Kredyt na 20 tys. zł – gotówkowy lub konsolidacyjny

2023-02-24 – ostatnia aktualizacja

Kredyt na 20 tys. zł – gotówkowy lub konsolidacyjny w banku. Nie ma jednego najlepszego banku, w którym najłatwiej otrzymasz kredyt na 20 tys. zł. Każdy bank prowadzi autonomiczną politykę kredytową. Obecnie, w dobie kryzysu gospodarczego, większość banów zaostrzyła kryteria udzielania kredytów i np. trudniej jest go uzyskać osobom, które mają umowy na czas określony, o dzieło lub zlecenie. Istotne jest jednak:

kredyt na 20 tys. zł gotówkowy lub konsolidacyjny

 • aby wybrać odpowiedni kredyt – dopasowany do potrzeb,
 • porównać chociażby dwie oferty kredytowe, z uwzględnieniem ich ceny (jeżeli to kryterium jest najważniejsze),
 • jeżeli jest to możliwe, negocjować z bankiem poszczególne koszty kredytowe, aby obniżyć całkowity koszt zobowiązania.

Pamiętaj: kredyt gotówkowy (a właściwie pożyczkę gotówkową) możesz przeznaczyć na dowolny cel, natomiast kredyt konsolidacyjny tylko na „połączenie” kilku zobowiązań bankowych.

Kredyt na 20 tys. zł gotówkowy

Zestawienie banków, z którymi możesz skontaktować się w sprawie kredytu na 20 tys. zł :

Jakie są zasadnicze plusy kredytów gotówkowych?

 • o kredyt lub pożyczkę gotówkową możesz wnioskować tradycyjnie, telefonicznie i przez internet,
  Przeczytaj również: kredyt przez internet – bez wychodzenia z domu.
 • mało formalności i wymaganych dokumentów,
 • wysoka możliwa kwota kredytu do uzyskania 150-200 tys. zł,
 • długi czas kredytowania – nawet i do 10 lat,
 • akceptacja wniosku i przelanie środków na konto możliwe jest niekiedy w tym samym dniu, co złożony wniosek kredytowy.

Jak wygląda symulacja rat kredytowych dla kredyt na 20 tys. zł?

 • 3 lata – 724 zł,
 • 4 lata – 567 zł,
 • 5 lat – 473 zł,
 • 6 lat – 410 zł,
 • 7 lat – 366 zł.

Są to oczywiście wyliczenia szacunkowe, ponieważ ostateczna wysokość raty będzie zależeć od ustalonych indywidualnie warunków kredytowania.

kredyt na 20 tys. zł gotówkowy symulacja rat

Co jest potrzebne, aby uzyskać kredyt na 20 tys. zł (gotówkowy)? Oczywiście niezbędna jest, podobnie jak w przypadku każdego kredytu, odpowiednia zdolność kredytowa i pozytywna historia kredytowa. Źródła dochodu akceptowane przez banki to przeważnie:

 • umowa o pracę, zlecenie, o dzieło,
 • działalność gospodarcza,
 • emerytura,
 • renta,
 • świadczenie przedemerytalne.

Wymagane będzie z pewnością dołączenie do wniosku o kredyt gotówkowy:

 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach i zatrudnieniu lub/i
 • wyciągu z przelewami wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące lub/i
 • PIT za ostatni rok.

Kredyt na 20 tys. zł – konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny? Najłatwiej go zdefiniować, jako kredyt, który przeznaczony jest na spłatę wybranych zobowiązań kredytowych w tym samym, jak i w innych bankach. Taki zabieg, pozwala uporządkować sytuację finansową, a jednocześnie zmniejszyć wysokość comiesięcznych rat kredytowych.

Jakie zobowiązania można skonsolidować? Przede wszystkim są to kredyty i pożyczki gotówkowe. W dalszej kolejności są to kredyty samochodowe, ratalne, inne konsolidacyjne czy mieszkaniowe. Dodatkowo konsolidacji podlegają również limity kart kredytowych czy debety w rachunkach ROR. Uwaga: zakres konsolidowanych produktów, minimalna i maksymalna kwota, maksymalny czas spłaty zobowiązania, zależy od konkretnej oferty kredytowej.

Jak to wygląda w praktyce? Bank przelewa nam kredyt na 20 tys. zł i spłacamy zobowiązania? Nie. To bank robi za nas. Reguluje nasze wierzytelności w bankach wskazanych do konsolidacji. Pieniądze na konto możemy otrzymać w sytuacji, kiedy:

 • jest to pożyczka konsolidacyjna (a w zasadzie jest to zwykła pożyczka gotówkowa),
 • w ramach konsolidacji wnioskujemy o dodatkową gotówkę (pożyczka gotówkowa automatycznie konsolidowana). Na konto wówczas jest przelewana tylko ta dodatkowa, wnioskowana część.

Rata kredytu konsolidacyjnego na 20 tys. zł? Podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, zależy od indywidualnej oferty kredytowej. Warto wziąć pod uwagę, że w przeważającej części kredyty konsolidacyjne są niżej oprocentowane od kredytów gotówkowych.

Szacunkowe wyliczenia: kredyt konsolidacyjny 20 tys. zł:

 • 4 lata – 835 zł,
 • 5 lat – 418 zł,
 • 6 lat – 361 zł,
 • 7 lat – 323 zł,
 • 8 lat – 300 zł.

Przypuśćmy, że łączna suma konsolidowanych kredytów wynosi 20 tys. zł, a obecna łączna wysokość rat kształtuje się na poziomie 638 zł, to wydłużając czas spłaty do 6 lat, rata może zostać obniżona o ponad 250 zł. Jeszcze raz podkreślmy: są to jedynie szacunkowe wyliczenia.

Z pewnością kredyt konsolidacyjny:

 • pozwala odzyskać i poprawić płynność finansową,
 • zwiększa zdolność kredytową,
 • poprzez wydłużenie czasu spłaty można znacznie obniżyć wysokość nowej raty,
 • ogranicza liczbę posiadanych zobowiązań, i tym samym musimy pamiętać tylko o jednym terminie płatności,
 • najczęściej można ustalić dzień płatności raty, np. kilka dni po otrzymaniu wynagrodzenia na konto,
 • dłuższy okres kredytowania to większy koszt kredytowy – zwiększenie kosztów odsetkowych,
 • nowy kredyt, to nie tylko odsetki, ale również dodatkowo może to być prowizja kredytowa, ubezpieczenie, opłata za rozpatrzenie wniosku, itp. Wzrasta zatem nie tylko całościowy koszt kredytu, ale również wysokość zobowiązania (zadłużenia).

Ostatnie dwa punkty wydaje się jednak mało istotny z perspektywy osoby, której grozi utrata płynności finansowej. A brak zdolności kredytowej, to brak możliwości uzyskania jakiegokolwiek kredytu, niezależnie czy będzie to 20 tys. zł czy 2 tys. zł.

Czy oprocentowanie nominalne wpływa na to, ile zapłacimy za pożyczone pieniądze? Tani kredyt konsolidacyjny oprocentowanie nominalne.

Kredyty i ocena zdolności kredytowej

W przypadku kredytów i pożyczek bank zawsze zbada zdolność kredytową. Co więcej: osoby ubiegające się o kredyt konsolidacyjny, niekiedy błędnie uważają, że bank nie będzie w ich przypadku badał ponownie zdolności kredytowej. Przecież, jeżeli banki przyznały wcześniej kredyty, to oznacza posiadanie zdolności kredytowej, prawda?

Niezależnie od tego:

 • czy konsolidacji podlegają tylko dwa niewielkie zobowiązania, czy kilka dużych,
 • czy dwa tygodnie wcześniej zaciągnąłeś pożyczkę gotówkową,

to nowa decyzja kredytowa wymaga odrębnej weryfikacji. Wynika to wprost z Ustawy o kredycie konsumenckim1 oraz z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego2 dla kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

kredyt na 20 tys zł ryzyko kredytowe konsumenta

Może zdarzyć się również tak, że przed konsolidacją bank stwierdził, że nie może udzielić Tobie pożyczki na wnioskowaną kwotę, a po konsolidacji jest to możliwe. Dlaczego występuje taka sytuacja?

1. Dzięki wydłużeniu czasu spłaty zmniejsza się rata kredytowa.
2. Zmniejszają się wydatki związane ze spłatą zobowiązania i rośnie tzw. dochód rozporządzalny.
3. Zwiększa się zdolność kredytowa.

Ostateczny wybór banku zależy od indywidualnego porównania ofert kredytowych:

 • jeżeli zależy Tobie przede wszystkim na cenie kredytu, to należy zwrócić uwagę na całkowity koszt – im jest niższy (podobnie jak RRSO) tym lepiej, bo kredyt będzie tańszy,
 • niższa rata kredytowa wiąże się z wydłużenie okresu finansowania, a to ma również bezpośrednie przełożenie na koszt kredytu,
 • wysokość raty po konsolidacji powinna być dopasowana do naszych możliwości finansowych – ani za wysoka, ani zbyt mała (patrz wyżej),
 • wybór systemu rat najczęściej ogranicza się do rat malejących i stałych. Raty malejące to tańszy całkowity koszt kredytu, ale wymagana jest większa zdolność kredytowa,
 • prowizja za udzielenie kredytu ma duże znaczenie w całościowym koszcie, zwłaszcza w przypadku kredytów krótkoterminowych – liczona jest najczęściej jako pewien procent od wysokości udzielonego kredytu,
 • dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych – o ile takie wystąpią – najczęściej wiążą się z wykupieniem ubezpieczenia lub poręczenia osób trzecich. Wyjątek: kredyty konsolidacyjne hipoteczne, gdzie zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości (w przypadku kredytu na 20 tys zł nie ma ofert kredytów konsolidacyjnych hipotecznych).

1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
2 Projekt znowelizowanej Rekomendacji S

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok