Kredyt Konsolidacyjny dla Zadłużonych – Skuteczne Rozwiązanie Problemu z Długami

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-15 – ostatnia aktualizacja

Spirala zadłużenia to problem, z którym boryka się wiele osób. Spłacanie wielu zobowiązań jednocześnie, opóźnienia w płatnościach mogą w konsekwencji doprowadzić do naprawdę poważnych kłopotów finansowych. W takich sytuacjach kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych może okazać się skutecznym rozwiązaniem, pozwalającym na odzyskanie kontroli nad domowym budżetem i wyjście z długów. Ale jest jeden warunek: ocena kredytowa dokonana przez bank, musi być pozytywna.

kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych w bankach
Kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jeżeli nie masz odpowiedniej zdolności kredytowej, a Twoja wiarygodność kredytowa w BIK jest negatywna, to niestety kredytu w banku nie uzyskasz. Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych jest kredytem kierowany, owszem, do osób zadłużonych, ale tylko i wyłącznie z odpowiednią zdolnością kredytową i wiarygodnością kredytową. Spełnienie tych dwóch warunków jest kluczowe, jeżeli zamierzamy skonsolidować zobowiązania bankowe, aby płacić mniejszą ratę.


Od lat rośnie liczba Polaków, którzy spłacają kilka lub nawet i kilkanaście różnych zobowiązań kredytowych. Pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe, mieszkaniowe, karty kredytowe, limity, nie wspominając już o pożyczkach niebankowych.

Jak podaje KRD w swoim raporcie, w 2023 r. Polacy zaciągnęli 10,5 mln kredytów ratalnych (!) o wartości prawie 23 mld zł 1.

Wszystko jest z reguły w najlepszym porządku do momentu, kiedy radzimy sobie z ich terminowym regulowaniem. Jeżeli jednak staje się to z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej uciążliwe i nie widać w bliższej i dalszej perspektywie poprawy sytuacji, to co zrobić?

 1. Ograniczyć wydatki lub
 2. Zwiększyć dochody lub
 3. Zastanowić się nad skonsolidowanie kredytów, wybierając kredyt konsolidacyjny w banku.

Dwie pierwsze możliwości mogą być trudne do zrealizowania. Natomiast trzecia opcja jest jak najbardziej możliwa. Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych należy przeanalizować biorąc pod uwagę zarówno zalety, jak i wady takiego rozwiązania.


Czym jest kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Produkt bankowy, który w szczególności jest dedykowany osobom zadłużonym w bankach, to kredyt konsolidacyjny. Umożliwia on połączenie wielu różnych zobowiązań kredytowych w jeden kredyt. Dzięki temu, że odpowiednio wydłużony zostanie okres spłaty zobowiązania, możliwe jest ustalenie raty kredytu na poziomie znacznie niższych niż suma rat konsolidowanych zobowiązań.

Zobowiązania, które podlegają konsolidacji, zależą od wybranej oferty konkretnego banku.

Generalnie konsolidacji podlegają kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • hipoteczne (mieszkaniowe),
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • studenckie,
 • konsolidacyjne.

Poza nimi można skonsolidować limity na kartach kredytowych i w rachunkach bankowych. Bardzo sporadycznie pożyczki pozabankowe (można je natomiast spłacić osobno z uzyskanej dodatkowej gotówki w ramach konsolidacji).


Jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych?

Można wymienić kilka podstawowych zalet kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych:

 1. Po przeprowadzeniu konsolidacji, zamiast kilku kredytów i pożyczek spłacamy tylko jedno zobowiązanie.
 2. Rata kredytowa może być znacząco niższa, nawet o 20-30%, w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań.
 3. Konsolidacji podlegają produkty kredytowe spłacane w różnych bankach.
 4. Jeżeli ponosimy koszty związane z dokonywaniem przelewów, koszt sprowadzi się tylko do jednej płatności,
 5. Oprocentowanie nominalne kredytów konsolidacyjnych jest zazwyczaj niższe niż np. kredytów gotówkowych.
 6. Konsolidacja zwiększa naszą zdolność kredytową i pozwala na uzyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel.
 7. W szczególnych okolicznościach można również zaoszczędzić na spłacie kredytu.

Wady kredytu dla zadłużonych

Jak w przypadku każdego kredytu, również i w tym przypadku należy wspomnieć o jego wadach.

Błędnie uważa się, że kredyt konsolidacyjny, to tańsze rozwiązanie. Przede wszystkim zaciągamy nowy kredyt, w związku z czym mogą być naliczone koszty takie jak: prowizja od kredytu, ubezpieczenie, opłaty dodatkowe – mogą, ale nie muszą – obecnie pojawiło się wiele propozycji z prowizją 0%, bez ubezpieczenia. Na pewno zostaną naliczone odsetki.

Zwróćmy uwagę, że zależy nam na tym, aby płacić mniejsze raty, dlatego musimy zwiększyć okres kredytowania. Efekt jest taki, że ostatecznie oddamy bankowi więcej pieniędzy, ponieważ im dłużej spłacamy kredyt, to i więcej odsetek od kapitału musimy zapłacić. Konkluzja jest taka, że konsolidacja kredytów zwiększy zadłużenie w stosunku do tego, co było przed „połączeniem” zobowiązań.

Warto zatem negocjować z bankiem WSZYSTKIE możliwe parametry kosztowe kredytu. Bowiem nawet mała obniżka oprocentowania nominalnego, to ostatecznie mniejszy koszt kredytu.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny, można zaoszczędzić na spłacie zadłużenia, pod warunkiem jednak, że bank zaoferuje korzystniejsze warunki w porównaniu do konsolidowanych kredytów. Kluczowe jest, aby nowy kredyt miał niższe oprocentowanie niż wcześniejsze zobowiązania. Istotne jest również unikanie dodatkowych opłat, takich jak prowizje czy ubezpieczenia. Rozwinięcie tematu: Czy kredyt konsolidacyjny i konsolidacja się opłaca?

Kiedy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych?

Skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego w przypadku osób zadłużonych, to sensowne i czasami jedyne słuszne rozwiązanie, które pozwoli poprawić płynność finansową domowego budżetu. Pod warunkiem jednak, że nie tylko zrezygnujemy z możliwości skorzystania z dodatkowej gotówki, ale i nie będziemy się w czasie spłaty kredytu ponownie zadłużać.

Warto dodatkowo przejrzeć domowe wydatki i zastanowić się czy jest możliwość, aby z niektórych zrezygnować lub zmniejszyć.

Należy wziąć pod uwagę, że niewiele się zmieniło w 2024 r. w porównaniu do roku poprzedniego: inflacja jest co prawda na stosunkowo niskim poziomie 2, ale koszty utrzymania i tak są wysokie. I to wszystko przy spadku realnych dochodów.

Dzięki przeprowadzonej konsolidacji kredytowej:

 1. Zredukujesz liczbę spłacanych zobowiązań.
 2. Nowa rata może być niższa nawet o ponad 20% w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań.
 3. Płatność nowej raty można ustalić na dzień lub dwa po otrzymaniu wynagrodzenia na konto.
 4. Poprawi się sytuacja w domowych finansach.
 5. Zwiększy się zdolność kredytowa.
 6. Jeśli spłacasz długi z firm pożyczkowych, to masz możliwość ich spłaty z dodatkowych środków. Pozwoli to na uregulowanie długów i zamknięcie drogich zobowiązań.
 7. Utrzymasz pozytywną wiarygodność kredytową w BIK oraz unikniesz wpisania do tzw. baz dłużników.

Jak działa kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Na początek należy zadecydować, które zobowiązania kredytowe i pożyczkowe zostaną spłacone. W następnym kroku należy zebrać wszystkie informacje dotyczące posiadanych produktów kredytowych (pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne, limity na koncie oraz karty kredytowe):

 • przygotuj umowy dotyczące spłacanych zobowiązań,
 • określ wysokość kredytu konsolidacyjnego podliczając wszystkie bieżące raty do spłaty,
 • zapisz numery rachunków bankowych, na które są płacone raty.

Zakładając, że przyszły kredytobiorca został już wybrany, kontaktując się z bankiem niezbędny będzie również dowód osobisty potwierdzający tożsamość oraz dobrze mieć już przygotowane zaświadczenia o zarobkach i o zatrudnieniu. W przypadku umów cywilno-prawnych przydadzą się ich kopie oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane zarobki.

Komplet wszystkich dokumentów pozwoli na złożenie wniosku o kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych.

Jeżeli złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez analityka bankowego, to otrzymamy do podpisania umowę. Po zaakceptowaniu jej warunków i złożeniu podpisu, bank reguluje – spłaca – wyszczególnione we wniosku zobowiązania. W ten sposób proces konsolidacji jest zakończony, a do regulowania pozostaje nowy kredyt z nową ratą.

 1. Zadecyduj, które kredyty chcesz skonsolidować.
 2. Oszacuje kwotę kredytu konsolidacyjnego.
 3. Zapoznaj się z ofertą kredytów konsolidacyjnych w bankach.
 4. Skontaktuj się z wybranymi bankami.
 5. Złóż wniosek o kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych.
 6. Po podpisaniu umowy, nowy bank spłaca wierzycieli.
 7. Po zakończeniu konsolidacji spłacasz tylko jedno, nowe zobowiązanie w ratach dopasowanych do Twoich możliwości finansowych.

Jakie dokumenty są wymagane przy kredycie konsolidacyjnym?

Zakres wymaganych dokumentów różni się w poszczególnych bankach. Poza dowodem osobistym, należy przygotować dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.

W zależności od uzyskiwanego dochodu, może to być:

 • aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 • emeryci i renciści – ostatni dowód wypłaty świadczenia lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Lista dokumentów dotyczących zobowiązań, które chcesz połączyć, np.:

 • umowa kredytu/pożyczki,
 • potwierdzenie salda rachunku,
 • harmonogram spłat,
 • historia/wyciąg/zestawienie z rachunku karty kredytowej.

Mając przygotowane dokumenty wymagana przez bank, można złożyć wniosek o kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych.


Kredyt konsolidacyjny dokumenty dochodowe

Dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów w zależności od uzyskiwanego dochodu:

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 • oryginał aktualnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące.
 • zaświadczenie o zarobkach

EMERYCI

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia lub
 • ostatniej waloryzacji lub
 • ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

RENCIŚCI

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. odcinek wypłaty świadczenia) lub
 • ostatniej waloryzacji lub decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty

OSOBY PROWADZĄCE GOSPODARSTWA ROLNE

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • ostatni dowód opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami,
 • ostatni dowód opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego,

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg/odpis z KRS-u,
  zaświadczenie z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat),
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
 • karta podatkowa – decyzja Naczelnika US,
 • ryczałt – ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28),
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L).

Należy również zapytać czy dokumenty (i jakie) powinny być przedstawione w oryginale, a w jakich przypadkach wystarczy tylko kopia.


Kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych? Gdzie szukać?

Przed ostatecznym dokonaniem wyboru, należy 1. zapoznać się z propozycjami banków, a następnie 2. przeanalizować koszty całkowite.

Czy można wytypować jeden najlepszy bank który pomaga zadłużonym i w którym taki kredyt będzie najtańszy? Nie, nie ma jednego i najlepszego banku.

Należy zaznaczyć, że propozycji kredytowych jest całkiem dużo, ale nie wszystkie są interesujące. Warto zwrócić uwagę m.in. na propozycje:


Tani kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Tani kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych, to kredyt, którego koszt całkowity będzie jak najmniejszy. To nie wysokość raty kredytowej decyduje o tym czy kredyt jest tani czy drogi! Rata może wynieść 200 zł, a zobowiązanie będziemy spłacać przez 10 lat, a może również dobrze wynieść 500 zł ze spłatą rozłożoną na 2 lata.

Koszt całkowity to suma wszystkich kosztów, które ponosimy na rzecz banku:

 • prowizja,
 • odsetki,
 • ubezpieczenie,
 • koszty dodatkowe.

A przy konsolidacji hipotecznej dochodzą jeszcze opłaty pozabankowe, np. opłaty notarialne i sądowe.

Trudna, ale możliwa jest do przeprowadzenia, efektywna konsolidacja, czyli taka, kiedy koszty nowego kredytu będą niższe od sumy zobowiązań pozostałych do spłacenia. Koszty dodatkowe powinny być zatem zredukowane do zera, a oprocentowanie znacznie niższe niż konsolidowanych zobowiązań. Pozostaje nam szukać kredytów o jak najlepszych parametrach i ZAWSZE negocjować warunki, aby uzyskać najlepszą możliwą ofertę.


PODSUMOWANIE: kredyt dla zadłużonych na spłatę kredytów

Każda przygoda z kredytem zaczyna się bardzo niewinnie: od niewielkie pożyczki gotówkowej czy kredytu ratalnego. Z czasem dochodzą kolejne kredyty i pożyczki, karty kredytowe i limity w kontach. Ostatecznie nawet niewielkie uszczuplenie dochodów może spowodować, że nie wystarczy pieniędzy na zapłacenie jednej raty kredytowej. Co pozostaje? Krótkoterminowa pożyczka pozabankowa. A co będzie w przyszłym miesiącu? Podobnie, ale zabraknie nam pieniędzy nie tylko na ratę, ale i na spłatę pożyczki. Poszczególne elementy układanki mogą doprowadzić nie tylko do powstania pętli zadłużenia, ale i do katastrofy finansowej.

To jak szybko podejmiemy odpowiednie działania, w celu poprawy domowego budżetu, będzie miało wpływ na to, w jakiej sytuacji finansowej będziemy za kilka miesięcy. Możemy przecież:

 • szukać banku, w którym skonsolidujemy zadłużenia i obniżymy ratę,
 • przy jednym lub dwóch zobowiązaniach renegocjować warunki umowy,
 • zwiększyć dochody lub ograniczyć wydatki, bez konieczności konsolidowania zadłużeń lub szukania nowego kredytu.

Możliwości jest kilka, ale nie należy uciekać od powstałych problemów, kierując się zasadą, że „jakoś to będzie„…


FAQ kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych

Zanim odpowiemy na dodatkowe pytania, warto przypomnieć, że są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

 • gotówkowe bez dodatkowych zabezpieczeń,
 • hipoteczny, który zostaje zabezpieczone hipoteką na nieruchomości.

Zatem w pierwszym przypadku konsolidacja nie obejmuje kredytów i pożyczek hipotecznych. Jest ona ograniczona co do wysokości kredytu i czasu kredytowania. Maksymalna kwota z reguły nie przekracza dwustutysięcy złotych, a czas spłaty kredytu to maksymalnie 10 lat. Plus? Z reguły do uzyskania kredytu wystarczy pozytywna ocena kredytowa i minimum formalności.

W konsolidacji hipotecznej formalności jest znacznie więcej, ale:

 • oprocentowanie rzeczywiste jest znacznie mniejsze niż w przypadku kredytu konsolidacyjnego gotówkowego bez zabezpieczenia,
 • okres spłaty takiego kredytu może wynieść nawet 30 lat, a maksymalna kwota jest uzależniona od wyceny nieruchomości.

Dzięki przeprowadzonej konsolidacji kredytowej:
Zredukujesz liczbę spłacanych zobowiązań.
Nowa rata może być niższa nawet o ponad 20% w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań.
Płatność nowej raty można ustalić na dzień lub dwa po otrzymaniu wynagrodzenia na konto.
Poprawia sytuację w domowych finansach.
Zwiększa zdolność kredytową.
Umożliwia uzyskanie dodatkowej gotówki.


Kiedy warto rozważyć kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych?

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych można rozważyć w następujących sytuacjach:

 1. Spłacasz jednocześnie wiele różnych zobowiązań bankowych i masz problemy z ich terminowym regulowaniem, ale jednak raty na bieżąco płacisz.
 2. Jeżeli opóźnienia w płatnościach rat nie przekraczają 30 dni.
 3. Twoja sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła i nie masz możliwości zwiększenia dochodów.
 4. Chcesz odzyskać kontrolę nad domowym budżetem i poprawić płynność finansową, zmniejszając wysokość miesięcznego obciążenia z tytuły regulowania zadłużenia.

Jak wybrać odpowiednią ofertę kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych?

Aby dokonać dobrego wyboru kredytu konsolidacyjnego, skorzystaj z oferty banków, które znajdziesz w serwisie kredytyporownywarka.pl. Z każdym z banków skontaktujesz się, wysyłając krótki formularz kontaktowy. Wybór najlepszej oferty wymaga ich porównania na podstawie własny kryteriów, np. może to być koszt całkowity zobowiązania.


Jak wygląda proces składania wniosku o kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu: należy wypełnić prawidłowo wniosek kredytowy dla tego rodzaju kredytu. Pracownik banku pomoże Tobie wypełnić wniosek, podobnie jak i poinformuje Ciebie o wszystkich wymaganych dokumentach w procesie aplikowania o kredyt. Wniosek o kredyt konsolidacyjny możesz przesłać w formie online – jeżeli bank udziela takiego kredytu przez internet lub złożyć osobiście w wybranej placówce banku. Jest on rozpatrywany indywidualnie, na podstawie danych zawartych we wniosku, które posłużą do analizy zdolności i wiarygodności kredytowej.


Jakie dokumenty są wymagane do ubiegania się o kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Dokumenty potrzebne do kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych: dowód tożsamości, umowy konsolidowanych kredytów i pożyczek, zaświadczenia o dochodach. W niektórych bankach, przy niewielkiej np. konsolidacji na 5 tysięcy złotych, może wystarczyć wyciąg z konta osobistego za ostatnie trzy – sześć miesięcy.


Czy kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych wpływają na zdolność kredytową?

W oczywisty sposób każdy kredyt wpływa na wysokość Twojej zdolności kredytowej. Niekiedy w dość zaskakujący sposób. Zwykła pożyczka gotówkowa zmniejsza zdolność kredytową, a taki kredyt konsolidacyjnych dla zadłużonych przy wydłużeniu czasu spłaty i zmniejszeniu raty, może zdolność kredytową zwiększyć.


1 https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2024/dojrzeli-do-dlugow-polacy-w-srednim-wieku-z-najwiekszymi-problemami-finansowymi.
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-kwietniu-2024-roku,21,20.html.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok