Kredyt hipoteczny 800 tys. zł – jaka rata i ile trzeba zarabiać?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-18 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej wymaganiom, jakie należy spełnić, aby uzyskać kredyt hipoteczny na 800 tysięcy złotych. Jest to bardzo duża kwota, ale pozwoli ona na zakup nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji bądź większego mieszkania lub domu. Jednak aby uzyskać takie finansowanie, należy spełnić szereg warunków stawianych przez banki.
ilustracja do wpisu: kredyt hipoteczny 800 tysięcy złotych
Kredyt hipoteczny 800 tys. zł – jaka rata i ile trzeba zarabiać? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Główny warunek to oczywiście odpowiednia zdolność kredytowa, która pozwala na spłatę zobowiązania. Poza analizą dochodów oraz wydatków, banki sprawdzą również historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Ponadto, kluczowym wymogiem jest posiadanie wkładu własnego stanowiącego partycypację kredytobiorcy w kosztach inwestycji i im większy, tym lepsze warunki kredytowania możliwe do uzyskania. W przypadku kredytu hipotecznego na 800 tysięcy, minimalny wkład własny wynosi od 10 do 20 procent wartości nieruchomości.

W artykule przedstawimy kryteria, które należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, przedstawimy propozycje wybranych banków oraz wysokości oszacowanych rat i zarobków netto.

Podstawowe warunki – kredyt na 800 tys. zł:

 • odpowiednio wysoka zdolność kredytowa i dobra historia w BIK,
 • zarobki netto około 12 tys. zł dla jednej osoby,
 • dla kredytu na 800 tys. zł na 20 lat rata wyniesie ok. 6 tysięcy zł, na 35 lat ok. 5 tysięcy zł,
 • kredyt hipotecznych na 800 tys. zł jest oferowany w zasadzie przez każdy bank obsługujący klientów detalicznych,
 • kredytu gotówkowego na 800 tysięcy nie znajdziemy w żadnym z banków (maksymalnie do 250 tysięcy),
 • możliwa jest pożyczka gotówkowa z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości.

Kto może wziąć kredyt hipoteczny na 800 tys. zł i jakie są warunki?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na kwotę 800 tysięcy złotych jest bardzo dużym zobowiązaniem finansowym, dlatego banki stosują restrykcyjne kryteria przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Niezależnie jaki rodzaj rat kredytowych wybierzesz i czas spłaty, nawet najdłuższy możliwy, to i tak to będzie duże miesięczne obciążenia. Aby ubiegać się o taki kredyt, należy spełnić szereg wymogów.

Podstawowe warunki:

 • pełnoletniość oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • odpowiednia zdolność kredytowa, która umożliwi comiesięczną spłatę rat kredytu w wysokości 800 tysięcy złotych – banki analizują dochody potencjalnego kredytobiorcy, uwzględniając źródła ich uzyskiwania, stabilność zatrudnienia oraz wysokość ponoszonych zobowiązań finansowych;
 • posiadanie odpowiednio wysokiego wkładu własnego – minimum, w zależności od banku, od 10 do 20 procent wartości nieruchomości;
 • wiarygodność kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – negatywne wpisy mogą znacząco obniżyć szanse na uzyskanie finansowania, a dane osobowe znajdujące się w rejestrach dłużników wykluczyć taką możliwość.

Ponadto, banki biorą pod uwagę szereg czynników, takich jak wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, a nawet wykonywany zawód i wykształcenie.

Najlepszą ocenę kredytową otrzymasz pracując na etacie, na podstawie stałej umowy o pracę, osiągając przy tym wysokie dochody przy niskich kosztach utrzymania, bez zaciągniętych innych zobowiązań i bardzo dobrej ocenie kredytowej.

Uwaga! Wysokie dochody nie oznaczają wysokiej zdolności kredytowej. Odejmowane są od nich miesięczne wydatki, które zmniejszają w oczywisty sposób maksymalną kwotę finansowania możliwą do uzyskania.

Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt hipoteczny 800 tys. zł?

Jasne jest, że uzyskanie kredytu hipotecznego na kwotę 800 tysięcy złotych wymaga wykazania się odpowiednio wysokimi i stabilnymi dochodami, które pozwolą na comiesięczną spłatę rat przez cały okres kredytowania.

Chcesz wiedzieć, ile trzeba zarabiać, żeby dostać 800 tys. zł kredytu? Najlepszą metodą jest kontakt z jednym lub nawet i kilkoma bankami, aby to sprawdzić. Kluczowym elementem jest wysokość miesięcznych dochodów netto.

W przypadku kredytu na 800 tysięcy złotych, zaciąganego przez singla na okres 30 lat i bez innych zobowiązań finansowych, wymagany dochód może wynosić około 13 tysięcy złotych netto miesięcznie. Ale oczywiście zarobki mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i polityki konkretnego banku.

Jeśli kredyt ma być zaciągnięty przez parę osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wymagania dotyczące dochodów są nieco wyższe. Dla dwóch osób bez innych zobowiązań, przy okresie kredytowania 30 lat, łączne dochody netto powinny oscylować w granicach 14-15 tysięcy złotych miesięcznie.

Należy jednak mieć na uwadze, że banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, ale także wszystkie elementy, które zostały wymienione powyżej, łącznie z posiadanymi limitami na kartach kredytowych i w kontach bankowych. Im więcej obciążeń finansowych, tym wyższe muszą być dochody.

Oszacowane zarobki netto – kredyt hipoteczny na 800 tysięcy. Założenia: nieruchomość 1 mln zł, wnioskodawca nie spłaca innych zobowiązań kredytowych (w tym również i limitów), raty kredytu są równe.

120 rat
(10 lat)
180 rat
(15 lat)
240 rat
(20 lat)
300 rat
(25 lat)
360 rat
(30 lat)
singiel19300 zł15500 zł14300 zł13700 zł13700 zł
rodzina 2 + 119300 zł15500 zł14800 zł14800 zł14800 zł

Dokładne wymagania dotyczące dochodów mogą różnić się w zależności od banku i indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Skorzystaj z możliwości umówienia się z bankiem, aby dokładnie poznać swoją zdolność kredytową i ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt hipoteczny na 800 tysięcy złotych.


Jaki wkład własny przy kredycie na 800 tys. zł?

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na kwotę 800 tysięcy złotych, niezbędnym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Jest to informacja dla banku, że kredytobiorca może być rzetelnym dłużnikiem, jeżeli zgromadził pewną część na sfinansowanie kupowanej nieruchomości.

Wysokość wymaganego wkładu własnego jest ściśle powiązana z wartością nabywanej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)1, banki najczęściej wymagają wkładu własnego na poziomie 10-20% wartości nieruchomości.

W przypadku kredytu hipotecznego na 800 tysięcy złotych, wkład własny może zatem wynosić:

 • od około 90 tysięcy złotych (10% wartości nieruchomości 900 tys. zł – kredyt hipoteczny na 810 tys. zł) do
 • nawet 200 tysięcy złotych (20% wartości nieruchomości 1 mln zł – kredyt hipoteczny na 800 tys. zł).
Wymagana kwota wkładu własnego zależy od polityki danego banku.

Warto przy tym pamiętać, że wybór niższego wkładu własnego na poziomie mniejszym od 20% wiąże się z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu. Jest to dodatkowy koszt, który należy wkalkulować w całkowite koszty kredytu hipotecznego.

Jaka jest zdolność kredytowa przy kredycie na 800 tys. zł?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na kwotę 800 tysięcy złotych znacząco wpływa na posiadaną zdolność kredytową. Miesięczna rata tego zobowiązania jest stosunkowo wysoka (wyliczenia są poniżej) i stanowi istotne obciążenie dla budżetu domowego.

Poniżej znajdują się wyliczenia szacunkowe zarobków netto branych przy zdolności kredytowej dla singla i rodziny 2+1 dla okresu spłaty na 20 i 30 lat przy różnych dodatkowych obciążeniach kredytowych.

Przyjmując założenie, że kredyt na 800 tysięcy złotych zaciągnięty został na 30 lat, to singiel z aktywnym limitem 1000 zł i dodatkowo spłacający ratę kredytu w wysokości 600 zł, musi uzyskiwać zarobki na poziomie ok. 15 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o gospodarstwo dwuosobowe, z jednym dzieckiem, w którym obie osoby pracują, mają aktywny limit na 2000 zł oraz miesięczną ratą 2000 zł, łączne dochody musiałyby wynosić ok. 17 tysięcy złotych netto.

300 rat
(20 lat)
360 rat
(30 lat)
singiel
zobowiązania 0 zł
14 300 zł13 700 zł
singiel
limity 500 zł
14 300 zł13 800 zł
singiel
limity 1000 zł
14 300 zł13 800 zł
singiel
limity 1000 zł
rata kredytu 700 zł
15 400 zł14 900 zł
rodzina 2 + 1
zobowiązania 0 zł
14 800 zł14 800 zł
rodzina 2 + 1
limity 1000 zł
14 800 zł14 800 zł
rodzina 2 + 1
limity 2000 zł
14 800 zł14 800 zł
rodzina 2 + 1
limity 3000 zł
14 800 zł14 800 zł
rodzina 2 + 1
limity 2000 zł
rata kredytu 2000 zł
16 900 zł16 900 zł


Jaka rata kredytu na 800 tys. zł?

Wysokość miesięcznej raty kredytu na kwotę 800 tysięcy złotych zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak okres kredytowania, oprocentowanie oraz wybrana metoda spłaty.

Oprocentowanie nominalne składa się ze zmiennego wskaźnika referencyjnego oraz stałej marży banku.

Przyjmując przykładowe założenia, że kredyt zaciągnięty jest na 30 lat, z oprocentowaniem na poziomie 8,51% w skali roku i równymi ratami kapitałowo-odsetkowymi, miesięczna rata wyniesie około 6300 złotych.

Należy jednak pamiętać, że im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe są łączne koszty odsetkowe, chociaż same raty są niższe. W przypadku kredytu na 800 tysięcy złotych spłacanego przez 20 lat, przy tych samych warunkach oprocentowania, rata wzrośnie do około 7000 złotych miesięcznie. Z drugiej jednak strony należy liczyć się z niższymi kosztami odsetkowymi w całym okresie kredytowania.

Warto również zwrócić uwagę na opcje oferowane przez banki, które mogą wpłynąć na wysokość rat, takie jak karencja w spłacie kapitału czy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Ostateczna wysokość raty kredytu zależy również od wyboru:

 • rodzaju raty – czy jest ona stała czy zmienna,
 • okresowo stałego lub zmiennego oprocentowania.

W przypadku okresowo stałej stopy, raty pozostają niezmienione przez określony czas. Natomiast przy zmiennym oprocentowaniu, np. opartym na WIBOR®-ze(np. 3M lub 6M), wysokość rat będzie ulegała okresowym zmianom i jeżeli takie wystąpią, np. w przypadku zmian stóp procentowych, to zostanie to ujęte w nowym harmonogramie.

Wysokość rat dla kredytu hipotecznego na 800 000 zł:

Liczba rat (lata)Wysokość raty
240 (20 lat)7084,21 zł
252 (21 lat)6957,16 zł
264 (22 lat)6844,39 zł
276 (23 lat)6743,96 zł
288 (24 lat)6654,26 zł
300 (25 lat)6573,94 zł
312 (26 lat)6501,83 zł
324 (27 lat)6436,96 zł
336 (28 lat)6378,50 zł
348 (29 lat)6325,72 zł
360 (30 lat)6278,00 zł

oprocentowanie: 8,51%, marża: 2,45%, LTV 81,58%, raty równe.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego na 800 tysięcy złotych, warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i ewentualnie skontaktować się z bankiem, aby sprawdzić wysokość rat lub skorzystać z kalkulatora rat kredytu hipotecznego.

Uwaga: Zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez KNF, bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. W sytuacji podjęcia przez klienta decyzji o okresie spłaty przekraczającym 25 lat, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat. Jednocześnie, jeżeli przewidywany okres spłaty kredytu hipotecznego będzie dłuższy niż lat 25, to bank przyjmie w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty kredytu wynoszący maksymalnie 25 lat.

Co oznacza oprocentowanie stałe kredytu hipotecznego na 5 lat?

Decydując się na oprocentowanie stałe na 5 lat, zyskujesz pewność, że rata (równa) kredytu przez ten czas nie zmieni się, a rata malejąca będzie zgodna z harmonogramem spłat.

Ta opcja pozwala na stabilne planowanie budżetu domowego i unikanie „niespodzianek” związanych ze zmianą stóp procentowych NBP.

Po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa z oprocentowaniem stałym, bank przedstawi Tobie propozycje dotyczące dalszego kształtowania oprocentowania. Możesz zdecydować się na ponowne ustalenie stałej stopy na kolejny okres lub skorzystać z oprocentowania zmiennego, opartego na aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. W obu przypadkach zostanie wyliczone oprocentowania i nastąpi podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Jeśli zdecydujesz się na oprocentowanie zmienne, jego wysokość będzie uzależniona od sumy aktualnej wartości wskaźnika, np. WIBOR 3M, oraz stałej marży banku określonej w umowie. Opcja ta wiąże się z większym ryzykiem zmienności rat, ale także szansą na niższe koszty w przypadku obniżki stóp procentowych.


W jakim banku kredyt hipoteczny 800 tysięcy złotych

Każdy bank stosuje indywidualne kryteria oceny zdolności kredytowej, stawia określone wymagania dotyczące wkładu własnego oraz proponuje własne warunki kredytowania.

W poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty, warto porównać propozycje wiodących banków na rynku. Kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę, jest oprocentowanie (w tym wysokość marży kredytowej), prowizje, wymagania dotyczące wkładu własnego.

Różnice w kosztach kredytu na tak wysoką kwotę, jak 800 tysięcy złotych, mogą być znaczące, dlatego szczegółowa analiza porównawcza jest niezbędna. Dzięki temu będziesz mógł wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Poniżej przedstawimy propozycje kilku banków na kredyt hipoteczny w wysokości 800 tysięcy złotych, w tym również możliwość skontaktowania się z ekspertem finansowym.


1 Źródła: Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_S_nowelizacja_czerwiec_2023_82872.pdf.
Publikacja „Kredyt hipoteczny 800 tys. zł – jaka rata i ile trzeba zarabiać?” zawiera linki afiliacyjne do banków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok