Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

2023-04-08 – ostatnia aktualizacja

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, to możliwość skonsolidowania wielu różnych zobowiązań w jeden kredyt, bez konieczności wnoszenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Oznacza to jednak, że z konsolidacji wyłączone są kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty mieszkaniowe.

kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

Jakie kredyty konsolidacyjne można wyróżnić? Są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

 • gotówkowe – najbardziej popularne, z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia,
 • hipoteczne – spłata kredytu konsolidacyjnego jest zawsze zabezpieczona na hipotece nieruchomości.

Dodatkowo dla porządku, kredyty konsolidacyjne można podzielić na standardowe oraz udzielane przez internet. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny oferowany jest wyłącznie w standardowy sposób, ze względy na wymagane formalności.

Jeżeli szukasz informacji dotyczących kredytów konsolidacyjnych, to z pewnością wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:

 • spłacasz kilka rat kredytowych i pożyczkowych, a łączna suma rat stała się zbyt dużym wyzwaniem dla Twojego domowego budżetu,
 • obawiasz się, że ze względu na kilka terminów spłat, przeoczysz wymaganą ratę,
 • chcesz zredukować liczbę kredytów, np. zamykając karty kredytowe i limity w rachunkach bankowych,
 • konieczna jest poprawa zdolności kredytowej, ze względu na decyzję o zaciągnięciu nowego kredytu.

W zasadzie nie występuje inna sytuacja, która by wymagała wybrania kredytu konsolidacyjnego. Można by było jeszcze włączyć spłatę pożyczek pozabankowych, ale taka możliwość nie jest brana pod uwagę przy „czystym” kredycie konsolidacyjnym, ale ewentualnie przy pożyczce konsolidacyjnej lub przy dodatkowej gotówce w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w banku

Tak naprawdę, to co najbardziej istotne i dotyczące kredytów konsolidacyjnych zostało napisane powyżej. Warto jednak nieco rozszerzyć powyższe informacje o oferty konsolidacyjne w bankach i wady kredytów konsolidacyjnych.

Na początku jednak kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w banku – poniżej. Jeżeli szukasz konsolidacji hipotecznej, to w poniższych bankach, również możesz o nią zapytać.

Dobrze, konsolidacja kredytów pozwala „połączyć” kilka różnych zobowiązań finansowych w jedno. „Połączenie„, to tak naprawdę nic innego, jak spłata zobowiązań, wyszczególnionych we wniosku kredytowym, przez bank, z którym podpisujesz umowę kredytową. Następnie bank udziela Tobie kredyt konsolidacyjny, który spłacasz na ustalonych warunkach.

W jaki sposób miesięczna rata kredytowa będzie niższa od sumy rat, które dotychczas spłacałeś? Oferty kredytów konsolidacyjnych bez hipoteki mają, aż tak atrakcyjne warunki?

Z pewnością są udzielana na nieco lepszych warunkach niż podobne (co do wysokości i czas spłaty) kredyty gotówkowe. Ale nie w tym rzecz, ale w okresie kredytowania. Wydłużenie czasu spłaty, najczęściej o kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt miesięcy, pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wysokość raty.

To może jednak wziąć jednak samodzielnie pożyczkę gotówkową i samemu spłacić wybrane zobowiązania? Może się to okazać niemożliwe, ze względu na ograniczenia wynikające ze zdolności kredytowej.

 1. Po skonsolidowaniu wszystkich kredytów, do spłaty pozostanie Tobie tylko jeden.
 2. Po wydłużeniu czasu spłaty, zmniejszy się rata kredytowa – to oznacza, że wzrośnie Twój dochód rozporządzalny, a tym samym zwiększy się zdolność kredytowa.
 3. Kiedy ubiegasz się o nowe finansowanie, spłacając wciąż „stare” kredyty, to masz dużo mniejszą zdolność kredytową. To właśnie dlatego banki, mogą zaproponować dodatkową gotówkę w ramach przeprowadzanej konsolidacji.

A gdzie minus konsolidacji? Zmniejszenie rat kredytowych o 20-30% jest możliwe tylko wydłużając czas spłaty. Konsekwencją są większe koszty odsetkowe, a tym samym rośnie całkowity koszt kredytu i wysokość Twojego zadłużenia. Taka zasada jednak występuje w przypadku każdego kredytu, konsolidacyjnego, gotówkowego czy hipotecznego.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki jakie kredyty można skonsolidować?

Jeżeli konsolidacja kredytów ma być przeprowadzona bez zabezpieczenia hipotecznego, to skonsolidować można kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • studenckie,
 • inne konsolidacyjne oraz
 • zadłużenie na karcie kredytowej i w rachunku bieżącym.

W praktyce jednak okazuje się, że banki decydują o tym, jakie kredyty podlegają skonsolidowaniu, w jakiej liczbie i na jakich warunkach. Warto pamiętać, aby o to zapytać, rozmawiając o kredycie.

Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym

Jeżeli konsolidujesz kredyty bez zabezpieczenia hipotecznego, to rzecz jasna, do konsolidacji nie może być włączony np. kredyt mieszkaniowy.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga bowiem ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości. Z punktu widzenia banku, zabezpieczenie kredytu na hipotece nieruchomości, jest jednym z najbardziej bezpiecznych, dlatego może zaproponować jeszcze lepsze warunki, na jakich zostanie udzielony kredyt. Dodatkowo kwota konsolidacji może przekraczać 200 tys. zł, a okres spłaty sięgać nawet i 30 lat.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych takie zabezpieczenie jest wymagane w każdym przypadku. Należy wziąć pod uwagę jednak, że ze względu na specyfikę tego produktu i występujące koszty dodatkowe, konsolidacja hipoteczna powinna być brana pod uwagę przy wysokości przekraczającej ok. 50 tys. zł.

Co będzie bardziej opłacalne w Twojej sytuacji, zależy już od indywidualnych aspektów. Dokonując jednak wyboru pomiędzy kredytem konsolidacyjnym bez hipoteki i z hipoteką, pamiętaj o porównaniu całkowitych kosztów kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny powinien być rozważony w sytuacji, kiedy:

 • jednym ze spłacanych zobowiązań jest produkt hipoteczny (kredyt lub pożyczka),
 • jesteś właścicielem nieruchomości nieobciążonej hipoteką,
 • planujesz spłacać zobowiązanie przez więcej niż 10 lat.

Kredyty konsolidacyjne gotówkowe bez hipoteki

W zasadzie wiesz już wszystko, co można skonsolidować i jaki kredyt wybrać. Jeżeli wśród spłacanych zobowiązań nie ma kredytu hipotecznego, to należy ubiegać się o kredyt konsolidacyjny gotówkowy.

W tym przypadku zabezpieczenie hipoteczne nie jest wymagane, ale bank może (ale nie musi) uzależnić wydanie pozytywnej decyzji od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Wszystko zależy od oceny zdolności kredytowej.

Zabezpieczenia kredytu dzielą się na osobiste i rzeczowe.

Więcej na ich temat znajdziesz w artykule: Zabezpieczenie kredytu gotówkowego, a poniżej zostaną wyszczególnione tylko podstawowe elementy.

Zabezpieczenie osobiste – kredytobiorca odpowiada za dług całym swoim majątkiem:

 • weksel,
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja wierzytelności,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu.

Zabezpieczenie rzeczowe – odpowiedzialność dłużnika jest ograniczona do poszczególnych składników majątku objętych zabezpieczeniem.:

 • hipoteka wpisana do księgi wieczystej,
 • zastaw na zasadach ogólnych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • kaucja,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • ubezpieczenie.

Kredyt konsolidacyjny dla każdego!

Takie hasło nie obowiązuje w żadnym banku. Każdorazowo, kiedy składasz wniosek o jakikolwiek kredyt, bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową. W przypadku kredytu konsolidacyjnego będzie podobnie. Dodatkowo weźmie pod uwagę Twoją historię kredytową w BIK i sprawdzi czy nie znajdujesz się w tzw. bazie dłużników.

O konsolidacji kredytów należy zatem pomyśleć w kilku konkretnych sytuacjach. Jeżeli obawiasz się, że za kilka miesięcy wzrośnie ryzyko pogorszenia płynności finansowej, to jest to „ostatni dzwonek”, aby podjąć odpowiednie kroki.

Nie w każdym przypadku konieczna jest od razu konsolidacja kredytów. Można również rozważyć zwiększenie dochodów, ograniczenie innych wydatków, a może wystarczy zrestrukturyzowanie jednego zadłużenia. Każdy kredytobiorca jest w innej sytuacji i inne ma potrzeby, wymagania i oczekiwania. Podobnie jest z kredytami w bankach: propozycje kierowane są do wszystkich potencjalnych kredytobiorców, ale oferta kredytowa jest przygotowywana zawsze indywidualnie.

7 komentarzy do “Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki”

 1. Może i będzie tańsza konsolidacja hipoteczna, ale nie każdy jest właścicielem nieruchomości (mieszkania lub domu), a nawet kiedy taką nieruchomość posiadamy, to jest obawa, że w razie trudności w spłacie, bank rozpocznie procedurę windykacyjną z nieruchomości. Wydaje się, że w takiej sytuacji, czasami lepiej jest wybrać kredyty, które chcemy skonsolidować i obniżyć ratę i skorzystać wówczas z kredytu konsolidacyjnego gotówkowego na mniejszą kwotę.

 2. Ale przy dużej konsolidacji, kredyt konsolidacyjny hipoteczny będzie znacznie tańszy niż gotówkowy. Wystarczy to sprawdzić w banku, np. dla 100 tys. zł na 10 lat, jaka będzie cena.

 3. Zdecydowana większość kredytów konsolidacyjnych to kredyty gotówkowe (konsolidacyjne). Hipoteczna konsolidacja to jednak za dużo formalności.

 4. Marzec 14 2022 r.

  Tai kredyt konsolidacyjny niehipoteczny można otrzymać chociażby w BNP Paribas do 200 tys. zł z prowizją 0%.

  Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki bnp paribas

  RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 2 lutego 2022 r. wynosi 9,38%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 60 tys. zł, całkowita kwota do zapłaty 84 078,12 zł. Oprocentowanie stałe 8,99% w skali roku. Całkowity koszt kredytu 24 078,12 zł (prowizja 0 zł; odsetki 24 078,12 zł) 95 miesięcznych rat (94 po 885,03 zł i jedna 885,30 zł).

  Kredyt konsolidacyjny gotówkowy przeznaczony na spłatę innych zobowiązań bankowych lub zaciągniętych w SKOK z tytułu kredytów/pożyczek gotówkowych, kredytów wiązanych – ratalnych lub samochodowych, z opcją dodatkowych środków.

  Wyłączone są kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne, inne kredyty konsolidacyjne, kredyty w ROR, zobowiązania z tytułu kart kredytowych, kredytów związanych z finansowaniem działalności gospodarczej.

  Kredyt konsolidacyjny dostępny jest na okres od 6 do 120 miesięcy. Na okres od 85 miesięcy kredyt konsolidacyjny dla kwot od 10 tys. zł. Warunkiem skorzystania z kredytu jest spłata ze środków kredytu przynajmniej jednego zobowiązania spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz posiadanie w całym okresie kredytowania ubezpieczenia na życie stanowiącego obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu.

  Szczegółowe informacje o kredycie, dostępne są w oddziałach Banku. Dostępność kredytu zależy od analizy zdolności kredytowej. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 5. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki? Prawdopodobnie jedyna możliwość skonsolidowanie kredytów dla wielu osób. Niekiedy jednak nie ma innej możliwości, jak ustanowić zabezpieczenia na hipotece. Ale w tym przypadku konieczne jest posiadanie własnej nieruchomości lub osoby trzeciej (która wyraziłaby na to zgodę).

  Na szczęście możliwość konsolidacji gotówkowej bez hipoteki jest dostępna w każdym banku. Co prawda bezpieczniejszą formą dla banku jest zabezpieczenie hipoteczne, ale jeżeli takiej możliwości nie ma, to zgadza się na kredyt konsolidacyjny gotówkowy.

  Kredyt konsolidacyjny z hipoteką jest tańszy, bo i niżej oprocentowany. Konsolidacja bez hipoteki jest droższa, bo i oprocentowanie kredytu jest większe, ale często brak jest np. prowizji.

  Wracając jeszcze na moment do kredytu konsolidacyjnego hipotecznego. Niektórzy sądzą, że jak zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, to bank nie bada zdolności kredytowej. Nie, tak nie jest. Kredyt konsolidacyjny z hipoteką, to również sprawdzenie zdolności kredytowej i danych potencjalnego kredytobiorcy w KRD i BIK.

  Dla banku ważne jest sprawdzenie zdolności i wszelkich dostępnych rejestrów, aby uchronić się przed mało wiarygodnymi kredytobiorcami. Warto nie tylko zadbać o zdolność kredytową, ale i oczywiście o historię kredytową, aby mieć nie tylko szansę na skonsolidowanie kredytów, ale i na lepszą ofertę.

 6. Konsolidacja niehipoteczna, czyli taka bez wpisu hipotecznego jest pewnie bezpieczniejsza. W razie czego bank nie weźmie mieszkania, ale przyjdzie komornik i będzie ściągać z pensji i ruchomości. Chociaż i tak się dziwię wszystkim którzy biorą kredyty i pożyczki ponad swoje możliwości, a potem zaczynają się problemy.

 7. Z pewnością kredyt oddłużeniowy bez zabezpieczeń jest najbardziej popularny i powszechny. I tak w zasadzie konsolidacja różnych zobowiązań zaciągniętych w różnych bankach, to właściwy krok w kierunku:

  • obniżenia rat kredytowych,
  • poprawy sytuacji finansowej budżetu,
  • zoptymalizowanie domowego budżetu poprzez redukcję wydatków.

  Na pewno sprowadzenie wszystkich rat do jednej z jednym terminem zdecydowanie ułatwi spłatę zadłużenia. Tym razem należy nadmienić, że obecnie kredyt konsolidacyjny nie przyniesie już raczej dużych oszczędności. Albo i żadnych – z powodu podwyżki stóp procentowych.

  Ważne jest, aby stare kredyty spłacać regularnie. Tylko w ten sposób otrzymamy nie tylko korzystniejszą ofertę oddłużeniową, ale i nie trzeba zabezpieczać zobowiązania na nieruchomości. Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego bez hipoteki, czyli gotówkowego kredytu konsolidacyjnego nie jest większy niż 200 tys. zł (ale nie jest to mało!) i zostanie wyliczony na podstawie zdolności kredytowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok