Kredyt hipoteczny na mieszkanie dla młodych małżeństw. Kredyt 2%

Młode osoby czy młode małżeństwa, które marzą o własnym mieszkaniu są zawsze w trudnej sytuacji. Ale w 2023 roku ruszyło rządowe wsparcie w postaci Programu Pierwsze Mieszkanie.1
kredyt hipoteczny na mieszkanie dla młodych małżeństw
Kredyt hipoteczny na mieszkanie dla młodych małżeństw. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dla zdecydowanej większości osób, które chcą stać się posiadaczami własnego „eM, nie ma innej możliwości, jak tylko skorzystanie z kredytu hipotecznego. Oczywiście konieczne jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolność kredytowej, wiarygodność kredytową i zgromadzenie wkładu własnego.

Poniżej zapoznasz się z najnowszym przeglądem banków, w których o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania możesz zapytasz. Dodatkowo masz możliwość skontaktowania się z pośrednikiem finansowym – spotkania jest bezpłatne, niezobowiązujące i w dowolnie wybranym terminie.

Bezpieczny kredyt 2% na zakup mieszkania

Od 1 lipca 2023 osoby zainteresowane zakupem pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego na kredyt hipoteczny mogą skorzystać z kredytu 2%. Jest to system dopłat do kredytu hipotecznego.

Jeśli planujesz taki zakup mieszkania na kredyt w perspektywie kilku następnych lat, to możesz zacząć oszczędzać na Koncie Mieszkaniowym.

Podstawowe zasady bezpiecznego kredytu 2%

1. Dopłata do rat kredytu hipotecznego będzie stanowić różnicę pomiędzy:

 • stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (pomniejszone o marżę), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

2. Kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na zakup mieszkanie lub domu jednorodzinnego zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

3. Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego to 500 tysięcy złotych.
W przypadku gospodarstw domowych:

 • prowadzonych wspólnie przez małżonków lub
 • w skład którego wchodzi co najmniej jedno dziecko,

maksymalna kwota kredytu hipotecznego to 600 tys. zł.

4. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu hipotecznego można skorzystać przez okres 10 lat.

5. Z kredytu mieszkaniowego można korzystać do 2027 r. z możliwością jego przedłużenia.

6. Pełna dowolność, jeżeli chodzi o położenie mieszkania, jak i o jego standard. Przy zakupie nieruchomości nie obowiązuje limit ceny za 1 m2.

7. Lepsza zdolność kredytowa ze względu na ograniczenie ryzyka wzrostu raty po okresie dopłat.

8. Marża banku będącej składową oprocentowania kredytu hipotecznego nie może być wyższa od marży innych kredytów hipotecznych, które znajdują się w ofercie banki.

Zasady Konta Mieszkaniowego

Drugim filarem wsparcia Programu Pierwsze Mieszkanie jest Konto Mieszkaniowe.

 • Minimalna kwota miesięcznej wpłaty to 500 zł (6000 zł rocznie = 12 x 500 zł).
 • Maksymalna wpłata miesięczna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie 12 x 2000 zł).
 • W każdym roku można skorzystać z jednego miesiąca wakacji od oszczędzania bez ponoszenia konsekwencji.
 • Można wpłacać miesięczne kwoty w różnej wysokości.
 • Gwarancja uzyskania dodatkowej premii za oszczędzanie. Minimum 11 wpłat w trakcie roku – przynajmniej 500 zł. Brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości jej uzyskania w latach kolejnych.
 • Konto Mieszkaniowe może być założone od 13 do 45 roku życia.
 • Na wydanie środków będzie 5 lat w przypadku zakończenia oszczędzania. W przypadku zakończenia okresu oszczędzania przed 18 rokiem życia, termin biegnie od daty urodzin.

Kto może skorzystać z rządowego programu wsparcia zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny?

Z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego na 2% i Konta Mieszkaniowego mogą skorzystać osoby, które:

 • nie ukończyły 45 lat,
 • nie posiadają i nie mają mieszkania, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Uwaga! Warunek wieku przy bezpiecznym kredycie mieszkaniowym 2%, w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej 1 wspólnego dziecka, spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Z Konta Mieszkaniowego będzie można skorzystać również, jeżeli w posiadanym i jednym niewielkim mieszkaniu rodzice mieszkają z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Mieszkanie o powierzchni:

 • do 50 m2 – rodziny z dwojgiem dzieci,
 • do 75 m2 – rodzin z trojgiem dzieci,
 • do 90 m2 – rodzin z czworgiem dzieci,
 • bez limitu – w przypadku rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci.

Jak skorzystać z programu bezpieczny kredyt 2%. Krok po kroku

Przepisy umożliwiające ubieganie się o bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% i otworzenie Konta Mieszkaniowego obowiązują od 1 lipca 2023 r.

Aby mieć możliwość skorzystania z tych instrumentów, należy udać się do banku, który przystąpił do programu rządowego, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i wprowadził taki kredyt hipoteczny do swojej oferty.

korzyści z przystąpienia do Program Pierwsze Mieszkanie
Korzyści z przystąpienia do Program Pierwsze Mieszkanie. Źródło: https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie.

Wkład własny przy kredycie na 2%

Wkład własny jest istotnym elementem każdego kredytu hipotecznego (mieszkaniowego). W zapisach Programu Pierwsze Mieszkanie minimalna wartość wkładu własnego wynosi 10% wartości nieruchomości.

Uwaga! Nie ma ograniczeń, które nie pozwalałyby na skorzystanie z innego programu rządowego pokrywającego w całości wkład własny.

Zakup mieszkania w Programie Pierwsze Mieszkanie bez wkładu własnego? Jest możliwość, aby nabyć nieruchomość za pomocą kredytu 2% bez wkładu własnego. Wówczas taki wkład będzie pochodzić z kredytu banku BGK w ramach programu rządowego Kredyt bez wkładu własnego.

Przeczytaj co może być wkładem własnym: Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym.

Kredyt na 2% – jakie dokumenty są potrzebne

Podstawą dla uzyskania jakiegokolwiek kredytu, w tym również i hipotecznego, jak i kredytu hipotecznego na 2%, jest posiadanie zdolności kredytowej, wiarygodności kredytowej w BIK oraz zgromadzenia niezbędnych dokumentów do uzyskania finansowania.

Listę potrzebnych dokumentów uzyskamy w banku lub u pośrednika finansowego. Między innymi są to:

 • dokumenty potwierdzające nasze dochody,
 • zaświadczenie od pracodawcy z ostatnich kilku miesięcy (zależy to od banku i mogą to być zarówno ostatnie 3 miesiące, jak i 12),
 • rozliczenie podatku od osób fizycznych za rok ubiegły,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na które otrzymujemy wynagrodzenie,
 • umowy kredytowe i pożyczkowe wraz z harmonogramem ich spłat,
 • zaświadczenie z banku o aktualnej wysokości zadłużenia,
 • dokumenty związane z nabywaną nieruchomością.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, niezbędna jest kopia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Osoba będąca w związku małżeńskim ubiegająca się o kredyt hipoteczny, będzie zobowiązana do dostarczenia skróconego odpisu aktu małżeństwa.

Jeżeli została zawarta umowa o rozdzielności majątkowej, to również musi zostać dołączona do wniosku.

Często stosowaną praktyką w przypadku ubiegania się o kredytów hipotecznych małżeństw, jest przystąpienie obu małżonków do kredytu. Zwiększa to zdolność kredytową, co umożliwia zakup nieruchomości o wyższej wartości niż w sytuacji, kiedy wniosek jest składany bez współkredytobiorcy.

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów to nie wszystko, ponieważ pozostanie jeszcze ustanowienie hipoteki (zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego) oraz ustanowienie innych ewentualnych zabezpieczeń.

Dopiero, jeżeli zbierzemy wszystkie wymagane dokumenty i złożymy poprawnie wypełniony wniosek, bank może zacząć analizę. Może to potrwać nawet i kilka tygodni, w zależności od tego jak duże jest zainteresowanie ofertą bankową.


1 15.6.2023 r. w Dzienniku Ustaw pozycja 1114, została ogłoszona ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3096_u.htm.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok