Kredyt konsolidacyjny. Połącz swoje zobowiązania w jedno

Kredyt konsolidacyjny jest stosowany w sytuacji, kiedy wysokość miesięcznych rat jest zbyt duża i wówczas decydujemy się na połączenie kilku kredytów lub pożyczek w jeden kredyt. Na czym polega zasada konsolidacji i czy (warto i) kiedy powinniśmy z niej skorzystać?

Kredyt konsolidacyjny. Połącz swoje zobowiązania w jedno

Kompendium wiedzy na temat konsolidacji. Na początku krótkie pytanie: Kredyt konsolidacyjny  co to jest?

Każdy kredyt jest kredytem celowym, w tym również kredyt konsolidacyjny. Oznacza to, że musi być dokładnie („co do przecinka„) przeznaczony z zapisami w umowie – w tym przypadku jest to spłata określonych zobowiązań finansowych. Takie rozwiązanie, pozwala przede wszystkim wyeliminować zbyt duże obciążenia finansowe z tytuł spłaty kredytów i pożyczek, a tym samym uniknąć ryzyka zaprzestania spłaty zobowiązań.

Nie jest to KREDYT ODDŁUŻENIOWY  – ponieważ nie oddłuża, a dług pozostaje wciąż do spłaty. Zmienia się tylko podmiot będący, który staje się nowym wierzycielem. Na jakiej zasadzie to wszystko się odbywa, o tym poniżej.

Konsolidacja oznacza:

„Połączenie” mniejszych kredytów i pożyczek lub innych zobowiązań finansowych w jeden kredyt. Precyzyjniej ujmując, nowym kredytem spłacane są zobowiązania wyszczególnione we wniosku kredytowym.

Dzięki przeprowadzeniu takiej operacji jest tylko 1 kredyt, 1 rata i 1 bank. A rata powinna być znacznie mniejsza (nawet o 20-30%) od sumy rat konsolidowanych należności. Konsolidację kredytów, czyli o kredyt konsolidacyjny można wnioskować w bankach i SKOK-ach. Kredytów konsolidacyjnych nie udzielają firmy pożyczkowe.

Kredyt konsolidacyjny. Szybki przegląd banków

Jeżeli nie chcesz czytać o konsolidacji, ponieważ dobrze wiesz na czym polega, a chcesz sprawdzić tylko oferty, to lista banków znajduje się poniżej. A tuż pod nią kontynuacja artykułu.

Żaden kredyt (no, może poza inwestycyjnym) nie korzystny z punktu kredytobiorcy, ale konsolidacja może być jedynym słusznym rozwiązaniem, kiedy raty zaczynają coraz więcej znaczyć w domowym budżecie i pojawia się groźba utraty płynności finansowej (wydatki przekroczą dochody).

Wyróżnić można  kredyty konsolidacyjne ze względu na sposób zabezpieczenia:

 • kredyt konsolidacyjny gotówkowy,
 • kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

oraz ze względu na przeprowadzaną operację:

 • tradycyjnie w banku – składanie wniosku,
 • online – procedura odbywa się przez internet i telefonicznie

Jak działa kredyt konsolidacyjny – kredyt na spłatę innych zobowiązań

Ponieważ jest to kredyt przeznaczany na spłatę innych zobowiązań, to powstaje pytanie dotyczące kredytów, które mogą zostać spłacone? Praktycznie wszystkie, ale jak zawsze, zakres takiej konsolidacji wyznacza bank. Ponieważ każda oferta jest różna, to i produkty konsolidowane będą różne. Generalnie jednak, kredyt konsolidacyjny pozwala spłacić inne kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • studenckie,
 • konsolidacyjne,
 • hipoteczne
 • w rachunkach ROR i na kartach kredytowy.

Bank wyznacza również pozostałe zasady, takie jak:

 • minimalną i maksymalną kwotę kredytu oraz czas spłaty,
 • liczbę produktów, które można spłacić,
 • wykluczenie z konsolidacji zobowiązań z banku, który udziela kredytu lub wymóg co najmniej jednego zobowiązania spoza banku konsolidującego kredyty,
 • banki niechętnie konsolidują inne kredyty konsolidacyjne,
 • oczywiście zawsze liczy się również zdolność i wiarygodność kredytowa.

Jak wziąć taki kredyt konsolidacyjny?

Podobnie jak każdy inny kredyt – należy złożyć wniosek kredytowy. Praktycznie nie różni się on od zwykłego wniosku o kredyt lub pożyczkę gotówkową, tylko, że wyszczególnione są konsolidowane zobowiązania. A jeżeli jest to konsolidacja hipoteczna, to procedura jest zbliżona do tej, kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny.

Przygotowywane oferty kredytowe dotyczące konsolidacji, są z reguły nieco bardziej atrakcyjne od ofert kredytów i pożyczek gotówkowych. Najczęściej takie specjalne oferty przygotowane przez bank mają obniżone oprocentowanie nominalne i niekiedy nie jest pobierana prowizja od udzielanego kredytu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bank nie przelewa pieniędzy ns Twoje konto, ale bezpośrednio spłaca wyszczególnionych wierzycieli. Nie ma wyjątków od tej reguły, ale może być nieco zmodyfikowana:

 • pożyczka gotówkowa konsolidacyjna jest wypłacana na konto, ale w terminie określonym w umowie (ok. 7. dni), należy zamknąć konsolidowane zobowiązania,
 • jeżeli w ramach kredytu ubiegasz się również o dodatkową gotówkę, to ona zostaje wówczas przelana na Twoje konto i możesz nią swobodnie dysponować.

Czy kredytem konsolidacyjnym można spłacić pożyczki pozabankowe?

W zdecydowanej większości nie, ale jest pewna możliwość, aby również takie produkty spłacić. Ponieważ kredyt konsolidacyjny jest kredytem na spłatę tylko innych zobowiązań bankowych, to należy szukać dodatkowej furtki… w dodatkowej gotówce.

Inaczej, jest to pożyczka gotówkowa udzielana przez bank i konsolidowana łącznie z pozostałymi kredytami. I wówczas można ją przeznaczyć na spłatę drogich pożyczek niebankowych.

Najgorszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty firmy pożyczkowej. Wspomniane zostało już, że firmy pożyczkowe nie udzielają kredytów, tylko pożyczki, zatem nie mogą mieć w ofercie kredytów konsolidacyjnych. Mogą tylko zaoferować pożyczkę gotówkową na dowolny cel. Oczywistym jest, że taka pożyczka nie będzie tania, a dużo droższa niż porównywalny kredyt bankowy (co do wysokości i czasu kredytowania).

Na co należy zwrócić uwagę zaciągając kredyt konsolidacyjny?

Jest kilka elementów wspólnych dla wszystkich kredytów oraz szczególne dla kredytów konsolidacyjnych, które należy wziąć pod uwagę.

 • nowa rata po konsolidacji – oczywiście powinna być niższa niż suma rat wynikająca z konsolidowanych zobowiązań. Niższa rata, to oczywiście dłuższy czas kredytowania.
 • zabezpieczenie kredytu – jaki zabezpieczenie wymaga bank. W przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego takim zabezpieczeniem jest hipoteka. W najbardziej popularnych kredytach konsolidacyjnych gotówkowych zabezpieczenia nie występują, poza tymi standardowymi, ale bank może uzależnić jego udzielenie lub zaproponować lepszą ofertę od wykupienia ubezpieczenia. Najczęściej ma to miejsce przy wysokich konsolidacjach lub nie najlepszej ocenie kredytowej.
 • oprocentowanie nominalne – w szczególności istotne dla tego rodzaju kredytów. Dlaczego? Ponieważ kredyty konsolidacyjne są udzielane na większe kwoty i dłuższy czas kredytowania niż kredyty gotówkowe. Od oprocentowania zależy wysokość zapłaconych odsetek.
 • prowizja – pobierana jest od wysokości udzielonego kredytu i naliczana jest jako pewien procent od wysokości udzielonego kredytu.
 • całkowity koszt kredytu oraz RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – odsetki, prowizja i inne opłaty, która należy oddać bankowi poza pożyczonym kapitałem. Większa kwota kredytu oraz dłuższy czas jego spłaty, powoduje, że największym kosztem kredytu są odsetki. W związku z tym, banki są bardziej skłonne zrezygnować z pobierania prowizji w ramach promocji.

Dokumenty, które należy przygotować do kredytu konsolidacyjnego

Aby ubiegać się o kredyt konsolidacyjny, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Oczywiście należy wypełnić wniosek kredytowy oraz przygotować:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu,
 • dane o zobowiązaniach, które mają zostać skonsolidowane.

Wiele zapytań dotyczy dokumentów poświadczających uzyskiwania dochodów. Takie dokumenty w zależności od banku, mogą być różne. Ale tak naprawdę nie ma co się tym przejmować, ponieważ doradca bankowy poinformuje Ciebie, jak przygotować się do konsolidacji i jakie dokumenty będzie wymagać.

Kredyt konsolidacyjny i formy uzyskiwanego dochodu

W zależności od uzyskiwanego dochodu mogą to być następujące dokumenty:

1. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

 • Aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 m-ce.

2. Emeryci i renciści: – zaświadczenie o zarobkach.

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub
 • kserokopia ostatniej waloryzacji LUB
 • kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia (lub legitymacja rencisty).

3. Prowadzący gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie (w oryginale) z UG potwierdzające fakt posiadania (dzierżawienia) gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu płatniczego ORAZ
 • kserokopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami ORAZ
 • kserokopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego.

4. Prowadzący działalność gospodarczą:

 • kserokopia wpisu do CEIDG lub kserokopia wyciąg/odpis z KRS-u ORAZ
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 m-ce (zachowana terminowość wpłat) LUB
 • zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 m-ce (zachowana terminowość wpłat) ORAZ
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
 • kart podatkowa – decyzja (kserokopia) Naczelnika US,
 • ryczałt – ostatnie zeznanie roczne potwierdzone przez US (PIT 28),
 • PKPiR – zestawienie (kserokopia) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne potwierdzone przez US (PIT 36/PIT 36L).

W przypadku kserokopii oryginał jest do wglądu banku.

 

przykładowy wzór wniosku o kredyt konsolidacyjny

Bardzo ważne pytanie: czy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny?

Nie ma co się czarować: żaden kredyt nie jest opłacalny, ponieważ ZAWSZE trzeba oddać więcej niż pożyczyliśmy. W liczbach bezwzględnych nie wygląda to korzystnie. Kredyt w wysokości 10 tys. zł na 1 rok z oprocentowaniem nominalnym na poziomie 5% oznacza, że do oddania jest dodatkowo 500 zł.  Niby nie dużo, ale rata miesięczna w tym konkretnym przykładzie wyniesie ok. 875 zł. I to jest już całkiem sporo. Ale tak naprawdę rzadko kto pożycza tak duże pieniądze na tak krótki czas, a pamiętajmy, że im on jest dłuższy i kredyt większy, to koszty mocno idą w górę. To wszystko powoduje, że wysokość Twojego zadłużenia wzrasta i Twój ogólny dług jest większy niż przed konsolidacją.

To jaki jest tu sens?! Założeniem konsolidacji jest przede wszystkim POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (a nie mityczne oddłużanie). Mniejsza rata powoduje, że strona wydatkowa się zmniejsza, a tym samym Twój budżet rozporządzalny jest większy. Mniejsze wydatki i zbilansowany budżet, pozwalają przeprowadzić sanację domowych finansów. Sprawą drugorzędną jest to, że zamiast kliku rat spłacasz tylko jedną i masz tylko jeden termin płatności. Mniej istotne jest to, że poprawia się Twoja zdolność kredytowa. Najważniejsze jest to, że można obniżyć stronę wydatkową bez konieczności zwiększania dochodów (zwłaszcza w sytuacji, jeżeli nie ma takich możliwości).

Niekiedy opłaca  się jednak spłacić stare kredyty i pożyczki, zwłaszcza wówczas, jeżeli zaciągnęliśmy je jakiś czas temu z wysokim oprocentowanie nominalnym.

Kredyt konsolidacyjny w przykładach

kredyt konsolidacyjny przykład reprezentatywny

Rodzaj rat: malejące – nie ma jednej takiej samej raty, z każdym miesiącem ich wysokość się zmniejsza. Oprocentowanie nominalne 5,12% w skali roku. Prowizja (3%) pobrana z kwoty kredytu.

 • 60 000 zł – 120 miesięcy
  Kwota do wypłaty 58 200 zł
  Całkowity koszt kredytu 17 288 zł
  Prowizja 1 800 zł (3,00%)
  Raty od 756 do 502 zł.
 • 50 000 zł – 120 miesięcy
  Kwota do wypłaty 48 500 zł
  Całkowity koszt kredytu 14 407 zł
  Prowizja 1 500 zł (3,00%)
  Raty od 630 do 418 zł.
 • 40 000 zł – 108 miesięcy
  Kwota do wypłaty 38 800 zł
  Całkowity koszt kredytu 10 501 zł
  Prowizja 1 200 zł (3,00%)
  Raty od 541 do 372 zł.
 • 30 000 zł – 84 miesiące
  Kwota do wypłaty 29 100 zł
  Całkowity koszt kredytu 6 340 zł
  Prowizja 900 zł (3,00%)
  Raty od 485 do 359 zł .

Konsolidacja – wady i zalety

W dużym stopniu zostały już wyszczególnione wady i zalety kredytu konsolidacyjnego. Dlatego podsumowując:

 • Kredyt konsolidujący, to nowy kredyt, który pozwala na spłatę starych kredytów i pożyczek.
 • Nie musisz pamiętać o kilku ratach u terminach spłat. Jest tylko jedna rata w miesiącu.
 • Nowa rata kredytowa może być znacznie niższa niż suma rat konsolidowanych zobowiązań.
 • Pozwala poprawić płynność finansową i może stać się kołem ratunkowym przed groźbą wpadnięcia w spiralę zadłużenia.
 • Zwiększa się dochód rozporządzalny, a tym samym poprawia się zdolność kredytowa.
 • Możliwość uzyskania dodatkowej gotówki (nawet do 30% wysokości konsolidowanych zobowiązań) na dowolny cel (jeżeli szukasz kredytu lub pożyczki gotówkowej, skorzystaj z porównywarki rat kredytu).

Wady?
Oczywiście koszt kredytowy, co powoduje, że wzrasta całkowite zadłużenia:

wzrost zadłużenia przy kredycie konsolidacyjnym

1 komentarz do “Kredyt konsolidacyjny. Połącz swoje zobowiązania w jedno”

 1. Głównym założeniem konsolidacji kredytów było – jakiś czas temu – zamiana kredytów starych, z wysokim oprocentowaniem, na kredyt z mniejszym oprocentowanie. Taka „zamiana” przy skróceniu czasu spłaty mogła być nawet opłacalna.

  Teraz konsolidacja kredytów ma na celu wydłużenie czasu spłaty kredytu i zmniejszeniu raty kredytowej, kosztem zwiększenia zadłużenia (nowy kredyt – odsetki i inne ewentualne koszty).

  Konsolidację warto również przemyśleć, kiedy od lat nie można w pełni spłacić kart kredytowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok