Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką jest to inaczej kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy) lub zabezpieczeniem konsolidacji innych kredytów i pożyczek, jest hipoteka na nieruchomości.

kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką i bez hipoteki

Ogólnie kredyt konsolidacyjny można przeznaczyć na skonsolidowanie (czyli połączenie kilku kredytów i pożyczek w jeden kredyt):

 • kredyty / pożyczki gotówkowe,
 • kredyt / pożyczka samochodowa,
 • limit w karcie kredytowej,
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • pożyczka hipoteczna / kredyt hipoteczny i mieszkaniowy,
 • kredyt studencki.

Nie każdy bank konsoliduje wszystkie produkty, podobnie jak i mogą być ustalone limity minimalnej i maksymalnej kwoty kredytu czy czasu kredytowania.

Skontaktuj się z wybranymi bankami poniżej i zapytaj o kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteka na nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką. Formy zabezpieczenia kredytu

Każdy z banków może stosować nieco inne formy zabezpieczenia, dlatego niezbędne informacje dotyczące konkretnej oferty uzyskamy w wybranym banku.

Spośród prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, można wyróżnić:

 1. weksel in blanco kredytobiorcy wystawiony na rzecz banku wraz z deklaracją wekslową,
 2. hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu na rzecz banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 3. cesja praw na rzecz banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 4. wskazanie banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy do wysokości zadłużenia.

Zabezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki:

 1. poręcznie wekslowe,
 2. kaucja pieniężna,
 3. blokada środków pieniężnych na rachunku.

Prezentacja kosztów w kredycie konsolidacyjny hipotecznym

Poniżej został zaprezentowany przykład kredytu konsolidacyjnego hipotecznego na 60 tys. zł na 10 lat.

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi: 7,16%.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne: 5,98% w skali roku.

Oprocentowanie jest wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 1.78%) + marża banku (zysk banku) w wysokości 4,2%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki Bank z pewnością podwyższy marżę kredytu o kilka punktów procentowych.

Każdy kredyt o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem zmiany stóp procentowych. Oznacza to, że zmiana wysokości stopy procentowej powoduje zmianę wysokości raty kredytu.

Całkowity koszt kredytu 20 552  zł, w tym:

 • suma odsetek: 18 059 zł,
 • prowizja: 1500 zł (5% kwoty udzielonego kredytu),
 • koszt inspekcji nieruchomości 150 zł,
 • opłata administracyjna: 100 zł,
 • PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych: 19 zł.

Do całkowitego kosztu kredytu należy jeszcze doliczyć koszt ubezpieczenia nieruchomości oraz koszt ustanowienia hipoteki. Należy pamiętać o ty, aby dowiedzieć się o wszystkich opłatach i kosztach (np. wycena nieruchomości) związanych z kredytem.

Wycena nieruchomości wiąże się z pewnymi kosztami. Dowiedz się kto odpowiada za zapewnienie jej wykonania. Wycena musi być aktualna i wykonana przez rzeczoznawcę wpisanego w dniu wyceny na listę CRRM (Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych), prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Całkowita kwota do zapłaty: 80 552 zł.

Kredyt refinansowy to nie jest to samo co kredyt konsolidacyjny

Bardzo często mylnie łączy się kredyt konsolidacyjny z refinansowym, a co gorsze kredyt konsolidacyjny nazywany jest „oddłużeniowym„. Z pewnością nie oddłuża i nie likwiduje zadłużenia.

Kredyt refinansowy natomiast jest to kredyt przeznaczony na spłatę drogiego i niewygodnego kredytu hipotecznego (mieszkaniowego), zaciągniętego w tym samym lub innym banku.

Jeżeli swój stary kredyt hipoteczny można „zamienić” na korzystniejszy i tańszy, to warto taką możliwość wziąć pod uwagę. Dodatkowo niekiedy banki również oferują w ramach kredytu refinansowego, dodatkową gotówkę.

Czy można skonsolidować kredyty bez zabezpieczenia w postaci hipoteki?

Jeżeli tylko masz zdolność kredytową, to oczywiście nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że kredyty konsolidacyjne gotówkowe są bardziej powszechne, niż te zabezpieczone na hipotece nieruchomości.

Jeżeli spłacasz kilka zobowiązań i nie masz zabezpieczenia w postaci nieruchomości, to możesz wziąć pod uwagę kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Maksymalna kwota konsolidacji to nawet w niektórych bankach i 200 000 zł do 10 lat.

Konsolidacja zobowiązań, to krok w kierunku poprawienie sytuacji finansowej w domowym budżecie. Przede wszystkim dlatego, że to połączenie wszystkich kredytów w jeden kredyt, z jednym terminem spłaty i z jedną niższą ratą. Takie działanie z pewnością ułatwi obsługę długu.

Dodatkowo coraz więcej banków oferuje dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji. Można ją przeznaczyć na dowolny cel, a jej wysokość zależy od wartości konsolidowanych zadłużeń. Najczęściej jest to ok. 20-30% wartości konsolidacji, chociaż można się spotkać z ofertami nawet i do 100%.

Tani kredyt gotówkowy i ranking kredytowy. Czy rankingi kredytowe są obiektywne i czy można na ich podstawie podejmować decyzję o wyborze banku?

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok