Kredyt hipoteczny 350 tysięcy złotych

2024-02-01 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny 350 tysięcy złotych w banku. Gdzie złożyć wniosek kredytowy? Jaki wybrać bank? Najlepszym sposobem jest zapoznanie się z listą banków lub skontaktowanie się z doradcą finansowym.
kredyt hipoteczny 350 tysięcy złotych
Kredyt hipoteczny 350 tysięcy złotych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Znalazłeś odpowiednie mieszkanie, a może dom, ale nie masz wystarczających środków finansowych? Możesz się skontaktować z bankiem i zapytać o kredyt hipoteczny.

Co charakteryzuje kredyt hipoteczny? Określenie „hipoteczny” pochodzi od słowa hipoteka i jest formą prawną zabezpieczenia, polegająca na wpisaniu roszczenia wierzyciela (banku) do działu IV księgi wieczystej nieruchomości. Jest to cecha wspólna zarówno kredytów, jak i pożyczek hipotecznych.

Obok formy zabezpieczenia, kredyt hipoteczny charakteryzuje się:

 • długim terminem spłaty, dochodzącym nawet i do 35 lat,
 • wysoką kwotą na jaki jest udzielany (do 80-90% wartości nieruchomości),
 • niską, w porównaniu z wartością kredytu, wysokością spłacanych rat (wysokość spłacanych rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi ok. 0,4%-2% wartości kredytu),
 • niskim oprocentowaniem nominalnym, w porównaniu do np. kredytów i pożyczek gotówkowych (oprocentowanie nominalne w stosunku rocznym zmienia się wraz ze zmianą warunków makroekonomicznych – jest pochodną wysokości stóp procentowych ustalanych przez RPP – i zależy również od poziomu konkurencji na rynku),
 • celem, na jaki może być wykorzystany.

Kredyt hipoteczny nie jest przeznaczany tylko i wyłącznie na zakup mieszkania lub domu, ale również m.in. na:

 • budowę nieruchomości,
 • remont, modernizację, rozbudowę, przebudowę nieruchomości,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Istotne rzeczy, o których należy pamiętać przed wyborem kredytu hipotecznego:

Kredyt hipoteczny 350 tysięcy – wkład własny

Od 2015 r. każdy potencjalny kredytobiorca musi dysponować wkładem własnym ubiegając się o kredyt hipoteczny (mieszkaniowy). Jak wysoki musi to być wkład? Obecnie, aby wnioskować o kredyt hipoteczny na 350000 zł, należy posiadać minimum 20 procent środków własnych. Możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego (ale nie we wszystkich bankach) dysponując wkładem własnym na poziomie 10 proc. W takim przypadku koniecznie będzie wykupienie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu, czyli ubezpieczenie brakującej kwoty do 20%.

20% jest to standardowy próg, który został przewidziany w rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

1. Jeżeli nieruchomość kosztuje 350 tys. zł, to wkład własny wynosi:

10% – 35 tysięcy. Wysokość wnioskowanego kredytu 315 tysięcy złotych.
20% – 70 tysięcy. Wysokość wnioskowanego kredytu 280 tysięcy złotych.

2. Jeżeli nieruchomość kosztuje 440 tys. zł i dysponujemy 20% wkładem (88 tys. zł), to wówczas będziemy ubiegać się o kredyt hipoteczny w wysokości 352 tysięcy złotych.

Warto zdawać sobie sprawę, że im wyższa jest kwota, którą wnosimy do zakupu nieruchomości, tym nie tylko o kredyt można się ubiegać w większej liczbie banków, ale i warunki cenowe będą lepsze.

Kredyt hipoteczny 350 tysięcy – tylko w złotówkach

Kredyty hipoteczne udzielane we franku szwajcarskim czy w dolarach (kredyty hipoteczne walutowe) są obecnie praktycznie niedostępne. Kredyt hipoteczny zgodnie z wytycznymi nadzoru finansowego i ustawą o kredycie hipotecznym, musi być udzielony w walucie, w której kredytobiorca osiąga dochody.

Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ chroni ono kredytobiorcę przez ryzykiem walutowym.

Kredyt hipoteczny 350 tysięcy – maksymalny czas spłaty

Kilka lat temu, maksymalny okres na jaki można było zaciągnąć kredyt hipoteczny wynosił nawet 40 lat. Dzisiaj nie jest to możliwe i maksymalny okres kredytu hipotecznego wynosi 35 lat.

Pamiętajmy jednak, że im dłuższy okres kredytowania, tym większa suma odsetek od kredytu, które należy zapłacić, a tym samym taki kredyt jest droższy.

A jak długo można spłacać kredyt i pożyczkę gotówkową? Na ile maksymalnie można wziąć kredyt gotówkowy?

Kredyt hipoteczny 350 tysięcy – jakie zarobki?

Kryterium dochodowe jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Aby dowiedzieć się czy nasze zarobki (pojedyncze lub wspólnie z drugą osobą) są wystarczające do uzyskania takiego kredytu, najlepiej jest skontaktować się z jednym z banków.

Uzyskamy wówczas precyzyjne wyliczenia. Na zdolność kredytową wpływa wiele istotnych czynników i może się okazać, że zdolność kredytowa jest znacznie mniejsza i konieczne będzie szukanie nowego mieszkania lub twarde negocjacje…

Dokonajmy jednak pewnej symulacji, aby wyliczyć szacunkową wysokość zarobków netto dla kredytu hipotecznego na 350 000 zł.

Założenia:

 • singiel,
 • nie posiada żadnych innych kredytów oraz aktywnych kart kredytowych i limitów w kontach.

Okres kredytowania – wysokość zarobków netto:

10 lat (120 miesięcy) – 8500 zł,
15 lat (180 miesięcy) – 6800 zł,
20 lat (240 miesięcy) – 6300 zł,
25 lat (360 miesięcy) – 6100 zł.

W przypadku modelu RODZINA 2+1:

Okres kredytowania – wysokość zarobków netto:

10 lat (120 miesięcy) – 10 700 zł,
15 lat (180 miesięcy) – 8 900 zł,
20 lat (240 miesięcy) – 8 200 zł,
25 lat (360 miesięcy) – 7 900 zł.

Wyliczenia są szacunkowe. Dokładne obliczenia zdolności kredytowej przeprowadzi wybrany bank, z którym skontaktujesz się w sprawie finansowania zakupu lub budowany nieruchomości.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce

Kredyt hipoteczny w Polsce uzyskać można uzyskać ze zmiennym oprocentowaniem i okresowo stałym – najczęściej 5-letnim.

Przy kredycie hipotecznym z oprocentowaniem stałym wysokość raty kredytowej jest uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych.

Główny koszt kredytu hipotecznego, to koszt odsetkowy.

Od ustalonego oprocentowania wyliczane są odsetki, które będziemy płacić za pożyczony od banku kapitał.

Całkowita wysokość kosztów odsetkowych zależy również m.in. od wysokości kredytu, czasu spłaty, rodzaju rat kredytowych – stałe lub malejące.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym opiera się na stałej stawce (stałej stopie procentowej) ustalanej przez bank.

Obecnie banki w Polsce nie oferują takich warunków przez cały czas trwania umowy kredytowej, a jedynie czasowo, przez kilka pierwszych lat. Po zakończeniu obowiązywania stawki można ponownie zdecydować się na jej kontynuację (oprocentowanie jest wówczas przeliczane i obowiązuje nowe) lub przejść na kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym.

Zmienna stopa procentowa składa się z dwóch składników:

 • wskaźnika z rynku międzybankowego (WIBOR),
 • marży kredytowej.

WIBOR zmienia się praktycznie codziennie, co jednak nie oznacza, że bank aktualizuje jego wysokość w każdym dniu. Nie, tak się nie dzieje. W umowie kredytowej z kredytobiorcą bank określa co jaki czas (liczony w miesiącach) nastąpi aktualizacja tej składowej oprocentowania. Najczęściej są to 3 miesiące.

Drugim elementem jest stała marża kredytowa przez cały czas trwania umowy kredytowej. Jest to zysk banku, ale co bardziej istotne, przed ustaleniem ostatecznych warunków kredytowania, można podjąć negocjacje z bankiem w sprawie jej obniżenia.

Wysokość marży zależna m.in. – od wysokości kredytu, czasu kredytowania, wysokości wkładu własnego, całościowej oceny wniosku kredytowego.

Uwaga! Marża może być przez pewien różnić się od tej ustalonej w umowie. Będzie ona wyższa do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Jej wysokość również będzie większa przy kredycie z niskim wkładem własnym poniżej 20%. W momencie pokrycia przez kredytobiorcę 20 procent wartości nieruchomości, osiąga poziom ustalony w umowie.

Dodatkowe koszty związane z kredytem hipotecznym

Oczywiście same odsetki nie są jedynym kosztem kredytu hipotecznego. Poza odsetkami naliczanymi od pozostałego do spłaty kapitału, na koszty kredytowe wpływają również inne ważne pozycje.

1. Prowizja kredytu hipotecznego. Może być doliczona do kwoty głównej lub opłacona już po podpisaniu umowy. Jej wysokość czasami można negocjować, ale i wyszukać bank, który w ofercie promocyjnej nie pobiera takiej opłaty.

2. Opłata za wycenę nieruchomości. Najczęściej jest pobierana już na etapie wnioskowania o kredyt. Niektóre banki umożliwiają doliczenie jej do kredytu, a są i takie, które nie pobierają opłaty, ponieważ mają „własnego” rzeczoznawcę majątkowego.

3. Zabezpieczenie pomostowe. Opłacane jest tylko do momentu ujawnienia nieruchomości w księdze wieczystej sądu wpisu hipoteki na rzecz banku. Może to potrwać kilka miesięcy. Najczęściej opłata jest uwzględniona w podwyższonej marży.

4. Dodatkowe koszty obejmują dodatkowych ubezpieczenie na życie, od utraty pracy, koszty sądowe i notarialne.

Gdzie jest zatem najlepszy kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu w wysokości 350 tysięcy? Konieczne jest zawsze porównanie kredytów hipotecznych, aby wybrać najlepszy. Pamiętajmy o tym, że porównywarka kredytów hipotecznych to nie jest ranking kredytów i nie wylicza rat kredytowych, ale służy pomocą przy wyszukiwaniu banków i szacowania rat.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok