Kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy?

2023-11-22 – ostatnia aktualizacja

Kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy? Inne są założenia kredytowe, kiedy korzystamy z kredytu kredytu konsolidacyjnego i inne, kiedy wybieramy kredyt czy pożyczkę gotówkową.

kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny czy kredyt gotówkowy? Kredyt konsolidacyjny jest nie tylko wygodnym rozwiązaniem, ale i niejednokrotnie niezbędnym, kiedy chcemy zmniejszyć liczbę spłacanych zobowiązań. Nie jest niczym nadzwyczajnym regulowanie rat w kilku bankach, z różnymi terminami płatności i w różnej wysokości.

Z kredytem konsolidacyjnym ściśle wiąże się konsolidacja kredytów, o której potoczenie mówi się, że jest to łączenie czy zamiana kredytów w jeden. Jednak o żadnej zamianie czy łączeniu nie ma w tym przypadku mowy!
Tak naprawdę jest zaciągany nowy kredyt, aby spłacić wcześniej wybrane kredyty i pożyczki (zamknąć umowy kredytowe).

Kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy? Jest różnica?

W pytaniu: kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy, kwestia nie sprowadza się wyłącznie do celu kredytowania, ale i do zdolności kredytowej.

Oczywiście, że można kredyt gotówkowy przeznaczyć na spłacenie wybranych zobowiązań kredytowych, np. limitów kredytowych. Ale jeżelibyśmy chcieli również spłacić inne kredyty i pożyczki, to na przeszkodzie może stanąć zdolność kredytowa.

Do jej wyliczania brane są dochody i wydatki potencjalnego kredytobiorcy. Im więcej rat kredytowych płacimy (a limity kredytowe są brane pod uwagę w pełnej, nawet i nie wykorzystanej wysokości), tym mniejszą zdolność kredytową uzyskujemy. I tak się dzieje w przypadku kredytów gotówkowych.

Nieco inaczej wygląda to z kredytem konsolidacyjnym. Konsolidowane zobowiązania nie są wliczane do oceny zdolności kredytowej, a jedynie wysokość nowej raty. To pozwala zetem uzyskać znacznie większy kredyt i spłacić wcześniej wszystkie zobowiązania.

Kredyt konsolidacyjny co to za produkt kredytowy?

Jest to produkt kredytowy oferowany przez banki i SKOK-i (ale nie przez firmy pożyczkowe w internecie i stacjonarne) i jest kredytem celowym.

Celowość kredytu oznacza jedno: pozyskane środki można przeznaczyć na określony cel (zapisany w umowie). Nie można zatem z kredytu konsolidacyjnego kupić np. samochodu lub wyremontować mieszkanie.

Kredyt samochodowy jest również kredytem celowym. W ramach kredytu konsolidacyjnego, przy odpowiedniej zdolności kredytowej, można wziąć jednak dodatkową gotówkę – konsolidowaną pożyczkę gotówkową i kupić samochód lub wyremontować mieszkanie.

Nowy kredyt, to oczywiście nowe warunki kredytowania: oprocentowanie nominalne i być może wystąpią również inne koszty kredytowe (prowizja, inne opłaty, ubezpieczenie).

Po co konsolidować kredyty?

Powodów, dla których są łączone zobowiązania w jedno nowe nie ma za dużo. W zasadzie można wymienić trzy:

1. Zredukowanie liczby kredytów oraz pożyczek bankowych, które są aktualnie spłacane. Można zatem spłacić wybrane zobowiązania, a pozostałe regulować tak, jak do tej pory. Nie ma bowiem przymusu konsolidacyjnego.

2. Zmniejszenie raty kredytowej w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań. Jest to dodatkowa zaleta konsolidacji (a może najważniejsza). Jest to wyłącznie możliwe poprzez odpowiednio wydłużenie okresu spłaty.

3. Mniejsza rata kredytowa, to również większa zdolność kredytowa. Jeżeli zmniejszy się strona wydatkowa w domowym budżecie (przy niezmienionych) dochodach, to automatycznie poprawia się stan domowych finansów. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach kredytu lub można wnioskować o większy kredyt lub pożyczkę.

Czy można zaoszczędzić wybierając kredyt konsolidacyjny?

Można, ale musiałby zostać spełniony szereg warunków. W okresie, kiedy stopy procentowe wzrosły i pozostają na wysokim poziomie, uzyskanie oszczędności nie jest możliwe.

A kiedy jest?

1. Umowy kredytowe powinny być podpisane w okresie obowiązywania wysokich stóp procentowych.
2. Oprocentowanie konsolidowanych zobowiązań (i to w zasadzie wszystkich) powinno być stałe.
3. Okres spłaty powinien być skrócony, tak aby uzyskać większą ratę niż dla sumy rat konsolidowanych zobowiązań. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Warto zwrócić uwagę na jeden fakt, który bezpośrednio wiąże się z wysokim oprocentowaniem i oszczędnościami. Jeżeli posiadamy limit w ROR i na kartach kredytowych, a zadłużenie nie jest regulowane, to w sytuacji, kiedy stopy procentowe są wysokie, również i oprocentowanie nominalne będzie duże. Tym samym generują one wysokie odsetki i warto zastanowić się nad ich spłaceniem i zrezygnowaniem z produktów.

Jakie kredyty można skonsolidować?

Wszystkie? Tak jest w teorii.

  • kredyty gotówkowe,
  • kredyty ratalne,
  • kredyty samochodowe,
  • kredyty hipoteczne,
  • zadłużenie w kartach kredytowych i w ROR-ach.

Rzeczywistość jest jednak nieco inna, ponieważ banki prowadzą autonomiczną politykę kredytową (w ramach obowiązującego prawa, rzecz jasna), samodzielnie decydują o swojej propozycji kredytowej. A w dalszym etapie podejmują decyzję kredytową na podstawie oceny kredytowej.

Ograniczenia konsolidacyjne dotyczą zwłaszcza propozycji promocyjnych, ale za to można skorzystać z tańszego kredytu niż w innym banku.

Czy warto zdecydować się na konsolidację kredytu?

Decyzja o zaciągnięciu KAŻDEGO kredytu, w tym również i kredytu konsolidacyjnego, jest decyzją indywidualną. Nie można jej rozstrzygać w oderwaniu od sytuacji finansowej kredytobiorcy, zarówno obecnej, jak i przyszłej.

Kredyt konsolidacyjny nie jest z pewnością rozwiązaniem idealnym. W końcu jest to nowy kredyt i zostaną naliczone koszty kredytowe, ale…

Niekiedy nie ma innej możliwości, aby nie utracić płynność finansowej i uniknąć opóźnień w regulowania zobowiązania. Nieterminowe płatności, które przekroczą 30 dni, zostają odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). I nie ma znaczenia, czy dotyczy to wszystkich kredytów, czy tylko jednego. Ma to przełożenie na wiarygodność kredytową, a jej utrata ma swoje konsekwencje: wydanie negatywnej decyzji kredytowej.

Skonsolidowanie kredytów w jeden nie likwiduje niebezpieczeństwa utraty płynności, ale dzięki zmniejszeniu raty, ograniczeniu innych wydatków oraz niezaciąganiu innych zobowiązań w trakcie spłaty nowego kredytu, pozwala to niebezpieczeństwo zminimalizować.

Uwaga! Wcześniejsza spłata kredytów może się wiązać z koniecznością zapłacenia prowizji. Może, ale nie musi. W umowach kredytowych znajdziesz informacje dotyczące tego tematu.

Kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy? Aktualizacja artykułu 5 stycznia 2023 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok