kredyt konsolidacyjny: banki, kredyty. Poradnik kredytowy

Kredyt konsolidacyjny: banki, kredyty. Poradnik kredytowy

Kredyt konsolidacyjny jest bezpośrednio związany z konsolidacją kredytów i pożyczek, i może być jedynym słusznym wyborem w sytuacji, kiedy grozi nam utrata płynności finansowej. W zasadzie nie ma większego znaczenia czy jest to „opłacalne„, ponieważ żaden kredyt konsumencki taki nie jest. Nadmierne zadłużenie i niemożność poradzenia sobie z terminowym regulowaniem rat, może doprowadzić do katastrofy finansowej. A z kredytem konsolidacyjnym, zamiast kilku rat możesz spłacać tylko jeden kredyt – w jednym banku i z niższą ratą.

Jaka to jest wszystko możliwe? O tym wszystkim poniżej.

Połączenie zobowiązań finansowych w jeden kredyt określane jest jako konsolidacja kredytów. Dokonuje się tego korzystając z kredytu konsolidacyjnego.Udzielany wyłącznie przez banki i SKOK-i (a w firmach pożyczkowych możesz otrzymać co najwyżej pożyczkę gotówkową, określaną niekiedy jako pożyczka konsolidacyjna).

Zadajmy od razu pytanie: gdzie jest najlepszy kredyt konsolidacyjny?

kredyt konsolidacyjny reklamy

Każdy z banków będzie robił co tylko możliwe, aby przekonać Ciebie, że to właśnie u nich jest najlepsza oferta. Kredyt konsolidacyjny może być najlepszy tylko w jednym banku, a w pozostałych będzie nieznacznie gorszy lub wręcz nie do zaakceptowania. Istotne jest zatem, aby skorzystać z możliwości zapoznania się z kilkoma propozycjami kredytowymi.

Kredyt konsolidacyjny w bankach

Pamiętaj o tym, że nie ma najmniejszego sensu, aby porównywać kilkunastu kredytów. W sytuacji kiedy łączna wysokość rat kredytowych jest zbyt duża i grozi Tobie utrata płynności finansowej, należy działać tak szybko, jak to jest możliwe. Przeglądanie i analizowanie zbyt dużej liczby ofert jest przede wszystkim czasochłonne, a nierzadko wystarczy wybór z 2-3 ofert, aby uzyskać dobre warunki konsolidacji. Jakie propozycje kredytowe warte są przeanalizowania? O tym wszystkim poniżej.

Czym dokładnie jest kredyt konsolidacyjny? Trudno jest znaleźć wyczerpującą definicję takiego kredytu. Ale można ją ująć w zaledwie kilku zdaniach. Na przykład w Wikipedii znajdziemy termin „Konsolidacja długu”1:

kredyt konsolidacyjny wikipedia

źródło: pl.wikipedia.org

Z pewnością opis odnosi się do istoty samej konsolidacji, ale kredyt konsolidacyjny nie jest tożsamy z „konsolidacją długu” (na marginesie, to powinna być zastosowana liczba mnoga: „długów”). I z pewnością przytoczona definicja nie odpowiada hasłu.

Należy wziąć pod uwagę, że osoby fizyczne mogą posiadać nie tylko zadłużenia z tytułu pożyczek stricte bankowych, ale również zaciągniętych w firmach pożyczkowych i u osób prywatnych. Co więcej: zadłużenie może wynikać np. z niezapłaconych kar, mandatów, abonamentów, itp. Żadna instytucja nie udziela kredytów na skonsolidowanie takich zaległości.

Odpowiedzią na pytanie: „co to jest kredyt konsolidacyjny” jest krótka definicja, jaką znajdziesz w „Przewodniku po usługach finansowych”, wydanym przez UOKiK2:

Rodzaj kredytu (lub pożyczki), przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy.

Należy zwrócić uwagę, że kredyt konsolidacyjny udzielany jest wyłącznie przez banki i SKOK-i i jest kredytem celowym. Oznacza to, że nie może zostać przeznaczony na inne cel, niż spłata zaakceptowanych przez obie strony zobowiązań w tym samym banku lub/i w innych bankach. Po podpisaniu umowy pieniądze z kredytu nie są przelewane bezpośrednio na konto kredytobiorcy, ale bank spłaca nim określone wierzytelności. Uwaga: pożyczka konsolidacyjna jest to zwykła pożyczka gotówkowa, która może zostać przeznaczona na spłatę różnych zobowiązań i jest przelewana na rachunek pożyczkobiorcy.

Jakie produkty można skonsolidować?

W zasadzie konsolidacja obejmuje wszystkie oferowane konsumentom kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • hipoteczne,
 • studenckie,
 • konsolidacyjne.

Dodatkowo:

 • limity na kartach kredytowych,
 • debety w rachunkach ROR.

W praktyce okazuje się, że banki – prowadząc autonomiczną politykę kredytową – ustalają samodzielnie warunki i kryteria konsolidacji i dotyczą:

 • produktów podlegających konsolidacji,
 • produktów kredytowych z tego samego, jak i z innych banków,
 • minimalnej i maksymalnej kwoty kredytu konsolidacyjnego,
 • minimalnego i maksymalnego czas kredytowania,
 • oceny zdolności kredytowej.

Uwaga: przy wyliczaniu zdolności kredytowej nie jest wskazane korzystanie z tzw. kalkulatorów zdolności kredytowej. Bardzo często ich wyliczenia znacznie się różnią od tych faktycznych, dokonanych przez banki. Twoja zdolność kredytowa będzie się znacznie różnić w poszczególnych bankach. Jest to spowodowane między innymi tym, że pomimo stosowania takiej samej metodologii obliczania, banki stosują różne algorytmy oraz przypisują różne wagi do jej poszczególnych czynników. Niemniej jednak najważniejszymi elementami branymi pod uwagę pozostają zawsze uzyskiwane dochody oraz wydatki. Zapoznaj się z artykułem: Co wpływa i jak poprawić zdolność kredytową.

Co daje konsolidacja kredytów?

Najczęściej mówi się o jednej, zasadniczej cesze kredytu konsolidacyjnego – jest to „połączenie” kilku zobowiązań kredytowych w nowy kredyt. Można wymienić również kilka innych, które wynikają bezpośrednio z charakterystyki produktu.

 • w przeważającej części jest to długoterminowy kredyt, nierzadko zaciągany na okres dłuższy niż 5-6 lat,
 • nieznacznie niżej oprocentowany od maksymalnie dopuszczalnego oprocentowania nominalnego (7,20% – czerwiec 2020 r.).

Po serii obniżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), oprocentowanie kredytów jeszcze nigdy w historii nie było tak niskie. Ma to zasadnicze znacznie w odniesieniu do kredytów długoterminowych.

1. Im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej odsetek zapłacisz.
2. Niższe oprocentowanie nominalne – mniejszy koszt odsetkowy.
3. Wysokość odsetek jest pochodną: oprocentowania nominalnego, wysokości kredytu oraz czasu kredytowania.

 • po konsolidacji, kredytobiorca ma do spłaty tylko jedną ratę, zamiast kilku,
 • mniejszy koszt obsługi zadłużenia – jeżeli płacisz za dokonywane przelewy,
 • banki umożliwiają dostosowanie terminu płatności raty, uwzględniając dzień, w którym wpływa wynagrodzenie na konto,
 • rata kredytowa – dzięki wydłużeniu czasu kredytowania – jest niższa od sumy rat konsolidowanych zobowiązań,
 • poprawa płynności finansowej i zwiększenie zdolności kredytowej,
 • wysokość całkowitego zadłużenia wzrasta, z powodu większych całkowitych kosztów kredytowych.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach kredytu konsolidacyjnego i na jak długo?

Zanim poszukamy odpowiedzi na to pytanie, należy zaznaczyć, że można wyróżnić dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

 • gotówkowe oraz
 • hipoteczne.

Te pierwsze (kredyty konsolidacyjne gotówkowe) są najbardziej popularne i powszechnie oferowane przez banki. Zabezpieczeniem spłaty jest przeważnie miesięczne uposażenie kredytobiorcy. Dodatkowo bank może zażądać – zwłaszcza w przypadku dużych konsolidacji lub nie najlepszej oceny kredytowej – wykupienia ubezpieczenia lub poręczenia osób trzecich. Konsolidacja gotówkowa nie obejmuje produktów hipotecznych.

Drugim rodzajem kredytów konsolidacyjnych, są kredyty konsolidacyjne hipoteczne. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomość, której właścicielem jest bądź sam kredytobiorca, bądź też inna osoba (za zgodą tej osoby). I tutaj należy zwrócić dodatkowo uwagę, że konsolidacji może (ale nie musi) podlegać również produkt hipoteczny (pożyczka lub kredyt hipoteczny).

Oba produkty różnią się nie tylko formą wymaganego zabezpieczenia, ale również maksymalną kwotą kredytu, jak i okresem kredytowania.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest zazwyczaj udzielany na niższe kwoty i na krótszy termin. Maksymalna dostępna kwota nie przekracza 200 tys. zł na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wysokość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego zależy od wyceny nieruchomości i może być spłacany nawet i 30 lat. Wysokość kredytu konsolidacyjnego może zatem wynieść 50 tys. zł, 500 tys. zł, jak i kilka milionów złotych.

Wycena nieruchomości jest to oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości przy zastosowaniu właściwej metody, wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena nieruchomości podlega weryfikacji co do jej zawartości merytorycznej i formalno-prawnej przez pracownika banku.

Uwaga: Kredyt refinansowy nie jest odmianą kredytu konsolidacyjnego! Refinansowanie dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych (mieszkaniowych). Jest to nowy kredyt hipoteczny, jaki można otrzymać na spłatę poprzedniego. Celem kredytu refinansowego nie jest konsolidacja kredytów, ale zamiana dotychczasowego kredytu hipotecznego na nowy, w innym banku, który zaoferował lepsze niż dotychczasowe warunki kredytowania. Założeniem jest oczywiście dodatkowe zmniejszenie rat kredytowych, wydłużając odpowiednio czas spłaty. Dodatkowe informacje na temat refinansowania kredytów hipotecznych.

Jak przebiega konsolidacja kredytów?

Przede wszystkim należy skontaktować się z bankiem. Po ocenie zdolności kredytowej zostanie przygotowana wstępna propozycja kredytowa. Poza dowodem osobistym należy przygotować niezbędne dokumenty. Jakie? O tym również zostaniesz poinformowany przez bank. Nie ma tutaj jednej odpowiedzi, ponieważ zależy to zarówno od rodzaju kredytu, ale i banku, który będzie rozpatrywał Twój wniosek kredytowy.

Przeczytaj również: Jakie elementy zawiera wniosek o kredyt gotówkowy.

Na pewno będzie to zaświadczenie o źródle i wysokości uzyskiwanych dochodów. Akceptowane przez banki są:

 • umowy o pracę,
 • renta/emerytura,
 • działalność gospodarcza,
 • gospodarstwo rolne,
 • pozostałe i umowy cywilno-prawne.

Dokumenty identyfikujące zobowiązania, które chcesz skonsolidować. I mogą to być np.:

 • umowy kredytowe i pożyczkowe,
 • zaświadczenia o zobowiązaniu lub o aktualnym zadłużeniu,
 • wyciąg z konta, karty kredytowej,
 • potwierdzenia przelewów,
 • dowody wpłat,
 • książeczki spłat,
 • zestawienia spłat,
 • harmonogramy spłat,
 • potwierdzenia salda rachunku,
 • dyspozycje wpłat (zlecenia stałe).

Niezależnie od tego z jakim bankiem skontaktujesz się w sprawie konsolidacji, to zawsze możesz liczyć na pomoc przy załatwianiu formalności związanych z konsolidacją zobowiązań. Doradca bankowy, z przyjemnością wyjaśni Tobie nie tylko szczegóły dotyczące kredytu konsolidacyjnego, ale również odpowie na wszelkie pytania. W końcu przekonanie atrakcyjnego klienta do skorzystania z oferty leży w interesie banku…

Od czego zależy wysokość raty kredytu konsolidacyjnego?

Jeżeli dotarłeś do tej części artykułu, to z pewnością już wiesz, że wysokość raty kredytowej będzie zależeć w największym stopniu od wysokości kredytu oraz okresu kredytowania. Dodatkowo na całkowity koszt kredytu, a to ma również przełożenie na wysokość płaconej raty, wpływa jeszcze kilka dodatkowych czynników:

 • koszty dodatkowe pozaodsetkowe,

Zgodnie z Ustawy o kredycie konsumenckim wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki stanowią pozaodsetkowe koszty kredytu. Są nimi w szczególności: wszelkie opłaty, prowizje, koszty ustanowienia zabezpieczeń, konieczne do uiszczenia na rzecz kredytodawcy w celu otrzymania kredytu.2

 • wybór rat: malejące lub stałe,
 • data wypłaty kredytu,
 • daty płatności rat.

Przypuśćmy, że pożyczka konsolidacyjna wyniesie 50 tys. zł i zostanie udzielona bezkosztowo. Obliczając wysokość raty, należy 50 tys. zł podzielić przez liczbę miesięcy pozostających do spłaty.

Pożyczka konsolidacyjna 50 tys. zł RRSO = 0% – oddajemy tylko pożyczony kapitał w ratach miesięcznych. Zaokrąglenie do złotówki.

 • 3 lata – 1 389 zł,
 • 4 lata – 1 042 zł,
 • 5 lat – 833 zł,
 • 6 lat – 694 zł,
 • 7 lat – 595 zł ,
 • 8 lat – 521 zł,
 • 9 lat – 463 zł ,
 • 10 lat – 417 zł.

Ponieważ nie znajdziemy żadnego banku, który oferuje darmowe pożyczki na 50 tys. zł, to rata kredytowa będzie znacznie większa. Ile wyniesie rata kredytowa np. z naliczonymi odsetkami i prowizją?

Kredyt konsolidacyjny 50 tys. zł. Uwzględniając prowizję (2995 zł – kredytowana) i odsetki (7,20% w skali roku). Zaokrąglenie do złotówki.

 • 3 lata – 1 641 zł,
 • 4 lata – 1 274 zł,
 • 5 lat – 1 054 zł,
 • 6 lat – 908 zł,
 • 7 lat – 805 zł ,
 • 8 lat – 727 zł,
 • 9 lat – 668 zł ,
 • 10 lat – 620 zł.

kredyt konsolidacyjny 50 tys. zł raty i całkowity koszt kredytu

Oczywiście, że powyższe obliczenia, które zostały wykonane za pomocą kalkulatora, mają charakter wyłącznie orientacyjny, ale jasno pokazują, że:

 • dłuższy czas spłaty kredytu, to niższa rata (i większy koszt).

Wysokość raty będzie również inna,  w zależności od tego, z jakiego systemu rat skorzystamy. A raty możemy spłacać w ratach:

 • stałych lub
 • malejących.

Rata stała charakteryzuje się tym, że jest… stała (taka sama) w całym okresie kredytowania. Rata malejąca jest większa na początku spłacania kredytu i stopniowo maleje. Co prawda rata malejąca to tańszy kredyt, ale początkowo są spłacane wyższe kwoty i dodatkowo wzmagana jest większa zdolność kredytową niż w przypadku rat stałych.

POŻYCZKA KONSOLIDACYJNA w PKO BP

kredyt konsolidacyjny PKO BP

 • Pożyczka konsolidacyjna ze spłatą od 2 do 120 miesięcy (do 10 lat),
 • Dodatkowe środki na dowolny cel w wysokości do 30% wartości konsolidowanej kwoty kredytu,
 • Nie jest wymagane posiadanie rachunku w PKO BP

1. Pożyczka konsolidacyjna z PKO BP może zostać przeznaczona na spłatę innych kredytów i pożyczek (np. chwilówek, kredytów gotówkowych, samochodowych, ratalnych oraz kart kredytowych i kredytów odnawialnych) z innych banków oraz instytucji kredytowych.
2. Możesz skorzystać z ubezpieczenia za pośrednictwem banku.
3. Wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłatę pożyczki konsolidacyjnej.

Wyślij wniosek kontaktowy i umów się na rozmowę z doradcą.

Do oddziału banku wystarczy przynieść umowy konsolidowanych zobowiązań, a po otrzymaniu decyzji, nowa umowa kredytowa zostanie podpisana w placówce.

Jak prezentuje się przykład reprezentatywny?

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – kredyt konsolidacyjny 24 080 zł na 8 lat i 2 miesiące.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,59%.
Całkowita kwota do zapłaty 35 472,51 zł.
Oprocentowanie zmienne 7,20%.
Całkowity koszt kredytu 11 392,51 zł

 • prowizja 2 672,58 zł,
 • odsetki 8 719,93 zł.

97 miesięcznych rat równych po 361,96 zł, ostatnia rata: 362,39 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Źródło: pkobp.pl

KREDYT KONSOLIDACYJNY w Alior Bank

kredyt konsolidacyjny Alior Bank

 • Możliwość wnioskowania o dodatkową gotówkę,
 • Kredyt konsolidacyjny z ubezpieczeniem na życie,
 • Minimalna kwota kredytu 30 tys. zł, maksymalna 150 tys. zł,
 • Okres kredytowania nawet do 10 lat.Minimalna kwota kredytu konsolidacyjnego w Alior Bank wynosi 30 000 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka ubezpieczeniowa jest kredytowana i opłacana jednorazowo. W ramach promocji nie można konsolidować zobowiązań zaciągniętych w Alior Banku.

Przykład reprezentatywny – kredyt konsolidacyjny Alior Bank

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – kredyt konsolidacyjny 58 081 zł na 8 lat i 6 miesięcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach promocji „Komfortowa konsolidacja IV” wynosi 10,64%.
Oprocentowanie zmienne 7,19%.
Całkowita kwota do zapłaty: 86 641,64 zł.
Całkowity koszt kredytu 28 560,64 zł.

 • prowizja 0 zł,
 • składka za ubezpieczenie na życie: 6 770,50 zł,
 • odsetki: 21 790,14 zł.

101 miesięcznych rat (w tym 100 równych rat w wysokości 857,85 zł, ostatnia rata: 856,64 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Źródło: form.aliorbank.pl

KREDYT KONSOLIDACYJNY w Santander Bank

kredyt konsolidacyjny Santander Bank

 • maksymalna kwota 300 tys. zł (minimalna 1000 zł),
 • maksymalny okres kredytowania 10 lat (maksymalny okres spłaty do 120 miesięcy dla kwoty kredytu od 5 tys. zł),
 • prowizja 0% (dotyczy części kredytu przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek w innym banku lub instytucji finansowe),
 • wakacje kredytowe.

Warunkiem udziału w Promocji jest złożenie wniosku o kredyt gotówkowy do 30.06.2019 r. Promocja „Lżejsza rata – edycja V” trwa do 31.07.2020 r.

Wypełnij krótki wniosek kontaktowy: wybierz kwotę kredytu, dane kontaktowe, porę kontaktu i przedzwoni doradca, z którym porozmawiasz o szczegółach.

Przykład reprezentatywny – kredyt konsolidacyjny Santander Bank

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – kredyt konsolidacyjny 71 400 zł na 7 lat.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,46%.
Oprocentowanie zmienne 7,20%.
Całkowita kwota do zapłaty: 91 100,94 zł.
Całkowity koszt kredytu 21 842,94 zł.

 • prowizja 2 142 zł,
 • odsetki: 19 700,94 zł.

83 miesięcznych rat równych w kwocie 1085,13 zł, ostatnia rata 1035,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maj 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Źródło: bank.santander.pl

W przypadku ubiegania się o kredyt, decyzja, wysokość oprocentowania, maksymalna kwota kredytu oraz maksymalny okres kredytowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanego przez bank.


1 Konsolidacja długu – pl.Wikipedia.org
2 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok