Maksymalne oprocentowanie kredytu MARZEC 2024

2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Maksymalne oprocentowanie kredytu od 5 października 2023 r. nie może przekraczać 18,50% w skali roku. 4 października 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie RPP, na którym zostały obniżone stopy procentowe Skala obniżki wyniosła 0,25 pkt. proc. Stopa referencyjna NBP obecnie to 5,75% w skali roku.
maksymalne oprocentowanie kredytu 2024
Maksymalne oprocentowanie kredytu MARZEC 2024. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Co to jest maksymalne oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki? Jest to poziom oprocentowania, którego żaden bank lub instytucja pożyczkowa działając na polskim rynku, nie może przekroczyć ustalając ofertę kredytową.

Co prawda samodzielnie ustalają cenę, po której chcą pożyczyć pieniądze konsumentowi lub firmom, ale zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, muszą działać w ustalonych normach.

Co zrobić, kiedy łączna suma rat kredytowych płaconych w miesiącu wzrosła do poziomu, który zagraża stabilności domowych finansów i stanowi zbyt duże obciążenia z tytułu spłaty kredytów? Należy wziąć pod uwagę restrukturyzację poszczególnych umów kredytowych lub skonsolidować zadłużenia i obniżyć nową ratę kredytową.

Co składa się na cenę kredytu?

Na cenę, po której bank (lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek) pożyczy pieniądze, składa się oprocentowanie i koszty dodatkowe, np. prowizja, opłata.

Oprocentowanie kredytu jest związane przede wszystkim z kredytami i od jego poziomu zależy wysokość odsetek od pożyczonego kapitału. Im większe oprocentowanie, to cena za pożyczony kapitał rośnie. Oprocentowanie jest wyrażone procentowo i może być stałe lub zmienne.

Oprocentowanie stałe najczęściej związane jest ze zobowiązaniami krótkoterminowymi, natomiast zmienne dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych. Oprocentowanie stałe daje ten komfort, że w przypadku podwyżki stóp procentowych nie wzrośnie rata kredytowa – jest ona niezmienna przez cały okres kredytowania.

Natomiast w przypadku kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym raty mogą ulec zwiększeniu (podwyżka stóp) lub zmniejszeniu (obniżka stóp).

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu

Maksymalne oprocentowanie kredytu zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim* nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus stawki 3,5%:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Limit oprocentowania dotyczy zarówno kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych.

*Sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania kredytu oraz pożyczek zawarte są w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w kodeksem cywilnym.

Jak połączyć kilka kredytów w jeden – o konsolidacji kredytów kilka słów.

Maksymalne oprocentowanie kredytu w 2024 r.

Ostatnia zmiana stóp procentowych nastąpiła w październiku 2023 r. RPP obniżyła stopy procentowe i jednocześnie zmienił się maksymalny próg oprocentowania kredytów i pożyczek do poziomu 18,50% w skali roku (wcześniej było to 19,00%).

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)
2 x (5,75% + 3,5%) = 18,50%

stopa referencyjna w Polsce
Stopa referencyjna w Polsce. 2000 – obecnie (2024). Źródło: zbp.pl Raport InfoKredyt.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych

Jak wygląda obecnie oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych w bankach? Poniżej znajduje się lista banków i ich propozycje kredytowe i pożyczkowe. Oprocentowanie nominalne w ofertach promocyjnych wynosi 11-13%.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok