Kredyt konsolidacyjny. Odzyskaj płynność finansową

2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Często zdarza się tak, że jedna osoba lub gospodarstwo domowe, spłaca jednocześnie kilka różnych kredytów i zobowiązań. Z pewnością niektórzy sobie z tym radzą, z kilkoma płatnościami w miesiącu i w różnych terminach, ale i są osoby, którym trudno jest nad tym zapanować. Co więcej, zdarza się, że wysoka liczba zobowiązań powoduje, że zaczynasz tracić kontrolę nad nimi, a być może nawet i płynność finansową? Co wówczas? Kolejny kredyt lub pożyczka gotówkowa?
Kredyt konsolidacyjny. Odzyskania płynności finansowej
Kredyt konsolidacyjny. Odzyskaj płynność finansową. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Rozwiązania mogą być trzy:

1. Zwiększenie uzyskiwanych dochodów,
2. Ograniczenie wydatków.
3. Restrukturyzacja zadłużenie.
4. Konsolidacja zobowiązań i skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego.

Jeżeli obecnie nie jest możliwe zrealizowanie punktu pierwszego, to należałoby spróbować ograniczyć wydatki. Ale może okazać się, że również i to działanie nie będzie w pełni wystarczające. Zakładając, że nie jest możliwe spłacenie żadnego zobowiązania przed terminem, należałoby podjąć działania zmierzające do zrestrukturyzowania zadłużenia. W tym konkretnym przypadku mamy na myśli zmianę warunków podpisanych umów kredytowych, a konkretnie wydłużenie czasu spłaty, tak, aby obniżyć wysokość miesięcznej raty.

Jest to oczywiście do zrealizowania, pod warunkiem, że umów kredytowych jest nie więcej niże 2-3. Każde negocjacje z bankiem wymagają czasu, a następnie podpisanie aneksu do umowy, co łącznie może potrwać kilka tygodni. A w sytuacji zagrożenia utraty płynności finansowej, czas to pieniądz.

Pozostaje ostatnia więc opcja:

Kredyt konsolidacyjny, czyli konsolidacja kilku zobowiązań w jeden kredyt

Na czym polega konsolidacja kredytów? Kredyt konsolidacyjny pozwala „połączyć” wszystkie posiadane kredyty i pożyczki w jedno zobowiązanie.

Należałoby wyjaśnić co oznacza to „połączenie” zobowiązań. Mówiąc o konsolidacji kredytów, potocznie używa się określenia „połączenie” zobowiązań kredytowych w jedno. Jest to inaczej mówiąc nowy kredyt, który jest przeznaczony na spłatę zobowiązań wyszczególnionych we wniosku kredytowym. Kredytobiorca nie dostaje zatem fizycznie pieniędzy do ręki (lub na rachunek), ale to bank spłaca wierzycieli. W ten sposób następuje redukcja zobowiązań do jednego.

Należy również nadmienić, że każdy z banków prowadzi swoją własną politykę kredytową, i to on sam decyduje, jakie zobowiązania konsoliduje. Ale ogólnie można to sprowadzić do następujących produktów kredytowych:

 • pożyczki i kredyty gotówkowe,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty i pożyczki samochodowe,
 • hipoteczne produkty finansowe (hipoteczne kredyty, mieszkaniowe, pożyczki),
 • kredyt studencki,
 • limity w ROR-ach i na kartach kredytowych.

Co daje konsolidacje kredytów?

Konsolidacja kredytów przeprowadzana jest w jednym zasadniczym celu: obniżenie nowej raty kredytowej w stosunku do sumy rat konsolidowanych kredytów i tym samym poprawy płynności finansowej. Obniżka raty powoduje zatem, że Twój dochód rozporządzalny będzie większy, czyli zwiększa się nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami.

Dodatkowe korzyści z konsolidacji, to również zlikwidowanie kliku różnych terminów płatności (oszczędności na przelewach znikome w skali miesiąca, ale na przestrzeni roku czy kilku lat, zauważalne) oraz poprawa zdolności kredytowej. Ta druga opcja jest szczególnie ważna dla osób, które pomimo posiadanego zadłużenia, planują skorzystać z pożyczki lub kredytu bankowego, niekoniecznie w momencie konsolidacji (a jest to możliwe kiedy korzystasz z kredytu z opcją dodatkowej gotówki), ale chociażby za jakiś czas.

Podobnie jak w przypadku każdego kredytu, tak i również w przypadku kredytów konsolidacyjnych występuje jeden zasadniczy minus, o którym należy pamiętać. Chodzi o całkowity koszt takiego kredytu. Ponieważ (duże) zmniejszenie raty kredytowej jest możliwe tylko poprzez odpowiednie wydłużenie czasu spłaty kredytu, to i z każdym dodatkowym miesiące rośnie koszt odsetek. Oznacza to, że kredytobiorca odda znacznie więcej niż gdyby spłacał posiadane kredyty przed ich skonsolidowaniem. A tym samym wzrasta również wysokość całkowitego zadłużenia.

Zanim zatem skorzystasz z kredytu konsolidacyjnego, to należy dobrze zapoznać się z daną ofertą kredytową i dokładnie policzyć, ile tak naprawdę będzie Ciebie taki kredyt kosztował.

Konsolidacja na 50 000 zł

Przykładowe wyliczenia dla konsolidacji na 50 000 zł. Przypuśćmy, że Twoje łączne zadłużenie wynosi 50000 zł, na które składa się:

 • pożyczka nr 1, pozostaje do spłaty 25 tys. zł przez kolejne 4 lata,
 • pożyczka nr 2, pozostaje do spłaty 15 tys. zł przez kolejne 2 lata,
 • kredyt samochodowy, pozostaje do spłaty 6 tys. zł przez kolejne 1,5 roku,
 • limit na karcie i w rachunku 4 tys. zł.

Jak zatem wyglądałaby rata miesięczna przyjmując róże czasy spłaty oraz całkowity koszt kredytu? Przedstawiają to poniższe szacunkowe wyliczenia (rrso 6,16%, oprocentowanie nominalne 5,99%). Okres kredytowania – rata – całkowity koszt kredytu:

 • 5 lat – 966,41 zł – 57 984,60 zł,
 • 6 lat – 828,41 zł – 59 645,52 zł,
 • 7 lat – 730,19 zł – 61 335,96 zł,
 • 8 lat – 656,83 zł – 63 055,68 zł,
 • 9 lat – 600,04 zł – 64 804,32 zł.

Jeżeli zatem Twoja rata przed konsolidacją wynosiłaby 1100 zł, to wydłużając czas spłaty do 6 lat, zmniejszyłbyś ratę o prawie 300 zł, ale jednocześnie Twoje zadłużenie zwiększyłoby się o prawie 10 tys. zł.

Należy mieć zatem te wszystkie negatywne czynniki na uwadze. Ale ponieważ propozycji kredytowych jest całkiem sporo, to można śmiało je wszystkie porównać i wybrać tańszą opcję.

Tani kredyt konsolidacyjny

To czy kredyt konsolidacyjny jest tani czy drogi, zależy od kilku czynników. Podobnie czy oferta będzie korzystna dla Ciebie.

Na początku krótko o tym czy dany kredyt jest tani, czy drogi. Na co należy zwrócić uwagę? To już zostało powyżej pośrednio napisane powyżej: na koszt całkowity kredytu. Jest to wszystko to, co zapłacisz poza pożyczonym kapitałem. Na koszt kredytowy wpływają przede wszystkim odsetki, będące pochodną oprocentowania nominalnego kredytu, jego wysokości oraz czasu kredytowania. Pozostałe koszty, to może być np. prowizja od wysokości kredytu, ewentualne ubezpieczenie kredytu i opłaty dodatkowe.

Całkowity koszt kredytu przedstawia również RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, tylko, że jest prezentowana w ujęciu procentowym w skali roku. Jest to zatem łączny kosztów generowany przez kredyt. Jeżeli RRSO wynosi 15%, a oprocentowanie nominalne 6%, to różnica pomiędzy nimi –  9% – to wszystkie dodatkowe koszty.

Generalne zasada jest prosta: im mniejszy jest całkowity koszt oraz RRSO, to kredyt jest tańszy. Ale nie można tego stwierdzić, analizując tylko jedną ofertę. Konieczne jest porównanie co najmniej dwóch. Ważne! Aby stwierdzić czy oferta nr 1 jest tańsza od oferty nr 2, należy porównywać takie same kredyty co do wartości, czyli muszą być jednakowe wysokości porównywanych kredytów, okresy kredytowania i jednakowy system rat (malejące lub stałe).

Przykład reprezentatywny kredytu konsolidacyjnego: 15 000 zł na 36 miesięcy
RRSO wynosi 10,14%. Roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%.
Całkowity koszt kredytu 2 234,07 zł, w tym:

 • odsetki 1 701,07 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 525 zł,
 • pozostałe koszty 8 zł.

Całkowita kwota do zapłaty (stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu) wynosi 17 234,07 zł.
Raty po 463.92 zł, 36 ostatnia rata wyrównująca w kwocie 463,87 zł

Kalkulacja sporządzona na dzień 10.3.2022 r.

Ostateczne warunki kredytowania

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku indywidualnej oceny kredytowej dokonanej przez, czyli od Twojej zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej.

Zdolność kredytowa – zdolność do terminowej spłaty zobowiązania zgodnie z ustalonymi warunkami i harmonogramem spłat. Zależy ona w głównej mierze od wysokości uzyskiwanych dochodów oraz od okresu na jaki dany kredyt ma zostać zaciągnięty. Z reguły im dłuższy będzie czas spłaty, tym wyższa jest zdolność kredytowa.

Nie trzeba wspominać, że im lepszą ocenę uzyskasz, tym na lepsze warunki kredytowe możesz liczyć. Jeżeli zatem zaprzestałeś płacić raty kredytowe, to z dużym prawdopodobieństwem kredytu nie otrzymasz.

Więcej informacji w temacie konsolidacji znajdziesz również poniżej:

odzyskaj płynność finansową z kredytem konsolidacyjnym


Aktualizacja publikacji: 14 marca 2022 r.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok