Kredyt konsolidacyjny i scoring kredytowy. Co decyduje o 5?

2024-01-27 – ostatnia aktualizacja

Aby pozytywnie wnioskować o kredyt konsolidacyjny w banku, konieczne jest uzyskanie w banku odpowiednio wysokiego scoringu kredytowego. Oznacza to, że ogólna ocena kredytowa, na którą składa się zdolność i wiarygodność kredytowa, zadecyduje o decyzji kredytowej.

kredyt konsolidacyjny i scoring kredytowy

Scoring kredytowy służy bankom do sprawdzania, czy jesteśmy wiarygodnym klientem. Ocenia on dotychczasową historię kredytową, zdolność kredytową, oraz prognozę spłacalności zaciągniętych przyszłych zobowiązań w okresie najbliższego roku.

Taka ocena określa ryzyko kredytowe dotyczące konkretnego klienta w stosunku do innych osób, które również ubiegały się o kredyt.

Można to uprościć: bank zestawia nasz wynik scoringowy z punktacją tych osób, którym kredyt został przyznany. Większa szansa na uzyskanie kredytu jest wówczas, kiedy uzyskana wartość jest podobna do tej, którą uzyskali klienci, którzy w terminie spłacali zobowiązanie. Im niższa jest taka ocena, tym wyższe ryzyko dla banku i mniejsze szanse na uzyskanie kredytu lub będzie on udzielony na gorszych warunkach.

Co wpływa na scoring kredytowy?

A co wpływa i jak ustalany jest scoring kredytowy? Przede wszystkim uwzględniane są elementy, które zadecydowały o tym, jakim kredytobiorcą jesteśmy w danej chwili. Ale również przy wyliczaniu scoringu brane jest pod uwagę, między innymi:

  • profesja, którą wykonujesz i jaki masz staż pracy ogólny i obecny (jak długo jesteś zatrudniony przez obecnego pracodawcę i jak długo pracowałeś u poprzedniego),
  • wysokość miesięcznych dochodów,
  • zobowiązania kredytowe (kredyty, pożyczki, karty kredytowe, debet w rachunku),
    status mieszkaniowy – czy masz własny dom lub mieszkanie, jak długo mieszkasz pod danym adresem i w jakim mieście,
  • stan cywilny i wiek,
  • wykształcenie,
  • liczba osób pozostających na naszym utrzymaniu.

To także dodatkowe elementy jak: czy posiadamy ubezpieczenie na życie, samochód, umowę z operatorem komórkowym, jaki jest stan rachunków bankowych, itd.

Dużo czynników, prawda? Ale nie każdy z nich ma taką samą wagę – dochody, wydatki, historia kredytowa są najważniejsze.

Scoring kredytowy, a przyszłe kredyty i pożyczki

Możemy mieć pozytywną historię kredytowa, ale i tak kredytu nie dostaniemy… Może się okazać, że według oceny banku, udzielenie kredytu wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Być może posiadasz już zbyt dużo zobowiązań, albo wziąłeś ich za dużo w ostatnim czasie. I wówczas scoring jest zbyt mały i „nici z kredytu„…

Ludzie, którzy wykorzystują prawie cały dostępny limit kredytowy, częściej mają kłopoty z terminowym płaceniem rat… A wówczas pozostaje kredyt konsolidacyjny i konsolidacja kredytów, wszystko po to, aby obniżyć ratę kredytową.

Taka operacja pozwala nie tylko na odzyskanie płynności finansowej, ale także na zwiększenie zdolności kredytowej. Dlatego banki tak chętnie proponują klientom dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji.

Po co banki korzystają ze scoringu kredytowego?

Przede wszystkim banki korzystają ze scoringu, aby znacznie przyspieszyć całą procedurę związaną z udzielaniem kredytu. A jednocześnie, aby ograniczać swoje ryzyko kredytowe.

Ogólna suma scoringowa wpływa na każdą decyzję kredytową, niezależnie czy jest to kredyt konsolidacyjny, czy każdy inny.

Jeżeli ocena scoringowa będzie poniżej tak zwanego punktu odcięcia (dolny próg przyznania kredytu), to decyzja kredytowa będzie odmowna. Bliska tego punktu, to kwota zaproponowanego kredytu będzie mniejsza lub bank będzie wymagał dodatkowego zabezpieczania.

Warto wiedzieć jednak, że ten sam scoring w różnych bankach może być różnie odbierany. Scoring nie jest też jedyną informacją braną pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowych.

Czy scornig kredytowy BIK, to to samo co scoring bankowy?
Nie. Bank przy ocenie bierze wspomniane powyżej elementy, takie jak między innymi: stan cywilny, wykonywany zawód, wiek czy miejsce zamieszkania.Jak uzyskać dobry scoring bankowy?
Ważna informacja: scoringu nie poprawimy z dnia na dzień. Zatem zmiana pracy na lepiej płatną pracę nie sprawi, że nasza ocena w banku nagle podskoczy w górę. A zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy opóźnienia w płaceniu rat, rachunków czy limit na karcie kredytowej mamy wykorzystany w 100%.Na pozytywną historię kredytową pracujemy cały czas, podejmując mądre decyzje kredytowe i nie zalegając ze spłatami naszych WSZYSTKICH zobowiązań finansowych.

Przegląd kredytów konsolidacyjnych

Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty i złożyć wniosek o kredyt konsolidacyjny? Poniżej można się szybko zapoznać ze standardowymi i internetowymi propozycjami kredytów oraz pożyczek konsolidacyjnych.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok