Kredyt gotówkowy dla firm oraz inne formy finansowania

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-07-01 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Dla wielu przedsiębiorców kredyty i pożyczki gotówkowe, ale i inne rodzaje finansowania, stają się nieodzownym narzędziem w dążeniu do rozwoju i stabilności finansowej. Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z biznesem, czy prowadzisz już ugruntowaną firmę, dodatkowe środki finansowe mogą okazać się niezbędne w różnych sytuacjach.
ilustracja dla artykułu: kredyt gotówkowy dla firm
Kredyt gotówkowy dla firm oraz inne formy finansowania. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Kredyt dla firm może być ratunkiem, gdy potrzebujesz funduszy na start, chcesz zainwestować w rozwój, utrzymać płynność finansową lub po prostu podnieść konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa na rynku.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej tematyce kredytów i pożyczek gotówkowych dla firm, analizując kluczowe aspekty, które powinieneś wziąć pod uwagę, rozważając taką formę finansowania. Omówimy, jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z propozycji banków, oraz jak wybrać propozycję najlepiej dopasowaną do potrzeb Twojego biznesu.


Jakie kredyty może uzyskać firma – rodzaje

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz produktów kredytowych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb biznesowych. Każdy rodzaj kredytu ma swoje specyficzne cechy i przeznaczenie, co pozwala firmom na precyzyjne dobranie finansowania do konkretnych celów.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje kredytów, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.


Kredyt inwestycyjny

Jest to forma długoterminowego finansowania, przeznaczona na realizację strategicznych projektów rozwojowych firmy. Kredyt inwestycyjny może być wykorzystany na:

 • zakup nieruchomości komercyjnych,
 • budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych,
 • nabycie zaawansowanych maszyn i urządzeń,
 • rozwój parku maszynowego,
 • wdrożenie nowych technologii.

Charakteryzuje się on zazwyczaj wyższymi kwotami i dłuższymi okresami spłaty, co pozwala na realizację ambitnych i dużych planów biznesowych.


Kredyt obrotowy

To elastyczne narzędzie finansowe, które wspiera bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy może przyjąć formę odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym. Jego główne zastosowania to:

 • finansowanie zakupu towarów i materiałów,
 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców,
 • pokrywanie kosztów wynagrodzeń,
 • utrzymanie płynności finansowej w okresach sezonowych wahań.

Kredyt obrotowy pozwala na swobodne zarządzanie środkami w ramach przyznanego limitu, co znacząco poprawia elastyczność finansową firmy bez konieczności zaciągania krótkoterminowych pożyczek.


Kredyt konsolidacyjny dla firm

To rozwiązanie skierowane do firm, które chcą zoptymalizować strukturę swojego zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny umożliwia:

 • połączenie kilku zobowiązań w jedno,
 • obniżenie miesięcznych rat dzięki wydłużeniu czasu spłaty,
 • zmniejszenie całkowitego kosztu obsługi zadłużenia w przypadku uzyskania korzystniejszych warunków kredytowania w porównaniu do konsolidowanych zobowiązań.

Dzięki konsolidacji firma może poprawić swoją sytuację finansową i zyskać większą swobodę w zarządzaniu budżetem.

Kredyty oraz pożyczki na skonsolidowanie są również oferowane konsumentom: oferty kredytów konsolidacyjnych.

Kredyt hipoteczny dla firm

Jest to typowy kredyt celowy na zakup nieruchomości pod zastaw hipoteki. Może one łączyć cechy kredytu inwestycyjnego z zabezpieczeniem w formie hipoteki. Kredyt hipoteczny dla firm może być przeznaczony na:

 • zakup nieruchomości komercyjnej,
 • budowę lub rozbudowę siedziby firmy,
 • refinansowanie wcześniejszych inwestycji w nieruchomości.

Charakteryzuje się on zazwyczaj korzystniejszymi warunkami oprocentowania ze względu na solidne zabezpieczenie, jakim jest hipoteka na nieruchomości.

Oczywiście kredyty hipoteczne oferowane są również konsumentom: oferty kredytów hipotecznych.

Pożyczka hipoteczna dla firm

To produkt finansowy, który pozwala firmie na pozyskanie środków pod zastaw posiadanej nieruchomości. Pożyczka hipoteczna dla firm charakteryzuje się:

 • możliwością uzyskania wyższej kwoty finansowania,
 • dłuższym okresem spłaty niż standardowe pożyczki gotówkowe,
 • niższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów niezabezpieczonych,
 • elastycznym przeznaczeniem środków – nie jest to kredyt celowy, zatem pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością.

Kredyt z gwarancją de minimis

Gwarancja de minimis to narzędzie finansowe stworzone z myślą o wspieraniu rozwoju, trwałości i konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (SMiSP). Jest to szczególnie cenna pomoc dla firm, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń kredytowych, a mimo to chcą rozwijać swoją działalność. Program ten umożliwia dostęp do finansowania dla szerokiego grona przedsiębiorców, w tym tych z krótką historią kredytową.

Korzystając z gwarancji de minimis, przedsiębiorcy mogą liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim, zyskują oni dostęp do kredytów na korzystniejszych warunkach niż standardowe oferty bankowe. Co więcej, proces uzyskania gwarancji jest uproszczony – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku udzielającym kredytu. Istotną zaletą jest również elastyczność w zarządzaniu własnym majątkiem, gdyż ta część, która jest objęta gwarancją, przedsiębiorca nie jej zastawiać. To rozwiązanie jest dostępne w bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na terenie całego kraju.

Warunki gwarancji de minimis są atrakcyjne dla przedsiębiorców. Gwarancja może obejmować do 60% kwoty kredytu, z maksymalną kwotą wynoszącą 5 mln zł. Program obejmuje zarówno kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne, z okresem gwarancji dostosowanym do rodzaju kredytu – do 60 miesięcy dla kredytów obrotowych i do 120 miesięcy dla inwestycyjnych. Warto podkreślić, że prowizja za udzielenie gwarancji jest stosunkowo niska i wynosi 0,5% kwoty gwarancji w skali roku.

Mechanizm działania gwarancji de minimis jest prosty i skuteczny. W przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu w terminie, obowiązek ten przejmuje gwarant. To zabezpieczenie daje bankom większą pewność, co przekłada się na łatwiejszy dostęp do finansowania dla przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji wypłaty gwarancji, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami.

Aby skorzystać z gwarancji de minimis, przedsiębiorca musi spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, musi należeć do sektora MŚP, posiadać zdolność kredytową oraz dysponować wolnym limitem pomocy de minimis. Proces aplikacji jest stosunkowo prosty – wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w banku kredytującym wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

Przeczytaj i sprawdź. Lista banków kredytujących i dostępność gwarancji de minimis – https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/#c13681.

Kredyt technologiczny FENG 2021-2027

Kredyt technologiczny to specjalistyczny instrument finansowy skierowany do przedsiębiorstw, które stawiają na innowacyjność i rozwój technologiczny. Jest on dostępny dla firm działających na terenie Polski, które spełniają kryteria mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Kluczowym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej, co gwarantuje bankowi bezpieczeństwo udzielonego finansowania.

Głównym celem tego kredytu jest wspieranie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach. Może on być wykorzystany na rozpoczęcie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, bądź świadczenie innowacyjnych usług. Środki z kredytu można przeznaczyć zarówno na zakup i wdrożenie nowej technologii, jak i na implementację własnych rozwiązań technologicznych opracowanych przez firmę.

Zakres wydatków, które mogą być objęte dofinansowaniem w ramach kredytu technologicznego, jest szeroki i obejmuje różnorodne aspekty inwestycji technologicznych. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć środki na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu czy prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych. Z kredytu może również pokryć koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu innowacyjnego.

Ponadto, finansowanie może obejmować nabycie robót i materiałów budowlanych, co jest istotne w przypadku konieczności adaptacji przestrzeni pod nowe technologie. Ważnym elementem jest możliwość pokrycia kosztów związanych z nabyciem i ochroną wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje czy know-how. To pozwala firmom na zabezpieczenie swojej własności intelektualnej, co jest kluczowe w przypadku innowacyjnych rozwiązań.

Kredyt technologiczny umożliwia również finansowanie rat leasingowych, co daje przedsiębiorcom elastyczność w zarządzaniu swoimi aktywami. Dodatkowo, można przeznaczyć środki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonywane przez zewnętrznych doradców, co wspiera profesjonalne podejście do wdrażania innowacji.

Warto podkreślić, że kredyt ten może także pokryć koszty związane z uzyskiwaniem patentów, co jest istotnym wsparciem dla firm inwestujących w badania i rozwój. Takie kompleksowe podejście do finansowania innowacji technologicznych sprawia, że kredyt technologiczny jest cennym narzędziem wspierającym konkurencyjność i rozwój polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym.

Kredyt lombardowy dla firm

To forma finansowania oparta na zastawie ruchomości:

 • zabezpieczeniem mogą być: papiery wartościowe, metale szlachetne, dzieła sztuki,
 • charakteryzuje się szybką procedurą udzielenia,
 • w przypadku braku spłaty, bank ma prawo do sprzedaży zastawu,
 • często wykorzystywany jako krótkoterminowe źródło płynności.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy jest rozwiązaniem finansowym umożliwiającym przedsiębiorcom szybkie rozpoczęcie realizacji projektów, nawet przed otrzymaniem oficjalnego dofinansowania ze środków unijnych. Jest to narzędzie stosowane przez firmy, które już uzyskały dotację z funduszy UE, ale nie chcą tracić czasu w oczekiwaniu na zakończenie koniecznych formalności związanych z przekazaniem środków.

Kredyt pomostowy jest kredytem krótkoterminowym. Założenie jest proste: zostanie on spłacony niezwłocznie po wpłynięciu środków z funduszy unijnych na rachunek firmowy. Warto podkreślić, że kwota kredytu pomostowego jest ściśle powiązana z wysokością przyznanej dotacji – nie powinna jej przekraczać, gdyż to właśnie z tych środków ma nastąpić jego spłata.

Banki oferujące ten produkt dostosowują sposób wypłaty środków do indywidualnych potrzeb i specyfiki projektu. Może to być jednorazowy transfer całej kwoty lub wypłata w transzach, co pozwala na optymalne zarządzanie finansami w trakcie realizacji inwestycji. Szczegółowy harmonogram wypłat jest ustalany w umowie pomiędzy bankiem, a przedsiębiorcą.

Przykładem kredytowania pomostowego jest Kredyt Unia Biznes, który jest przeznaczony na zrealizowanie projektów w ramach właściwych Programów. Informacje na temat rolniczych działań w ramach Programów krajowych, regionalnych i wspólnotowych można znaleźć m.in. na arimr.gov.pl oraz minrol.gov.pl.

Każdy z przedstawionych produktów finansowych ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Wybór odpowiedniego rodzaju kredytu powinien być podyktowany specyficznymi potrzebami firmy, jej sytuacją finansową oraz planami rozwojowymi.


Warunki uzyskania kredytu firmowego – 9 podstawowych

Uzyskanie kredytu firmowego to cały proces, w którym ostateczna decyzja zależy od wielu czynników i może różnić się w zależności od wybranego. Generalnie można wyróżnić banki, które specjalizują się w obsłudze dużych przedsiębiorstw, z sektora średnich i małych firm i te, które specjalizują się w konkretnych branż. To wszystko wpływa na dostępność i warunki oferowanych produktów.

Niemniej jednak, istnieje kilka kluczowych aspektów, które są brane pod uwagę przez większość instytucji przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu finansowania.


1. Zdolność kredytowa firmy

Zdolność kredytowa jest fundamentalnym czynnikiem ocenianym przez banki. Instytucje finansowe dokładnie analizują przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, jego rentowność oraz obecne zadłużenie. Ocena ta ma na celu określenie, czy firma będzie w stanie regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie bez narażania swojej stabilności finansowej.

Banki wykorzystują w tym celu różnorodne wskaźniki finansowe, które pozwalają na kompleksową ocenę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.


2. Historia kredytowa firmy

Wiarygodność kredytowa odgrywa również istotną rolę w procesie decyzyjnym. Banki biorą pod uwagę nie tylko historię kredytową samej firmy, ale często również jej właścicieli.

Pozytywna historia spłat wcześniejszych zobowiązań, brak wpisów w rejestrach niesolidnych płatników może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu na korzystnych warunkach.

Z drugiej strony, wszystkie negatywne aspekty związane z terminową spłatą w przeszłości, niewywiązywaniem się z zawartych umów mogą uniemożliwić dostęp do finansowania lub wpłynąć na wyższe koszty uzyskania kapitału.


3. Wiek firmy i rodzaj prowadzonej działalności

Nowe przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jednoosobowe działalności gospodarcze, często napotykają na większe trudności w uzyskaniu kredytu ze względu właśnie na brak historii działalności i niepewną pozycję rynkową.

Niektóre oferty kredytowe są dostępne wyłącznie dla przedsiębiorstw działających na rynku od co najmniej roku. Ten wymóg ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z finansowaniem firm bez udokumentowanej historii działalności.

Banki mogą również różnicować swoje podejście w zależności od branży, w której działa firma. Niektóre sektory gospodarki są postrzegane jako bardziej ryzykowne, co może przekładać się na bardziej restrykcyjne warunki kredytowania lub nawet odmowę finansowania.


4. Biznes plan przy kredycie firmowym

W przypadku większych projektów, szczególnie tych związanych z kredytami inwestycyjnymi, kluczowym elementem oceny jest biznesplan. Banki oczekują szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji oraz precyzyjnych informacji dotyczących sposobu wykorzystania pozyskanych środków.

Istotne są również uzasadnione prognozy finansowe, które pokazują potencjał zwrotu z inwestycji i zdolność firmy do generowania przychodów pozwalających na spłatę kredytu.


5. Zabezpieczenie spłaty kredytu firmowego

Firmy dysponujące solidnym zapleczem w postaci nieruchomości, wartościowych ruchomości lub wolnych środków na kontach, mają znacznie większe szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowania. Banki postrzegają takie zabezpieczenia jako dodatkową gwarancję spłaty zobowiązania, co może przełożyć się na niższe oprocentowanie lub wyższą kwotę kredytu.


6. Relacje firmy z bankiem

Istotnym czynnikiem, często niedocenianym przez przedsiębiorców, są długotrwałe i pozytywne relacje z bankiem. Firma, która przez lata korzystała z usług danej instytucji finansowej i wykazała się rzetelnością w dotychczasowej współpracy, może liczyć na bardziej przychylne podejście podczas rozpatrywania wniosku kredytowego. Ta „lojalność” może zaowocować nie tylko łatwiejszym dostępem do finansowania, ale także lepszymi warunkami kredytu.

Oczywiście w gorszej sytuacji są te firmy, które są dopiero na początku tej drogi, ale założenie konta firmowego może pomóc w budowaniu więzi biznesowych.


7. Kompetentny zarząd firmy

W przypadku wniosków o większe kwoty kredytu, banki zwracają szczególną uwagę na doświadczenie i kompetencje zarządu firmy. Profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem przez osoby z udokumentowanym doświadczeniem i sukcesami w danej branży może znacząco zwiększyć szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Banki postrzegają profesjonalistów i ekspertów prowadzących przedsiębiorstwo, jako dodatkowe zabezpieczenie efektywnego wykorzystania środków i zdolności do generowania przychodów niezbędnych do spłaty zobowiązania.


8. Wyniki finansowe firmy

Bardzo ważnym aspektem jest również kwestia wyników finansowych przedsiębiorstwa, a jest to przecież czynnik oceny zdolności kredytowej.

O ile negatywne wyniki księgowe mogą pozytywnie wpływać na skalę płaconych podatków, o tyle w oczach banku mogą one przedstawiać firmę w niekorzystnym świetle.

Dlatego ważne jest, aby umiejętnie balansować między optymalizacją podatkową a prezentacją stabilnej sytuacji finansowej, która będzie atrakcyjna dla potencjalnych kredytodawców.


9. Czynniki makroekonomiczne

Warto również pamiętać o czynnikach makroekonomicznych, na które pojedyncze przedsiębiorstwo w zasadzie nie ma żadnego wpływu. Stabilność ekonomiczna i polityczna kraju czy regionu, w którym działa firma, ma istotne znaczenie dla polityki kredytowej banków.

W okresach niepewności gospodarczej lub politycznej instytucje finansowe zazwyczaj zaostrzają kryteria przyznawania kredytów lub nawet wstrzymują politykę kredytową. To w zasadniczy sposób wpłynąć na dostępność finansowania i rozwój firm.

Podsumowując, proces uzyskania kredytu firmowego jest złożony i zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że każdy z omówionych elementów może mieć istotny wpływ nie tylko na samą decyzję o przyznaniu kredytu, ale także na jego całkowity koszt. Staranne przygotowanie i świadomość tych aspektów mogą znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania na korzystnych warunkach.


Ile kosztuje kredyt firmowy?

Koszt kredytu firmowego jest złożonym zagadnieniem, które zależy od wielu czynników, w tym między innymi od:

 • rodzaju kredytu,
 • polityki konkretnego banku,
 • oceny kredytowej wnioskodawcy oraz
 • indywidualnych warunków umowy.

Aby właściwie ocenić całkowity koszt finansowania, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na szereg kluczowych elementów.
Fundamentalnym składnikiem kosztu kredytu jest jego oprocentowanie nominalne. Może ono być stałe, co zapewnia przewidywalność rat przez cały okres kredytowania, lub zmienne, które podlega fluktuacjom w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Wybór między tymi opcjami powinien być podyktowany zarówno preferencjami przedsiębiorcy, jak i jego przewidywaniami co do kształtowania się inflacji i przyszłych (ewentualnych) zmian stóp procentowych.

Istotnym elementem kosztów jest prowizja za udzielenie kredytu. Jest to jednorazowa opłata, najczęściej wyrażona jako procent od kwoty kredytu, którą bank pobiera za przygotowanie i uruchomienie finansowania. Jej wysokość może znacząco wpłynąć na koszt całkowity przy stosunkowo niewielkim finansowaniu na krótszy czas.

Nie należy również zapominać o różnorodnych opłatach dodatkowych, w których „specjalizują” się zwłaszcza podmioty z sektora pozabankowego.

Mogą one obejmować np.:

 • koszty rozpatrzenia wniosku kredytowego,
 • przygotowania umowy,
 • opłaty za zmiany warunków w trakcie trwania kredytu,
 • w przypadku kredytów odnawialnych mogą pojawić się dodatkowe opłaty za niewykorzystany limit czy za jego odnowienie.

Warto zwrócić uwagę na potencjalne koszty związane z wcześniejszą spłatą kredytu. Niektóre banki mogą nakładać dodatkowe opłaty za przedterminowe zakończenie umowy, a tym samym utratę zysku.

W wielu przypadkach banki wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci różnego rodzaju ubezpieczeń. Może to obejmować ubezpieczenie na życie kredytobiorcy czy ubezpieczenie majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Koszty tych polis również należy uwzględnić w całkowitym bilansie wydatków związanych z kredytem.

Jeśli kredyt wymaga ustanowienia zabezpieczenia, na przykład w formie hipoteki czy zastawu, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Mogą one obejmować opłaty notarialne, sądowe czy koszty wyceny nieruchomości (operat szacunkowy). Te wydatki, choć często pomijane w początkowych kalkulacjach, mogą stanowić dodatkowe koszty uzyskania finansowania.

I na koniec, kluczowym wskaźnikiem, na który należy zwrócić zawsze uwagę, jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik ten uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również wszystkie dodatkowe koszty związane z kredytem, dając pełniejszy obraz rzeczywistego obciążenia finansowego. Przydaje się zwłaszcza przy porównywaniu ofert z różnych banków przy takich samych parametrach kredytu.


Zanim weźmiesz kredyt dla firm

Decyzja o zaciągnięciu kredytu firmowego jest jednym z kluczowych momentów w rozwoju przedsiębiorstwa. Wymaga ona starannego przemyślenia i analizy wielu aspektów, zarówno finansowych, jak i strategicznych. Poniżej znajduje się zestaw kilku kluczowych kwestii, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o kredycie.

Przede wszystkim, należy jasno określić cele biznesowe, na które mają być przeznaczone środki z kredytu. Czy są one rzeczywiście priorytetowe dla rozwoju firmy w obecnym momencie? Równie istotne jest precyzyjne oszacowanie potrzebnej kwoty kredytu oraz optymalnego okresu kredytowania.

Kluczowym elementem jest analiza możliwości finansowych firmy. Jaką miesięczną ratę Twoja firma jest w stanie bezpiecznie płacić, aby nie ryzykować utratą płynności? Warto również zastanowić się nad preferowanym rodzajem rat – czy mają to być raty malejące czy równe?

Ważne jest poznanie całkowitych kosztów finansowania i to nie jest tylko i wyłącznie oprocentowanie, ale w zależności od jego rodzaju, mogą (i zapewne wystąpią) koszty dodatkowe.

Jeżeli masz możliwość, to porównaj kilka ofert z banków, a to pozwoli wybrać korzystniejsze finansowanie.

Nie mniej ważna jest ocena zdolności kredytowej oraz możliwości zabezpieczenia kredytu. Jeżeli masz wątpliwości, że biznesplan nie zostanie zaakceptowany przez bank lub nie wiesz czy firma ma odpowiednią zdolność kredytową, to skontaktuj się z potencjalnym kredytodawcą.

Banki często wymagają różnych form zabezpieczeń, dlatego warto wcześniej przeanalizować, jakie opcje firma może zaoferować.

Istotnym elementem oferty kredytowej jest jej elastyczność. Czy bank oferuje możliwość zawieszenia spłat w trudnych okresach lub opcję wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów? Istotna jest też możliwość renegocjacji warunków kredytu w przyszłości. Sytuacja firmy może się zmienić, dlatego elastyczność banku w tym zakresie może okazać się bardzo cenna.

Przy dużych kwotach kredytu warto sprawdzić, czy bank ma doświadczenie w finansowaniu firm o podobnym profilu i danego sektora działalności. Może to mieć znaczenie w kontekście zrozumienia specyfiki biznesu i potencjalnych wyzwań.

Nie należy też lekceważyć opinii innych przedsiębiorców na temat współpracy z danym bankiem. Ich doświadczenia mogą dostarczyć cennych wskazówek i ostrzeżeń, ale nie powinien to być argument decydujący.

Zastanów się również, co w przypadku, kiedy w żadnym z banków nie uzyskasz kredytu lub pożyczki. Alternatywną formą finansowania, którą można rozważyć to lizing, limit w rachunku firmowym bankowym, albo drogie i mało korzystne pożyczki niebankowe.

Na koniec, warto sprawdzić możliwości uzyskania dopłat lub ulg, na przykład ze strony instytucji rządowych czy unijnych. Takie wsparcie może znacząco obniżyć koszty kredytu i uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym narzędziem finansowania rozwoju firmy. Pamiętajmy jednak, aby dokładnie sprawdzić podmiot, który rozpatruje wnioski, ponieważ jest dużo firm na rynku, które za przygotowanie wniosków pobierają opłaty (a można to zrobić za darmo).


Kredyt gotówkowy dla firm – najczęstsze błędy

Decydując się na kredyt gotówkowy, przedsiębiorcy mogą popełniać wiele błędów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na kondycję finansową ich firmy, ale i również na decyzję kredytową.

Jednym z najczęstszych błędów jest wybór pierwszej dostępnej oferty kredytowej bez dokładnej analizy rynku. Wielu przedsiębiorców nie porównuje (z braku czasu, wiedzy, zainteresowania?) ofert z różnych banków, ale skupia swoją uwagę na jednym podmiocie i jest to najczęściej bank, w którym mają konto firmowe.

Jest to dość zrozumiałe podejście, bo gwarantuje większe szanse na uzyskanie finansowania, ale może skutkować wyborem droższego kredytu bez pełnego porównania dostępnych opcji.

Innym powszechnym błędem jest nieuwzględnianie wszystkich kosztów związanych z kredytem. Patrząc jedynie na oprocentowanie nominalne i ignorując dodatkowe opłaty, takie jak prowizje, ubezpieczenia czy koszty obsługi konta, prowadzi często do znacznego zwiększenia całkowitego koszt kredytu.

Nieodpowiednie oszacowanie zdolności kredytowej to kolejny pułapka, w którą wpadają przedsiębiorcy. Nierzadko firmy przeceniają swoje możliwości spłaty zobowiązania, co może prowadzić do problemów z płynnością finansową i trudności w realizacji bieżących zobowiązań.

Brak dokładnej analizy umowy kredytowej jest również częstym błędem i nie dotyczy to wyłącznie właścicieli firm. Jednak to zwłaszcza przedsiębiorcy powinni dokładnie przeczytać umowę, aby zrozumieć wszystkie warunki i ewentualne ryzyka związane z kredytem. Niedostateczna znajomość zapisów umowy może prowadzić do dość nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Na przykład nieprawidłowe zaplanowanie harmonogramu spłaty kredytu może doprowadzić do utraty płynności finansowej. Firmy muszą dokładnie rozważyć, jak zobowiązanie wpłynie na ich cashflow i czy będą w stanie terminowo realizować płatności, nawet przy niewielkich opóźnieniach w przychodach.

Niebezpieczeństwo tkwi także w braku konsultacji z ekspertami. Specjaliści ds. finansów, którzy obsługują małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą pomóc w wyborze najkorzystniejszej oferty, uwzględniając różne aspekty. Nieodpowiednie decyzje w tych kwestiach mogą mieć długotrwałe konsekwencje finansowe.

Przedsiębiorcy często pomijają również alternatywne metody finansowania, koncentrując się wyłącznie na kredytach bankowych dla firm. Jest przecież leasing, faktoring czy pożyczki pozabankowe (mało polecane ze względu na koszty, ale są). Mogą to być opcje do rozważenia w zależności od specyfiki firmy i jej potrzeb finansowych.


Czy opłaca się brać kredyt na firmę?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu firmowego jest zawsze indywidualna i powinna być poprzedzona dokładną analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego perspektyw rozwojowych. Istnieją jednak sytuacje, w których kredyt może okazać się korzystnym, a nawet niezbędnym narzędziem wspierającym rozwój i stabilność firmy. Pod warunkiem jednak, że pamiętać będziemy, że jest to kredyt i oddać należy więcej niż tylko pożyczony kapitał.

Jednym z kluczowych momentów, gdy kredyt może być szczególnie opłacalny, jest etap rozpoczynania działalności gospodarczej. Środki pozyskane z kredytu mogą pomóc w sfinansowaniu niezbędnych inwestycji początkowych, takich jak zakup sprzętu, wyposażenie biura czy pierwsze kampanie marketingowe. To często kluczowy element pozwalający nowej firmie stanąć na nogi i rozpocząć efektywną działalność.

Ale uwaga! Kredyt gotówkowy dla firm i każdy inny, oferowany jest przedsiębiorcom już prowadzącym działalność. Nie można takiego kredytu otrzymać zanim nie zostanie zarejestrowana działalność. Działa to jednak i w drugą stronę – kredytu gotówkowego dla konsumentów nie można przeznaczyć na cele związane z prowadzoną działalnością.

Kredyt może również okazać się cennym wsparciem dla firm, które planują znaczący rozwój. Może to obejmować inwestycje w nowe technologie, zakup zaawansowanych maszyn i urządzeń i poszerzenie parku technologicznego, czy ekspansję na nowe rynki. W takich przypadkach kredyt pozwala na szybsze wdrożenie planów rozwojowych, co może przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności firmy i szybszy zwrot z inwestycji.

Istotnym aspektem jest także wykorzystanie kredytu do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Szczególnie kredyt obrotowy może służyć jako swoista poduszka bezpieczeństwa, zapewniając dostęp do dodatkowych środków w razie potrzeby. To narzędzie wykorzystywane jest w okresach sezonowych spadków przychodów (a koszty są stałe) lub przy realizacji większych zamówień.

Kredyt może być również optymalnym rozwiązaniem przy konieczności sfinansowania zakupu majątku trwałego, takiego jak nieruchomości czy pojazdy firmowe. W takich przypadkach koszt kredytu często rozkłada się na dłuższy okres, co pozwala na lepsze zarządzanie przepływami finansowymi firmy.

Warto również rozważyć kredyt w sytuacji, gdy firma stoi przed koniecznością uregulowania zwiększonych zobowiązań wobec instytucji państwowych, takich jak Urząd Skarbowy. Kredyt może pomóc w zachowaniu płynności finansowej w okresach zwiększonych obciążeń podatkowych.

Wreszcie, kredyt może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla firm, które już posiadają inne zobowiązania finansowe. Konsolidacja istniejącego zadłużenia może prowadzić do optymalizacji warunków spłaty i obniżenia miesięcznych kosztów obsługi długu.

Podsumowując, kredyt firmowy może być opłacalnym narzędziem finansowym w wielu sytuacjach. Kluczem jest jednak dokładna analiza potrzeb firmy, jej możliwości finansowych oraz potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Dobrze i uczciwie sporządzony biznesplan i na tej podstawie uzyskane środki, może stać się katalizatorem rozwoju przedsiębiorstwa.


Publikacja „Kredyt gotówkowy dla firm” zawiera linki afiliacyjne do banków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok