Kredyt konsolidacyjny gdzie najlepiej połączyć kredyty

Kredyt konsolidacyjny gdzie najlepiej połączyć kredyty i czy do konsolidacji potrzebne jest posiadanie nieruchomości? W jakim banku można zaciągnąć kredyt konsolidacyjny, aby skutecznie poradzić sobie ze spłatą licznych zobowiązań?

kredyt konsolidacyjny gdzie najlepiej połączyć kredyty

Jeżeli posiadasz odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z propozycji banku dotyczącej kredytu konsolidacyjnego.

Zanim jednak dokonasz najlepszego wyboru, to należy zdawać sobie sprawę, że każdy produkt kredytowy, w tym i również i kredyt konsolidacji, dopasowany jest do konkretnych potrzeb konsumenta i ewentualnych scenariuszy, które mogą się przytrafić.

Najczęściej kredyt konsolidacyjny jest brany pod uwagę, w sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność:

 • poprawy płynności finansowej i obniżenie raty kredytowej,
 • zredukowanie liczby posiadanych zobowiązań,
 • poprawy zdolności kredytowej.

I w zasadzie są to trzy najważniejsze przesłanki do przeprowadzenia konsolidacji i skorzystania z kredytu konsolidacyjnego.

Gdzie najlepiej połączyć kredyty?

Szukając odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru banku, należy wziąć pod uwagę indywidualną sytuację finansową. Inne mogą być założenia, maksymalna kwota kredytu, inne zobowiązania do konsolidacji mogą być brane pod uwagę, a to z kolei implikuje wybór konsolidacji gotówkowej lub hipotecznej – zabezpieczone na hipotece nieruchomości.

To właśnie kredyt konsolidacyjny bez hipoteki – kredyt konsolidacyjny gotówkowy – jest najbardziej popularnym rodzajem konsolidacji. Nie tylko maksymalna kwota może wynieść nawet i 200 000 zł i być rozłożona na 10 lat, ale i formalności są zdecydowanie mniejsze. W przypadku konsolidacji na duże kwoty i bliskie maksymalnemu okresowi spłaty, banki mogą wymagać dodatkowe zabezpieczenia, np. wykupienia ubezpieczenia.

Kredytobiorcy, którzy spłacają wiele różnych produktów kredytowych, zaciągniętych w różnych bankach, mogą złożyć wniosek kredytowy o udzielenie kredytu konsolidacyjnego (nie o konsolidację kredytów – można natomiast złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu gotówkowego) i jest to z pewnością dobry krok do polepszenia bilansu domowego budżetu.

Jakie zobowiązania bankowe można skonsolidować? Podkreślmy, że skonsolidować można jedynie kredyty i pożyczki, które zostały zaciągnięte w bankach (niekiedy również w SKOK-ach). Natomiast żaden bank nie skonsoliduje pożyczek, które zostały zaciągnięte w firmach pożyczkowych. Takie zobowiązania można spłacić z dodatkowej gotówki, która została udzielona w ramach konsolidacji lub z pożyczki konsolidacyjnej.

Konsolidowane kredyty i pożyczki bankowe:

 • gotówkowe,
 • samochodowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • limity w kartach kredytowych i rachunkach ROR.

Ostatecznie, zakres konsolidowanych zobowiązań, ich liczba, minimalna i maksymalna kwota kredytu, zależy od banku, który prowadzi własną politykę kredytową.

Konsolidacja kredytu hipotecznego z pozostałymi kredytami

Konsolidacja hipoteczna można być wzięta pod uwagę przez tych kredytobiorców, którzy:

 1. spłacają również kredyt hipoteczny (mieszkaniowy) lub
 2. mają możliwość zabezpieczenia spłaty zobowiązania na nieruchomości.

 

Ad. 1 Jeżeli wkład własny oraz spłacony dotychczas kapitał, w połączeniu z konsolidowanymi zobowiązaniami, pozwala na osiągnięcie akceptowanego poziomu LTV (wysokość zobowiązań do sumy netto dochodów), to możliwe jest skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego na hipotece nieruchomości, której zakup był sfinansowany kredytem hipotecznym (i jest w trakcie spłaty).

Ad. 2 Zabezpieczona nieruchomość nie może być obciążona hipoteką. Istnieje również możliwość zabezpieczenia na hipotece nieruchomości, której właścicielem jest osoba trzecia (oczywiście musi wyrazić zgodę).

Maksymalna wartość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego zostanie wówczas wyznaczona na podstawie wyceny danej nieruchomości. Oczywiście, zarówno w przypadku kredytu konsolidacyjnego, jak i hipotecznego, ocena wniosku kredytowego zależy od indywidualnie wyliczanej zdolności kredytowej oraz historii kredytowej w BIK.

Zaletą konsolidacji hipotecznej jest niższe oprocentowanie kredytu oraz czas spłaty może być wydłużony do 30 lat.

Korzyści z konsolidacji kredytów

Korzyści z konsolidacji kredytów niejednokrotnie pozwalają uratować domowe finansowe dzięki poprawie płynności finansowej. Mniejsze wydatki związane ze spłatą zobowiązań, to możliwość sanacji domowych finansów – pod warunkiem jednak, że nie będziesz korzystał z możliwości dalszego zadłużania się.

Banki oferują w ramach kredytu konsolidacyjnego dodatkową gotówkę. Oczywiście można z niej skorzystać, jeżeli Twoim celem była wyłącznie poprawa zdolności kredytowej. Dobrze byłoby również,  aby wydatki związane z regulowaniem zobowiązań kredytowych nie przekraczały 40% dochodów netto. W przeciwnym razie konsolidacja nie ma sensu, bo wysokość raty kredytowej niewiele będzie się różnić od sumy rat konsolidowanych zobowiązań, a wysokość zadłużenia jednocześnie wzrośnie.

I przechodzimy w tym momencie do minusów konsolidacji, ale w zasadzie dotyczy to każdego kredytu. Kredyt konsolidacyjny nie przynosi oszczędności. Niższa rata odciąża oczywiście budżet domowy, ale jej zdecydowanie zmniejszenie jest możliwe wyłącznie dzięki wydłużeniu czasu spłaty. Im dłużej spłacasz zobowiązanie, to, niestety, więcej odsetek kredytowych zapłacisz. Każdy dodatkowy miesiąc spłaty, to zarówno większy koszt całkowity kredytu (w więc większa cena), jak i wzrost całkowitego zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny 50 tys. zł w praktyce

Jak może wyglądać kredyt konsolidacyjny w praktyce? Przyjmijmy do wyliczeń następujące założenia:

 • klient posiada trzy kredyty, spłacane w ratach równych,
 • do spłaty pozostało jeszcze 50 tys. zł (suma rat):
  • 10 tys. zł – 36 rat (8 spłaconych),
  • 35 tys. zł – 29 rat (30 spłaconych),
  • 5 tys, zł (7 rat – 17 spłaconych),
 • łączna suma rat: 1228 zł.

Po pozytywnej ocenie kredytowej, bank skonsolidował kredyty na 7 lat – nowa rata wynosi: 780 zł. Jest zatem prawie 500 zł mniejsza od sumy rat konsolidowanych zobowiązań. Ale jednocześnie całkowity koszt kredytu wyniesie 15 520 zł, a kredyt konsolidacyjny został udzielony na 65 520 zł. To oznacza, że wysokość zadłużenia wzrosło z 50 000 zł do 65 520 zł.

Na przykład, przy skróceniu czasu spłaty do 6 lat, nowa rata wzrośnie do wyniesie 880 zł. Ale z drugiej strony całkowity koszt kredytu będzie mniejszy. Wysokość zadłużenia zwiększy się „tylko” o 13 360 zł.

Należy wziąć pod uwagę, że są wyliczenia szacunkowe, a o ostatecznych warunkach i wysokości raty zadecyduje indywidualna oferta kredytowa przedstawiona przez wybrany bank po ocenie kredytowej.

kredyt konsolidacyjny gdzie najlepiej połączyć i jak rosną koszty

7 thoughts on “Kredyt konsolidacyjny gdzie najlepiej połączyć kredyty”

 1. Gdzie najlepiej połączyć kredyty?

  16 kwietnia 2022 r. Pożyczka z konsolidacją w ING Bank Śląski.

   gdzie najlepiej połączyć kredyty

  – 0 zł prowizji i korzystne oprocentowanie,
  – Dodatkowa gotówka na dowolny cel,
  – Spłata do 7 zobowiązań z innych banków,
  – Jeden termin spłaty wszystkich rat.

  Pożyczkę konsolidacyjną można ubezpieczyć m.in. na wypadek utraty pracy czy nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo ubezpieczenie obniża oprocentowanie pożyczki.

  Jak otrzymać pożyczkę konsolidacyjną? 1. Należy złożyć wniosek online. 2. Potwierdzenie dochodów wpływających na konto w innym banku – należy dodać to konto do Mojego ING. Można dostarczyć również zaświadczenie o wysokości dochodów wypełnione przez pracodawcę. 2. Ustalanie warunków – sprawdzenie zdolności kredytowej i ustalenie szczegółów kredytu. 3. Pieniądze zostaną przelane na Twoje konto (online lub w placówce bankowej – miejscu spotkań. 4. Masz 3 dni robocze na spłatę swoich zobowiązań od momentu uruchomienia pożyczki.

  Okres kredytowania: do 3 lat oprocentowanie stałe, powyżej 3 lat oprocentowanie zmienne.
  Prowizja 0%.
  Oprocentowanie od 8,99% do 9,49%.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,92%. Całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 37183 zł; całkowita kwota do zapłaty 48056,17 zł; oprocentowanie zmienne 9,49%; całkowity koszt pożyczki 10 873,17 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 10 873,17 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). 67 miesięcznych rat płatnych 7. dnia miesiąca, w tym 66 rat po 717,26 zł i ostatnia rata 717,01 zł. Kalkulacja dokonana 7. kwietnia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Prowizja wynosi 0% w przypadku przeznaczenia pożyczki w dowolnej kwocie na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia. Maksymalna kwota pożyczki z konsolidacją wynosi 200 000 zł.

 2. Sebastian

  Najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się to skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego przez internet. W dzisiejszych czasach nie trzeba nawet wychodzić z domu, a wszystko można zrobić telefonicznie i online.

  W ramach kredytu konsolidacyjnego przez internet możesz połączyć wszystkie kredyty i pożyczki bankowe: kredyty i pożyczki gotówkowe, samochodowe, kredytu w RORze i w karcie kredytowej. I zamiast wielu rat masz tylko jedną, wygodną do spłacania w jednym terminie,

 3. Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas - marzec 2022

  22.3.2022 r. Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas.

  Kredyt konsolidacyjny w BNP, to kredyt gotówkowy przeznaczony na spłatę innych zobowiązań bankowych lub zaciągniętych w SKOK z tytułu kredytów/pożyczek gotówkowych, kredytów wiązanych – ratalnych lub samochodowych. Opcja dodatkowych środków na dowolny cel.

  Wyłączone są z konsolidacji kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne, inne kredyty konsolidacyjne, kredyty w rachunku bankowym, zobowiązania z tytułu kart kredytowych, kredyty związane z finansowaniem działalności gospodarczej.

  Kredyt konsolidacyjny BNP Paribas

  Warunkiem skorzystania z kredytu jest spłata ze środków kredytu przynajmniej jednego zobowiązania spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz posiadanie w całym okresie kredytowania ubezpieczenia na życie stanowiącego obligatoryjne zabezpieczenie spłaty kredytu.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 2.2.2022 r. wynosi 9,38%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 60000 zł, całkowita kwota do zapłaty 84078,12 zł, oprocentowanie stałe 8,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 24078,12 zł (prowizja 0 zł; odsetki 24078,12 zł) 95 miesięcznych rat (94 po 885,03 zł i jedna 885,30 zł).

  Kredyt konsolidacyjny dostępny jest na okres od 6 do 120 miesięcy, przy czym na okres od 85 miesięcy dla kwot od 10 000 zł.

  Szczegółowe informacje o kredycie, dostępne są w oddziałach Banku. Przyznanie kredytu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 4. Elżebieta Toruń

  A może zadać pytanie również: kiedy opłaca się wziąć konsolidacyjny kredyt? Produkty konsolidacyjne – bo tutaj można wyróżnić zarówno kredyty konsolidacyjne, jak i pożyczki konsolidacyjne oraz kredyty konsolidacyjne gotówkowe, jak i hipoteczne – są opłacalne tyko w sytuacji, kiedy spłacamy kilka różnych zobowiązań kredytowych zaciągniętych na znacznie gorszych warunkach niż proponowany kredyt konsolidacyjny. W tym przypadku można zaoszczędzić. Ale obecnie nie jest to raczej możliwe, ponieważ stopy procentowe są na poziomie tych z roku 2013 r. (a mamy dopiero początek marca 2022).

  Na połączeniu kredytów gotówkowych, samochodowych, kredytów na kartach kredytowych czy kredytów w ROR-ach w jeden kredyt konsolidacyjny można zyskać, jeżeli najbardziej istotne jest zmniejszenie raty. I im dłużej spłacany jest kredyt konsolidacyjny, tym większe korzyści z mniejszej raty. Ale te korzyści mają wyłączne przełożenie na budżet i jego strukturę, ponieważ za kredyt konsolidacyjny należy zapłacić koszty, tak jak w przypadku każdego innego kredytu.

 5. Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty

  Konsolidacja kredytu? W Santander Consumer Bank możesz skonsolidować pożyczkę lub kredyt konsolidacyjny, a poza tym:

  • pożyczki/kredyty gotówkowe,
  • kredyty konsumenckie na zakup towarów i usług,
  • karty kredytowe,
  • limity w ROR-ach,
  • kredyty samochodowe,
  • pożyczki/kredyty hipoteczne.

  Zakres konsolidacji kredytów w Santander CB jest jak widać bardzo szeroki i chyba ma największy zakres konsolidowanych kredytów i pożyczek bankowych.

 6. Kacper77

  Ale niestety, można mieć wiele zobowiązań, które chcemy połączyć w jeden kredyt, ale praktycznie nie można połączyć kredytu konsolidacyjnego.

  A co z tego, że jest odpowiednia zdolność kredytowa pozwala na zaciągniecie kolejnej pożyczki?

  Owszem są banki, ale nieliczne która na to pozwalają.

 7. Karol93

  Dzisiaj szukałem kredytu aby skonsolidować kredyty gotówkowe (3) i wybór jest co prawda i szybki odzew z banków również. Ale chciałem dodatkowo wziąć 30 tys zł na remont i żaden się niezgodził. Maksymalnie dodatkowa gotówka którą mi zaproponowali to 12500 zł…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok