Kredyt hipoteczny dla każdego czy dla bogatych?

2023-11-17 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny dla każdego, kto chciałby kupić dom lub mieszkanie? Oczywiście, że nie. Prowokacyjnie można nawet napisać, że kredyt hipoteczny, to kredyt dla osób bogatych. Wysokość miesięcznej raty kredytowej w niektórych przypadkach może spowodować lekki zawrót głowy, a jeżeli uwzględnimy czas kredytowania, to co najmniej dwa razy zastanowisz się czy skorzystać z takiej opcji.

kredyt hipoteczny dla każdego

Wprowadzona w 2014 r. Rekomendacja S przez KNF1 skutecznie jednak zablokowała „owczy pęd” do posiadania własnego mieszkania. Banki bardzo chętnie wcześniej udzielały finansowania na 100%, a nawet i na 110% wartości kupowanej nieruchomości. Rekomendacja S dotyczy nie tylko kredytów hipotecznych, ale i produktów kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości.

Dlaczego prowokacyjnie zadaliśmy pytanie, czy kredyt hipoteczny dla każdego czy tylko dla bogatych? Ze względu na konieczność posiadania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz należy wziąć pod uwagę, że całkowity koszt kredytu jest bardzo wysoki, a wysokość raty kredytowej nie należy do najmniejszych.

Według raportu AMRON w I kw. 2020 r. średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła niewiele poniżej 300 tys. zł. To  w takim razie, ile wyniesie szacunkowa rata?

Kredyt mieszkaniowy 300 tys. zł – szacunkowe wyliczenia rat – 15-30 lat.

 • 15 lat – 1938 zł,
 • 18 lat –1663 zł,
 • 20 lat – 1526 zł,
 • 22 lat – 1414 zł,
 • 25 lat – 1280 zł,
 • 28 lat – 1175 zł,
 • 30 lat – 1117 zł.

Rata miesięczna w wysokości ponad 1000 zł, płacona przez setki miesięcy? Z pewnością jest to dość duże obciążenie. Z poniższymi podmiotami możesz się skontaktować w sprawie kredytu:

Kredyt hipoteczny? To warto wziąć pod uwagę

Jeżeli bierzesz pod uwagę zaciągnięcie kredytu hipotecznego, to warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi i informacji, które wynikają bezpośrednio z Rekomendacji S. Nie martw się jednak tym, że Twoja wiedza na temat produktu jest niewystarczająca lub nie rozumiesz każdego aspektu. W gestii doradcy bankowego lub pośrednika finansowego leży wyjaśnienie wszystkich zawiłości, wątpliwości i odpowiedź na każde pytanie dotyczące kredytu hipotecznego (mieszkaniowego).

Zresztą w Rekomendacji S znajdziemy taki zapis, w którym jest mowa o tym, że: „informacje przedstawione klientowi przez doradcę /pośrednika finansowego powinny być zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne. Dotyczy to zarówno informacji przedstawianych przed jak i po podpisaniu umowy. Informacje przekazywane […] powinny uwzględniać poziom wiedzy klienta […].1

I nie oznacza to oczywiście, że kontaktując się z wybranym podmiotem musisz podpisać ostatecznie umowę. Nie ma takiego obowiązku.

Najważniejsze punkty wynikające z Rekomendacji S

 • wskazanie rekomendowanego (25 lat) i maksymalnego okresu kredytowania (35 lat dla kredytu hipotecznego),
 • zapisy dotyczące wymaganego wkładu własnego i obowiązku wniesienia minimalnego wkładu własnego przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu,

Wkład własny – udział kredytobiorcy w finansowaniu kredytowanej nieruchomości. Dodatkowe informacje: Wkład własny – 10% czy 20%?

 • dodanie oświadczenia kredytobiorcy, że nieruchomość gruntowa będąca wkładem własnym, na której będzie znajdować się kredytowana nieruchomość nie jest obciążona kredytem – obowiązek zweryfikowania tego faktu na etapie analizy kredytowej,
 • minimalny rekomendowany LTV: 80% dla kredytu hipotecznego. Oznacza to, że minimalny wymagany wkład własny wynosi 20%. Jeżeli w ofercie banku znajduje się kredyt hipoteczny z LTV 90% (wkład własny 10%), to brakująca wysokość musi zostać ubezpieczona (tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego / ubezpieczenie ryzyka wysokiego LTV),

LTV (Loan to Value) – stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu, odpowiadającej wartości zaakceptowanej przez bank.

Ryzyko wysokiego LTV – udzielenie kredytu powyżej minimalnego wskaźnika LTV (80%).

Ubezpieczenie ryzyka wysokiego LTV – ubezpieczenie kredytu hipotecznego do czasu, kiedy LTV wyniesie więcej niż wartość minimalnego wskaźnika LTV, tj. powyżej 80%.

 • wymagany obowiązek poinformowania klienta zaciągającego kredyt hipoteczny na okres powyżej 25 lat o różnicy maksymalnej zdolności, wysokości raty i całkowitym koszcie kredytu pomiędzy 25 letnim okresem kredytowania a wnioskowanym,
 • oświadczenia kredytobiorcy, iż został poinformowany o ryzyku przekroczenia poziomu DtI (40 % dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych Klientów) i wiążącym się z tym negatywnym wpływem na realizację wydatków i sytuacji dochodowej,
Wskaźnik DtI (ang. debt to income) – wyraża stosunek wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe (z których klient nie może się wycofać, a które wynikają m.in. z przepisów prawa lub mających charakter trwały i nieodwołalny) do dochodu klienta.
 • zgodność waluty kredytu z walutą dochodu – oznacza to, że kredyty w walutach obcych mogą być udzielone tylko osobom osiągających dochody w danej walucie,
 • środki finansowe przeznaczone na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu;

Informacje dotyczące kredytu hipotecznego

Abyś mógł dokładnie zapoznać się z podejmowanym ryzykiem, bo każdy kredyt to ryzyko zarówno dla Ciebie, jak i banku, otrzymasz formularz informacyjny. I to bez względu na to czy zdecydujesz się na kredyt w danym banku czy nie.

Znajdziesz tam między innymi informacje dotyczące:

 • wysokości raty kredytu,
 • tempa spłacania kapitału,
 • całkowitego kosztu kredytu (z uwzględnieniem ubezpieczeń zawartych w związku z tym kredytem). Jego wysokość zależeć będzie nie tylko od wysokości kredytu, ale i od długości kredytowania i wysokość wkładu własnego.
 • ryzyka zmiennej stopy procentowej.

Kredyt hipoteczny na dłużej niż 25 lat

W sytuacji, kiedy zamierzasz zaciągnąć kredyt na lat mniej niż 25, to doradca w banku lub pośrednik finansowy przedstawi Tobie w formie pisemnej, różnicę pomiędzy:

 • wysokością maksymalnej zdolności kredytowej a wysokością maksymalnej zdolności kredytowej uzyskanej w oparciu o 25 letni okres kredytowania,
 • wysokością raty spłaty uzyskanych dzięki wydłużeniu okresu kredytowania powyżej 25 lat, a wysokością raty spłaty uzyskanych w oparciu o 25 letni okres kredytowania.

Dodatkowo zostanie wyliczona różnica w całkowitym koszcie kredytu pomiędzy kredytem zaciągniętym na planowany okres spłaty (przekraczający 25 lat) a kredytem udzielonym na okres 25 lat.

średni cena kredytu hipotecznego, LTV%, okres kredytowania


1 Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, knf.gov.pl.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok