Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, to możliwość skonsolidowania wielu różnych zobowiązań w jeden kredyt, bez konieczności wnoszenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Oznacza to jednak, że z konsolidacji wyłączone są kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty mieszkaniowe.

kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

Jakie kredyty konsolidacyjne można wyróżnić? Są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

 • gotówkowe – najbardziej popularne, z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia,
 • hipoteczne – spłata kredytu konsolidacyjnego jest zawsze zabezpieczona na hipotece nieruchomości.

Dodatkowo dla porządku, kredyty konsolidacyjne można podzielić na standardowe oraz udzielane przez internet. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny oferowany jest wyłącznie w standardowy sposób, ze względy na wymagane formalności.

Jeżeli szukasz informacji dotyczących kredytów konsolidacyjnych, to z pewnością wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:

 • spłacasz kilka rat kredytowych i pożyczkowych, a łączna suma rat stała się zbyt dużym wyzwaniem dla Twojego domowego budżetu,
 • obawiasz się, że ze względu na kilka terminów spłat, przeoczysz wymaganą ratę,
 • chcesz zredukować liczbę kredytów, np. zamykając karty kredytowe i limity w rachunkach bankowych,
 • konieczna jest poprawa zdolności kredytowej, ze względu na decyzję o zaciągnięciu nowego kredytu.

W zasadzie nie występuje inna sytuacja, która by wymagała wybrania kredytu konsolidacyjnego. Można by było jeszcze włączyć spłatę pożyczek pozabankowych, ale taka możliwość nie jest brana pod uwagę przy „czystym” kredycie konsolidacyjnym, ale ewentualnie przy pożyczce konsolidacyjnej lub przy dodatkowej gotówce w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w banku

Tak naprawdę, to co najbardziej istotne i dotyczące kredytów konsolidacyjnych zostało napisane powyżej. Warto jednak nieco rozszerzyć powyższe informacje o oferty konsolidacyjne w bankach i wady kredytów konsolidacyjnych.

Na początku jednak kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w banku – poniżej. Jeżeli szukasz konsolidacji hipotecznej, to w poniższych bankach, również możesz o nią zapytać.

Dobrze, konsolidacja kredytów pozwala „połączyć” kilka różnych zobowiązań finansowych w jedno. „Połączenie„, to tak naprawdę nic innego, jak spłata zobowiązań, wyszczególnionych we wniosku kredytowym, przez bank, z którym podpisujesz umowę kredytową. Następnie bank udziela Tobie kredyt konsolidacyjny, który spłacasz na ustalonych warunkach.

W jaki sposób miesięczna rata kredytowa będzie niższa od sumy rat, które dotychczas spłacałeś? Oferty kredytów konsolidacyjnych bez hipoteki mają, aż tak atrakcyjne warunki?

Z pewnością są udzielana na nieco lepszych warunkach niż podobne (co do wysokości i czas spłaty) kredyty gotówkowe. Ale nie w tym rzecz, ale w okresie kredytowania. Wydłużenie czasu spłaty, najczęściej o kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt miesięcy, pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wysokość raty.

To może jednak wziąć jednak samodzielnie pożyczkę gotówkową i samemu spłacić wybrane zobowiązania? Może się to okazać niemożliwe, ze względu na ograniczenia wynikające ze zdolności kredytowej.

 1. Po skonsolidowaniu wszystkich kredytów, do spłaty pozostanie Tobie tylko jeden.
 2. Po wydłużeniu czasu spłaty, zmniejszy się rata kredytowa – to oznacza, że wzrośnie Twój dochód rozporządzalny, a tym samym zwiększy się zdolność kredytowa.
 3. Kiedy ubiegasz się o nowe finansowanie, spłacając wciąż „stare” kredyty, to masz dużo mniejszą zdolność kredytową. To właśnie dlatego banki, mogą zaproponować dodatkową gotówkę w ramach przeprowadzanej konsolidacji.

A gdzie minus konsolidacji? Zmniejszenie rat kredytowych o 20-30% jest możliwe tylko wydłużając czas spłaty. Konsekwencją są większe koszty odsetkowe, a tym samym rośnie całkowity koszt kredytu i wysokość Twojego zadłużenia. Taka zasada jednak występuje w przypadku każdego kredytu, konsolidacyjnego, gotówkowego czy hipotecznego.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki jakie kredyty można skonsolidować?

Jeżeli konsolidacja kredytów ma być przeprowadzona bez zabezpieczenia hipotecznego, to skonsolidować można kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • studenckie,
 • inne konsolidacyjne oraz
 • zadłużenie na karcie kredytowej i w rachunku bieżącym.

W praktyce jednak okazuje się, że banki decydują o tym, jakie kredyty podlegają skonsolidowaniu, w jakiej liczbie i na jakich warunkach. Warto pamiętać, aby o to zapytać, rozmawiając o kredycie.

Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym

Jeżeli konsolidujesz kredyty bez zabezpieczenia hipotecznego, to rzecz jasna, do konsolidacji nie może być włączony np. kredyt mieszkaniowy.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga bowiem ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości. Z punktu widzenia banku, zabezpieczenie kredytu na hipotece nieruchomości, jest jednym z najbardziej bezpiecznych, dlatego może zaproponować jeszcze lepsze warunki, na jakich zostanie udzielony kredyt. Dodatkowo kwota konsolidacji może przekraczać 200 tys. zł, a okres spłaty sięgać nawet i 30 lat.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych takie zabezpieczenie jest wymagane w każdym przypadku. Należy wziąć pod uwagę jednak, że ze względu na specyfikę tego produktu i występujące koszty dodatkowe, konsolidacja hipoteczna powinna być brana pod uwagę przy wysokości przekraczającej ok. 50 tys. zł.

Co będzie bardziej opłacalne w Twojej sytuacji, zależy już od indywidualnych aspektów. Dokonując jednak wyboru pomiędzy kredytem konsolidacyjnym bez hipoteki i z hipoteką, pamiętaj o porównaniu całkowitych kosztów kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny powinien być rozważony w sytuacji, kiedy:

 • jednym ze spłacanych zobowiązań jest produkt hipoteczny (kredyt lub pożyczka),
 • jesteś właścicielem nieruchomości nieobciążonej hipoteką,
 • planujesz spłacać zobowiązanie przez więcej niż 10 lat.

Kredyty konsolidacyjne gotówkowe bez hipoteki

W zasadzie wiesz już wszystko, co można skonsolidować i jaki kredyt wybrać. Jeżeli wśród spłacanych zobowiązań nie ma kredytu hipotecznego, to należy ubiegać się o kredyt konsolidacyjny gotówkowy.

W tym przypadku zabezpieczenie hipoteczne nie jest wymagane, ale bank może (ale nie musi) uzależnić wydanie pozytywnej decyzji od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Wszystko zależy od oceny zdolności kredytowej.

Zabezpieczenia kredytu dzielą się na osobiste i rzeczowe.

Więcej na ich temat znajdziesz w artykule: Zabezpieczenie kredytu gotówkowego, a poniżej zostaną wyszczególnione tylko podstawowe elementy.

Zabezpieczenie osobiste – kredytobiorca odpowiada za dług całym swoim majątkiem:

 • weksel,
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja wierzytelności,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu.

Zabezpieczenie rzeczowe – odpowiedzialność dłużnika jest ograniczona do poszczególnych składników majątku objętych zabezpieczeniem.:

 • hipoteka wpisana do księgi wieczystej,
 • zastaw na zasadach ogólnych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • kaucja,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • ubezpieczenie.

Kredyt konsolidacyjny dla każdego!

Takie hasło nie obowiązuje w żadnym banku. Każdorazowo, kiedy składasz wniosek o jakikolwiek kredyt, bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową. W przypadku kredytu konsolidacyjnego będzie podobnie. Dodatkowo weźmie pod uwagę Twoją historię kredytową w BIK i sprawdzi czy nie znajdujesz się w tzw. bazie dłużników.

O konsolidacji kredytów należy zatem pomyśleć w kilku konkretnych sytuacjach. Jeżeli obawiasz się, że za kilka miesięcy wzrośnie ryzyko pogorszenia płynności finansowej, to jest to „ostatni dzwonek”, aby podjąć odpowiednie kroki.

Nie w każdym przypadku konieczna jest od razu konsolidacja kredytów. Można również rozważyć zwiększenie dochodów, ograniczenie innych wydatków, a może wystarczy zrestrukturyzowanie jednego zadłużenia. Każdy kredytobiorca jest w innej sytuacji i inne ma potrzeby, wymagania i oczekiwania. Podobnie jest z kredytami w bankach: propozycje kierowane są do wszystkich potencjalnych kredytobiorców, ale oferta kredytowa jest przygotowywana zawsze indywidualnie.

7 komentarzy do “Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki”

 1. Może i będzie tańsza konsolidacja hipoteczna, ale nie każdy jest właścicielem nieruchomości (mieszkania lub domu), a nawet kiedy taką nieruchomość posiadamy, to jest obawa, że w razie trudności w spłacie, bank rozpocznie procedurę windykacyjną z nieruchomości. Wydaje się, że w takiej sytuacji, czasami lepiej jest wybrać kredyty, które chcemy skonsolidować i obniżyć ratę i skorzystać wówczas z kredytu konsolidacyjnego gotówkowego na mniejszą kwotę.

 2. Ale przy dużej konsolidacji, kredyt konsolidacyjny hipoteczny będzie znacznie tańszy niż gotówkowy. Wystarczy to sprawdzić w banku, np. dla 100 tys. zł na 10 lat, jaka będzie cena.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok