Kredyt hipoteczny bez tajemnic

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Podjąłeś decyzję o zakupie mieszkania lub innej nieruchomości? Warto zatem sprawdzić najnowsze propozycje kredytów hipotecznych w bankach. Musisz zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę, to bank w dużej części sfinansuje jego zakup.
kredyt hipoteczny krok po kroku
Kredyt hipoteczny bez tajemnic. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Warto zatem, aby wyszukać jak najtańszy kredyt hipoteczny, w zależności od potrzeb, możliwości (posiadany wkład własny) oraz oczekiwań. Musisz jednocześnie wziąć pod uwagę, że ŻADEN kalkulator kredytów hipotecznych, ŻADEN ranking kredytowy nie wskaże Tobie najlepszego wyboru, ponieważ KAŻDY przypadek jest indywidualny. Co możesz zatem zrobić? Rozpocząć samodzielne poszukiwania lub skontaktować się z niezależnym i profesjonalnym ekspertem finansowym.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o wyborze kredytu hipotecznego, to musisz wiedzieć, nie tylko w jakim banku złożysz wniosek kredytowy, ale i na jaką nieruchomość Ciebie stać. Koszt kredytu będzie uzależniony od:

 • jego wysokości,
 • czasu spłaty,
 • rodzaju rat.

Im większa wartość zobowiązania i dłuższy czas kredytowania (a 20-30 lat, to zdecydowana większość takich kredytów), to i większy koszt całkowity, czyli większa cena kredytu. Trudno prognozować co może się zdarzyć w tym czasie, musisz być jednak przygotowany na każdą ewentualność: od spadku uzyskiwanych dochodów (trudności ze spłatą rat), aż pod podwyżkę stóp procentowych (większa rata kredytowa dla kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem). Warto zatem przeanalizować wiele różnych scenariuszy.

Jednym z błędów, który jest popełniany przez wiele osób, to nieodpowiednie zdefiniowanie własnych oczekiwań i potrzeb. Bardzo często na samym początku szukana jest nieruchomość, a dopiero w kolejnym etapie sprawdzana zdolność kredytowa. Korzystasz z kalkulatorów do wyliczenia zdolności kredytowej? Uważaj! Bardzo często wyniki są przeszacowane lub niedoszacowane i nie odpowiadają wartością wyliczonym przez banki.

Lepsza zdolność kredytowa, większy zgromadzony wkład własny (przekraczający co najmniej 10% wartości nieruchomości, a najlepiej, aby to było ponad 20%), tym lepsze warunki kredytowania i mniejszy koszt kredytu.

Pamiętaj, że koszty bankowe, które są najpoważniejszymi, nie są jedynymi. Występują również koszty pozabankowe (np. opłaty notarialne, sądowe), które będzie trzeba zapłacić z bieżących oszczędności.

Najlepszy kredyt hipoteczny? Najlepsza oferty bankowa? Zwracaj uwagę na całkowity koszt kredytu oraz Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Pamiętaj jednak, że najlepszą ofertę niekoniecznie pomoże wyszukać kalkulator kredytowy i rankingi kredytów hipotecznych.

1. Pomimo że najtańszy, to jednak… najdroższy

Czy wiesz, że kredyt hipoteczny jest najtańszym z dostępnych kredytów na rynku? Między innymi z tego powodu, że jest ograniczony poziom ryzyka, który wynika ze sposobu jego zabezpieczenia (hipoteka na nieruchomości). Nie oznacza to wcale, że oddasz niewiele więcej niż pożyczasz. Ponieważ spłacany jest przez kilkadziesiąt miesięcy (a nierzadko przekracza nawet 100 miesięcy), to ostateczny koszt całkowity stanowi bardzo często 50% i więcej, wysokości pożyczonego kapitału. Niemniej jednak jest to jedyna szansa dla wielu osób nieposiadających wystarczających środków własnych, aby kupić mieszkanie lub dom.

Kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania) w większości przypadków jest największym kredytem, który zaciągany jest w życiu większości osób, dlatego wybór banku jest tak istotny. Regulowane zadłużenie (płacone raty) przez długie lata będzie miało kolosalny wpływ na domowy budżet. Owszem, być może za kilka lat będzie można wziąć pod uwagę refinansowanie kredytu hipotecznego, jeżeli znajdziesz lepszą ofertę kredytową, ale teraz wybór może być tylko jeden.

Konieczne jest zatem, aby przed dokonaniem ostatecznego wyboru, przeprowadzić szczegółową analizę ofert bankowych, z uwzględnieniem kosztów bankowych, jak i pozabankowych.

Procedura kredytowa jest długa i czasochłonna, i zanim dojdzie do finalizacji umowy, niezbędne będzie dostarczenie do banku wielu dokumentów i zaświadczeń. Nie jest to niemożliwe do przeprowadzenia, jeżeli w każdym miesiącu dziesiątki tysięcy osób podpisuje umowy o udzielenie kredytu hipotecznego.

2. Kredyt hipoteczny. Pierwsze przygotowania

W przeciwieństwie np. do kredytu gotówkowego, proces udzielenia kredytu hipotecznego jest znacznie bardziej czasochłonny, skomplikowany i składa się z wielu etapów. Nie można ubiegać się o niego przez internet, ale w początkowej fazie, można skontaktować się z bankiem lub pośrednikiem online.

Ubiegając się o każdy kredyt, w tym również o kredyt na zakup mieszkania lub domu, bank musi dokładnie przeanalizować nie tylko sytuację finansową przyszłego kredytobiorcy, uzyskiwane dochody oraz wydatki w gospodarstwie domowym, ale również sprawdzić nieruchomość (np. dokonać jej wyceny). To wszystko powoduje, że liczba dokumentów i formalności koniecznych do przeprowadzenia, jest znacznie większa niż przy jakimkolwiek innym kredycie konsumenckim.

Jak długo należy czekać na sfinalizowanie umowy kredytowej? To już zależy od wielu czynników, m.in. należy wziąć pod uwagę: jak szybko przekazane zostaną do banku wymagane dokumenty; czy nie będzie konieczności dostarczenia nowych lub uzupełnienia już przekazanych; liczby wniosków kredytowych, które trafiają w danym okresie do banku; itp. Cały proces kredytowy może trwać zatem 3-4 miesiące, ale w niektórych przypadkach może wydłużyć się nawet i do pół roku.

Im zatem lepiej będziesz przygotowany, tym szybciej dotrzesz do stacji końcowej.

3. Wkład własny – absolutna konieczność

Posiadanie odpowiednio wysokiego wkładu własnego jest obowiązkowe dla każdego kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt hipoteczny.

Nie może on być sfinansowany z kredytu lub pożyczki gotówkowej, ale wyłączenie z posiadanych oszczędności (poniżej przeczytasz co może być uznane za wkład własny).

Obecnie (2023 r.) minimalny wkład własny wynosi co najmniej 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak są i takie banki, które wymagają takiego wkładu na poziomie znacznie wyższym.

Co w przypadku, kiedy nie dysponujesz wkładem w takiej wysokości? Należy przełożyć zakup nieruchomości w czasie lub poszukać banków, które są skłonne udzielić finansowania z wkładem niższym (10-20%). W takiej sytuacji konieczne będzie wykupienie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, co oczywiście podraża koszt kredytu.

Zgromadzenie tak wysokich środków finansowych jest na pewno sporym wyzwaniem, ale z drugiej strony, im większymi oszczędnościami dysponujemy, tym na bardziej korzystne warunki kredytowania możesz liczyć. Z punktu widzenia banku, wysokość posiadanego wkładu własnego jest niezmiernie ważnym czynnikiem, który pokazuje, że nie tylko potrafisz oszczędzać, ale jednocześnie stanowi element ograniczający ryzyko kredytowe.

Więcej na temat wkładu własnego przeczytasz w artykułach:

4. Zdolność kredytowa i kolejne etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny

1. Zbadanie zdolności kredytowej jest konieczne w przypadku każdego kredytu, nie tylko kredytu hipotecznego.

Zdolność kredytowa to jeden z trzech czynników (obok wiarygodności kredytowej i wymaganego wkładu własnego) warunkujący możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Definicja zdolności kredytowej, którą posługujemy się na co dzień, jest jasno określona, ale każdy z banków nieco inaczej ją wylicza (różnice w metodologii i przypisaniu wag do poszczególnych elementów).

W dużym skrócie zdolność kredytowa, to zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Największy wpływa na jej wysokość mają uzyskiwana dochody oraz wydatki w gospodarstwie domowym (w tym również spłata zobowiązań kredytowych).

W praktyce okazuje się, że w każdym banku klient ma inną zdolność kredytową. Dodatkowo warto pamiętać, że jeżeli korzystasz z tzw. kalkulatora zdolności kredytowej, to możesz zostać wprowadzony w błąd, poprzez jej niedoszacowanie lub przeszacowanie.

Ponieważ każdy z banków prowadzi własną politykę udzielania kredytów, to dodatkowo może samodzielnie ustać warunki udzielania kredytów, określając np. minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy, dopuszczalne umowy o pracę, staż pracy czy minimalny wkład własny.

Więcej na temat zdolności kredytowej przeczytasz w artykule: Co wpływa i jak poprawić zdolność kredytową.

2. Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, wraz z wymaganymi dokumentami.

Wniosek kredytowy można złożyć bezpośrednio w banku lub korzystają z usług pośrednika finansowego, który zaproponuje z pewnością kilka banków, w zależności od naszej wstępnej oceny finansowej.

We wniosku podawane są dane, które umożliwiają ocenę finansową kredytobiorcy oraz m.in. przeznaczenie kredytu, jego wysokość oraz czas kredytowania czy wybór rat (malejące lub stałe).

Do wniosku załączane są wymagane dokumenty, o których poinformuje nas doradca bankowy lub pośrednik finansowy.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny na przykładzie Millennium Bank:

 • wniosek o udzielenie informacji o kredycie,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości:

1. Operat szacunkowy nieruchomości – wycena mieszkania/domu przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli nie masz operatu, to można skorzystać ze wsparcia banku. Wystarczy zamówić operat szacunkowy podczas składania wniosku o kredyt hipoteczny (ewentualnie na późniejszym jego etapie) i wybrać jednego z dwóch współpracujących z bankiem dostawców. Usługa jest płatna.

2. Odpis z księgi wieczystej – dotyczy nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu.

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów,
 • wyciągi z konta bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy.

źródło: bankmillennium.pl/

3. Wycena nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego.

4. Wstępna decyzja kredytowa. Możliwe, że bank może określić dodatkowe warunki, niezbędne do uzyskania finansowania.

5. Zakup nieruchomości: podpisanie umowy kupna (w formie aktu notarialnego), w którym znajduje się również zapis dotyczący trybu wypłaty środków.

6. Uruchomienie kredytu hipotecznego: zawarcie umowy kredytowej i wypłata środków, które trafiają na rachunek sprzedawcy.

Do sfinalizowania umowy pozostaje już niewielki krok – podpisanie umowy kredytowej. Wiele osób sądzi, że po podpisaniu umowy „klamka zapadła„. Ustawa o kredycie hipotecznym daje kredytobiorcy jednak prawo do wycofania się w przeciągu 14 dni od podpisania umowy (art. 44). Kosztem, który trzeba ponieść są odsetki kredytowe za czas, w którym korzystano z kapitału – naliczane są od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty (nie później niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia). Bank może żądać również wyrównanie bezzwrotnych kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

7. Wprowadzenie wpisu do księgi wieczystej – można to zrobić samodzielnie lub zlecić czynność notariuszowi. Po spłaceniu kredytu hipotecznego wpis z księgi wieczystej należy usunąć, aby uzyskać dokumenty z banku.

5. Kredyt hipoteczny zabezpieczony na hipotece nieruchomości

Każdy kredyt hipoteczny (podobnie jak i pożycza hipoteczna czy kredyt konsolidacyjny hipoteczny) jest zabezpieczony na jego hipotece. Oznacza to, że bank ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń przy sprzedaży kredytowanej nieruchomości i to niezależnie od tego, czy w danym momencie to Ty jesteś jej właścicielem czy już ktoś inny.

Wpis w księdze wieczystej w żaden sposób nie ogranicza praw właściciela nieruchomości, co oznacza, że można w sposób dowolny rozporządzać majątkiem.

Wpis hipoteczny to najlepsze zabezpieczenie banku, dlatego może oferować kredyty hipoteczne z niskim oprocentowaniem, a dzięki długiemu okresowi spłaty, rata kredytowa jest stosunkowo niska (w stosunku do wysokości całkowitego zobowiązania może wynieść ona np. 0,3%).

6. Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na wiele celów związanych z nieruchomości, a niektóre cele mogą być łączone w jeden kredyt (np. zakup mieszkania i jego remont, zakup działki budowlanej i budowa domu).

W przypadku kredytu hipotecznego-budowlanego wypłata kredytu następuje w transzach, dopiero po spełnieniu określonych warunków wyznaczonych przez bank. Zdarza się dość często, że nie wszystkie założone cele można zrealizować korzystając z kredytu hipotecznego, np. wyposażenie kuchni i należy posiłkować się pożyczką gotówkową.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony między innymi na ZAKUP:

 • lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego i z rynku wtórnego,
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego,
 • nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem (remontem),
 • lub wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 • lub budowę domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo–usługową,
 • działki budowlanej,
 • działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • garażu, miejsca garażowego, postojowego.

POZOSTAŁE

 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • nabycie lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej,
 • wykup mieszkania zakładowego,
 • budowa, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe (np. poddasze),
 • partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez TBS,
 • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
 • spłata kredytu hipotecznego w innym banku (kredyt refinansowy),
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,

7. Czas spłaty kredytu hipotecznego

Okres kredytowania, poza samą wysokością kredytu, jest podstawowym elementem, jaki należy określić w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Im dłuższy czas spłaty to niższa rata kredytowa, ale z drugiej strony całkowity koszt kredytu wzrasta.

Czas spłaty zależy od oceny zdolności kredytowej dokonanej przez bank i jej wysokość jest dostosowywana do osiąganych dochodów.

 • większy całkowity dochód, tym możliwość skorzystania z krótszego okresu kredytowania,
 • wydłużenie okresu spłaty wpływa na większą zdolność kredytową (mniejsza rata kredytowa wpływa na rozporządzalny dochód).

Najczęściej wybierany okres kredytowania wynosi ok. 25-30 lat, ale można oczywiście kredyt spłacić znacznie wcześniej, np. kupując garaż, miejsce parkingowe, działkę budowlaną czy rekreacyjną.

Kredyt hipoteczny musi być kredytem długoterminowym, udzielanym nawet na 25-35 lat w przypadku zakupu nieruchomości mieszkaniowych (dom, mieszkanie). Nieruchomości są finansowane kredytami, które pozwalają rozłożyć spłatę zobowiązania na wiele lat. Dochód, który uzyskuje kredytobiorcy, to tylko niewielka część wartości nieruchomości, a rata stanowi ok. 0,5-1% wartości kredytu hipotecznego.

8. Rata kredytu hipotecznego. Z czego się składa?

Incydentalnie, raz na kilkanaście miesięcy, może zdarzyć się większy zakup, ale to rata kredytu hipotecznego będzie największym miesięcznym wydatkiem, który zostanie uwzględniony w Twoim domowym budżecie.

Co wpływa na jej wysokość? Największe znaczenie ma oprocentowanie kredytu, które składa się ze zmiennej stawki bazowej (najczęściej jest to WIBOR-3M, ewentualnie WIBOR-6M) oraz stałej marży banku – zysk banku.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w większości przypadków jest zmienne, a to oznacza, że rata może zmienić się w całym okresie spłaty zobowiązania: wzrośnie przy podwyżce oprocentowania (i odwrotnie). Oprocentowanie zależy od wysokości stóp procentowych ustalonych przez RPP (Rada Polityki Pieniężnej).

Jeszcze do niedawna klienci banków mieli praktycznie ograniczony wybór kredytów hipotecznych do kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowanie, obecnie są również oferowane 5-letnie kredyty hipoteczny z oprocentowanie stałym, ale i to się zmieniło od czerwca 2021 r.

W praktyce oprocentowanie stałe jest wygodniejsze i bezpieczniejsze w przypadku kredytów krótkoterminowych lub w sytuacji, kiedy inflacja i stopy procentowe podlegają niewielkim zmianom.

9. Rata malejąca czy stała?

Banki umożliwiają spłatę kredytu oferując dwa rodzaje rat: raty malejące lub równe (annuitetowe).

Raty stałe są takie same w całym okresie kredytowania lub też w całym okresie obowiązywania określonej wysokości stopy procentowej (zmiana wysokości stóp procentowych spowoduje zmianę wysokości raty). Każda rata, pomimo że jest jednakowa, składa się z różnej części kapitałowej oraz części odsetkowej.

W porównaniu do raty malejącej, rata stała składa się z niższej części kapitałowej w początkowym czasie spłaty zobowiązania, a wyższej na koniec tego okresu. Oznacza to, że:

 • zadłużenie będzie na początku wyższe, co oznacza wyższy poziom odsetek niż to ma miejsce w przypadku rat malejących,
 • w szybszym tempie spłaca się kapitał, a wolniej odsetki.

Możliwość spłaty kredytu w ratach malejących jest uzależniona od zdolności kredytowej kredytobiorcy (co może oznaczać konieczność zmniejszenia wysokości kredytu lub zachowując tę samą wysokość, wydłużenie czasu spłaty). W przypadku rat malejących, w początkowym okresie, są one znacznie wyższe niż raty stałe, jednak maleją z każdym kolejnym miesiącem spłaty kredytu.

Raty malejące zwanych są również ratami kapitałowymi, ze względu na stałą część kapitałową każdej raty. Raty malejące najczęściej wyliczane są poprzez podzielenie wysokości kredytu przez liczbę rat, co daje część kapitałową raty i doliczenie aktualnych odsetek od wartości kapitału pozostającego do spłaty. Każda z rat ma zatem taką samą część kapitałową i różną część odsetkową.

Która z metod spłaty jest korzystniejsza? Z punktu widzenia łącznej kwoty odsetek do zapłaty (ceny kredytu), korzystniejsze będą oczywiście raty malejące. Praktyka pokazuje jednak, że w przypadku kredytów hipotecznych, większość osób wybiera raty stałe, ponieważ łatwiej jest planować i zarządzać domowymi finansami.

Więcej na temat: Raty malejące, to tańszy kredyt.

10. Koszt kredytu hipotecznego. Najważniejsze elementy

Na cenę każdego kredytu, hipotecznego, gotówkowego czy konsolidacyjnego, wpływa wiele poszczególnych kosztów. Jaki jest najważniejszy? Który z nich ma największe znaczenie w całkowitym koszcie kredytowym?

W każdym takim przypadku, koszt z największą wagą może być różny. W przypadku kredytów hipotecznych, które są przecież udzielane na wysokie kwoty i z długim okresem spłaty, najpoważniejszym kosztem są oczywiście odsetki. Ale oczywiście nie jest jedynym.

Poza oprocentowaniem kredytu, na całkowity koszt kredytu hipotecznego wpływają również m.in.:

 • Prowizja za udzielenie kredytu. Jest to jednorazowa opłaty, najczęściej naliczana jako pewien procent od wartości całkowitej kwoty kredytu. Pamiętaj, że znajdziesz kredyt hipoteczny bez prowizji, ale może okazać się, że marża będzie większa.
 • Marża banku. Zasadniczy i niezmienny element oprocentowania (drugim elementem oprocentowanie jest zmienna stopa referencyjna). Marża ma bardzo duży wpływ na wysokość miesięcznej rata kredytu. Można ją negocjować, a im lepsza jest ocena kredytowa klienta, to tym bardziej banki są skłonne do jej obniżenia.
 • Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu. Prawo reguluje kwestię: wcześniejsza spłata może wiązać się z dodatkowymi kosztami, ale tylko wówczas, kiedy spłata kredytu nastąpi w pierwszych 36. miesiącach trwania umowy.
 • Ubezpieczenia. Powszechnie stosowane – obligatoryjne i fakultatywne. Rata kredytowa może być powiększona o spłacane składki ubezpieczeniowe.
 • Opłaty niebankowe. Spośród opłat dodatkowych można wymienić opłaty związane z wyceną nieruchomości, koszt notarialne czy w niektórych przypadkach również należy doliczyć wynagrodzenie pośrednika od nieruchomości.

11. Przykład reprezentatywny kredytu hipotecznego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 4,67%.
Oprocentowanie zmienne 4,52%.
Umowa zawarta na 304 miesięcy.
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 234 400 zł.
Całkowita kwota do zapłaty 394 246,43 zł.
Całkowity koszt kredytu 161 048,63 zł, w tym:

 • odsetki 159 846,43 zł,
 • prowizja 703,2 zł,
 • ubezpieczenie 0 zł,
 • usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie kredytu 100 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25 zł, koszt weksla 5 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150 zł.

303 raty równe w wysokości 1296,67 zł, ostatnia w wysokości 1355,42 zł.

12. Ubezpieczenia związane z kredytem hipotecznym

Z kredytami hipotecznymi związane jest wiele różnych produktów ubezpieczeniowych – niektóre są obowiązkowe, a niektóre opcjonalne (pozwalają jednak niekiedy zmniejszyć wysokość marży). Dlaczego banki wymagają takich ubezpieczeń? Przede wszystkim jest to sposób na ograniczenie ryzyka z jego spłatą oraz forma zabezpieczenia się na skutek wystąpienia określonych sytuacji, w czasie jego spłaty.

Każde ubezpieczenie zwiększa koszt całkowity kredytu, co nie jest oczywiście korzystne z punktu widzenia kredytobiorcy.

Najczęściej występujące ubezpieczenia kredytu hipotecznego:

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowo wymagane przez każdy bank, dzięki czemu ma on gwarancję, że wartość kupowanej nieruchomości nie ulegnie obniżeniu, np. w wyniku pożaru. W przypadku wystąpienia okoliczności wyszczególnionych w umowie, to wówczas bank otrzyma odszkodowanie w pierwszej kolejności.

Wnioskując o kredyt hipoteczny musimy wykupić polisę ubezpieczeniową oraz w następnym kroku sporządzić cesję na rzecz banku.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym jest również wymagane. Ponieważ jest to kredyt długoterminowy, bank zabezpiecza się dodatkowo na wypadek śmierci kredytobiorcy. W przypadku niewykupienia polisy, pozostali kredytobiorcy (lub spadkobiercy, w przypadku kiedy by chcieli przejąć majątek) zmuszeni byliby do regulowania zobowiązania.

Ubezpieczenie na życie pozwala uregulować zadłużenie w całości lub w części, kiedy występują inni współkredytobiorcy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Minimalny wkład własny w 2022 r. wynosi 20% nabywanej nieruchomości. Jeżeli nie dysponujemy takim wkładem, wówczas należy szukać banku, który oferuje kredyt hipoteczny z wkładem własnym mniejszym (ale warunek konieczny, to minimum 10%) i wówczas można skorzystać z tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Ubezpieczenie takie jest najczęściej wykupowane przez bank, a jego koszt przekłada się na wyższą marżę. Jest on podniesiona do momentu spłaty kapitału różnicy pomiędzy wniesionym wkładem własnym, a wymaganym.

Ubezpieczenie pomostowe

Produkty kredytowe hipoteczne, w tym oczywiście również kredyt hipoteczny, są zabezpieczone w postaci wpisu do hipoteki. Zanim jednak taki wpis zostanie ustanowiony, to nie tylko należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie, ale i poczekać na dokonanie wpisu. A to może potrwać: od kilku tygodni do nawet i 6 miesięcy.

Koszt ubezpieczenie pomostowego jest odzwierciedlony w zwiększonej marży, aż do czasu otrzymania przez bank odpowiednich dokumentów. Po tym czasie marża jest obniżana do ustalonego poziomu, a rata kredytowa nieznacznie maleje.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego nieobowiązkowe

 • Ubezpieczenie od utraty pracy. Pozwala na pokrycie kilku rat w momencie, kiedy kredytobiorca nie ma pracy.
 • Ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy. Możliwość ubezpieczenia przed inwalidztwem lub trwałą niezdolnością do pracy.

Pożyczka hipoteczna – pożyczka na dowolny cel

Pożycza hipoteczna, obok kredytu hipotecznego oraz kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, jest produktem kredytowym opartym na zabezpieczeniu hipotecznym. Zasadniczo różni się o kredytu hipotecznego, ponieważ może być przeznaczony na sfinansowanie dowolnego celu. Zabezpieczenie pożyczki, tym razem podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, jest nieruchomość.

Przy wysokich kwotach pożyczki, jest to dużo tańsze źródło finansowania niż taka sama pożyczka gotówkowa. A dodatkowo jej spłata może być rozłożona nawet na 30 lat (w przypadku pożyczek gotówkowych maksymalny czas to 10 lat).

Jeżeli zdecydujesz się na pożyczkę hipoteczną, pamiętaj o tym, że wystąpią koszty bankowe i pozabankowe. Jeżeli jest to możliwe, to należy porównać całkowity koszt pożyczki hipotecznej z taką samą pożyczką gotówkową (tal, aby wybrać tańszą opcję).

Na co przeznaczane są pożyczki hipoteczne? Bardzo często na generalny remont nieruchomości, zakup działki, spłatę posiadanych zobowiązań, np. innych kredytów i pożyczek, kredytów konsolidacyjnych czy na zakup samochodu

Pożyczki hipoteczne są przeważnie oprocentowane nieco wyżej od kredytów hipotecznych, ale i tak znacznie niżej od pożyczek gotówkowych. Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej nie przekracza z reguły 60-70% wartość nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka.

Kredyt refinansowany, czyli nowy kredyt hipoteczny

Czy zaciągając kredyt hipoteczny jesteśmy związanie z bankiem na kilkadziesiąt lat spłaty? Nie. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko można „przenieść” kredyty i pożyczki gotówkowego do innego banku – kredyt konsolidacyjny gotówkowy – ale również dotyczy to kredytu hipotecznego. Można go zatem wcześniej spłacić w banku, korzystając z możliwości jego refinansowania.

Nad kredytem refinansowanym warto się zastanowić w sytuacji, kiedy na rynku pojawi się zdecydowanie lepsza oferta kredytowa, od tej którą podpisaliśmy z „naszym” bankiem. Przeważnie dotyczy to wysokości marży, która jest głównym czynnikiem determinującym koszt kredytu.

Refinansowanie pozwala zatem skorzystać z nowego kredytu hipotecznego i zmienić warunki spłaty, np. wydłużyć czy skrócić czas spłaty zobowiązania. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że kredyt refinansowy to nowy kredyt i bank sprawdzi zarówno zdolność kredytową, wiarygodność kredytową i nieruchomość.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok