Kredyt hipoteczny 90 tysięcy złotych na 10 lat

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-31 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Kredyt hipoteczny 90 tysięcy złotych na 10 lat:
1. Kredyt hipoteczny w wysokości 90 tys. zł na 10 lat można przeznaczyć na zakup mieszkania/domu, garażu, działki budowlanej czy remont nieruchomości.
2. Oszacowana rata wyniesie około 650 zł miesięcznie. Skorzystaj z kalkulatora rat poniżej.
3. Dochód netto w przybliżeniu: dla singla 2900 zł, dla rodziny 2+1 5000 zł.
kredyt hipoteczny 90 tysięcy złotych na 10 lat
Kredyt hipoteczny 90 tysięcy złotych na 10 lat. Źródło: kredytyporownywarka.pl
Kwota 90 tysięcy złotych na kredyt hipoteczny może wydawać się stosunkowo niewielka w porównaniu do średniej wartości tego typu zobowiązań na rynku. Podobnie okres 10 lat jest dość krótki, jeśli chodzi o finansowanie nieruchomości. Jednak takie parametry mogą okazać się odpowiednie dla osób planujących zakup nieruchomości, a brakująca kwota to właśnie 90000 zł. Dzięki skromniejszej kwocie i krótkiemu terminowi spłaty, raty miesięczne będą relatywnie niskie, co ułatwi zarządzanie domowym budżetem.


Kluczowe jest jednak dokładne przeanalizowanie ofert różnych banków pod kątem oprocentowania, prowizji i dodatkowych kosztów, aby wybrać najbardziej korzystne warunki kredytowania. Poniżej można skorzystać z wygodnego kalkulatora szacującego wysokość rat dla wprowadzonych parametrów. Dostępne są również aktualne propozycje z wiodących banków, dzięki czemu można łatwo porównać propozycje i znaleźć najatrakcyjniejszą opcję finansowania nieruchomości.

Kredyt 90 tys. zł hipoteczny, a mieszkaniowy

Czy jest jakaś różnica pomiędzy kredytem hipotecznym a mieszkaniowym? W sensie formalnym kredyt mieszkaniowy jest rodzajem kredytu hipotecznego, który wskazuje konkretny cel kredytowania: zakup mieszkania. Natomiast kredyt hipoteczny definiuje wszystkie rodzaje kredytów zabezpieczonych na hipotece, które są przeznaczone na:

 • zakup nieruchomości, np. mieszkania, domu czy działki budowlanej,
 • budowę nieruchomości, np. domu lub garażu,
 • remont nieruchomości z przeznaczeniem jej na cele mieszkaniowe.
kredyt hipoteczny, a mieszkaniowy
Kredyt hipoteczny – co to jest i jakie jest zabezpieczenie. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jaka rata dla kredytu hipotecznego 90 tysięcy zł na 10 lat?

Jak wysoka będzie rata przy kredycie hipotecznym na 90 tysięcy? Korzystając z kalkulatora można dokonać obliczeń szacunkowych. Wystarczy ustawić odpowiednie parametry i gotowe!


Kredyt hipoteczny 90 tysięcy zł – jaki wkład własny?

Od kilku lat poziom wymaganego wkładu własnego, zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), została ustalony na poziomie 20% wartości nieruchomości.

No dobrze, ale co to jest wkład własny? Jest to częściowa partycypacja kredytobiorcy w zakupie mieszkania, domy czy innej nieruchomości. Wkładem własnym może być gotówka, ale również:

 • oszczędności zgromadzone w III filarze, czyli na kontach IKE oraz IKZE,
 • zaliczki wpłacone deweloperowi,
 • udokumentowane koszty materiałów budowlanych w przypadku budowy domu,
 • inna nieruchomość.

Ale co w sytuacji, kiedy takiego 20% wkładu nie posiadamy? Jest pewna możliwość. Na rynku można znaleźć banki, które oferują kredyt na 90% wartości nieruchomości. Minimalny wkład wynosi zatem 10% wartości nieruchomości, ale brakująca część do 20% musi zostać zabezpieczona poprzez wykupienie ubezpieczenia od niskiego wkładu.

Jest to połowicznie korzystne rozwiązanie dla kredytobiorcy, ponieważ, po pierwsze wykupienie ubezpieczenia skutkuje wyższą ratą, a po drugie banki podnoszą marżę kredytową. Im wyższy wkład własny, to mniejszy kredyt i bardziej korzystne warunki kredytowania.


A może Kredyt hipoteczny na 90000 zł z dobrym ekspertem finansowym?

Nie chcesz szukać lub nie znalazłeś odpowiedniego kredytu na mieszkanie? Możesz się umówić na spotkanie z pośrednikiem finansowym. Takie spotkania są darmowe, a są bardzo pomocne w wyszukaniu najkorzystniejszego kredytu na zakup domu, mieszkania czy np. działki budowlanej.

Nawet wówczas, gdyby miała to być pożyczka hipoteczna, warto umówić się na spotkanie. Pośrednik nie tylko przygotuje porównanie kredytów hipotecznych, ale również udzieli fachowej pomocy w wyborze i zebraniu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku w banku.


Jakie warunki należy spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny na 90 tysięcy?

Poza wymaganym wkładem własnym, warunkiem podstawowym jest dobra ocena kredytowa. Składa się na nią zdolność kredytowa oraz wiarygodność kredytowa. Absolutnie niezbędne elementy, które są brane pod uwagę przy każdym kredycie.

Zdolność kredytowa, to jeden z dwóch parametrów całościowej oceny kredytowej, od którego w dużym stopniu zależy wysokość maksymalna kredytu hipotecznego. Do wyliczenia brane są dochody, ponoszone wydatki, czy liczba osób na utrzymaniu.

Również ważny jest wiek kredytobiorcy i banki zdecydowanie przychylniej patrzą na osoby do 35. roku życia. Jest to spowodowane tym, że kredyt hipoteczny można zaciągnąć na maksymalnie 35 lat. A to oznacza, że w momencie płacenia ostatniej raty kredytobiorca będzie miał wówczas lat 75 lat. I to jest najczęściej również górna granica, kiedy można uzyskać jakiekolwiek finansowanie.

Drugim z kolei istotnym elementem, który w sposób bezpośredni nie decyduje o zdolności kredytowej, ale jest równie ważne, to wiarygodność kredytowa.

Każdorazowo, kiedy tylko chcemy wziąć kredyt lub nawet niewielką pożyczkę, bank pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK), w którym znajdują się informacje o naszych obecnych, ale i poprzednich zobowiązaniach kredytowych. W ten sposób dowie się czy terminowo płaciliśmy raty kredytowe.

Taki raport z BIK można również samodzielnie pobrać za opłatą.

Czy taki raport jest ważny dla banku? Tak. Nie da się w żaden sposób wymazać złych wpisów i mają wpływ na oceną scoringową (w BIK).

BIK przechowuje informacje o opóźnieniach w spłacie kredytów wynoszących co najmniej 60 dni. Informacje są dostępne przez 5 lat.

O ile zdolność kredytową można poprawić i zwiększyć w stosunkowo krótkim czasie, to z historią kredytową nie jest sprawa już taka prosta. Ważne jest zatem, aby ZAWSZE pamiętać o terminowej spłacie wszystkich zobowiązań – można wcześniej zapłacić ratę, ale nigdy nie powinno być to później, niż wynika z harmonogramu. I w miarę możliwości, co kilka miesięcy, sprawdzić jak wygląda.

Brak historii kredytowej również nie jest dobrą informacją dla banku. Bank po prostu nie może prognozować jak poradzimy sobie ze spłatą kredytu. Przeczytaj również: Jak otrzymać kredyt bez historii kredytowej?

Niewielkie i okresowe opóźnienia w spłacie kredytów, czy brak historii kredytowej nie oznaczają, że kredytu nie otrzymamy, ale może skutkować np. podniesieniem marży czy wymogiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.


Jakie dokumenty wymagane do kredytu hipotecznego?

W przypadku kredytu hipotecznego, dokumentów wymaganych przez bank jest dosyć dużo. Wyróżnić można cztery rodzaje dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wypełnianego wniosku.

 1. Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu, również i tutaj musi znaleźć się dokument identyfikujący klienta. Może to być dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.
 2. Bez odpowiednio wysokiego dochodu nie mamy żadnych szans na kredyt. Weryfikację bank przeprowadza na podstawie:
  • zaświadczenia o dochodach,
  • wyciągu z rachunków bankowych,
  • PIT-u,
  • KPiR (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej), itp.
 3. Na formularzach bankowych składany jest wniosek o kredyt hipoteczny, wypełniana jest karta klienta i inne oświadczenia.
 4. Pozostałe dokumenty dotyczą nabywanej nieruchomości. Przede wszystkim jest to umowa przedwstępna (lub deweloperska), odpis z Księgi Wieczystej, wypis z Ewidencji Gruntów, pozwolenie na budowę, itp.

Procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny

Cała procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny jest znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych. Wyróżnić można kilka zasadniczych kroków:

 1. Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny musisz mieć wybraną nieruchomość.
 2. Bank rozpocznie analizowanie wniosku, dopiero wówczas, kiedy zostaną dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty. Niepełne informacje, brakujące dokumenty – to wszystko tylko wydłuża proces ubiegania się o kredyt.
 3. Bank analizuje dostarczone dokumenty, bada zdolność i wiarygodność kredytową i podejmuje decyzję. Bank w trakcie analizy, może poprosić o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.
 4. Jeżeli decyzja była pozytywna, następuje podpisanie umowy kredytowej.
 5. Wypłata kredytu przez bank następuje po podpisanie aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości (na rynku wtórnym) i złożeniu wniosku o wpis hipoteki.

Jakie są koszty związane z kredytem hipotecznym na 90 tysięcy?

Największym kosztem kredytowym będą odsetki. To z pewnością odsetki. Ich wysokość jest wypadkową:

 • oprocentowania nominalnego kredytu (zmienna stawka bazowa plus dodana do niego marża, która jest niezmienna przez CAŁY okres kredytowania i jest zyskiem banku),
 • wysokości kredytu,
 • okresu kredytowania.

Pozostałe związane są z:

 • prowizją – jaką bank może pobrać od kwoty udzielonego kredytu i jest wyrażana w procentach,
 • ubezpieczeniami:
  • nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – cesja praw z umowy na rzecz banku,
  • na życie – cesja praw z umowy na rzecz banku,
  • spłaty kredytu – ryzyka obejmujące utratę pracy, ciężkie zachorowania, skutki NW,
  • ubezpieczenie pomostowe – stosowane do momentu, aż sąd wpisze hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości,
  • Ubezpieczenie ryzyka wysokiego LTV – ubezpieczenia niskiego wkładu.
 • kosztami notarialnymi i sądowymi.

Najistotniejsze informacje dotyczące oferty kredytowej znajdą się w formularzu informacyjnym. Zawarte są w nim najważniejsze parametry dotyczące kredytu, pozwalające porównać koszty i warunki z zaproponowanymi przez inne banki.


Kredyt hipoteczny 90 tysięcy na 10 lat – ile trzeba zarabiać?

Jednym z kluczowych czynników, który banki biorą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego i badaniu zdolności kredytowej, jest wysokość dochodów potencjalnego kredytobiorcy. Dochody te muszą bowiem zagwarantować zdolność do regularnej spłaty zobowiązania przez cały okres kredytowania.

Ustalenie minimalnego wymaganego dochodu nie jest zadaniem prostym, ponieważ każdy z banków stosują własną metodologię wyliczeń. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne wytyczne, które pozwalają oszacować przybliżoną wysokość zarobków niezbędną do uzyskania kredytu hipotecznego na określoną kwotę i okres spłaty.

W przypadku kredytu na 90 tysięcy złotych zaciąganego na 10 lat, wymagany dochód będzie zależał od kilku czynników. Jest to między innymi wydatki stałe (w tym inne zobowiązania kredytowe), liczba osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, posiadany wkład własny, czy wiek kredytobiorcy.

Jednak już na wstępnym etapie można przyjąć pewne założenia i oszacować przybliżony próg dochodowy, który należy przekroczyć, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję kredytową.

I tak na przykład przy założeniu, że wnioskodawca nie ma innych zobowiązań, wartość nieruchomości wynosi 150 tys. zł, to dochód netto dla singla ubiegającego się o kredyt hipoteczny 90 tysięcy złotych na 10 lat to ok. 2900 zł netto, a dla rodziny 2+1, to ok. 5000 zł.


90 tysięcy złotych kredytu hipotecznego. PODSUMOWNIE

Kredyt hipoteczny na 90 tys. zł na 10 lat może być przeznaczony na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub remont nieruchomości. Szacowana rata miesięczna dla takich warunków wyniesie około 650 zł.

Kwota 90 tys. zł jest stosunkowo niewielka w porównaniu do średniej wartości kredytów hipotecznych na rynku, a okres 10 lat jest dość krótki. Jednak takie parametry mogą być odpowiednie dla osób planujących zakup nieruchomości, gdzie brakująca kwota wynosi około 90 tys. zł. Krótszy okres spłaty i mniejsza kwota oznaczają relatywnie niskie raty, co ułatwia zarządzanie budżetem domowym.

Wymagany wkład własny przy kredycie hipotecznym wynosi 20% wartości nieruchomości zgodnie z wymogami KNF. Jednak niektóre banki oferują kredyty na 90% wartości nieruchomości, wymagając minimalnego wkładu 10%, pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kluczowe warunki, które należy spełnić, to dobra zdolność kredytowa (dochody, wydatki, liczba osób na utrzymaniu) oraz wiarygodność kredytowa oceniana na podstawie historii w BIK. Terminowa spłata poprzednich zobowiązań ma duże znaczenie.
Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego, który może przygotować porównanie ofert różnych banków i pomóc w zebraniu wymaganych dokumentów. Istotne jest również dokładne przeanalizowanie oprocentowania, prowizji i innych kosztów, aby wybrać najatrakcyjniejszą ofertę.


Źródła:
1 Średnia wartość kredytu hipotecznego w kwietniu 2024 roku wynosiła ponad 400 tysięcy złotych: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/834501/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2024-05-23.
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok