Firmy pożyczkowe oferują konsumentom pożyczki gotówkowe: krótkoterminowe oraz na raty – są to kredyty konsumenckie i dlatego muszą stosować się do przepisów prawa wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim oraz do przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt konsumencki pożyczki pozabankowe

Pożyczka pozabankowa jest kredytem konsumenckim w ogólnym założeniu, wynika to z przepisów o kredycie konsumenckim (z dnia 11 marca 2016 roku), zgodnie z art. 3 pkt 1. Zatem zobowiązanie, które jest udzielane osobie fizycznej na kwotę nieprzekraczającą 255 550 zł oraz jest udzielane przez pożyczkodawcę w zakresie swojej działalności dla konsumenta” będzie kredytem konsumenckim.

Pożyczka pozabankowa nie jest kredytem w wynikającym z prawa bankowego. Kredyty mogą udzielać wyłącznie banki (oraz SKOK-i) na cel, który został zapisany w umowie. Nie prawidłowymi i wprowadzającymi w błąd klienta są określenia:

  • kredyt bez BIK” – każdy bank przed udzieleniem kredytu lub pożyczki sprawdza historię kredytową potencjalnego klienta w BIK
  • kredyt bez dochodów” – banki (podobnie jak i firmy pożyczkowe) są zobligowane prawem do przeprowadzenia wnikliwej i rzetelnej oceny zdolności kredytowej klienta. Nie ma możliwości uzyskania kredytu bez wykazania odpowiednich dochodów.
  • kredyt dla zadłużonych” – zadłużenie w innych instytucjach finansowych nie eliminuje konsumenta z możliwości uzyskania kredytu w banku lub pożyczki w firmie pożyczkowej. Jeżeli jednak, historia kredytowa w BIK jest negatywna, to kredytu w banku nie otrzymamy – w firmie pożyczkowej jest to możliwe. Natomiast, jeżeli zostaliśmy wpisani na listę dłużników, np. BIG, to z dużym prawdopodobieństwem takiej pożyczki gotówkowej nie otrzymamy w żadnej sprawdzonej firmie pożyczkowej (nie wspominając już o banku).

Limity kosztowe pożyczek obowiązują zarówno banki i firmy pożyczkowe

Pożyczkodawcy nie mogą w sposób swobodny ustalać wysokości kosztów związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek gotówkowych. Czy nie jest to w pewnym sensie ograniczenie swobody działalności gospodarczej, to już inna sprawa. W każdym bądź razie muszą stosować się do przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z nią maksymalny limit kosztów odsetkowych to równowartość odsetek maksymalnych, określonych zgodnie z definicją zawartą w art. 359 Kc.

Maksymalne odsetki wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. W sierpniu 2021 roku stopa referencyjna NBP wynosi jeszcze 0,1 proc., zatem maksymalne oprocentowanie nominalne nie może przekraczać 7,2 proc. w skali roku.


Co zrobić w sytuacji kiedy mamy kilka zobowiązań kredytowych w bankach, a rata kredytowa jest za duża? Należy wówczas zastanowić się nad możliwością restrukturyzacji zadłużenia lub skonsolidowania kredytów w jeden nowy.


O Ustawie o kredycie konsumenckim bardzo często mówi się jako o ustawie antylichwiarskiej, ponieważ określa maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki, jakie mogą zostać nałożone na klientów przez pożyczkodawców. Nie mogą one obecnie wynosić więcej niż suma 25% całkowitej kwoty kredytu oraz do 30% iloczynu całkowitej kwoty kredytu oraz okresu spłaty wyrażonego w dniach do 365 dni.

Dodatkowo całkowity koszt kredytu w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć kwoty udzielonego zobowiązania – koszt ten obowiązuje przez 120 dni od momentu wypłaty gotówki z pierwszej pożyczki.

Obecnie w MS prowadzone są prace nad zmianą przepisów. Dzięki zaproponowanym przepisom nie będzie można w dowolny sposób ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty czy bardziej restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty (źródło: premier.gov.pl).

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.