Kredyt konsolidacyjny czy można dobrać gotówkę

Kredyt konsolidacyjny czy można dobrać gotówkę w ramach takiego kredytu? Oczywiście, że można. Warunek jest jeden i podstawowy: należy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. A konsolidacja kredytów pozwala ją w znaczący sposób ją zwiększyć.

kredyt konsolidacyjny czy można dobrać gotówkę

Kredyt konsolidacyjny? Na czym polega konsolidacja kredytów? I czy można również dobrać gotówkę w ramach konsolidacji?

Kredyt konsolidacyjny to kredyt celowy, pozwalający wyłącznie na spłatę innych, aktualnie regulowanych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych zaciągniętych w tym samym oraz w innych bankach.

Prawo bankowe w artykule 69 definiuj kredyt, jako oddanie przez bank (kredytodawcę) do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, które mają zostać przeznaczone na ustalony cel. Cel kredytowania powinien zostać określony w umowie kredytowej.

Dzięki przeprowadzonej konsolidacji, zamiast kilku kredytów i kilku rat kredytowych płaconych w różnych terminach, w każdym kolejnym miesiącu, kredytobiorca będzie miał do regulowania jeden kredyt i jedną ratę.

Nie ma obowiązku konsolidowanie wszystkich kredytów. Można zatem wybrać zobowiązania, które zamierzamy spłacić wcześniej, korzystając z kredytu konsolidacyjnego, a które będą regulowane na dotychczasowych warunkach.

Jakie kredyty podlegają konsolidacji, to już określa bank w swojej propozycji. W każdym banku, który ma swojej ofercie kredyt konsolidacyjny, można skonsolidować kredyty i pożyczki gotówkowe (kredyty i pożyczki gotówkowe w jednym miejscu). Pozostałe kredyty i pożyczki, takie jak: ratalne, samochodowe, hipoteczne i limity w ROR-ach i kartach kredytowych, podlegają również konsolidacji, ale czy w tym konkretnym banku, to należy już sprawdzić na jego stronie lub zapytać w bezpośredniej rozmowie z doradcą bankowym.

Kredyt konsolidacyjny z niską ratą

No tak, w przypadku konsolidacji kredytów przeważnie nie chodzi o to, aby zmniejszyć liczbę spłacanych kredytów (co również jest jednak istotne), ale aby nowa rata kredytu konsolidacyjnego była mniejsza niż suma wysokości rat konsolidowanych zobowiązań. Wpłynie to z pewnością korzystnie na stan finansów domowego budżetu, ale i pozwala jednocześnie zwiększyć zdolność kredytową.

Rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa z jednego zasadniczego powodu: wiąże się to z wydłużeniem okresu kredytowania.

Kredyty konsolidacyjne są jednak niżej oprocentowane niż kredyty gotówkowe, co również przemawia za tam, aby konsolidację przeprowadzać z tym kredytem, a nie korzystając z kredytów i pożyczek gotówkowych. Przeczytaj również: Kredyt gotówkowy na konsolidację.

Jednak, jak to jest z każdym kredytem, tak również i w tym przypadku, wydłużenie czasu spłaty i zmniejszenie raty wiąże się to z kosztem odsetkowym.

Nie ma kredytu darmowego. Najczęstszym elementem kosztów kredytowych są odsetki, naliczane od ustalonego oprocentowania.

Dodatkowymi kosztami kredytowymi może być prowizja czy ubezpieczenie kredytu.

Zasada jest prosta w tym przypadku: im dłużej będziemy spłacać kredyt, to i owszem, rata będzie mniejsza, ale koszt odsetkowy wzrośnie, a tym samym i całkowity koszt kredytu.

Kredyt konsolidacyjny czy można dobrać gotówkę? Tak, rata kredytowa mniejsza – można dobrać gotówkę

Ponieważ konsolidacją można objąć różne zobowiązania kredytowe i pożyczkowe spłacane w bankach i obniżyć w ten sposób wydatki domowe, które są związane z obsługą zadłużenia, to i automatycznie rośnie zdolność kredytowa.

I tylko dlatego możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach kredytu. Ta tzw. gotówka dodatkowa, to nic innego, jak zwykła pożyczka, którą można dowolnie rozdysponować i jest najczęściej konsolidowana.

Większa zdolność kredytowa umożliwia również zaciągnięcie większego kredytu w przyszłości, niż byłoby to możliwe przed wzięciem kredytu konsolidacyjnego.

Uwaga! Podobnie jak w przypadku innych kredytów, tak i w przypadku składania wniosku o kredyt konsolidacyjny, bank oceni zdolność kredytową oraz wiarygodność kredytową – historię kredytową w BIK, bazy dłużników. Tylko pozytywna ogólna ocena daje możliwości skorzystania z kredytu z:

Dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji

Dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji można otrzymać z dwoma rodzajami kredytów konsolidacyjnych:

  • kredyt gotówkowy konsolidacyjny,
  • kredyt hipoteczny konsolidacyjny.

Ten pierwszy kredyt konsolidacyjny jest najbardziej popularny – do 250 tys. zł, maksymalny czas kredytowania 10 lat, można wziąć go przez internet, zabezpieczenia spłaty takie same, jak w przypadku kredytów gotówkowych.

Natomiast w drugim przypadku – kredyt konsolidacyjny hipoteczny – wymaga zabezpieczenia hipotecznego. Oznacza to, że przeprowadzając konsolidację gotówkową nie można spłacić kredytów i pożyczek hipotecznych. Natomiast kredyt konsolidacyjny hipoteczny daje dodatkowo taką możliwość.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny ma niższe oprocentowanie nominalne niż gotówkowy, pozwala skonsolidować łączne zobowiązania przekraczające 250 tys. zł i ze znacznie dłuższym czasem spłaty – 20-25 lat.

W przypadku obu typów konsolidacji, jest możliwe dobranie gotówki.

Ekstra gotówkę można wziąć również wybierając pożyczkę konsolidacyjną bankową (np. ). Ten produkt kredytowy daje nieco większe możliwości skonsolidowania zobowiązań. Można np. spłacić wykorzystane (drogie) limity w kontach bankowych, kartach kredytowych, a niekiedy również i pożyczki zaciągnięte w firmach pożyczkowych.

Różnica zasadnicza pomiędzy kredytem a pożyczką konsolidacyjną jest taka, że pieniądze z kredytu nie są przelewane na konto kredytobiorcy i to bank sam spłaca wyszczególnionych wierzycieli we wniosku, a w przypadku pożyczki konsolidacyjnej jest odwrotnie. Bank przelewa pożyczkobiorcy pieniądze na konto i on sam, ma na to określony czas, zamyka wybrane zobowiązania.

Kredyt konsolidacyjny czy można dobrać gotówkę – aktualizacja 5 stycznia 2023 r. Dodatkowa gotówka w wysokości 25% konsolidowanych zobowiązań jest dostępna z pożyczką konsolidacyjna w banku Pekao.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok