Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

2024-01-27 – ostatnia aktualizacja

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, to możliwość skonsolidowania wielu różnych zobowiązań w jeden kredyt, bez konieczności wnoszenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Oznacza to jednak, że z konsolidacji wyłączone są również kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty mieszkaniowe.

kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

Jakie kredyty konsolidacyjne można wyróżnić? Są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

 • gotówkowe – najbardziej popularne, z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia,
 • hipoteczne – spłata kredytu konsolidacyjnego jest zawsze zabezpieczona na hipotece nieruchomości.

Dodatkowo dla porządku, kredyty konsolidacyjne można podzielić na standardowe – wniosek jest składany w placówce wybranego banku oraz udzielane przez internet.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny oferowany jest wyłącznie w standardowy sposób, ze względy na wymagane formalności.
rodzaje kredytów konsolidacyjnych
Rodzaje kredytów konsolidacyjnych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dlaczego szukasz kredytu konsolidacyjnego?

Jeżeli szukasz informacji dotyczących kredytów konsolidacyjnych, to z pewnością wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:

 • spłacasz kilka rat kredytowych i pożyczkowych, a łączna suma rat stała się zbyt dużym wyzwaniem dla Twojego domowego budżetu,
 • obawiasz się, że ze względu na kilka terminów spłat, przeoczysz wymaganą ratę,
 • chcesz zredukować liczbę kredytów, np. zamykając karty kredytowe i limity w rachunkach bankowych,
 • konieczna jest poprawa zdolności kredytowej, ze względu na decyzję o zaciągnięciu nowego kredytu.
Może wystąpić również opcja nr 4. Chcesz zaoszczędzić na spłacie zobowiązań, zastępując droższe kredyty, kredytem nowym i korzystniejszym pod względem finansowania.

Wybierając kredyt konsolidacyjny można również spłacić pożyczki pozabankowe. Taka opcja możliwa jest z pożyczką konsolidacyjną (oczywiście bankową) lub przy dodatkowej gotówce w ramach kredytu konsolidacyjnego.

zasadnicze założenia konsolidacji kredytów
Podstawowe założenia konsolidacji kredytowej. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w banku

Tak naprawdę, to co najbardziej istotne i dotyczące kredytów konsolidacyjnych zostało napisane powyżej. Warto jednak nieco rozszerzyć powyższe informacje o oferty konsolidacyjne w bankach i wady kredytów konsolidacyjnych.

Na początku jednak kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w banku – poniżej. Jeżeli szukasz konsolidacji hipotecznej, to w poniższych bankach, również możesz o nią zapytać.

Konsolidacja kredytów pozwala „połączyć” kilka różnych zobowiązań finansowych w jedno. „Połączenie„, to tak naprawdę nic innego, jak spłata zobowiązań, wyszczególnionych we wniosku kredytowym, przez bank, z którym podpisujesz umowę kredytową. Następnie bank udziela Tobie finansowanie, które spłacasz na ustalonych warunkach.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki jakie kredyty można skonsolidować?

Jeżeli konsolidacja kredytów ma być przeprowadzona bez zabezpieczenia hipotecznego, to skonsolidować można kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • studenckie,
 • inne konsolidacyjne oraz
 • zadłużenie na karcie kredytowej i w rachunku bieżącym.

W praktyce jednak okazuje się, że banki decydują o tym, jakie kredyty podlegają skonsolidowaniu, w jakiej liczbie i na jakich warunkach. Warto pamiętać, aby o to zapytać, rozmawiając o kredycie.

kredyt konsolidacyjny: co można skonsolidować
Kredyty bankowe podlegające konsolidacji. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Mniejsza rata z kredytem konsolidacyjnym

W jaki sposób miesięczna rata kredytowa będzie niższa od sumy rat, które dotychczas spłacałeś? Oferty kredytów konsolidacyjnych bez hipoteki mają, aż tak atrakcyjne warunki?

Z pewnością są udzielana na nieco lepszych warunkach niż podobne (co do wysokości i czas spłaty) kredyty gotówkowe. Ale nie w tym rzecz, ale w czasie spłaty zobowiązania. Wydłużenie, najczęściej o kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt miesięcy, pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wysokość raty.

To może jednak wziąć jednak samodzielnie pożyczkę gotówkową i samemu spłacić wybrane zobowiązania? Może się to okazać niemożliwe, ze względu na ograniczenia wynikające ze zdolności kredytowej.

Kiedy ubiegasz się o nowe finansowanie, spłacając wciąż „stare” kredyty, to masz dużo mniejszą zdolność kredytową. Po wydłużeniu czasu spłaty, zmniejszy się rata kredytowa – to oznacza, że wzrośnie Twój dochód rozporządzalny, a tym samym zwiększy się zdolność kredytowa.

To właśnie dlatego banki, mogą zaproponować dodatkową gotówkę w ramach przeprowadzanej konsolidacji.

A gdzie minus konsolidacji? Zmniejszenie rat kredytowych o 20-30% jest możliwe tylko wydłużając czas spłaty. Konsekwencją są większe koszty odsetkowe, a tym samym rośnie całkowity koszt kredytu i wysokość Twojego zadłużenia. Taka zasada jednak występuje w przypadku każdego kredytu, konsolidacyjnego, gotówkowego czy hipotecznego.

koszt odsetkowy, a składowe kredytu konsolidacyjnego
Koszt odsetkowy, a składowe kredytu konsolidacyjnego. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki na 10 lat

Krótki przykład dużej konsolidacji kredytowej bez zabezpieczenia hipotecznego. Przyjmijmy, że aktualne zadłużenie w bankach wynosi:

 • pożyczka gotówkowa 16 683,30 zł: do spłaty pozostało 30 rat (z 60.) – rata 556,11 zł,
 • kredyt gotówkowy 25 459,92 zł – do spłaty pozostało 27 rat (z 48.) – rata 942,96 zł,
 • pożyczka samochodowa 49 475,40 zł – do spłaty pozostało 65 rat (z 72.) – rata 761,16 zł.

Zatem łączna wysokość rat wynosi: 2260,23 zł. Po analizie wydatków i dochodów, uznałeś, że jest to obecnie zbyt duże obciążenie finansowe i czas to zmienić. Decydujesz się na konsolidację kredytów, a bank pozytywnie rozpatruje Twój wniosek kredytowy.

Twoje zadłużenie wynosi 91 618,62 zł i w takiej samej wysokości otrzymujesz kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczenia hipotecznego. Oprocentowanie wynosi 11,29% w skali roku i poza odsetkami nie ma innych kosztów. Czas spłaty zostaje ustalony na 10 lat. Jaka będzie rata kredytowa?

Nowa rata kredytowa wyniesie 1 277,13 zł. To znacznie niżej niż suma rat konsolidowanych zobowiązań.

Ale czy do spłaty będzie wysokość konsolidacji? Nie. Ponieważ dla nowego kredytu zostały ustalone nowe warunki kredytowania i zostały naliczone koszty, w tym przypadku tylko odsetkowe, to tym samym całkowity koszt kredytu wynosi 61 637,36 zł. Natomiast całkowita kwota do spłaty wynosi 153 255,98 zł, a nie 91 618,62 zł.

Cały czas jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli nowy kredyt jest tańszy od kredytów konsolidowanych, to jest możliwe osiągnięcie oszczędności, przy odpowiednim ustaleniu okresu kredytowania. Temat poruszony w artykule: Czy opłaca się brać kredyt konsolidacyjny?

Kredyty konsolidacyjne. Zabezpieczenia spłaty

W zasadzie wiesz już wszystko, co można skonsolidować i jaki kredyt wybrać. Jeżeli wśród spłacanych zobowiązań nie ma kredytu hipotecznego, to należy ubiegać się o kredyt konsolidacyjny gotówkowy.

W tym przypadku zabezpieczenie hipoteczne nie jest wymagane, ale bank może (ale nie musi) uzależnić wydanie pozytywnej decyzji od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Wszystko zależy od oceny zdolności kredytowej.

Zabezpieczenia kredytu dzielą się na osobiste i rzeczowe.

Więcej na ich temat znajdziesz w artykule: Zabezpieczenie kredytu gotówkowego, a poniżej zostaną wyszczególnione tylko podstawowe elementy.

Zabezpieczenie osobiste – kredytobiorca odpowiada za dług całym swoim majątkiem:

 • weksel,
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja wierzytelności,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu.

Zabezpieczenie rzeczowe – odpowiedzialność dłużnika jest ograniczona do poszczególnych składników majątku objętych zabezpieczeniem.:

 • hipoteka wpisana do księgi wieczystej,
 • zastaw na zasadach ogólnych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • kaucja,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • ubezpieczenie.

Kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych bez hipoteki. Korzyści

Kredyty, poza tym, że umożliwiają uzyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na konkretny cel, nie mają innych plusów.

Dotyczy to głównie kredytów konsumenckich, a nie firmowych inwestycyjnych.

Minusów znajdziemy bardzo dużo, między innymi to, że musimy spłacić więcej niż pożyczyliśmy. A jeżeli posiadamy kilka takich zobowiązań, to zadłużenie może być już sporym problemem dla domowych finansów.

Sytuacja finansowa może zmieniać się na gorsze w każdym momencie, co w konsekwencji doprowadzi do trudności w regulowaniu rat kredytowych. Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych może pomóc:

 • uporządkować zobowiązania – jeden bank, jedna rata, jeden termin płatności,
 • zmniejszyć ratę poprzez wydłużenie okresu kredytowania,
 • rozpocząć naprawę domowych finansów.

Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym

Jeżeli konsolidujesz kredyty bez zabezpieczenia hipotecznego, to rzecz jasna, do konsolidacji nie może być włączony np. kredyt mieszkaniowy.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga bowiem ustanowienia zabezpieczenia na hipotece nieruchomości. Z punktu widzenia banku, takie zabezpieczenie jest jednym z najbardziej bezpiecznych, dlatego może zaproponować jeszcze lepsze warunki na jakich zostanie udzielony kredyt. Dodatkowo kwota konsolidacji może przekraczać 250 tys. zł, a okres spłaty sięgać nawet i 30 lat.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych takie zabezpieczenie jest wymagane w każdym przypadku. Należy wziąć pod uwagę jednak, że ze względu na specyfikę tego produktu i występujące koszty dodatkowe, konsolidacja hipoteczna powinna być brana pod uwagę przy wysokości przekraczającej ok. 40-50 tys. zł.

Co będzie bardziej opłacalne w Twojej sytuacji, zależy już od indywidualnych aspektów. Dokonując jednak wyboru pomiędzy kredytem konsolidacyjnym bez hipoteki i z hipoteką, pamiętaj o porównaniu całkowitych kosztów kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny powinien być rozważony w sytuacji, kiedy:

 • jednym ze spłacanych zobowiązań jest produkt hipoteczny (kredyt lub pożyczka),
 • jesteś właścicielem nieruchomości nieobciążonej hipoteką,
 • planujesz spłacać zobowiązanie przez więcej niż 10 lat.

Kredyt konsolidacyjny dla każdego!

Takie hasło nie obowiązuje w żadnym banku. Każdorazowo, kiedy składasz wniosek o jakikolwiek kredyt, bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową. W przypadku kredytu konsolidacyjnego będzie podobnie. Dodatkowo weźmie pod uwagę Twoją historię kredytową w BIK i sprawdzi czy nie znajdujesz się w tzw. bazie dłużników.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) – gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o zobowiązaniach i historii zobowiązań klientów banków oraz SKOK-ów. Przechowywane informacje dotyczą między innymi: danych osobowych, szczegółów związanych z kredytami: daty ich udzielenia, rodzaju kredytu, liczbę i wysokość rat, saldo do spłaty, walutę, itp.

Dane przesyłane są do BIK w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest przynajmniej raz w miesiącu.

Do BIK spływają informacje o tym, jak klient spłaca swoje zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami) i mają one duże znaczenie na ocenę historii kredytowej klienta: pozytywna (jeżeli kredyty były spłacane terminowo), negatywna (opóźnienia w spłacie oraz działania windykacyjne i egzekucje należności).

O konsolidacji kredytów należy zatem pomyśleć w kilku konkretnych sytuacjach. Jeżeli obawiasz się, że za kilka miesięcy wzrośnie ryzyko pogorszenia płynności finansowej, to jest to „ostatni dzwonek”, aby podjąć odpowiednie kroki.

Nie w każdym przypadku konieczna jest od razu konsolidacja kredytów. Można również rozważyć zwiększenie dochodów, ograniczenie innych wydatków, a może wystarczy zrestrukturyzowanie jednego zadłużenia. Każdy kredytobiorca jest w innej sytuacji i inne ma potrzeby, wymagania i oczekiwania. Podobnie jest z kredytami w bankach: propozycje kierowane są do wszystkich potencjalnych kredytobiorców, ale oferta kredytowa jest przygotowywana zawsze indywidualnie.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok