Kredyty w bankach: gotówkowe i konsolidacyjne

Kredyty w bankach: od gotówkowych, aż po hipoteczne. Wybór kredytu zależy od celu, na jaki środki finansowe chcemy przeznaczyć. Poniżej masz szybką możliwość, aby zapoznać się z wieloma propozycjami kredytów i pożyczek bankowych oraz pożyczek gotówkowych, które są oferowane przez firmy pożyczkowe internetowe.

kredyty w bankach: gotówkowe i konsolidacyjne

Pytanie dnia: Czy oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki może wynieść 1000%? Zgodnie z art. 359 § 21 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego (https://isap.sejm.gov.pl), odsetki maksymalne nie mogą być większe niż dwukrotność odsetek ustawowych, a te są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5%.

Natomiast rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), która przedstawia całkowity koszt kredytu w ujęciu procentowym do całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, może sięgać nawet i więcej niż 1000%. W skład kosztu całkowitego wchodzą odsetki, prowizje i inne opłaty. Natomiast w RRSO jest uwzględniane oprocentowanie nominalne, prowizje i inne opłaty.

Sprawdź poniżej propozycje kredytowe i pożyczkowe: kredyty i pożyczki gotówkowe w bankach, pożyczki gotówkowe pozabankowe, kredyty i pożyczki konsolidacyjne w bankach.

Kredyty w bankach gotówkowe

Kredyty gotówkowe to kredyty konsumenckie, podlegające ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przeznaczone mogą być na dowolny cel, który nie jest związany z działalnością gospodarczą. Charakteryzują się nieskomplikowaną i szybką procedurą ich uzyskania. Maksymalna dostępna kwota to ok. 200 tys. zł, a okres kredytowania nie przekracza 10 lat.

Oferty pożyczek pozabankowych w firmach pożyczkowych internetowych: krótkoterminowe i na raty. Wymagania dotyczące zdolności kredytowej są mniejsza niż w przypadku pożyczek bankowych, a niekiedy również oceny kredytowej w BIK.

Pomimo, że podejście do oceny kredytowej jest bardziej liberalne niż w przypadku pożyczek bankowych, to ze względu na większe ryzyko, jakie ponosi pożyczkodawca, w zdecydowanej większości pożyczki niebankowe są dużo droższe niż podobne pożyczki bankowe.

Kredyty w bankach: konsolidacyjne

Konsolidacja kredytów jest nazywana w języku potocznym, „połączeniem” kilku wybranych kredytów i pożyczek bankowych w jeden, nowy kredyt.

Z konsolidacją kredytów związany jest bezpośrednio kredyt konsolidacyjny. Jest to kredyt celowy – przeznaczony na konkretny cel. Połączenie kredytów, to nic innego, jak spłata nowym kredytem, starych zobowiązań, które zostały wyszczególnione we wniosku kredytowym.

Po przeprowadzonej konsolidacji, zamiast kilku rat kredytowych jest do zapłacenie tylko jedna, w jednym banku i z jednym terminem płatności. Co więcej, nie tylko może być ona niższa (dzięki wydłużeniu czasu kredytowania), ale i jednoczesne zwiększenie zdolności kredytowej, umożliwia otrzymanie dodatkowej gotówki (jeżeli bank przewiduje taką możliwość).

Koszty kredytu porównanie. Z porównywarką?

Czy można wyliczyć, ile zapłacimy za kredyt, korzystając z porównywarki kredytowej lub innego kalkulatora kredytowego? Wbrew opinii, która jest powielana na wielu stronach internetowych, nie ma takiej możliwości. I to nawet wówczas, kiedy korzystasz z kalkulatorów udostępnionych na stronach banków. Końcowe wyliczenia dokonane przez takie narzędzia i tak będą różnić się od tych, które zostaną przekazane konsumentowi w indywidualnej ofercie kredytowej.

Jest to spowodowane tym, że KAŻDY potencjalny kredytobiorca (pożyczkobiorca) uzyska w banku inną ocenę kredytową, a na którą wpływają dwa główne czynniki: zdolność i wiarygodność kredytowa. Tym samym, lepsza ocena, to lepszy kredyt. Gorsza ocena – mniej korzystne warunki kredytowania, być może z koniecznością przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń (np. poręczenie osób trzecich, zastaw, itp.) lub wykupienia ubezpieczenia.

Mając przygotowane dwie oferty kredytowe – bank ma obowiązek przekazania Tobie Formularza Informacyjnego – i to jeszcze zanim podpiszesz umowę – możesz je dokładanie porównać i sprawdzić, która oferta kredytowa jest tańsza.

A porównywarka kredytowa, kalkulator kredytowy? Nie warto z nich korzystać? Oczywiście są to użyteczne narzędzie, ale głównie po to, aby oszacować raty i skontaktować się z wybranymi bankami. Więcej informacji dotyczących porównywarek kredytów, kalkulatorów oraz mechanizmów analizy ofert kredytowych, znajdziesz na stronach serwisu.

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

Bardzo często, kredyty i pożyczka, traktowane są jako synonim, ale różnice pomiędzy nimi są znaczne. Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym. Jednocześnie jednak podlega również przepisom ustawy o kredycie konsumenckim (isap.sejm.gov.pl). Natomiast umowa o kredyt podlega przepisom ustawy prawo bankowe (isap.sejm.gov.pl) i ustawie o kredycie konsumenckim.

Umowa pożyczki wg kodeksu cywilnego może zostać zawarta ustnie, jednak w przypadku kiedy wartość pożyczki przekracza 500 zł, powinna być zawarta pisemnie (dla celów dowodowych – art. 720 § 2 kc). Jeżeli umowa pożyczki jest jednocześnie kredytem konsumenckim (w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim) to w takim przypadku również powinna zostać zawarta na piśmie.

Umowa o kredyt bankowy powinna być zawarta na piśmie (art. 69 ustawy prawo bankowe), ale taka umowa może być zawarta także w formie elektronicznej przy spełnieniu odpowiednich wymagań przewidzianych ustawą prawo bankowe (art. 7 ust. 2 ustawy prawo bankowe).

Co może być przedmiotem pożyczki i kredytu?

Korzystając z pożyczki można nie tylko pożyczyć pieniądze, ale i inne rzeczy oznaczone co do gatunku np. przedmioty materialne (mąka, cukier, książki, itp.). Przedmiotem kredytu są tylko i wyłącznie środki pieniężne.

Bardzo istotny jest cela, na jaki zostaną wykorzystane środki z udzielonego finansowania. Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel.

Natomiast kredyt zostaje udzielony kredytobiorcy na ściśle określony cel, który jest wskazany we wniosku kredytowym.

Z tej zasady wynika również kontrola na wydatkowaniem środków: kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy środki z kredytu zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej. Kredytodawcy przysługuje również prawo wypowiedzenia umowy w przypadku, kiedy stwierdzi, że pieniądze zostały wykorzystywane niezgodnie z warunkami umowy.

I rzecz nie ostatnia, ale ważna: kredyty są udzielane WYŁĄCZNIE przez banki i SKOK-i. W firmach pożyczkowych można wnioskować tylko pożyczkę, a nie o kredyt.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok