnie oczekiwana, podwyżka stopy referencyjnej NBP – obecnie wynosi już 2,25% w skali roku. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach – po raz kolejny – wzrosną raty kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym.

Maksymalne oprocentowanie kredytu styczeń 2022

Co to jest maksymalne oprocentowanie kredytu lub pożyczki? Jest to poziom oprocentowania, którego żaden bank lub instytucja pożyczkowa działając na polskim rynku, nie może przekroczyć ustalając ofertę kredytową.

Co prawda samodzielnie ustalają cenę, po której chcą pożyczyć pieniądze konsumentowi lub firmom, ale zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, muszą działać w ustalonych normach.

Co zrobić, kiedy łączna suma rat kredytowych płaconych w miesiącu wzrosła do poziomu, który zagraża stabilności domowych finansów i stanowi zbyt duże obciążenia z tytułu spłaty kredytów? Należy wziąć pod uwagę restrukturyzację poszczególnych umów kredytowych lub skonsolidować zadłużenia i obniżyć nową ratę kredytową. Więcej informacji i propozycje kredytowe banków: Kredyty konsolidacyjne. Pożyczki konsolidacyjne. Konsolidacja kredytowa.

Szukasz informacji dotyczących kredytów konsolidacyjnych? Przeczytaj:

Co składa się na cenę kredytu?

Na cenę, po której bank (lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek) pożyczy pieniądze, składa się oprocentowanie i koszty dodatkowe, np. prowizja, opłata.

Oprocentowanie kredytu jest związane przede wszystkim z kredytami i od jego poziomu zależy wysokość odsetek od pożyczonego kapitału. Im większe oprocentowanie, to cena za pożyczony kapitał rośnie. Oprocentowanie jest wyrażone procentowo i może być stałe lub zmienne.

Oprocentowanie stałe najczęściej związane jest ze zobowiązaniami krótkoterminowymi, natomiast zmienne dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych. Oprocentowanie stałe daje ten komfort, że w przypadku podwyżki stóp procentowych nie wzrośnie rata kredytowa – jest ona niezmienna przez cały okres kredytowania.

Natomiast w przypadku kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym raty mogą ulec zwiększeniu (podwyżka stóp) lub zmniejszeniu (obniżka stóp).

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu

Maksymalne oprocentowanie kredytu zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim* nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus stawki 3,5%:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Limit oprocentowania dotyczy zarówno kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych.

*Sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania kredytu oraz pożyczek zawarte są w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w kodeksem cywilnym.

Maksymalne oprocentowanie kredytu w 2022 r.

Podwyżka stóp procentowych w styczniu 2022 r., podniosła jednocześnie maksymalny próg oprocentowania kredytów i pożyczek do poziomu 11,50% w skali roku (miesiąc wcześniej było to 9,50%).

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)
2 x (2,25% + 3,5%) = 11,50%

Oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych

Jak wygląda obecnie oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych w bankach? Poniżej znajduje się lista banków i ich propozycje kredytowe i pożyczkowe. Oprocentowanie nominalne w ofertach promocyjnych wynosi niekiedy 6%, ale są i takie, gdzie osiąga już nawet 8,99%.

4 thoughts on “Maksymalne oprocentowanie kredytu STYCZEŃ 2022”

  1. Dagmara

    Nie martwcie się! Jeszcze kilka miesięcy i inflacja zacznie spadać i NBP przestanie podwyższszać stopy. Oprocentowanie kredytów gotówkowych? W przyszłych miesiącach, po kolejnych podwyżkach stóp, „najlepsze” banki – nie będę wskazywać palcem – będą proponować kredyty z oprocentowanie 12-13%!

  2. Poczekajcie do stycznia, kiedy znowu Pan Glapiński i reszta Rady podniesie po raz kolejny stopy! I wszyscy co spłacają kredyty hipoteczne będą wymagać pomocy od rządu!

  3. I znowu raty w górę! Ja już dostałem podwyżkę mojego kredytu hipotecznego – rata o prawie 80 zł więcej niż poprzednio!

  4. Nie pierwsze i nie ostatnie podwyżki w perspektywie kilku miesięcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok