Kredyt porównanie banków

2023-08-02 – ostatnia aktualizacja

Kredyt porównanie banków. Zanim zdecydujesz się na kredyt w banku, zanim dokonasz ostatecznego wyboru, to należy oczywiście zapoznać się z propozycjami banków. Dopiero w następnym kroku można dokonać porównania ofert kredytowych.

kredyt porównanie banków

Gdy potrzebujesz dodatkową gotówkę, to kredyt lub pożyczka niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale, jeżeli się już na takie finansowanie zdecydowałeś, to tylko pod warunkiem, że nie pogorszy ono sytuacji w Twoich domowych finansach.

Spłacając zobowiązanie musisz wygospodarować dodatkowe oszczędności, które pokryją ratę kredytową. Dobra rada: nie pożyczaj, gdy nie ma pilnej potrzeby, nie pożyczaj na zapas i wybierz właściwy produkt kredytowy.

Zanim zdecydujesz się na kredyt, zastanów się:

 • Czy koniecznie dany zakup lub usługę musisz sfinansować z kredytu?
 • Czy jest możliwość zaoszczędzenia pewnej sumy pieniędzy, aby zmniejszyć wysokość finansowania?
 • Jak wysoki kredyt potrzebujesz? Nie pożyczać więcej, niż to faktycznie musisz.
 • Określ produkt kredytowy, z którego zrealizujesz zakup produktu lub usługę. Może to być kredyt gotówkowy, ale również limit w koncie czy kredyt konsolidacyjny.

Kredyt porównanie banków pod względem kosztów

Jeżeli chcesz kupić konkretną rzecz, sfinansować wakacje, kursy lub szkolenia, to znasz dokładnie wysokość wydatków. Nie bierz kredytu z górką „na zapas”. Im mniejsza kwota kredytu, tym mniej kosztów kredytowych.

Bo co wpływa na całkowity koszt kredytu gotówkowego? Jest kilka elementów kosztowych, które w mniejszym lub większym stopniu oddziałują na cenę zobowiązania.

Na sum kosztów całkowitych najczęściej wpływ mają:

 • odsetki,
 • prowizja,
 • opłaty dodatkowe,
 • ubezpieczenie.

Kredyt porównanie banków pod względem oprocentowania

Oprocentowanie nominalne. Jego wysokość ma bezpośrednie przełożenie na wysokość odsetek, które zostaną naliczone od pożyczonego kapitału.

Oprocentowania nominalne może być stałe lub zmienne i prezentowane jest w ofercie kredytowej w skali roku.

Zmienne oprocentowanie kredytu to najczęściej suma stawki WIBOR – jest to część zmienna oraz marży banku – część stała, która jest zyskiem banku. Marża może być negocjowana.

Wysokość stawki WIBOR uzależniona jest w dużej mierze od poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku wybrania kredytu z oprocentowaniem stałym, nie zmieni się ono w całym okresie spłaty zobowiązania. Tym samym na początku i na koniec okresu kredytowania koszt kredytu będzie jednakowy.

Wysokość odsetek może ulec zmianie w kredycie z oprocentowaniem zmiennym, jeżeli stopy procentowe NBP zostaną podniesione lub obniżone. W tej sytuacji koszt całkowity wyliczony na początku spłaty kredytu może być inny niż przy końcu regulowania kredytu.

Kiedy wybrać kredyt ze stałym oprocentowaniem? Najczęściej jest wybierany w szczególnie niestabilnych czasach, zwłaszcza wówczas, kiedy rośnie inflacja i są podnoszone stopy procentowe. Takie rozwiązanie może okazać czasami droższe, ale za to zapewnia pewność, ze wysokość comiesięcznych rat się nie zmieni.

Ale z  drugiej strony spadek stóp procentowych działa na korzyść tych kredytobiorców, którzy spłacają kredyt ze zmiennym oprocentowaniem.

Ale uwaga! Zawsze jest możliwość, aby przenieść kredyt do innego banku, jeżeli jest tam korzystniej: Zmniejszenie raty kredytu.

Kredyt porównanie banków oprocentowanie nominalne

Wysokość oprocentowania – im większy, tym większa wysokość odsetek do zapłacenia. Obecnie oprocentowanie kredytów hipotecznych to ok. 7-9%, kredytów gotówkowych kształtuje się w granicach 9-14%, limitów w kontach i kartach kredytowych 18-20,50%. Oczywiście górne i dolne granice mogą być nieco inne.

Wysokość kredytu – im jest wyższy kredyt, tym wyższy będzie koszt odsetkowy. Dla kredytu gotówkowego na 200 tys. zł na 10 lat przy oprocentowaniu 11,85% (raty równe) odsetki wyniosą 142 252,39 zł. Kredyt gotówkowy na 60 tys. zł przy takich samych założeniach, to odsetki na poziomie 42 675,72 zł.

Czas spłaty kredytu – każdy dodatkowy miesiąc spłaty, to większy koszt odsetkowy. Jeżeli spłata kredytu gotówkowego na 200 tys. zł zostanie skrócona ze 120 rat do 80, to koszt odsetkowy wyniesie 90 231,46 zł.

Rodzaj rat – równe lub malejące. Koszt odsetkowy jest mniejszy w przypadku rat malejących, ale wymagana jest wówczas większa zdolność kredytowa. Wybierając kredyt gotówkowy 200 tys. zł na 10 lat z ratami równymi, wysokość odsetek wyniesie 142 252,39 zł, a przy ratach malejących 119 487,50 zł.

Kredyt porównanie banków oprocentowanie nominalne? Konieczne.

Kredyt porównanie banków prowizja

Prowizja to jest opłata (słusznie czy niesłusznie, to już inna sprawa) pobierana przez banki za udzielenie kredytu.

Najczęściej jest ona obliczana, jako pewien określony procent od wysokości kredytu. Oznacza to, że wyższa kwota kredytu, to większy koszt związany z prowizją.

Jeżeli przyjmiemy, że bank pobiera 7% od przyznanego kredytu przy każdej wartości kredytu, to pożyczając 5000 zł zapłacimy 350 zł prowizji.

Największe znacznie jej wysokość ma przy kredytach krótkoterminowych. Pozostańmy przy 5% prowizji i poniższym przykładzie:

Kredyt gotówkowy 5000 zł. Oprocentowanie nominalne roczne 11,00%. Prowizja 350 zł zapłacona z góry.

 • Spłata w ciągu 10 miesięcy: rata równa: 525,55 zł. Całkowity koszt kredytu 605,53 zł, w tym: odsetki 255,53 zł, prowizja 350 zł.
 • Spłata w ciągu 25 miesięcy: rata równa: 224,70 zł. Całkowity koszt kredytu 967,56 zł, w tym: odsetki 617,56 zł, prowizja 350 zł.

W pierwszym przypadku prowizja stanowi 58% wartości kosztów całkowitych, natomiast w drugim jest to 36%.

Prowizja od kredytu może być opłacana przed udzieleniem kredytu, skredytowana i doliczana do pożyczonego kapitału lub kwota do wypłaty zostanie pomniejszona o pobraną prowizję.

Kredyt porównanie banków prowizja? Należy mieć na uwadze wspomniane zależności. Obecnie duża liczba banków nie pobiera prowizji np. od kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych. Zdecydowanie bardziej powszechne jest to w przypadku pożyczek niebankowych.

Kredyt porównanie banków ubezpieczenie

Ubezpieczenie może być obowiązkowe, jak niektóre dla kredytów hipotecznych, ale i nieobowiązkowe, ale może realnie wpłynąć na zaproponowane przez bank oprocentowanie.

Zakup polisy niejednokrotnie zwiększa koszt całkowity kredytu, ale przy wysokich kredytach jest ono z reguły konieczne, np. tak jest dla kredytu gotówkowego powyżej 70000 zł w Alior Banku. Daje ono jednocześnie zabezpieczenie spłaty zobowiązania, zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla w banku, w przypadku wystąpienie określonych zdarzeń opisanych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia.

Kredyt porównanie banków ubezpieczenie? Trudno jest określić wysokość ubezpieczenia pobieranego przez banki, ponieważ może być bardzo różne. Ale warto jest wziąć je pod uwagę i porównać całkowity koszt kredytu z uwzględnieniem kosztów polisy, jak i rezygnując z zabezpieczenia.

Kredyt porównanie banków przy zdolności kredytowej

Potrzebna jest odpowiednia zdolność kredytowa, aby otrzymać kredyt w banku. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaką i czy masz zdolność kredytową, to wystarczy skontaktować się z bankiem.

Musisz wziąć pod uwagę, że każdy bank w nieco inny sposób ją oblicza, a to oznacza, że w każdym (!) z banków będzie ona nieco inna. Przy niewielkiej kwocie kredytowania, to nie ma większego znaczenia, ale przy dużych kredytach hipotecznych ma to już kolosalne znaczenie.

Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty kredytu w terminie określonym w umowie wraz z odsetkami.

A co jest brane przy ocenie zdolności kredytowej?

DOCHODY. Oszacuj, nawet bez pomocy specjalnych kalkulatorów finansowych, ile możesz przeznaczyć miesięcznie na spłatę raty kredytowej. Podlicz wszystkie dochody, z adnotacją, które ze źródeł finansowych możesz udokumentować (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, itd.).

WYDATKI. Jak kształtują się twoje miesięczne wydatki? Podlicz: wszystkie rachunki stałe, jak np. opłaty za mieszkanie, prąd, gaz oraz dodatkowe, np. wydatki na utrzymanie domu, samochodu, ubezpieczenia, itp. Jeżeli spłacasz kredyt lub kredyty, posiadasz kartę kredytową uwzględnij je również w obliczeniach.

Zastanów się czy w najbliższych miesiącach nie czekają Ciebie nowe, ale zaplanowane wydatki. Podobnie musisz przewidzieć pewną kwotę na niespodziewane, które mogą się pojawić, np. wizyty lekarskie, mechanik, prezenty, itd.

MAKSYMALNA KWOTA RATY KREDYTOWEJ. Odejmij wydatki od udokumentowanych dochodów – w ten sposób ustalisz maksymalną kwotę, którą będziesz mógł przeznaczyć na spłatę kredytu.

Kredyt porównanie banków. Porównywarka lub pośrednik finansowy

Każda osoba, która szuka kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, powinna mieć możliwość zapoznania się z kilkoma ofertami bankowymi.

Można w tym celu skorzystać z wyszukiwarki kredytów lub porównywarki kredytów. Pozwalają ona przede wszystkim zorientować się w propozycjach banków, ale dodatkowo również można oszacować wysokość raty i wysłać wniosek kontaktowy do banku.

Inną opcją jest kontakt z pośrednikiem finansowym z firmy, która pomaga w uzyskaniu kredytu. W większości wypadków takie usługi są darmowe. Firma przygotuje zestawienie kredytów i poszczególnych propozycji w dopasowaniu do potrzeb i możliwości klienta.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Kredyt gotówkowy to popularny produkt finansowy udzielany głównie przez banki z przeznaczeniem na dowolny cel.

Każdy z banków, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych, jest pod kontrolą KNF (Komisji Nadzoru Finansowego), instytucji dbającej o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, bezpieczeństwa i przejrzystości. Zapewnienia ochronę interesów uczestników tego rynku.

Kredyt gotówkowy pozwala pozyskać środki finansowe od kilkuset (ok. 1000 zł) do nawet i 250 tysięcy złotych. Okres finansowania może sięgać od kilku miesięcy do 120 miesięcy.

Największa zaleta kredytu gotówkowego, który doceniają klienci banków?

 • pozwala pozyskać środki na całkowicie dowolne cele,
 • mało formalności,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • brak zabezpieczeń na hipotece,
 • możliwość wysłania wniosku online,
 • duża maksymalna kwota i czas jego spłaty.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok