Kredyty dla gospodarstw domowych. Sytuacja za II kwartał 2019

2023-08-01 – ostatnia aktualizacja

Departament Stabilności Finansowej NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Badania ankietowe przeprowadzane są wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku.

kredyty dla gospodarstw domowych 2 kwartał 2019

Głównym założeniem ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej (kryteria i warunki udzielania kredytów) oraz zmian popytu na kredyty w polskim systemie bankowym.

Źródło: Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2019 r. (www.nbp.pl).

Kredyty mieszkaniowe

W II kwartale 2019 r. banki nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Natomiast banki zaostrzyły warunki udzielania kredytów, między innymi:

 • podniosły marżę kredytową,
 • pozaodsetkowe koszty kredytu.

W opinii ankietowanych podmiotów zaostrzenie polityki kredytowej spowodowane było wzrostem popytu na kredyty mieszkaniowe oraz inne przyczyny, które nie zostały objęte ankietą (m.in. dostosowanie polityki kredytowej do profilu ryzyka transakcji.)

W II kwartale 2019 r. banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się przede wszystkim:

 • prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym,
 • poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Banki nie wskazały natomiast czynników, które przyczyniły się do osłabienia popytu na kredyty mieszkaniowe.

Co w III kwartale 2019 r.? Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i niewielki wzrost popytu.

Zapoznaj się również z wpisami:

 • Kredyt 100 tys. ile trzeba oddać? Wyliczenia rat kredytu na 100 tys. zł, odsetek oraz kosztów całkowitych przy różnych okresach kredytowania.
 • Kredyty kalkulator – narzędzia finansowe pomocne w oszacowaniu wysokości rat i zapoznaniu się z propozycjami w bankach.

Kredyty konsumpcyjne

W II kwartale 2019 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Tylko pojedyncze banki złagodziły (niektóre) warunki udzielania kredytów:

 • zmniejszone wymagane zabezpieczenie,
 • zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu,
 • wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania.

Według banków na zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych miał wpływ:

 • wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą,
 • wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych,
 • większy popyt na kredyty konsumpcyjne,
 • pogorszenie bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej banku.

Złagodzenie polityki kredytowej w niektórych bankach wynikało głównie ze wzrostu
presji konkurencyjnej (przede wszystkim ze strony innych banków) oraz z innych przyczyn nie
objętych ankietą (m.in. z łagodzenia polityki kredytowej dla klientów o niższym profilu ryzyka).

Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, uzasadniały to wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz dobrą obecnie sytuację gospodarstw domowych. Natomiast osłabienie popytu wynikało z zaostrzenia warunków udzielania kredytów oraz polityki kredytowej.

Na III kwartał 2019 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok