Kupno mieszkania podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Decyzja związana z zakupem domu bądź mieszkania, to nie tylko koszty związane z ewentualnym kredytem hipotecznym, ale również koniecznością poniesienia kosztów dodatkowych. Jednym z takich jest m.in. obowiązkowy podatek PCC przy kupnie mieszkania – podatek od czynności cywilnoprawnych.
ilustracja do artykułu: kupno mieszkania podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
Podatek PCC od kupna mieszkania. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Podstawowe odpowiedzi na pytania: co jest za podatek PCC? Kto go musi go zapłacić, a kto jest z niego zwolniony przy zakupie mieszkania? O tym wszystkim w poniższym artykule.

Co to jest podatek PCC od kupna mieszkania, tzw. podatek od wzbogacenia?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), potocznie nazywany jest podatkiem od wzbogacenia i nie dotyczy bezpośrednio zakupu mieszkania.

Jest daniną ponoszoną przez osobę dokonującą zakupu nieruchomości i niebędąca zobowiązana do zapłaty podatku VAT.

Podatek PCC nie obejmuje wyłącznie opłaty od wartości zakupionego mieszkania czy domu, ale taki podatek może dotyczyć również np. samochodu.


Podatek od czynności cywilnoprawnych kupno mieszkania. Rynek pierwotny lub wtórny

Obowiązek zapłacenia podatku PCC od zakupionego mieszkania jest uzależniony od tego, czy zostało ono zakupiona na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego i podatek od czynności cywilnoprawnych.

  1. Na kupującym spoczywa obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia mieszkania lub domu.
  2. Wysokość PCC wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości.
  3. Podatek jest obliczany i odprowadzany bezpośrednio przez notariusza, który sporządza umowę.

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego i podatek od czynności cywilnoprawnych.

W transakcji kupna mieszkania od dewelopera, 2% podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest pobierany. A to z tego powodu, że sprzedający, czyli deweloper jest już opodatkowany podatkiem VAT, bądź jest z niego zwolniony.


Kupno mieszkania podatek pcc – kto nie zapłaci?

Z dniem 31 sierpnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PCC. Zniesiony został obowiązek zapłaty 2 procentowego podatku PCC dla części kupujących. Kto z takiej ulgi może skorzystać?

Z obowiązku zapłaty PCC zostały zwolnione osoby, które dokonały zakupu pierwszego w życiu mieszkania lub domu.

Rzecz jasna, że ulga dotyczy osoby, które kupują nieruchomość na rynku wtórnym. Tylko w tym przypadku pobierany jest podatek PCC.

Znowelizowane przepisy robią również wyjątek dla osób, które mają udział w nieruchomości, ale:

  • jest on nie większy niż 50% oraz dodatkowo
  • nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia.

Jednocześnie został wprowadzony dodatkowy, 6-procentowy podatek od zakupu szóstego i każdego kolejnego mieszkania.


PCC przy kupnie mieszkania – dodatkowe pytania:

Ile wynosi stawka podatku PCC od zakupu nieruchomości?

Stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 2%, ale również od:

  • rzeczy ruchomych,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,
  • wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Podatek pcc kupno mieszkania na kredyt hipoteczny – czy należy zapłacić?

Osoby kupujące mieszkanie z kredytu hipotecznego, również muszą pamiętać o obowiązku zapłacenia podatku PCC.

Na etapie ustanowienia hipoteki obowiązek zapłaty podatku PCC wynosi 19 zł lub 0,01% wartości nieruchomości. W tym przypadku obowiązek zapłacenie Podatku od Czynności Cywilnoprawnej występuje niezależnie od tego czy nieruchomość kupowana jest na rynku wtórnym czy pierwotnym.


Kiedy płaci się PCC od zakupu mieszkania?

Podatek PCC od zakupu mieszkania należy uiścić w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.


Czy zakup mieszkania należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym powstaje obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, wynoszący 2% wartości rynkowej zakupionej nieruchomości. Podatek ten oblicza notariusz i płaci w naszym imieniu, po sporządzeniu aktu notarialnego.


PODSUMOWANIE. Osoby kupujące nieruchomość, np. mieszkanie, muszą brać pod uwagę konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. To nie tylko cena za zakupioną nieruchomość, ale również dodatkowe obowiązkowe koszty związane notariuszem, sądem i urzędem skarbowym. W tym ostatnim przypadku chodzi o zapłatę Podatku od Czynności Cywilnoprawnej – PCC, czyli tzw. podatku od wzbogacenia.

Jeżeli mieszkanie lub inna nieruchomość jest kupowana z kredytu hipotecznego, to poza wspomnianymi kosztami i podatkiem PCC wystąpią również koszty bankowe, kredytowe.


Źródła: Dz.U.2023.170 Art. 1. – [Zakres opodatkowania] – Podatek od czynności cywilnoprawnych.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000860959/U/D20000959Lj.pdf


1. Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
e) umowy dożywocia,
f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
h) ustanowienie hipoteki,
i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
j) umowy depozytu nieprawidłowego,
k) umowy spółki;
(c i g uchylone)
2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Stawki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/abc-pcc/stawki-podatkowe-pcc/

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok