Kredyt hipoteczny okres kredytowania

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny okres kredytowania – są to długoterminowe (w zdecydowanej większości) kredyty udzielane przez banki oraz SKOK-i. Dzięki znacznemu wydłużeniu czasu spłaty, zdecydowanie łatwiej jest spłacić wysoką kwotę kredytu, przy niskich (relatywnie) ratach.

kredyt hipoteczny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wg Rekomendacji S KNF-u, bank powinien rekomendować swoim klientom detalicznym okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 25 lat. W sytuacji, kiedy klient podejmuje decyzje o dłuższym czasie spłaty, to wówczas bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby lat 35.

Pamiętać należy jednak o tym, że im dłużej jest spłacany kredyt hipoteczny, to:

  • nie tylko wzrasta całkowity koszt kredytu (więcej odsetek będzie trzeba zapłacić), ale również
  • rośnie ryzyko jego spłaty, ponieważ trudniej jest przewidzieć zmiany, jakie nastąpią w Twojej sytuacji finansowej.

Przeczytaj również: Kredyt hipoteczny opłaty – co składa się na całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Millennium Bank kredyt hipoteczny okres kredytowania

Kredyt hipoteczny okres kredytowania: 25 lat

Nadmiernie wydłużony okres kredytowania, i to nie tylko w przypadku kredytów hipotecznych, powoduje wzrost ryzyka, zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy.

Warto zwrócić uwagę, że w wyniku wystąpienia zawirowań w gospodarce w 2 kwartale 2020 r.,  banki przede wszystkim zaostrzyły warunki kredytowania, ograniczyły wysokość maksymalnego kredytu oraz skróciły okres kredytowania.

Wydłużenie czasu spłaty to oczywiście wzrost zdolności kredytowej oraz obniżenie wysokości raty, ale jednocześnie zyski z tego tytułu są stosunkowo niewielkie, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty obsługi i podejmowane ryzyko:

  • ryzyko zmiany stóp procentowych (a kredyty hipoteczne w zdecydowanej większości opierają się na oprocentowaniu zmiennym),
  • relatywnie niskie kwoty spłaty kapitału w całym okresie spłaty),
  • wzrost całkowitych kosztów kredytowych.

W związku z powyższym, zgodnie z Rekomendacją S banki powinny rekomendować okres spłaty nie dłuższy niż 25 lat.

Kredyt hipoteczny okres kredytowania: 35 lat

Jeżeli czas spłaty kredytu hipotecznego będzie dłuższy niż 25 lat, to maksymalny okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 35 lat, a w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty do jej wyliczenia wynosi maksymalnie 25
lat.

Rekomendacja S jasno stwierdza, że przy ustalaniu długości okresu kredytowania  bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego.

Jeśli interesuje Ciebie pożyczka hipoteczna, to przeważnie maksymalny okres kredytowania dla tego produktu nie przekracza 25 lat.


Źródło: Nowelizacja Rekomendacji S KNF

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok